Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa hyperlänkar i dokumentet. I Word finns många olika alternativ för länkning: du kan länka till en fil, en webbsida eller ett tomt e-postmeddelande, och också länka från en plats till en annan i det aktuella dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Skapa en automatisk hyperlänk

Word kan skapa en hyperlänk automatiskt medan du skriver. Skriv en webbadress (URL) i dokumentet, till exempel www.contoso.com, eller en e-postadress som namn@example.com och tryck sedan på blanksteg eller Retur. Word ändrar texten till en hyperlänk.

Tips: Om du inte vill att en webb- eller e-postadress som du skriver blir en hyperlänk ångrar du den senaste åtgärden genom att trycka på Ctrl+Z omedelbart efter att du tryckt på blanksteg eller Retur. Om du trycker på Ctrl+Z en gång till tas texten bort helt i Word.

Länka till en fil, en webbsida eller ett tomt e-postmeddelande

Du kan skapa hyperlänkar till en fil, en webbsida eller ett e-postmeddelande.

Länka till en fil

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Om du vill infoga en länk trycker du på Alt+N, I. Du hör ”Senaste objekt”, följt av namnet på det nyligen öppnade dokumentet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du nyligen har öppnat den fil du vill länka till använder du nedåtpilen och uppåtpilen för att hitta filen i listan Senaste objekt och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill leta efter filen på datorn trycker du på I för att öppna dialogrutan Infoga hyperlänk. Tryck på Tabb tills du hör ”Aktuell mapp, träd”, tryck på nedåtpilen tills du hittar filen du vill ha och tryck sedan på Retur.

   Tips: Om filen inte finns i standardmappen Dokument trycker du på Alt+L för att öppna listmenyn Leta i, använder nedåtpilen och uppåtpilen för att hitta rätt mapp, trycker på Retur och bläddrar sedan efter filen på samma sätt.

  Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och markören placeras efter den infogade länken.

Länka till en webbsida

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Alt+N, I för att öppna dialogrutan Infoga hyperlänk. Fokus är i fältet Adress.

 3. Skriv webbadressen till målplatsen och tryck sedan på Alt+T för att flytta till fältet Text som ska visas.

 4. Skriv den länktext som ska visas i dokumentet.

  Tips: Länktexten ska beskriva länkens mål. Rubriken på en målwebbsida är till exempel en bra länktext. När du länkar till sidan läser skärmläsare först rubriken på sidan. Detta bekräftar målet och gör länken till en mer tillgänglig upplevelse.

 5. Tryck på Retur. Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och markören placeras efter den infogade länken.

Länka till ett nytt e-postmeddelande

Ibland vill du göra det möjligt för användare att skicka e-post när de läser dokumentet. Till exempel kanske du vill att andra ska kontakta kontoret för att få mer information, eller du kanske samlar in feedback om en ny idé du har föreslagit. I Word kan du lägga till en länk som öppnar ett nytt e-postmeddelande med adress och ämne redan ifyllt.

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Alt+N, I för att öppna dialogrutan Infoga hyperlänk.

 3. Tryck på Alt+M för att öppna dialogrutan för e-postmeddelande. Du hör: ”E-postadress, redigerar text.”

 4. Skriv e-postadressen och tryck på Tabb för att gå till fältet Ämne.

 5. Skriv ämne för e-postmeddelandet och tryck sedan på Alt+T för att flytta till fältet Text som ska visas.

 6. Skriv den länktext som ska visas i dokumentet.

  Tips: Om du inte skriver länktexten visas den som en lång mailto:-länk som innehåller information adress och ämne. Din egen länktext kan vara kort och informativ.

 7. Tryck på Retur. Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och markören placeras efter den infogade länken.

Ta bort en hyperlänk

Ibland ändrar du dig. Så här tar du bort en hyperlänk från ett dokument:

 1. Öppna dokumentet och välj sedan den hyperlänkade texten.

 2. Tryck på Alt+N, I, I för att öppna dialogrutan Infoga hyperlänk.

 3. Tryck på Alt+R för att ta bort den markerade hyperlänken. Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och hyperlänken tas bort från den markerade texten. Själva texten påverkas inte.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver (en inbyggd skärmläsare i Mac OS) för att skapa hyperlänkar i dokumentet. Du kan länka till en fil, en webbsida eller ett tomt e-postmeddelande. Du kan också länka från en plats till en annan i det aktuella dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskrifts​​​layout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Skapa en automatisk hyperlänk

Word kan skapa en hyperlänk automatiskt medan du skriver. Skriv en webbadress (URL), till exempel www.contoso.com, eller en e-postadress som namn@example.com och tryck sedan på blanksteg eller Retur. Word ändrar texten till en hyperlänk.

Länka till en fil, en webbsida eller ett tomt e-postmeddelande

Du kan skapa hyperlänkar till en fil, en webbsida eller ett e-postmeddelande.

Länka till en fil

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att infoga en länk. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. När du är i dialogrutan: Tryck på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent tills du hör ”Webbsida eller fil, flik” och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg för att välja fliken.

 4. För att markera filen som ska länkas trycker du på Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör ”Markera, knapp” och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg för att välja.

 5. Dialogrutan Välj en fil att länka till öppnas. Tryck på Tabb-tangenten eller Ctrl+Alt+piltangenterna om du vill bläddra bland avsnitten i dialogrutan. Tryck på piltangenterna om du vill bläddra bland objekten. Tryck på höger- och vänsterpil om du vill bläddra bland mappar och undermappar. När du är på filen du vill länka till trycker du på Retur. Filen väljs och dialogrutan stängs.

 6. Om du vill lägga till eller ändra länktexten trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil i dialogrutan Infoga hyperlänk tills du hör: "Text som ska visas. Redigera text." Skriv in texten.

 7. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Länka till en webbsida

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att infoga en länk. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. När du är i dialogrutan: Tryck på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent tills du hör ”Webbsida eller fil, flik” och tryck sedan på blanksteg för att välja.

 4. Gå till textfältet Adress genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör: "Adress, redigera text". Skriv webbadressen till målplatsen.

 5. Om du vill lägga till eller ändra länktexten trycker du på Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör: ”Text som ska visas, redigera text.” Skriv texten.

 6. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Länka till ett nytt e-postmeddelande

I Word kan du också göra om e-postadresser till länkar. Via länken kan du snabbt öppna programmet E-post och skicka ett e-postmeddelande till den specifika adressen.

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att infoga en länk. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. När du är i dialogrutan: Tryck på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent tills du hör ”E-postadress, flik” och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg för att välja.

 4. Fokus flyttas till textrutan E-postadress. Skriv e-postadressen.

 5. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör: ”Ämne, redigera text” och skriver sedan ämnet.

 6. Om du vill lägga till eller ändra länktexten trycker du på Ctrl+Alt+vänster piltangent tills du hör: ”Text som ska visas, redigera text.” Skriv texten.

 7. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Länka till en annan plats i det aktuella dokumentet

Om du vill länka till en annan plats i det aktuella dokumentet måste du först skapa ett bokmärke som fungerar som länkens mål. Sedan infogar du en länk till bokmärket.

Du kan också skapa en länk till en rubrik i dokumentet. Anvisningar om hur du skapar rubriker finns i Använda rubriker.

Skapa ett bokmärke

 1. Om du vill skapa ett bokmärke markerar du målplatsen. Du kan använda text, en bild eller en tabell som mål.

 2. Öppna fliken Infoga genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd höger eller vänster piltangent tills du hör: "Infoga flik." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Du navigerar till menyn Länkar genom att trycka på Tabb tills du hör: "Länkar, menyknapp". Du expanderar menyn genom att trycka på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills att du hör: "Bokmärke, knapp". Tryck sedan på blanksteg. Dialogrutan Bokmärke öppnas med fokus i textfältet Bokmärkesnamn. Skriv ett bokmärkesnamn.

  Viktigt!: Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav. De kan endast innehålla bokstäver, siffror och understreck, till exempel Utv_rapport_2.

 5. Tryck på Retur för att skapa bokmärket. Dialogrutan stängs och bokmärket skapas.

Infoga en länk till bokmärket

 1. Placera markören där du vill ha länken till bokmärket i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att infoga en länk. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. När du är i dialogrutan: Tryck på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent tills du hör ”Det här dokumentet, flik” och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg för att välja.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen tills du hör ”Välj en plats i det här dokumentet, tabell” och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpil.

  Tryck på Ctrl+Alt+uppåtpil eller nedåtpil för att navigera i listan med tillgängliga länkmål, till exempel Rubriker och Bokmärken. Om du vill visa ett objekt trycker du på högerpilen. Du hör namnen när du flyttar runt.

 5. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja ett bokmärke eller en rubrik.

 6. Om du vill lägga till eller ändra länktexten trycker du på Tabb tills du hör: ”Text som ska visas, redigera text.” Skriv texten.

 7. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Ta bort en hyperlänk

Om du inte vill att en webb- eller e-postadress ska bli en hyperlänk ångrar du den senaste åtgärden genom att trycka på Kommando+Z omedelbart efter att du tryckt på blanksteg eller Retur. Du kan också ta bort en hyperlänk från text utan att ta bort texten.

 1. Markera hyperlänken du vill ta bort i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att ta bort länken. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas. Bläddra till Ta bort länk med Tabb-tangenten. För att välja trycker du på blanksteg.

 3. Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och hyperlänken tas bort från texten. Texten förblir intakt och dess format ändras till Normal.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa hyperlänkar till webb- eller e-postadresser i dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Använda kortkommandon i Word för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 1. Gå till den plats där du vill infoga hyperlänken i dokumentet.

 2. Använd skärmtangentbordet och skriv en webbadress (URL), till exempel www.contoso.com, eller en e-postadress som namn@example.com och tryck sedan på blanksteg. Word för iOS ändrar texten till en hyperlänk, och VoiceOver läser upp webb- eller e-postadressen.

Tips: Du kan ta bort en hyperlänk genom att ta bort länktexten.

Obs!: Om du vill skapa en länk till en fil måste du använda skrivbordsversionen av Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att skapa hyperlänkar till webb- eller e-postadresser i dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

 • För pekfunktioner i Word för Android går du till Använda TalkBack-gester.

 1. Gå till den plats där du vill infoga hyperlänken i dokumentet.

 2. Använd skärmtangentbordet och skriv en webbadress (URL), till exempel www.contoso.com, eller en e-postadress som namn@example.com och tryck sedan på blanksteg. Word för Android ändrar texten till en hyperlänk.

Tips: Du kan ta bort en hyperlänk genom att ta bort länktexten.

Obs!: Om du vill skapa en länk till en fil måste du använda skrivbordsversionen av Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word Mobile med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa hyperlänkar till webb- eller e-postadresser i dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För pekfunktioner i Word Mobile kan du läsa Tangentbordskommandon och pekgester i Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

 1. Gå till den plats där du vill infoga hyperlänken i dokumentet.

 2. Använd skärmtangentbordet och skriv en webbadress (URL), till exempel www.contoso.com, eller en e-postadress som namn@example.com och tryck sedan på blanksteg. Word Mobile ändrar texten till en hyperlänk.

Tips: Du kan ta bort en hyperlänk genom att ta bort länktexten.

Obs!: Om du vill skapa en länk till en fil måste du använda skrivbordsversionen av Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word Online med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa hyperlänkar till webb- eller e-postadresser i dokumentet.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Eftersom Word Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren, inte för Word Online.

I det här avsnittet

Skapa snabbt en hyperlänk

Word Online kan skapa en hyperlänk automatiskt medan du skriver. Skriv en webbadress (URL) i dokumentet, till exempel www.contoso.com, eller en e-postadress som namn@example.com och tryck sedan på blanksteg eller Retur. Word ändrar texten till en hyperlänk.

Tips: Om du inte vill att en webb- eller e-postadress som du skriver blir en hyperlänk ångrar du den senaste åtgärden genom att trycka på Ctrl+Z omedelbart efter att du tryckt på blanksteg eller Retur. Om du trycker på Ctrl+Z en gång till tas texten bort helt i Word.

Länka till en webbsida

Skriv länktexten själv istället för att använda webbadressen (URL) som länktext.

Tips: Länktexten ska beskriva länkens mål. Rubriken på en målwebbsida är till exempel en bra länktext. När du länkar till sidan läser skärmläsare först rubriken på sidan. Detta bekräftar målet och gör länken till en mer tillgänglig upplevelse. Mer information om att skriva tillgängliga dokument finns i Göra Word-dokument tillgängliga.

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör ”Markerat, Start-flikobjekt” och tryck sedan på Alt+Windows-tangenten+N, I för att öppna dialogrutan Länka. Du hör: ”Dialogruta, Länka, fokus på Adress, redigera.”

 3. Skriv webbadressen till målplatsen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Visningstext, redigera” och skriv den länktext du vill använda.

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Infoga, knapp” och tryck sedan på Retur.

  Dialogrutan Länka stängs och Word infogar hyperlänken i dokumentet.

Obs!: Om du vill skapa en länk till en fil måste du använda skrivbordsversionen av Word.

Ta bort en hyperlänk

Ibland ändrar du dig. Så här tar du bort en hyperlänk:

 1. Gå till den hyperlänkade texten i dokumentet.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör ”Markerat, Start-flikobjekt” och tryck sedan på Alt+Windows-tangenten+N, I för att öppna dialogrutan Länka. Du hör: ”Dialogruta, Länka, fokus på Adress.”

 3. Tryck på backsteg. Du hör: ”Markering borttagen.”

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”OK, knapp” och tryck sedan på Retur.

  Dialogrutan Länka stängs och hyperlänken tas bort från den markerade texten. Själva texten förblir intakt.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×