Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med ditt tangentbord och JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att infoga ett foto eller en bild. Du kan också lägga till alternativtext för att göra bilden mer tillgänglig.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Tryck på Alt+N, P för att öppna dialogrutan Infoga bild.

 3. Bläddra till platsen för bilden på datorn, markera bilden och tryck sedan på Retur. Den ursprungliga bilden bäddas in i dokumentet.

  Viktigt!: För att bilden ska kunna läsas korrekt av en skärmläsare måste bilden vara infogad i nivå med texten.

 4. Som standard infogas en bild i nivå med texten i Word 2016. Men i andra versioner, till exempel Mobile eller Word 2016 för Mac, görs inte detta.

  Om du vill se till att bilden är infogad i nivå med dokumenttexten, markerar du bilden och trycker sedan Alt + JP för att öppna menyfliksområdet Bildformat.

 5. Tryck på PO och sedan på Retur. Då öppnas knappen Placering och I nivå med text väljs.

  Tips: 

  • Om bilden har en stor filstorlek och gör dokumentet för stort kan du minska storleken på dokumentet genom att länka till bilden i stället för att bädda in den.

  • Gå med Tabb till fliken Infoga i dialogrutan Infoga bild, tryck på nedpilen för att komma åt den nedrullningsbara menyn och välj sedan Länk till fil.

Infoga en bild från en källa online

Du kan infoga en bild från en plats på webben.

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Öppna dialogrutan Infoga bilder och sök efter bilder online genom att trycka på Alt + N, F för att öppna rutan Bing-bildsökning

 3. I rutan Sök med Bing som redan är vald skriver du ett ord eller en fras som beskriver bilden som du letar efter och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på Alt + högerpil eller Alt + vänsterpil för att flytta mellan sökresultaten. (I Skärmläsaren trycker du på piltangenterna.) Word 2016 beskriver varje bild när den markeras

 5. Tryck på Alt + Retur om du vill infoga en markerad bild. (I Skärmläsaren, trycka på RETUR.) Word 2016 hämtningsbara filer och infogar bilden i dokumentet.

  Tips: Om du vill se flera källor för onlinebilder kan du från dialogrutan Infoga bilder logga in och bläddra bland dina personliga konton, till exempel OneDrive, Facebook eller Flickr.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för i dokumentet.

 2. Öppna fliken Format i Bild-verktygen genom att trycka på Alt + JP och tryck sedan på Tabb tills du kommer till knappen Formatera objekt. Tryck på Retur för att öppna fönstret Formatera bild. Du hör "Skuggning", det första alternativet. Skärmläsaren läser inte upp namnet på fönstret.

  Obs!: Om du inte hör "Skuggning" kanske tangentbordsnavigeringen har placerat fokus i ett annat område. Tryck på F6 tills du hör "Skuggning".

 3. I fönstret Formatera bild (när du har hört "Skuggning") trycker du på Skift + Tabb för att gå till menyn för verktygsalternativ. Du hör namnet på något av följande alternativ uppläst:

  • Effekter

  • Layout och egenskaper

  • Bild

  • Fyllning och linje

 4. Tryck på HÖGERPIL för att gå till knappen Layout och egenskaper, förrän du hör namnet på knappen. Tryck på TABB för att flytta till Textrutan i det första alternativet på menyn.

 5. Du går till alternativet Alternativ text genom att trycka på Tabb igen och sedan på nedpilen för att flytta till rutan Rubrik.

 6. Ange en rubrik för den alternativa texten för bilden. Alt-texten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

 7. Tryck på nedpilen igen för att flytta till rutan Beskrivning och skriv en beskrivning.

 8. Tryck på Esc för att gå tillbaka till brödtexten i dokumentet när du är klar med att skriva rubrik och beskrivning.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word 2016 för Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att infoga ett foto eller en bild. Du kan också lägga till alternativ text för att göra bilden mer tillgänglig.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

 1. I Word 2016 för Mac placerar du markören där du vill infoga en bild.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör: "Infoga." Tryck sedan på nedpilen tills du hör: "Bilder, undermeny." Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att expandera undermenyn Bilder.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör: "Bild från fil." För att välja trycker du på blanksteg.

 5. Dialogrutan bild från fil öppnas. Om du vill bläddra till den plats där bilden har sparats, tryck på TABB tills du hör: ”Sidpanelen tabell”.

  Obs!: Öppna marginallisten genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen Visa marginallist” och sedan trycka på blanksteg.

  Fokus flyttas till listan med favoritplatser, till exempel Alla mina filer eller Dokument. VoiceOver läser upp platserna när du flyttar runt.

 6. Tryck på TABB när du är på rätt plats. Använd upp eller ned piltangenterna för att bläddra till mappen eller filen som du vill använda. Om du vill ange en undermapp trycker du på högerpilen.

 7. När rätt fil är markerad trycker du på Retur eller Ctrl + Alt + blanksteg för att infoga en bild. Bilden infogas i dokumentet.

Infoga en bild från en källa online

Söka efter och infoga ClipArt eller bilder från andra onlinekällor direkt från Word 2016 för Mac stöds för närvarande inte i Word 2016 för Mac. Men du kan fortfarande lägga till en onlinebild i dokumentet genom att söka efter bilden, spara en lokal kopia och sedan infoga den lokala kopian i dokumentet.

 1. Gå till www.bing.com i en webbläsare. Fokus flyttas till Bing-sökrutan.

 2. I rutan Sök anger du ett sökord för den typ av bild du letar efter och trycker på Retur.

 3. Om du vill filtrera sökresultatet till endast bilder går du till fliken Bilder i sökresultatet för Bing genom att trycka på Alt + Tabb. Tryck på Retur för att välja den.

  Obs!: Med filtret Licens kan du filtrera sökresultatet till endast Alla Creative Commons (läs mer här) eller välja att visa alla bilder. Om du väljer Alla utökas sökresultatet och alla Bing-bilder visas. Du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Välj ett licensalternativ med upp- eller nedpilen och tryck sedan på Retur för att välja det.

 4. Navigera till bildresultatet genom att trycka på Alt + Tabb. Du hör: "Länk, sök."

 5. Tryck på Retur för att öppna bilden i fullständig storlek.

 6. Om du vill ladda ned bilden trycker du på Alt + Tabb tills du hör "Länk" följt av filnamn och filnamnstillägg. Tryck på Retur för att välja den. Tryck sedan på Kommando + S.

 7. Dialogrutan Exportera som öppnas. Markören är placerad i fältet Filnamn. Välja Spara plats, tryck på TABB för att navigera till där popup-knappen och Använd sedan pilen för att välja en plats. Om du vill spara, trycker du på kommando + S.

  Tips: Spara bilderna i dina Dokument för att lättare kunna infoga dem i ett Word-dokument.

 8. I Word 2016 för Mac placerar du markören där du vill infoga en bild. Med hjälp av menyn Infoga i menyraden infogar du bilden som du nyss sparat. Mer information finns i Infoga en bild från datorn om du vill veta mer om hur du infogar en bild som sparats lokalt.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för i dokumentet. För välja en bild i Word placerar du markören före bilden, håller ner Skift och trycker sedan på högerpilen. Du hör: "Bild, layoutobjekt."

 2. Tryck på Skift + Kommando + 1 för att öppna fönstret Formatera bild. Du hör: "Formatera bild, åtgärdsfönster."

 3. Om du vill öppna fliken Layout och egenskaper, tryck på TABB tills du hör en fliknamnet och ”du är för närvarande på en flik inuti en rullningsområdet”. Tryck på piltangenterna höger eller vänster tills du hör: ”Layout och egenskaper, vald flik”. Markera fliken, trycka på blanksteg.

 4. Om du vill gå till alternativet Alternativtext, tryck på TABB tills du hör: ”Alt-text, som komprimeras”. Tryck på blanksteg om du vill expandera alternativet Alternativtext.

 5. Tryck på TABB om du vill gå till fältet Rubrik. Du hör: ”rubrik”. Skriv rubriken alternativ text för bilden. ALT-text ska Beskriv åtgärd eller avsikt att bilden inte dess utseende.

 6. Tryck på TABB om du vill gå till fältet Beskrivning. Du hör: ”redigera text”. Skriv en beskrivning.

 7. När du har skrivit titel och beskrivning trycker du på F6 tills du hör namnet på bilden och "layoutobjekt." Detta flyttar fokus tillbaka till bilden i dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att infoga en bild eller en bild.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för iOS finns i Pekguiden för Word för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Infoga bilder från telefonen

 1. Navigera till den plats där du vill infoga en bild medan du redigerar dokumentet.

 2. Om det behövs kan du stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken Start”.

 3. Om du vill öppna fliken Infoga, dubbelklicka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”fliken Infoga” och dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”flikeninfoga”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Infoga bilder” och dubbeltryck sedan på skärmen. Appen foton öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör den plats som innehåller bilden som du vill infoga och sedan dubbelklicka på skärmen för att välja.

 6. Dra åt höger eller vänster om du vill bläddra bilder på en plats. När du flyttar meddelar VoiceOver bilderna. VoiceOver meddelar bilder av bilder, orientering, datum.

 7. När du vill att på fotot, dubbelknacka på skärmen om du vill infoga bilden.

  Bilden infogas kommer tillbaka till dokumentet med bilden är markerad och öppnas fliken bild.

Infoga en bild från kameran

Du kan infoga en bild från kameran enhet.

 1. Navigera till den plats där du vill infoga en bild medan du redigerar dokumentet.

 2. Om det behövs kan du stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken Start”.

 3. Om du vill öppna fliken Infoga, dubbelklicka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”fliken Infoga” och dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”flikeninfoga”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Infoga bild från kameran, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Kamera öppnas.

  Obs!: Du kan få ett popup-dialogrutan säger: ”Word vill komma åt kameran”. Om du gör Svep åt höger tills du hör ”knappen OK”, och dubbelknacka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: ”Ta en bild, knapp”. Peka kameran i önskad riktning och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Använd foto, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill infoga fotot. Kommer tillbaka till dokumentet med bilden är markerad och öppnas fliken bild.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. När du redigerar dokumentet om du vill markera en bild drar fingret runt skrivfältet tills VoiceOver meddelar bilden och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”markerad bild”, följt av bildlayouten. Fliken bild öppnas.

 2. Om du vill öppna menyn Alternativtext på fliken bild, Svep åt höger tills du hör ”alternativ textknappen” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 3. Lägga till alternativ text, Svep åt höger tills du hör ”brickan, textfält”, dubbelknacka på skärmen och Skriv rubriken för alternativ text för en bild med hjälp av den Skärmtangentbordet. ALT-text ska Beskriv åtgärd eller avsikt att bilden inte dess utseende.

  Obs!: Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement. Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Om du vill lägga till en beskrivning för bilden, Svep åt höger tills du hör ”beskrivning, textfält”, dubbelknacka på skärmen och skriv sedan beskrivning med hjälp av den Skärmtangentbordet.

 5. Efter att skriva titel och beskrivning, Svep åt vänster tills du hör ”klar knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Alternativtext stängs och flyttas fokus tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan för att infoga en bild eller en bild.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Android finns i Pekguiden för Word för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Infoga bilder från telefonen

 1. Navigera till den plats där du vill infoga en bild medan du redigerar dokumentet.

 2. Om det behövs, om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. Om du vill öppna fliken Infoga, dubbelklicka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”fliken Infoga” och dubbelknacka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”bilder-menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilder-menyn öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör ”foton knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Öppna från menyn öppnas med fokus på den markerade bild lagringsplatsen.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill navigera mellan bilderna i den markerade bild lagringsplatsen höra Svep åt höger tills du bilden du vill använda. TalkBack läser du namn och datum för varje bild som du flyttar.

  • Om du vill navigera till en annan lagringsplats, till exempel hämtningsbara filer eller bilder, svepa åt vänster tills du hör ”vägar knappen Visa” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör den plats du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Svep till vänster eller höger tills du hör bilden du vill använda.

  TalkBack meddelar bilder genom att deras filnamn, storlek och datum.

 7. När på bilden som du vill för att infoga den markerade bilden dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”Word, behandlade bilder”.

 8. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara bild” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Bilden infogas kommer tillbaka till dokumentet med bilden är markerad och öppnas fliken bild.

Infoga en bild från kameran

 1. Navigera till den plats där du vill infoga en bild medan du redigerar dokumentet.

 2. Om det behövs, om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. Om du vill öppna fliken Infoga, dubbelklicka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”fliken Infoga” och dubbelknacka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”bilder-menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilder-menyn öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör ”kameraknappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Kamera-programmet öppnas.

  Obs!: Du kan få ett popup-dialogrutan säger: ”att Word ska bilder och registrera video”. Om du gör Svep åt höger tills du hör ”gör att knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 6. Om du vill använda en bild, Svep åt höger tills du hör ”gränslinje”, peka kameran i felvända och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Fokus flyttas till knappen klar. Om du vill använda fotot i dokumentet, dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Word, behandlade bilder”.

 8. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara bild” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 9. Bilden infogas kommer tillbaka till dokumentet med bilden är markerad och öppnas fliken bild.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. När du har infogat en bild om du vill öppna menyn Alternativtext på fliken bild, Svep åt höger tills du hör ”Alt-Text-menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”redigera kryssrutan för rubrik”, och Skriv rubriken på alternativ text för en bild med hjälp av den Skärmtangentbordet. ALT-text ska Beskriv åtgärd eller avsikt att bilden inte dess utseende.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar runt det. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 3. Om du vill lägga till en beskrivning för bilden, Svep åt höger tills du hör ”för beskrivning, redigeringsruta” dubbelknacka på skärmen och skriv sedan beskrivning med hjälp av den Skärmtangentbordet.

 4. När du har skrivit rubrik och beskrivning, svepa åt vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Alternativtext stängs och flyttas fokus tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word Mobile med Skärmläsaren Windows inbyggda Skärmläsaren för att infoga en bild eller en bild.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För pekfunktioner i Word Mobile kan du läsa Tangentbordskommandon och pekgester i Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Infoga bilder från telefonen

 1. Navigera till den plats där du vill infoga en bild i ditt dokument.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster med ett finger tills du hör: ”tabbväljaren, Start-knappen, som komprimeras”. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Popup, Start, < antal tillgängliga flikar och i stället för den aktuella fliken i listan med menyn >, markerat”. Huvudmenyn nu expanderas.

 5. I menyn Svep höger med ett finger tills du hör: ”Infoga, < antal visas flikarna > och i stället för den aktuella fliken i listan med menyn”. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”infogningsknapp komprimeras”. Alternativ för Infoga fliken är nu tillgängliga.

 6. Svep åt höger tills du hör ”bilder knappen komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”foton knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret foton öppnas.

 8. Svep åt höger tills du hör namnet på den fil du vill infoga och dubbelklicka på skärmen.

 9. Svep åt höger tills du hör: ”infoga fältet programknapp”. Dubbelknacka på skärmen om du vill infoga fotot i ditt dokument.

Obs!: Om du vill för att läsa korrekt av en skärmläsare måste bilden vara i nivå med texten. Som standard infoga Word Mobile inte en bild i nivå med texten. För att se till att bilden är infogad i dokumenttexten, Svep åt höger tills du hör ”Radbryt textknappen, komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen. Alternativ för Radbyte är nu tillgängliga. Svep åt höger tills du hör ”inaktivera, i nivå med textknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Infoga en bild från kameran

Du kan infoga en bild från kameran enhet.

 1. Navigera till den plats där du vill infoga en bild i ditt dokument.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep till vänster tills du hör: ”tabbväljaren, Start-knappen, som komprimeras”. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Popup, Start, < antal tillgängliga flikar och i stället för den aktuella fliken i listan med menyn >, markerat”. Huvudmenyn nu expanderas.

 5. I menyn Svep höger med ett finger tills du hör: ”Infoga, < antal visas flikarna > och i stället för den aktuella fliken i listan med menyn”. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”infogningsknapp komprimeras”. Alternativ för Infoga fliken är nu tillgängliga.

 6. Svep åt höger tills du hör ”bilder knappen komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör ”kameraknappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Fönstret kamera öppnas.

 8. Svep åt höger tills du hör ”ta foto-knappen”, peka kameran i önskad riktning och dubbeltryck sedan på skärmen tar du bilden.

 9. Svep åt höger tills du hör ”knappen Acceptera” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill infoga bilden i dokumentet.

Obs!: Om du vill för att läsa korrekt av en skärmläsare måste bilden vara i nivå med texten. Som standard infogar Word Mobile inte en bild i nivå med texten. För att se till att bilden är infogad i dokumenttexten, Svep åt höger tills du hör ”Radbryt textknappen, komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen. Alternativ för Radbyte är nu tillgängliga. Svep åt höger tills du hör ”inaktivera, i nivå med textknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word Online med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att lägga till bilder, grafik och foton i dokumentet. Du kan lägga till bilder från din dator eller enhet eller från en Onlinekälla som Bing.com.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Internet Explorer som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

Följ dessa steg om du vill infoga en bild som finns på datorn i dokumentet.

 1. Placera insättningspunkten där du vill att bilden ska visas i dokumentet.

 2. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn.

 3. Om du vill gå till fliken Infoga trycker du på Tabb och trycker sedan på Retur.

 4. Om du vill gå till knappen Infoga trycker du på Tabb och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Välj fil för uppladdning öppnas med fokus i rutan Filnamn.

  Obs!: Vanligtvis när du infogar en bild letar Word Online på din dator efter de flesta vanliga bildformaten (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, ico, .png och -wmf). Du kan dock söka efter filer i alla filformat. Du gör det i dialogrutan Välj fil för överföring genom att trycka på Tabb för att flytta till rutan Bildfiler och sedan välja Alla filer (*.*).

 5. Gör något av följande:

  • Skriv namnet på en bild om du vill använda och tryck sedan på Retur.

  • Bläddra till en bild i en annan mapp genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör ett mappnamn och sedan trycka på Retur. Använd Tabb och piltangenterna för att bläddra bland mappar. Tryck på Ctrl+Backsteg om du vill flytta upp en nivå. Tryck på Tabb för att gå till den första bilden i en mapp. Tryck på Retur när du hör namnet på den bild du vill använda.

Infoga en bild från Internet

Om du inte har den perfekta bilden på datorn kan du söka på webben.

Obs!: När du använder foton, bilder eller ClipArt är du skyldig att respektera upphovsrätten. När det gäller bilder kan licensfiltret i Bing vara till hjälp.

 1. Placera insättningspunkten där du vill att bilden ska infogas i dokumentet.

 2. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn.

 3. Om du vill gå till fliken Infoga trycker du på Tabb och trycker sedan på Retur.

 4. Om du vill gå till fliken Onlinebilder trycker du på Tabb och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Infoga bilder öppnas. Du hör "Sök Bing" och fokus är i rutan Bing-bildsökning.

 5. Skriv ett ord eller en fras som beskriver den typ av bild som du vill använda och tryck sedan på Retur. Sökresultaten beskrivs.

 6. Du infogar det resultat du vill använda genom att trycka på Retur. (Du kan också trycka på blanksteg för att markera bilden och sedan gå till knappen Infoga genom att trycka på Tabb och sedan trycka på Retur.)

Lägga till alternativ text för en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativtext för.

 2. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör namnet på en flik i menyfliksområdet, tryck på TABB tills du kommer till fliken Format och sedan trycka på RETUR.

 3. Om du vill flytta till knappen Alt-Text trycker du på Tabb och sedan på Retur. Dialogrutan Alternativ text öppnas med fokus i rutan Titel. (I Skärmläsaren hör du “Bild vald.”)

 4. Gå med Tabb till rutan Beskrivning och skriv din text.

 5. Gå med Tabb till knappen OK och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×