Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Personer som inte använder en skärmläsare finns i Skapa eller redigera en hyperlänk (i Windows) eller Skapa eller ta bort en hyperlänk i ett meddelande i Outlook för Mac.

Använd Outlook 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att länka från ett e-postmeddelande till en webbsida, en fil på en delad enhet eller ett bokmärke i samma e-postmeddelande.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en automatisk hyperlänk

Outlook kan göra en webbadress till en hyperlänk automatiskt.

Skriv en webbadress (URL) som www.contoso.com eller en e-postadress som person@exempel.se när du skriver ett e-postmeddelande och tryck sedan på blanksteg eller Retur. I Outlook ändras texten till en hyperlänk.

Länka till en fil eller webbsida

Skapa en hyperlänk till en fil eller en webbsida och ange ett beskrivande namn för länken.

Länka till en fil

Tips: Skapa snabbt en länk till en nyligen använd fil genom att trycka på Alt + N, I. En lista med de senast använda filerna öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskad fil och tryck sedan på Retur.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Alt+N, I, I. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Tryck på Alt+X om du vill skapa en länk till en fil i den aktuella mappen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Sök i <den aktuella mappen>” och tryck sedan på Tabb tills du hör ”Aktuell mapp, träd”. Som standard är mappen Dokument den aktuella mappen.

  Tryck på Alt+L om du vill ändra den aktuella mappen. Du hör: ”<Den valda mappen >”. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör platsen som du vill ha och tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Aktuell mapp, träd” och tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör filen du vill ha.

 6. Tryck på Alt+T. Du hör: ”Text som ska visas.” Skriv den text som du vill ska visas i e-postmeddelandet som länktext.

 7. Tryck på Retur för att infoga fillänken.

Länka till en besökt sida

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Alt+N, I, I. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Om du vill skapa en länk till en besökt sida trycker du på Alt+X och sedan på Alt+B. Alternativet Besökta sidor är markerat.

 4. Tryck på Tabb tills du hör den första sidan i listan med besökta sidor.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör sidan du vill ha.

 6. Tryck på Alt+T. Du hör: ”Text som ska visas.” Skriv den text som du vill ska visas i e-postmeddelandet som länktext.

 7. Tryck på Retur för att infoga fillänken.

Länka till en webbsida

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Alt+N, I, I. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas. Fokus finns i textfältet Adress.

 3. Skriv in webbsidans adress.

 4. Tryck på Alt+T. Du hör: ”Text som ska visas.” Skriv den text som du vill ska visas i e-postmeddelandet som länktext.

  Tips: Det är en bra idé att använda webbsidans rubrik som länktext. När personer klickar på länken och öppnar sidan läser skärmläsaren rubriken först.

 5. Tryck på Retur för att infoga länken.

Länka till en annan plats i det aktuella e-postmeddelandet

Du kan skapa interna länkar till fördefinierade format såsom rubriker och bokmärken. Anvisningar om hur du skapar rubriker i Outlook finns i Lägg till rubriker.

Skapa ett bokmärke

 1. Flytta markören till länkens målplats. Målet kan vara en rubrik, ett textstycke eller en bild.

 2. Tryck på Alt+N, K. Dialogrutan Bokmärke öppnas och fokus flyttas till textfältet Bokmärkesnamn.

 3. Ange ett namn på bokmärket.

  Obs!: Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav. De kan innehålla bokstäver, siffror och understreck, till exempel Utv_rapport_2.

 4. Tryck på Alt+A om du vill lägga till bokmärket i listan med bokmärken.

Infoga en länk till ett bokmärke

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Alt+N, I, I. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Tryck på Alt+A. Alternativet Plats i det här dokumentet har valts och fokus flyttas till bokmärkesträdet.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskat bokmärke och tryck sedan på Retur. Bokmärkeslänken med bokmärkesnamnet infogas i e-postmeddelandet.

Ta bort en hyperlänk

 1. Markera länktexten eller den hyperlänkade bilden när du skriver ett e-postmeddelande.

 2. Tryck på Skift+F10 och sedan på Alt+R. Hyperlänken tas bort.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att länka från ett e-postmeddelande till en webbsida eller en fil på en delad enhet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en automatisk hyperlänk

Outlook kan göra en webbadress till en hyperlänk automatiskt.

Skriv en webbadress (URL) som www.contoso.com eller en e-postadress som person@exempel.se i brödtexten när du skriver ett e-postmeddelande och tryck sedan på blanksteg eller Retur. I Outlook ändras texten till en hyperlänk.

Länka till en fil eller webbsida

Skapa en hyperlänk till en fil eller en webbsida och ange ett beskrivande namn för länken.

Infoga en hyperlänk till en fil

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Ctrl+Kommando+K. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: ”<Aktuell flik> vald” om du vill skapa en länk till en fil.

 4. Tryck på högerpilen eller vänsterpilen tills du hör ”Webbsida eller fil, flik” och tryck sedan på blanksteg för att välja.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Markera, punkt” och tryck sedan på blanksteg för att markera. Du hör: ”Välj den fil du vill länka till.”

 6. Tryck på Tabb för att flytta till den plats du vill och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland objekten. Om du vill navigera mellan mappar och undermappar trycker du på högerpilen eller vänsterpilen tills du hör filen du vill länka till.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Öppna, knapp” och tryck sedan på blanksteg. Filen markeras och dialogrutan stängs.

 8. Om du vill lägga till text i e-postmeddelandet som visas i stället för filadressen trycker du på Tabb i dialogrutan Infoga hyperlänk tills du hör: ”Text som ska visas, redigera text”. Skriv sedan in texten.

 9. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Infoga hyperlänk till en webbsida

 1. Flytta markören dit du vill infoga länken i e-postmeddelandet.

 2. Tryck på Ctrl+Kommando+K. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Om du vill skapa en länk till en webbsida trycker du på Tabb tills du hör: ”Den aktuella fliken, markerad.”

 4. Tryck på högerpilen eller vänsterpilen tills du hör ”Webbsida eller fil, flik” och tryck sedan på blanksteg för att välja.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Adress, redigera text” och skriv sedan in webbadressen till webbsidan.

 6. Om du vill lägga till text i e-postmeddelandet som visas i stället för adressen trycker du på Tabb tills du hör: ”Text som ska visas, redigera text”. Skriv sedan in texten.

  Tips: Det är en bra idé att använda webbsidans rubrik som länktext. När personer klickar på länken och öppnar sidan läser skärmläsaren rubriken först.

 7. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Ta bort en hyperlänk

 1. Markera länktexten eller den hyperlänkade bilden i e-postmeddelandet.

 2. Tryck på Kommando+K och tryck sedan på tabbtangenten tills du hör: ”Knappen Ta bort länk.” Tryck på blanksteg för att välja.

  Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och hyperlänken tas bort från texten. Texten förblir intakt.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS ska länkas från ett e-postmeddelande till en webbsida eller fil på en delad enhet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, placera markören där du vill infoga länken.

 2. Om du vill öppna snabbmenyn att dubbelklicka på och håller ned på skärmen.

 3. Svep åt vänster två gånger och Svep åt höger tills du hör ”Lägg till länk, meny”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Lägg till länk öppnas med fokus på textfältet.

 4. Om du vill namnge länken med något annat än bara URL: en skriver du länken text med din Skärmtangentbordet. Om du vill gå till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ett tangentbord element.

 5. Om du vill lägga till webbadressen för den sida eller fil som du vill länka till, från textfältet, Svep åt höger tills du hör ”URL, textfält”, dubbelknacka på skärmen och Skriv adressen.

 6. Svep till vänster tills du hör ”klar knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Länken infogas i e-postmeddelandet.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan länka från ett e-postmeddelande till en webbsida eller fil på en delad enhet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, placera markören där du vill infoga länken.

 2. Om du vill öppna snabbmenyn att dubbelklicka på och håller ned på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till länk” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Redigera länk öppnas med fokus på textfältet Text som ska visas.

 4. Om du vill lägga till en länknamn, Skriv länk text med din Skärmtangentbordet.

  Obs!: Kontrollera att du har lagt till en länknamn, annars inte visas länken.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar runt det. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 5. Om du vill lägga till webbadressen för den sida eller fil som du vill länka till, från textfältet för Text som ska visas, Svep åt höger tills du hör ”länken, redigera i rutan” dubbelknacka på skärmen och Skriv adressen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Länken infogas i e-postmeddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att länka från ett e-postmeddelande till en webbsida eller en fil på en delad enhet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, placera markören där du vill infoga länken.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Fler alternativ, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet med redigeringsalternativ öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Infoga, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Länka” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Fönstret Länka, adress, redigering”.

 5. Skriv in adressen till sidan du vill länka till.

 6. Om du vill ge länken något annat namn än bara URL-adressen sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Text som ska visas, redigerbar text” och skriver sedan in länktexten.

  Obs!: Om du länkar från en bild är det här alternativet inte tillgängligt.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen. Länken infogas i e-postmeddelandets brödtext.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook Web App med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som du vill länka till en webbsida eller fil på en delad enhet när du skriver ett meddelande med e-post.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Skapa en hyperlänk

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, placera markören där du vill infoga länken.

 2. Om du vill namnge länken med något annat än bara URL Skriv länktexten och markera den.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”Format, < markerade alternativet >”. Tryck på piltangenterna höger eller vänster tills du hör ”Infoga hyperlänk, knappen”, och tryck på blanksteg. Dialogrutan Infoga länk öppnas och du hör: ”dialogrutan Infoga länk”.

 4. I dialogrutan Infoga länk skriver du webbadressen för den sida eller fil som du vill länka till och tryck på RETUR.

 5. Dialogrutan Infoga länk stängs och skapas hyperlänken i e-postmeddelandet.

Ta bort en hyperlänk

 1. Markera texten för hyperlänkar i e-postmeddelandet.

 2. Tryck på TABB tills du hör: ”Format, < markerade alternativet > knappen”. Tryck på piltangenterna höger eller vänster tills du hör ”ta bort hyperlänk, knappen”, och tryck på blanksteg.

 3. Hyperlänken tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×