Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word 2016

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Narrator, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa hyperlänkar i dokumentet. I Word finns många olika alternativ för länkning: du kan länka till en fil, en webbsida eller ett tomt e-postmeddelande, och också länka från en plats till en annan i det aktuella dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en automatisk hyperlänk

Word kan göra en webbadress till en hyperlänk automatiskt. Skriv en webbadress (URL) som www.contoso.com eller en e-postadress som person@example.com och tryck sedan på blanksteg eller Retur. Word ändrar texten till en hyperlänk.

Om du vill ta bort den finns information i Ta bort en hyperlänk.

Länka till en fil, en webbsida eller ett tomt e-postmeddelande

Du kan skapa hyperlänkar till en fil, en webbsida eller ett e-postmeddelande.

Länka till en fil

 1. Skriv den länktext som du vill ska visas i dokumentet.

  Tips: Länktexten ska vara meningsfull och ge läsarna bra information om länkens mål. Om länkar till en fil kan du till exempel använda dokumentets titel som länktext. Använd inte filnamnet.

 2. I dialogrutan Infoga hyperlänk trycker du på Alt+X för att gå till alternativet Fil eller befintlig webbsida.

 3. Gör något av följande

  • Om du vill bläddra till filen på datorn, trycker du på Alt+U för att öppna listan Aktuell mapp . Använd sedan Nedpil för att markera en fil.

  • Om du vill bläddra efter en fil på webben, trycker du på Alt+B för att öppna Besökta sidor. Använd sedan Nedpil för att välja en plats på webben som du tidigare besökt.

  • Om du vill bläddra efter en nyligen använd fil trycker du på Alt+R för att öppna Senaste filer. Använd sedan Nedpil för att välja en fil.

 4. Tryck på Retur för att markera en fil och kopiera sedan filadressen till rutan Adress.

 5. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och markera den.

  Hyperlänken infogas i dokumentet.

Länka till en webbsida

 • Om du vill länka till en webbsida placerar du markören där du vill ha länken i dokumentet.

 • Tryck på Alt+N, I för att öppna dialogrutan Infoga hyperlänk. Fokus hamnar på rutan Adress.

 • Skriv webbadressen till målplatsen och tryck på Alt+T för att ange den länktext som ska visas i dokumentet.

 • Ange rubriken på webbsidan eller en beskrivande text i rutan Text som ska visas.

  Tips: Länktexten ska beskriva länkens mål. Rubriken på en målwebbsida är till exempel en bra länktext. När du länkar till sidan läser skärmläsare först rubriken på sidan. Detta bekräftar målet och gör länken till en mer tillgänglig upplevelse.

 • Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och markera den.

  Word infogar länken i dokumentet.

Länka till ett nytt e-postmeddelande

Ibland vill du att göra det möjligt för användare att skicka e-post när de läser dokumentet. Till exempel kanske du vill att andra ska kontakta kontoret för att få mer information, eller du kanske samlar in feedback om en ny idé du föreslagit. I Word kan du lägga till en länk till ett e-postmeddelande där du vill ha den i dokumentet.

 • Om du vill lägga till en länk i ett dokument som öppnar ett nytt e-postmeddelande trycker du på Alt+P för att öppna dialogrutan för e-postmeddelanden. Fokus ändras till rutan E-postadress, som är klar för redigering.

 • Skriv e-postadressen och tryck på Tabb för att gå till rutan Ämne.

 • Skriv ämnet för e-postmeddelandet i rutan Ämne rutan och tryck på Tabb.

 • Tryck på Tabb igen för att gå till knappen OK och välj den. Då placeras en länk i dokumentet som liknar den här: mailto: person@contoso.com.

 • Om du vill använda länken för att skicka e-post, klickar du på länken i dokumentet för att öppna meddelandet. Fokus flyttas till brödtexten i det nya e-postmeddelandet, och du kan börja skriva meddelandet.

Länka till en annan plats i det aktuella dokumentet

Om du vill länka till en annan plats i det aktuella dokumentet måste du först skapa ett bokmärke som fungerar som länkens mål. Sedan infogar du en länk till bokmärket.

Skapa ett bokmärke

Följ de här instruktionerna för att skapa ett bokmärke i dokumentet:

 1. Om du vill skapa ett bokmärke för målplatsen, markerar du den platsen. Du kan använda en rubrik, markera text eller välja en bild som mål.

 2. För att öppna dialogrutan bokmärke trycker du på Alt+N, Ö. Fokus flyttas till rutan Bokmärkesnamn.

 3. Ange ett namn på bokmärket.

  Viktigt!: Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav. De kan innehålla endast bokstäver, siffror och understreck, till exempel Utv_rapport_2.

 4. Tryck på Alt+L för att lägga till namnet på bokmärket så att Word kan använda det.

  Detta stänger dialogrutan bokmärke.

Infoga en länk till bokmärket

 1. Flytta till den plats där du vill att länken ska visas i dokumentet.

 2. Tryck på Alt+N, H för att öppna dialogrutan Infoga hyperlänk.

 3. I dialogrutan Infoga hyperlänk trycker du på Alt+A för att markera alternativetPlats i det här dokumentet.

 4. Tryck på Nedpil för att bläddra i listan med bokmärken för det här dokumentet och tryck på Retur för att välja ett bokmärke.

 5. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och markera den.

  Word infogar en hyperlänk till målbokmärket.

Ta bort en hyperlänk

Ibland ändrar du dig. Så här tar du bort en hyperlänk från ett dokument:

 1. Öppna dokumentet och markera sedan den hyperlänkade texten eller bilden.

 2. Tryck på Alt+N, H för att öppna dialogrutan Infoga hyperlänk.

 3. Ta bort den markerade hyperlänken med Alt+O. Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och hyperlänken tas bort från den markerade texten eller bilden. Själva texten eller bilden påverkas inte.

Tips: Om du inte vill att en webb- eller e-postadress som du skriver blir en hyperlänk ångrar du den senaste åtgärden genom att trycka på Ctrl+Z omedelbart efter att du tryckt på blanksteg eller Retur. Om du trycker på Ctrl+Z en gång till tas texten bort helt.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa sidhuvuden eller sidfötter i Word

Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver (en inbyggd skärmläsare i Mac OS) för att skapa hyperlänkar i dokumentet. Du kan länka till en fil, en webbsida eller ett tomt e-postmeddelande. Du kan också länka från en plats till en annan i det aktuella dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Skapa en automatisk hyperlänk

Word kan göra en webbadress till en hyperlänk automatiskt. Skriv en webbadress (URL) som www.contoso.com eller en e-postadress som person@example.com och tryck sedan på blanksteg eller Retur. Word ändrar texten till en hyperlänk.

Länka till en fil, en webbsida eller ett tomt e-postmeddelande

Du kan skapa hyperlänkar till en fil, en webbsida eller ett e-postmeddelande.

Länka till en fil

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att infoga en länk. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas. Om du vill länka till en fil trycker du på Tabb tills du hör: "Du är på en flik, ... av 3." Använd höger- eller vänsterpilen och bläddra till Webbsida eller fil. Tryck på blanksteg för att välja.

 3. När du vill välja filen eller länken trycker du på Tabb och bläddrar Välj... . Tryck sedan på blanksteg för att markera.

 4. Dialogrutan Välj en fil att länka till öppnas. Tryck på Tabb-tangenten om du vill bläddra bland avsnitten i dialogrutan. Tryck på piltangenterna om du vill bläddra bland objekten. Tryck på höger- och vänsterpil om du vill bläddra bland mappar och undermappar. När du är på filen du vill länka till trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Knappen Öppna." Tryck på blanksteg för att välja. Filen markeras och dialogrutan stängs.

 5. Om du vill lägga till text som visas i stället för adressen trycker du på Tabb i dialogrutan Infoga hyperlänk tills du hör: "Text som ska visas. Redigerar text." Skriv in texten.

 6. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Länka till en webbsida

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att infoga en länk. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas. Om du vill länka till en webbsida trycker du på Tabb tills du hör: "Du är på en flik, ... av 3." Använd höger- eller vänsterpilen och bläddra till Webbsida eller fil. Tryck på blanksteg för att välja.

 3. Tryck på Tabb flera gånger för att navigera till textfältet Adress. Du hör: "Adress, redigera text." Skriv webbadressen till målplatsen.

 4. Om du vill lägga till text som visas i stället för adressen trycker du på Tabb tills du hör: "Text som ska visas, redigera text." Skriv in texten.

 5. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Länka till ett nytt e-postmeddelande

I Word kan du också göra om e-postadresser till länkar. Via länken kan du snabbt öppna programmet E-post och skicka ett e-postmeddelande till den specifika adressen.

 1. Placera markören där du vill ha länken i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att infoga en länk. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas. Om du vill länka till en e-postadress trycker du på Tabb tills du hör: "Du är på en flik, ... av 3." Använd höger- eller vänsterpilen och bläddra till E-postadress. Tryck på blanksteg för att välja.

 3. Fokus flyttas till textrutan E-postadress. Skriv e-postadressen.

 4. Om du vill lägga till ett ämne i e-postmeddelandet navigerar du till textfältet Ämne med hjälp av Tabb-tangenten. Ange ett ämne för e-postmeddelandet.

 5. Om du vill lägga till text som visas i stället för e-postadressen (mailto:person@contoso.com) trycker på Tabb-tangenten tills du hör: "Text som ska visas, redigera text." Skriv texten.

 6. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Länka till en annan plats i det aktuella dokumentet

Om du vill länka till en annan plats i det aktuella dokumentet måste du först skapa ett bokmärke som fungerar som länkens mål. Sedan infogar du en länk till bokmärket.

Skapa ett bokmärke

 1. Om du vill skapa ett bokmärke markerar du målplatsen. Du kan använda text, en bild eller en tabell som mål.

 2. Öppna fliken Infoga genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd höger eller vänster piltangent tills du hör: "Infoga flik." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Du navigerar till menyn Länkar genom att trycka på Tabb tills du hör: "Beskär, menyknapp." Du expanderar menyn genom att trycka ned blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills att du hör: "Bokmärke, knapp." Tryck sedan på blanksteg. Dialogrutan Bokmärke öppnas med fokus i textfältet Bokmärkesnamn. Skriv ett bokmärkesnamn.

  Viktigt!: Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav. De kan endast innehålla bokstäver, siffror och understreck, till exempel Utv_rapport_2.

 5. Tryck på Retur för att skapa bokmärket. Dialogrutan stängs och bokmärket skapas.

Infoga en länk till bokmärket

 1. Placera markören där du vill ha länken till bokmärket i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att infoga en länk. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas. Om du vill länka till en plats i dokumentet trycker du på Tabb tills du hör: "Du är på en flik, ... av 3." Använd höger- eller vänsterpilen och bläddra till Det här dokumentet. Tryck på blanksteg för att välja.

 3. Tryck på Tabb för att navigera till Välj en plats i dokumentet: rutnät. Använd upp- eller nedpilarna för att bläddra på platser som: rubriker och bokmärken. Om du vill visa ett objekt trycker du på högerpilen. Du hör namnen när du flyttar runt.

  Tips: Använd någon av de inbyggda rubrikformaten för texten på den plats du vill gå till om du vill skapa Rubriker. Om du vill använda en formatmall trycker du på Tabb på fliken Start tills du hör namnet på en formatmall. Bläddra bland formaten med Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil: Du väljer ett format genom att trycka ned Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Om du vill lägga till text som visas i stället för bokmärkesnamnet trycker du på Tabb tills du hör: "Text som ska visas, redigera text." Skriv in texten.

 5. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Ta bort en hyperlänk

Om du inte vill att en webb- eller e-postadress ska bli en hyperlänk ångrar du den senaste åtgärden genom att trycka på Kommando+Z omedelbart efter att du tryckt på blanksteg eller Retur. Du kan också ta bort en hyperlänk från text utan att ta bort texten.

 1. Markera hyperlänken du vill ta bort i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando+K för att ta bort länken. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas. Bläddra till Ta bort länk med Tabb-tangenten. För att välja trycker du på blanksteg.

 3. Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och hyperlänken tas bort från texten. Texten förblir intakt och dess format ändras till Normal.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×