Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Excel med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna data i en tabell för snabbare analys. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får lära dig att skapa, lägga till rader och kolumner till och ta bort rader och kolumner från en tabell.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa tabeller i en databas

 1. Markera cellerna i ett kalkylblad som ska ingå i tabellen. Cellerna kan vara tomma eller innehålla data.

 2. Tryck på Ctrl + T (eller Ctrl + L). Dialogrutan Skapa tabell öppnas och du hör: ”skapa en tabell”.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”tabellen har rubriker”.

  Obs!: Tabellrubriker är mycket viktiga för hjälpmedel. Skärmläsare använder informationen i rubrikerna för navigering, och relevanta kolumnrubriker hjälper läsarna att förstå data.

  • Markera kryssrutan om det markerade cellområdet innehåller data som du vill visa som tabellrubriker.

  • Om du vill använda standardnamnen som Excel använder (till exempel Kolumn 1, Kolumn 2 och så vidare) ska du inte markera kryssrutan.

  • Om du vill ändra standardnamnen markerar du texten i en kolumnrubrik och skriver det namn som du vill använda.

 4. Om du vill stänga dialogrutan Skapa tabell och återgå till kalkylbladet, tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck sedan på RETUR.

Kortkommandon i tabeller

Här är en praktisk referens för tangentbordsgenvägar som gäller för tabeller i Excel.

Om du vill

Tryck på

Skapa en tabell i standardformat

Ctrl+T eller Ctrl+L

Formatera data som en tabell Infoga en rad ovanför

Alt+H, T

Infoga en rad ovanför

ALT + H, I, R

Infoga en kolumn till vänster

ALT + H, I, C

Ta bort en rad eller rader

ALT + H, D, R

Ta bort en kolumn eller kolumner

ALT + H, D, C

Öppna fliken Design

ALT + J + T

Skapa eller ta bort tabellrubriker

ALT + J + T O

Öppna en snabbmeny

Skift+F10 eller Windows innehållsnyckel

Lägga till en rad eller kolumn i en tabell

 1. Markera raden under vilken du vill infoga en eller flera tomma rader eller markerar du kolumnen till höger som du vill infoga en eller flera tomma kolumner.

 2. Tryck på Alt + H + k. Infoga-menyn öppnas och du hör ”Infoga celler”.

  • Om du vill infoga en rad ovanför markeringen trycker du på A.

  • Om du vill infoga en kolumn till vänster om markeringen trycker du på L.

Ta bort en rad eller kolumn från en tabell

 1. Markera en eller flera rader eller kolumner som du vill ta bort.

 2. Tryck på Alt + H + D. Menyn Ta bort öppnas och du hör ”ta bort celler”.

  • Om du vill ta bort markerade rader, trycker du på L.

  • Tryck på M för att ta bort de markerade kolumnerna.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Tangentbordsgenvägar i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för Mac med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS för att ordna data i en tabell för snabbare analys.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en tabell

När du har ett kalkylblad med vissa data, är det enkelt att stänga cellerna i en tabell.

 1. Markera de celler som du vill ska ingå i tabellen i ditt kalkylblad. Markera celler, Använd piltangenterna för att navigera till den cell som du vill ska vara upp till vänster i tabellen, håller du ned SKIFT och sedan använda nedåt och piltangenterna för att markera flera rader och kolumner till höger. VoiceOver meddelar markerade cellområdet efter varje trycker på en tangent, till exempel ”A1 till C2 markerat”.

  Tips: Tryck på Kommando + A Om du vill snabbt markera alla celler som innehåller data.

 2. Tryck på Kommando + T. Du hör: ”skapa en tabell”.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”tabellen har rubriker” och gör sedan något av följande:

  • Om det markerade området med celler innehåller data som du vill visa som tabellrubriker, markerar du kryssrutan. Tryck på blanksteg om du vill markera alternativet om det är avmarkerat.

  • Om du vill använda standardnamnen Excel innehåller (till exempel, kolumn 1, kolumn 2 och så vidare), Markera inte kryssrutan. Tryck på blanksteg om du vill avmarkera alternativet om den är markerad.

  Obs!: Tabellrubriker är mycket viktiga för hjälpmedel. Skärmläsare använder informationen i rubrikerna för navigering, och relevanta kolumnrubriker hjälper läsarna att förstå data.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck på RETUR om du vill stänga dialogrutan Skapa tabell och gå tillbaka fokus till kalkylbladet.

Lägga till en rad eller kolumn i en tabell

 1. Navigera till raden under vilken du vill infoga en eller flera tomma rader i tabellen, eller gå till kolumnen till höger som du vill infoga en eller flera tomma kolumner.

 2. Tryck på Fn + F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, till exempel ”Home-markerad”. Om du inte är på fliken Start, tryck på VÄNSTERPIL tills du hör ”hem” och tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja på fliken.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”infoga” och tryck på kontroll + Alternativ + Skift + M för att öppna menyn. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör ”Infoga tabellrader ovanför” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill infoga en rad ovanför den aktuella raden.

  • Tryck på TABB tills du hör ”Infoga tabell kolumner till fältet vänster” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill infoga en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen.

Ta bort en rad eller kolumn från en tabell

 1. Navigera till en cell i raden eller kolumnen som du vill ta bort och sedan trycka på SKIFT + BLANKSTEG om du vill markera hela raden eller CTRL + BLANKSTEG om du vill markera hela kolumnen i en tabell. VoiceOver meddelar de markerade cellerna, till exempel ”A4 till C4 markerad”.

 2. Tryck på Fn + F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, till exempel ”Home-markerad”. Om du inte är på fliken Start, tryck på VÄNSTERPIL tills du hör ”hem” och tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja på fliken.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort” och tryck på CTRL + ALT + SKIFT + M. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör ”ta bort tabellrader” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill ta bort den markerade raden.

  • Tryck på TABB tills du hör ”ta bort tabellkolumner” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill ta bort den markerade kolumnen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att infoga och ändra en tabell i din arbetsbok. Du kan göra tabellerna mer tillgängliga genom att lägga till rubriker eller markera delar av dem med olika färger. Du kan expandera tabellerna med nya rader och kolumner eller visa data som ett diagram.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Excel för Android finns i Pekguiden för Excel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Navigera till menyn Flikar

Du måste gå till menyn flikar för att komma åt alternativ för redigering av kalkylbladet.

 1. Svep först uppåt och därefter nedåt för att sluta använda en markering i ett kalkylblad och det första objektet på skärmen först . Du hör arbetsbokens titel.

  Tips: Tryck var som helst på skärmen med två fingrar om du vill sluta använda menyn och snabbmenyn är öppen överst i kalkylbladet.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”fler alternativ”. Dubbeltryck sedan på skärmen med fingret. Du hör: ”fliken menyn Start markerat”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Start fliken markerad”.

 3. Svep till vänster eller höger tills du hör fliken som du vill markera, till exempel: “Fliken Infoga.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet Infoga öppnas.

  Obs!: Flikarna Tabell, Bild, Figur och Diagramblir bara tillgängliga när objektet är markerat i kalkylbladet.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör det alternativ som du vill markera och dubbeltryck sedan på skärmen.

Navigera till en tabell i ett kalkylblad

 1. Svep åt vänster eller höger med fingret tills du hör: “Ange tabell <table details and location of focus>.”

 2. Svep åt höger eller vänster med fingret tills du hör platsen i den tabell du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Tabell öppnas.

  Tips: Du kan också gå till fliken Tabell enligt anvisningarna i Gå till menyn flikar.

Infoga en tabell

Lägga till en tabell för att presentera data på ett effektivt och systematiskt sätt. Du kan infoga en tabell i ett tomt kalkylblad och fylla i data. Alternativt kan du snabbt skapa en tabell med hjälp av data i ett befintligt cellkluster.

 1. Svep åt vänster eller höger i Excel för Androidkalkylbladet tills du hör: “Bladnamn menyfliksområdet.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör aktuellt fokus på bladet beskrivas i kolumner och rader.

 2. Dra med fingret över skärmen för att gå till den cell där du vill infoga en tabell. Du hör namnet på den aktuella platsen. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Placera två fingrar på skärmen och dra dem från varandra i riktningen dit du vill utöka markeringen om du vill utöka markeringen från en enstaka cell till flera celler och infoga en större tabell. Du hör det markerade området från den första cellen längst upp till vänster till sista cellen längst ned till höger.

 3. Navigera till fliken Infoga enligt anvisningarna i Gå till menyn flikar.

 4. Svep åt höger tills du hör på fliken Infoga: ”tabell”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”inte markerad tabell kunna har rubriker, kryssruta”. Om tabellen har rubriker markerar att svepa åt vänster tills du hör: ”inte markerad tabell kunna har rubriker, kryssruta”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”markerat”.

 5. Om du vill sluta använda kryssrutan tryck var som helst på skärmen med två fingrar.

Lägga till en alternativ textrubrik i en tabell

Att göra tabeller i Excel för Android tillgängliga för alla läsare, kan du lägga till en kort och beskrivande rubrik på tabellen och även skriva en mer omfattande text för att beskriva tabellen i detalj.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet. Fokus kan vara var som helst i tabellen.

 2. På fliken Tabell sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Meny alternativtext.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Alternativtext.”

 3. I menyn Alternativtext sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Redigeringsruta för rubrik." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Visar <keyboard language> tangentbord.” Skriv en kort rubrik för tabellen.

 4. För att skriva en beskrivning till tabellen sveper du till vänster eller höger tills du hör: "Redigeringsruta för beskrivning." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Visar <keyboard language> tangentbord.”

 5. För att återgå till det aktiva bladet, svep åt vänster eller höger tills du hör: "Blad <sheet number,="" sheet="" details="">har markerats."</sheet> Dubbeltryck på skärmen för att aktivera bladet.

Lägga till en rad eller kolumn i en tabell

Du kan enkelt visa tabellen genom att lägga till rader ovanför eller nedanför, eller kolumner till vänster eller höger på den aktuella markeringen i en tabell.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet.

 2. På fliken Tabell kan du lägga till rader eller kolumner:

  • Om du vill infoga en rad ovanför den aktuella markeringen, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Infoga ovan”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill infoga en rad nedanför den aktuella markeringen, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Infoga nedan”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill infoga en kolumn till vänster om den aktuella markeringen, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Infoga vänster”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill infoga en kolumn till höger om den aktuella markeringen, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Infoga höger”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en rad eller kolumn från en tabell

Du kan snabbt ta bort hela onödiga rader eller kolumner från tabellen.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet.

 2. Gör något av följande på fliken Tabell:

  • För att ta bort rader sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Ta bort rader.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att ta bort kolumner sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Ta bort kolumner.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

Markera data i tabellen

För att markera data i en tabell kan du lägga till färg i alternerande rader eller kolumner, eller bara markera den första eller sista kolumnen. Genom att lägga till fördefinierade format kan du snabbt förbättra dina tabeller.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet.

 2. Gör något av följande i fliken Tabell för varannan rad eller kolumn:

  • För att lägga till färg på varannan rad sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Olikfärgade rader, brytare, avmarkerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att lägga till färg på varannan kolumn sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Olikfärgade kolumner, brytare, avmarkerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill tillämpa ett fördefinierat format på en olikfärgade rad eller kolumn, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”tabell Format-menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”tabellformat”. Svep åt vänster eller höger i listan. Du hör en beskrivning av formatmallen. Om du vill välja ett format, dubbelklicka på skärmen.

 3. Gör något av följande i fliken Tabell för första eller sista raden:

  • För att lägga till färg på första kolumnen sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Första kolumnen, avmarkerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att lägga till färg på den sista kolumnen, svep åt vänster eller höger tills du hör: “Sista kolumnen, avmarkerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill använda ett fördefinierat format till den första eller sista kolumnen i tabellen, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”tabell Format-menyn”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”tabellformat”. Svep åt vänster eller höger tills du hör i listan ”Medium” eller ”mörk”. I listan Medium formatmall, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”ljusa grå, tabell format medium”. Det här och följande format kan användas på den första raden eller kolumnen. I listan Mörkt format, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”mörk grå, tabell format mörk”. Det här och följande format kan användas på första eller sista kolumner. Om du vill välja ett format, dubbelklicka på skärmen.

Visa data i ett diagram

Du kan visa data i tabellen i diagramformat.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet.

 2. Om du vill markera de tabellceller du vill använda till diagrammet placerar du två fingrar på skärmen och drar dem från varandra tills du hör markeringen som du vill använda.

 3. Navigera till fliken Infoga enligt anvisningarna i Navigera till menyn Flikar.

 4. I menyfliksområdetinfoga sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Menyn Diagram." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: “Diagram.”

 5. Svep till vänster eller höger i menyn Diagram tills du hör flik diagramtyp du envill markera, till exempel: “Menyn Cirkel.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör namnet på den markerade diagramtypen, till exempel: “Cirkel.” Listan med diagramtyper öppnas.

 6. Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom listan i listan diagramtyp. Du hör listan med artikelnamn, till exempel: "3D-cirkeldiagram och listobjekt." Dubbeltryck på skärmen för att välja diagramtyp. Diagrammet skapas i kalkylbladet.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel Online med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna data i en tabell för snabbare analys. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Tabeller kan du enkelt att filtrera data och beräkna summor.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

 1. Markera de celler som du vill ska ingå i tabellen i Excel Online.

 2. Tryck på Ctrl + L för att öppna dialogrutan Skapa tabell.

 3. I dialogrutan Skapa tabell trycker du på SKIFT + TABB tills du hör: ”avmarkerad, tabellen har rubriker”. Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera rutan tabellen har rubriker, beroende på om du vill att den översta raden som ska användas som tabellrubriken.

  Obs!: Tabellrubriker krävs för att göra en tabell tillgänglig för skärmläsare. Skärmläsare använder rubrikinformationen för att förstå hur tabellceller ska hittas.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck sedan på RETUR.

 5. Du kan nu mata in data. Du kan ange eller ersätta data i en cell genom att flytta till cellen du vill använda och ange text, tal eller formel.

  Tips: Om du vill veta mer om att lägga till eller redigera dina data, se grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Excel.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare

Kortkommandon i Excel Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×