Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word 2016

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med ditt tangentbord och JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att infoga ett foto eller en bild. Du kan också lägga till alternativtext för att göra bilden mer tillgänglig.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Tryck på Alt+N, P för att öppna dialogrutan Infoga bild.

 3. Bläddra till platsen för bilden på datorn, markera bilden och tryck sedan på Retur. Den ursprungliga bilden bäddas in i dokumentet.

  Viktigt!: För att bilden ska kunna läsas korrekt av en skärmläsare måste bilden vara infogad i nivå med texten.

 4. Som standard infogas en bild i nivå med texten i Word 2016. Men i andra versioner, till exempel Mobile eller Word 2016 för Mac, görs inte detta.

  Om du vill se till att bilden är infogad i nivå med dokumenttexten, markerar du bilden och trycker sedan Alt + JP för att öppna menyfliksområdet Bildformat.

 5. Tryck på PO och sedan på Retur. Då öppnas knappen Placering och I nivå med text väljs.

  Tips: 

  • Om bilden har en stor filstorlek och gör dokumentet för stort kan du minska storleken på dokumentet genom att länka till bilden i stället för att bädda in den.

  • Gå med Tabb till fliken Infoga i dialogrutan Infoga bild, tryck på nedpilen för att komma åt den nedrullningsbara menyn och välj sedan Länk till fil.

Infoga en bild från en källa online

Du kan infoga en bild från en plats på webben.

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Öppna dialogrutan Infoga bilder och sök efter bilder online genom att trycka på Alt + N, F för att öppna rutan Bing-bildsökning

 3. I rutan Sök med Bing som redan är vald skriver du ett ord eller en fras som beskriver bilden som du letar efter och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på Alt + högerpil eller Alt + vänsterpil för att flytta mellan sökresultaten. (I Skärmläsaren trycker du på piltangenterna.) Word 2016 beskriver varje bild när den markeras

 5. Tryck på Alt + Retur om du vill infoga en markerad bild. (I Skärmläsaren trycker du på Retur.) Word 2016 laddar ned och infogar bilden i dokumentet.

  Tips: Om du vill se flera källor för onlinebilder kan du från dialogrutan Infoga bilder logga in och bläddra bland dina personliga konton, till exempel OneDrive, Facebook eller Flickr.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för i dokumentet.

 2. Öppna fliken Format i Bild-verktygen genom att trycka på Alt + JP och tryck sedan på Tabb tills du kommer till knappen Formatera objekt. Tryck på Retur för att öppna fönstret Formatera bild. Du hör "Skuggning", det första alternativet. Skärmläsaren läser inte upp namnet på fönstret.

  Obs!: Om du inte hör "Skuggning" kanske tangentbordsnavigeringen har placerat fokus i ett annat område. Tryck på F6 tills du hör "Skuggning".

 3. I fönstret Formatera bild (när du har hört "Skuggning") trycker du på Skift + Tabb för att gå till menyn för verktygsalternativ. Du hör namnet på något av följande alternativ uppläst:

  • Effekter

  • Layout och egenskaper

  • Bild

  • Fyllning och linje

 4. Du kan gå till knappen Layout och egenskaper genom att trycka på högerpil tills du hör namnet på knappen. Tryck sedan på Tabb för att flytta till Textruta, det första alternativet på menyn.

 5. Du går till alternativet Alternativ text genom att trycka på Tabb igen och sedan på nedpilen för att flytta till rutan Rubrik.

 6. Ange en rubrik för den alternativa texten för bilden. Alt-texten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

 7. Tryck på nedpilen igen för att flytta till rutan Beskrivning och skriv en beskrivning.

 8. Tryck på Esc för att gå tillbaka till brödtexten i dokumentet när du är klar med att skriva rubrik och beskrivning.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word 2016

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word 2016

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word 2016 för Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att infoga ett foto eller en bild. Du kan också lägga till alternativ text för att göra bilden mer tillgänglig.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

 1. I Word 2016 för Mac placerar du markören där du vill infoga en bild.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör: "Infoga." Tryck sedan på nedpilen tills du hör: "Bilder, undermeny." Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att expandera undermenyn Bilder.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör: "Bild från fil." För att välja trycker du på blanksteg.

 5. Dialogrutan Bild från fil öppnas. Om du vill bläddra till den plats där bilden är sparad trycker du på Tabb tills du hör: "Marginallist, tabell."

  Obs!: Öppna marginallisten genom att trycka på Tabb tills du hör "Visa knappen Marginallist" och tryck sedan på blanksteg.

  Fokus flyttas till listan med favoritplatser, till exempel Alla mina filer eller Dokument. VoiceOver läser upp platserna när du flyttar runt.

 6. Tryck på Tabb när du är på rätt plats. Använd sedan upp- eller nedpilen för att bläddra till önskad undermapp eller fil. Om du vill öppna en undermapp trycker du på högerpilen.

 7. När rätt fil är markerad trycker du på Retur eller Ctrl + Alt + blanksteg för att infoga en bild. Bilden infogas i dokumentet.

Infoga en bild från en källa online

Med Word 2016 för Mac går det för närvarande inte att söka efter och infoga ClipArt eller bilder från andra onlinekällor direkt från Word 2016 för Mac. Du kan dock fortfarande lägga till onlinebilder i dina dokument genom att söka efter önskad bild online, spara en lokal kopia av bilden och sedan infoga den lokala kopian i dokumentet.

 1. Gå till www.bing.com i en webbläsare. Fokus flyttas till Bing-sökrutan.

 2. I rutan Sök anger du ett sökord för den typ av bild du letar efter och trycker på Retur.

 3. Om du vill filtrera sökresultatet till endast bilder går du till fliken Bilder i sökresultatet för Bing genom att trycka på Alt + Tabb. Tryck på Retur för att välja den.

  Obs!: Med filtret Licens kan du filtrera sökresultatet till endast Alla Creative Commons (läs mer här) eller välja att visa alla bilder. Om du väljer Alla utökas sökresultatet och alla Bing-bilder visas. Du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Välj ett licensalternativ med upp- eller nedpilen och tryck sedan på Retur för att välja det.

 4. Navigera till bildresultatet genom att trycka på Alt + Tabb. Du hör: "Länk, sök."

 5. Tryck på Retur för att öppna bilden i fullständig storlek.

 6. Om du vill ladda ned bilden trycker du på Alt + Tabb tills du hör "Länk" följt av filnamn och filnamnstillägg. Tryck på Retur för att välja den. Tryck sedan på Kommando + S.

 7. Dialogrutan Exportera som öppnas. Markören är placerad i filnamnsfältet. Du väljer plats att spara på genom att trycka på Tabb för att gå till popup-knappen Var och går sedan med piltangenterna för att välja en plats. Spara genom att trycka på Kommando + S.

  Tips: Spara bilderna i dina Dokument för att lättare kunna infoga dem i ett Word-dokument.

 8. I Word 2016 för Mac placerar du markören där du vill infoga en bild. Med hjälp av menyn Infoga i menyraden infogar du bilden som du nyss sparat. Mer information finns i Infoga en bild från datorn om du vill veta mer om hur du infogar en bild som sparats lokalt.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för i dokumentet. För välja en bild i Word placerar du markören före bilden, håller ner Skift och trycker sedan på högerpilen. Du hör: "Bild, layoutobjekt."

 2. Tryck på Skift + Kommando + 1 för att öppna fönstret Formatera bild. Du hör: "Formatera bild, åtgärdsfönster."

 3. Öppna fliken Layout och egenskaper och tryck på Tabb tills du hör ett fliknamn och "Du är för närvarande på en flik i ett rullningsområde." Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör: "Layout och egenskaper, markerad flik." Tryck på blanksteg för att välja.

 4. Gå till alternativet Alternativtext och tryck på Tabb tills du hör: "Alternativtext, komprimerad." Om du vill visa alternativet Alternativtext trycker du på blanksteg.

 5. Om du vill gå till fältet Titel trycker du på Tabb. Du hör: "Titel." Ange en rubrik för alternativtexten för bilden. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

 6. Gå till fältet Beskrivning och tryck på Tabb. Du hör: "Redigera text." Skriv sedan en beskrivning.

 7. När du har skrivit titel och beskrivning trycker du på F6 tills du hör namnet på bilden och "layoutobjekt." Detta flyttar fokus tillbaka till bilden i dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word 2016

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×