Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i e-post

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda E-post för Windows 10 med ditt tangentbord och skärm läsare att skapa och redigera en tabell i e-postmeddelandet. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Omvandla text till en tabell

Om du har ett textblock som använder enhetliga avgränsare är det enkelt att konvertera det till en tabell.

 1. Markera textstycket som du vill konvertera till en tabell när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt för att flytta fokus till listans menyflik.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”infoga” och tryck sedan på nedåtpilen för att flytta fokus till fliken Infoga i menyfliksområdet.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”tabell knappen” och tryck sedan på RETUR.

  Tabellen skapas och fokus återgår till meddelandet där tabellen har markerats. Du hör tabellegenskaperna.

Infoga en tabell

När du infogar en tom tabell i ett e-postmeddelande E-post för Windows 10 lägger till en Grundtypen av rutnät tabell med tre rader och tre kolumner. Du kan senare lägga till fler kolumner och rader om det behövs.

Obs!: Om du vill göra en tabell så tillgänglig som möjligt är det viktigt att ge tabellen en rubrikrad.

 1. Placera markören där du vill infoga den nya tabellen när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt för att flytta fokus till listans menyflik.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”infoga” och tryck sedan på nedåtpilen för att flytta fokus till fliken Infoga i menyfliksområdet.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”tabell knappen” och tryck sedan på RETUR.

  Tabellen skapas och fokus återgår till meddelandet där tabellen har markerats. Du hör tabellegenskaperna.

Använd inbyggda tabellformat

När du har skapat en tabell kan du snabbt ändra dess utseende med hjälp av de inbyggda formatmallarna i E-post för Windows 10.

 1. Placera pekaren inuti den tabell du vill ändra medan du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt för att flytta fokus till listans menyflik.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”tabell” och tryck sedan på nedåtpilen för att flytta fokus till menyfliken tabell .

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”tabellformat” och tryck sedan på RETUR.

 5. Tryck på HÖGERPIL i menyn Tabellformat tills du hör tabellformat och tryck sedan på RETUR.

  Det markerade formatet tillämpas i tabellen och fokus återgår till tabellen.

Ta bort en tabell

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill ta bort när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt för att flytta fokus till listans menyflik.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”tabell” och tryck sedan på nedåtpilen för att flytta fokus till menyfliken tabell .

 4. Du hör: ”ta bort, knappen”. Tryck på RETUR för att öppna menyn Ta bort .

 5. Om du vill ta bort hela tabellen, tryck på nedåt tills du hör ”ta bort knappen tabell” och tryck sedan på RETUR.

  Tabellen tas bort och fokus återgår till meddelandet.

Ändra tabellegenskaper

Du kan ändra tabellens justering, ge tabellen ett namn och en beskrivning för att göra den lättare att använda, ändra tabellens formatalternativ osv.

 1. Placera markören någonstans i tabellen när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt för att flytta fokus till listans menyflik.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”tabell” och tryck sedan på nedåtpilen för att flytta fokus till menyfliken tabell .

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör menyfliksområdet alternativet och tryck sedan på RETUR om du vill markera.

  • Välj Justeringför att justera tabellens justering. Bläddra menyn Justering med piltangenterna tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill lägga till alternativ text rubrik och beskrivning, markera Cellstorlekoch tryck sedan på nedåtpilen tills du hör ”alternativ text”, och tryck sedan på RETUR. I dialogrutan Alternativ text, ange titeln tabell trycker du på TABB-tangenten en gång och anger du en tabellbeskrivning. Tryck på Esc för att stänga dialogrutan Alternativ text.

  • Välj Formatom du vill ändra Tabellformatsalternativ. I menyn Formatalternativ trycker du på nedåtpilen du hör alternativet format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

Lägg till kolumner eller rader i en tabell

 1. Medan du skriver ett meddelande, placerar du markören var som helst i tabellen som du vill lägga till rader och kolumner till.

 2. Tryck på Alt för att flytta fokus till listans menyflik.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”tabell” och tryck sedan på nedåtpilen för att flytta fokus till menyfliken tabell .

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”infogningsknapp” och tryck sedan på RETUR för att öppna menyn Infoga .

 5. I menyn Infoga tryck på HÖGERPIL tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  Kolumnen eller raden läggs till i tabellen. Fokus flyttas till raden eller kolumnen som lagts till i tabellen.

Se även

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med e-post

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×