Använda en skärmläsare för att infoga en bild eller en bild i ett e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild eller en bild i ett e-postmeddelande i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Personer som inte använder en skärmläsare finns i bifoga filer eller infoga bilder i Outlook e-postmeddelanden (Windows) eller Infoga bilder i Office för Mac.

Använd Outlook 2016 med ditt tangentbord och t.ex. Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, om du vill lägga till bilder i dina e-postmeddelanden. Du t.ex. infoga bilder från din dator eller enhet, eller från en onlinekälla på webben, som Bing.com.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

T o infoga bilder, ditt meddelande måste vara formaterad med HTML eller RTF-format.

 1. Placera fokus i ett e-postmeddelande vid insättningspunkten där du vill infoga bilden.

 2. Om du vill gå till fliken Infoga i menyfliksområdet och öppna dialogrutan Infoga bild, trycker du på Alt + N och sedan på P. När fokus flyttas till rutan filnamn i dialogrutan Infoga bild, du hör ”dialogrutan Infoga bild”. Dialogrutan Infoga bild öppnas standardmapp för bilder på din dator eller enhet (vanligtvis mappen bilder ).

 3. För att flytta mellan mappar och sedan välja en i dialogrutan Infoga bild:

  • Tryck på Tabb tills fokus är på mappar och filer i dialogrutan Infoga bild. Du hör namnet på en av mapparna eller filerna.

  • Använd pilknapparna om du vill flytta mellan och markera mappar och filer. När du markerar hör du mappens namn.

  • Tryck på Retur när du hör namnet på en mapp du vill öppna.

   Tips: Fokus kan flyttas från mappen när du trycker på Retur. I så fall flyttas fokus till ett objekt i den vänstra rutan. Tryck på högerpilen för att flytta tillbaka fokus till mapparna.

  • Upprepa proceduren tills du hittar den mapp som innehåller bilden.

 4. Markera filen och tryck på Retur för att infoga en bild från den markerade mappen.

  Du kan också trycka på F6 för att flytta fokus till rutan Filnamn (du hör ”Filnamn”) och sedan skriva bildens filnamn och trycka på Retur.

Infoga en bild från en källa online

Obs!: Bings filter för bildsökning baseras på det respekterade licenssystemet Creative Commons. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Kom ihåg att du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright.

 1. Placera insättningspunkten i ett e-postmeddelande där du vill infoga bilden.

 2. Om du vill gå till fliken Infoga i menyfliksområdet och öppna dialogrutan Infoga bilder, trycker du på Alt + N, sedan F. När fokus flyttas till rutan Bing-bildsökning i dialogrutan Infoga bilder, du hör ”Infoga bild”.

 3. Skriv ett ord eller en fras som beskriver den typ av bild som du vill använda och tryck sedan på Retur två gånger.

 4. Använd piltangenterna för att gå igenom sökresultaten och välja bilder. Du hör en beskrivning av varje bild du markerar.

  Tips: Om du vill ange ett annat ord eller en annan fras trycker du på Tabb tills du kommer till rutan Bing-bildsökning. Du hör ”Söka med Bing, ange din sökterm”. (Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder JAWS.)

 5. Om du vill hämta och infoga en bild från sökresultaten markerar du först bilden genom att trycka på blanksteg och sedan trycka på Tabb tills du kommer till knappen Infoga. Du hör ”Knappen Infoga”. Tryck på blanksteg. Fokus återgår till ditt meddelande och du hör ”Redigera meddelande”.

Lägga till alternativ text för en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för i e-postmeddelandet i Outlook.

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10.

 3. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen flera gånger tills du hör: ”Formatera bild.” Tryck på Retur.

 4. Tryck på F6 tills du hör: ”Effekter, 2 av 4, valda.” Med JAWS hör du: ”Effektrutnät, 2 av 4.”

 5. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: ”Layout och egenskaper, 3 av 4, valda.” Med JAWS hör du: ”Rutnätet Layout och egenskaper, 3 av 4.”

 6. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör: ”Av, Alternativtext, knapp.” Med JAWS hör du: ”Knappen Alternativtext.” Tryck på Retur.

 7. Tryck på nedåtpilen för att flytta till rutan Rubrik och skriv in alternativtexten för bildens rubrik.

 8. Tryck på Tabb en gång för att komma till rutan Beskrivning och skriv in alternativtextens beskrivning. Tryck på Esc när du är klar och vill gå tillbaka till meddelandet.

Se även

Spara en bild eller en bifogad fil från ett e-postmeddelande i Outlook

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använd en skärmläsare att lägga till en signatur i Outlook

Ändra din profilbild

Minska storleken på bilder och bifogade filer i Outlook e-postmeddelanden

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för Mac med tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, om du vill infoga bilder i ett e-postmeddelande. Du kan lägga till bilder från datorn eller ladda ned bilder från Internet som ska läggas till i ditt e-postmeddelande.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

Du kan enkelt lägga till en bild i ditt e-postmeddelande med tangentbordet och VoiceOver. Om du vill infoga bilder måste ditt meddelande vara HTML-formaterat.

 1. Placera fokus där du vill infoga bilden i ett e-postmeddelande.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M. Du hör: ”Menyrad Apple”.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör ”Format” och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: ”Infoga bild punkter.”

 4. Tryck på blanksteg. Dialogrutan Infoga fil öppnas.

 5. Om du vill bläddra till den plats där bilden är sparad trycker du på Tabb tills du hör: ”Marginallist tabell.”

  Tips: Öppna marginallisten genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen Visa marginallist” och sedan trycka på blanksteg.

  Fokus flyttas till listan över favoritplatser, till exempel Alla mina filer eller Dokument. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör platsen du vill välja.

 6. Tryck på Tabb när du är på rätt plats. Tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen för att bläddra till önskad undermapp eller fil. Om du vill öppna en undermapp trycker du på högerpilen.

 7. När rätt fil är markerad trycker du på Retur eller Ctrl + Alt + blanksteg för att infoga en bild. Bilden infogas i e-postmeddelandet.

Infoga en bild från en källa online

Det går för närvarande inte att söka efter och infoga bilder från andra onlinekällor direkt från Outlook. Du kan dock fortfarande lägga till onlinebilder i ditt e-postmeddelande genom att söka efter önskad bild online, spara en lokal kopia av bilden och sedan infoga den lokala kopian i e-postmeddelandet.

 1. Gå till www.bing.com i en webbläsare. Fokus flyttas till Bing-sökrutan.

 2. I rutan Sök anger du ett sökord för den typ av bild du letar efter och trycker på Retur.

  Obs!: Bings filter för bildsökning baseras på det respekterade licenssystemet Creative Commons. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Kom ihåg att du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright. Med filtret Licens kan du filtrera sökresultatet till endast Alla Creative Commons eller välja att visa alla bilder. Om du väljer Alla utökas sökresultatet och alla Bing-bilder visas. Välj ett licensalternativ med uppåtpilen eller nedåtpilen och tryck sedan på blanksteg för att välja det.

 3. Om du vill filtrera sökresultatet till endast bilder trycker du på Alt+Tabb i sökresultatet för Bing tills du hör ”Länk, Bilder”. Tryck på Retur för att välja den.

 4. Navigera till bildresultatet genom att trycka på Alt+Tabb eller Alt+Skift+Tabb. Du hör: ”Länk, bild, bildresultat för <sökorden>.”

 5. Tryck på Retur för att öppna bilden i fullständig storlek.

 6. Om du vill ladda ned bilden trycker du på Alt+Tabb tills du hör "Bildresultat för <sökorden>" följt av filnamn och filnamnstillägg. Tryck på Kommando+S.

 7. Dialogrutan Spara som visas. Fokus finns i filnamnsfältet. Välja platsen där du vill spara genom att trycka på Tabb tills du hör ”<aktuell lagringsplats>, Var, kolumn, popup-knapp” och använd sedan Tabb och piltangenterna för att välja en plats. Spara genom att trycka på Kommando + S.

  Tips: Spara bilderna i Dokument för att lättare kunna infoga dem i ett Outlook-dokument.

 8. I Outlook placerar du fokus där du vill infoga en bild. Infoga bilden som du just har sparat enligt anvisningarna i Infoga en bild från datorn.

Lägga till alternativ text för en bild

Gör din e-post mer tillgänglig och lägg till alternativtext för bilderna i dina e-postmeddelanden.

 1. Bläddra till bilden i ditt e-postmeddelande och markera den med Ctrl+Alt+blanksteg.

 2. Tryck på Skift+Kommando+2 när fokus är på bilden. Du hör: ”Lägg till alternativtext.” Åtgärdsfönstret Formatera bild öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Redigera text, tom, rubrik” och skriv sedan in en beskrivande rubrik för bilden.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: ”Redigera text.” Ange en beskrivning av bilden.

 5. Stäng åtgärdsfönstret Formatera bild genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör ”Knappen Stäng Formatera bild” och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Spara en bild eller en bifogad fil från ett e-postmeddelande i Outlook

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använd en skärmläsare att lägga till en signatur i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för iOS med tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, om du vill infoga bilder i ett e-postmeddelande. Du kan lägga till bilder från din iPhone eller ladda ned bilder från Internet som ska läggas till i ditt e-postmeddelande.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Infoga en bild från din iPhone

Obs!: Kontrollera att du tillåter att Outlook för iOS får tillgång till dina foton i Inställningar på din iPhone.

 1. Placera fokus där du vill infoga bilden i ett e-postmeddelandes brödtext.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Bifoga fil eller foto” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill infoga en bild från din telefon sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Välj foto från bibliotek” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Foton öppnas och du kan välja bilden som du vill infoga.

 4. Bläddra i mapparna med foton genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör mappen du vill använda. Öppna mappen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. När du har öppnat mappen du vill ha sveper du åt höger eller vänster för att navigera till filen du vill ha. Dubbelklicka på skärmen när du står på filen för att infoga bilden.

 6. Bilden infogas och fokus flyttas till det nya e-postmeddelandets brödtext.

Infoga en bild från en källa online

Det går för närvarande inte att söka efter och infoga bilder från andra onlinekällor direkt från Outlook för iOS. Du kan dock fortfarande lägga till onlinebilder i ditt e-postmeddelande genom att söka efter önskad bild online, spara en lokal kopia av bilden och sedan infoga den lokala kopian i e-postmeddelandet.

 1. Gå till www.bing.com i en webbläsare. Fokus flyttas till Bing-sökrutan.

 2. Dubbelklicka på skärmen i sökrutan och skriv in ett sökord för bildtypen som du letar efter med tangentbordet på skärmen. När du har skrivit klart sveper du åt vänster tills du hör ”Knappen Klar” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Sök” och dubbeltryck på skärmen. Bings sökresultatsida öppnas.

  Tips: Öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

  Obs!: Bings filter för bildsökning baseras på det respekterade licenssystemet Creative Commons. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Kom ihåg att du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright.

 3. Om du vill filtrera sökresultatet till endast bilder sveper du åt höger i sökresultatet för Bing tills du hör ”Länken Bilder”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Navigera till bildresultatet genom att svepa åt höger. VoiceOver läser upp bilderna som ”Bildresultat för <sökorden>, länk bild”.

 5. Om du vill öppna en bild i fullständig storlek dubbelklickar du på skärmen när du står på bilden.

 6. När du har öppnat bilden i fullständig storlek laddar du ned den genom att svepa åt höger tills du hör ”Bildresultat för <sökorden>, bild”, och dubbeltryck sedan och håll fingret på skärmen tills du hör ”Avisering, knappen Spara bild”. Dubbeltryck på skärmen för att spara. Bilden sparas i Foton i mappen Alla foton.

 7. I Outlook placerar du fokus där du vill infoga bilden. Infoga sedan bilden som du just har sparat enligt anvisningarna i Infoga en bild från din iPhone.

Se även

Spara en bild eller en bifogad fil från ett e-postmeddelande i Outlook

Använd en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att lägga till en signatur i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, om du vill infoga bilder i ett e-postmeddelande. Du kan lägga till bilder från din telefon eller ladda ned bilder från Internet som ska läggas till i ditt e-postmeddelande.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Infoga en bild från din telefon

Obs!: Kontrollera att du tillåter Outlook för Android att få åtkomst till foton, media och filer på din telefon i appens behörighet i Inställningar.

 1. Svep åt höger i ett nytt e-postmeddelande tills du hör ”Bifoga filer” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Om du vill infoga en bild från din telefon sveper du åt höger tills du hör ”Välj bland foton” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Öppna från öppnas.

 3. Om du vill öppna Foton sveper du åt höger tills du hör ”Foton” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Välj ett foto öppnas och du kan välja bilden som du vill infoga.

 4. Bläddra i mapparna genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör mappen du vill använda. Öppna mappen genom att dubbeltrycka på skärmen. När du har öppnat mappen du vill ha sveper du åt höger eller vänster för att navigera till filen du vill ha. Dubbelklicka på skärmen när du står på filen för att infoga bilden.

 5. Bilden infogas och fokus flyttas till ditt e-postmeddelande.

Infoga en bild från en källa online

Det går för närvarande inte att söka efter och infoga bilder från andra onlinekällor direkt från Outlook för Android. Du kan dock fortfarande lägga till onlinebilder i ditt e-postmeddelande genom att söka efter önskad bild online, spara en lokal kopia av bilden och sedan infoga den lokala kopian i e-postmeddelandet.

Obs!: Kontrollera att du tillåter webbläsaren att få åtkomst till foton, media och filer på din telefon i appens behörighet i Inställningar.

 1. Gå till www.bing.com i en webbläsare. Om du vill öppna Bing-sökrutan sveper du åt höger tills du hör: ”Dold. Kombinationsrutan Ange din sökterm.”

 2. Dubbelklicka på skärmen i sökrutan och skriv in ett sökord för bildtypen som du letar efter med tangentbordet på skärmen. När du har skrivit klart sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Sök” och dubbeltrycker på skärmen. Bings sökresultatsida öppnas.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

  Obs!: Bings filter för bildsökning baseras på det respekterade licenssystemet Creative Commons. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Kom ihåg att du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright.

 3. Om du vill filtrera sökresultatet till endast bilder sveper du åt höger i sökresultatet för Bing tills du hör ”Länken Bilder”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Navigera till bildresultatet genom att svepa åt höger. TalkBack läser upp bilderna som ”Bildresultat för <sökorden>, länk”.

 5. Om du vill öppna en bild i fullständig storlek dubbelklickar du på skärmen när du står på bilden.

 6. När du har öppnat bilden i fullständig storlek laddar du ned den genom att svepa åt höger tills du hör ”Bildresultat för <sökorden>, bild”, och dubbeltryck sedan och håll fingret på skärmen tills du hör ”Bildresultat för <sökorden>, visar objekt”. Svep åt höger tills du hör ”Ladda ned bild” och dubbeltryck sedan på skärmen för att spara. Bilden sparas i Foton i mappen Nedladdning.

 7. Infoga i ett nytt e-postmeddelande i Outlook bilden som du just har sparat enligt anvisningarna i Infoga en bild från din telefon.

Se även

Spara en bild eller en bifogad fil från ett e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att lägga till en signatur i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook E-post med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, om du vill infoga bilder i ett e-postmeddelande.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Infoga en bild från din enhet

Piffa upp dina e-postmeddelanden och lägg till en bild från din enhets lokala lagring.

 1. Placera fokus där du vill infoga bilden i ett e-postmeddelande.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Knappen Fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Infoga, knapp dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Knappen Filer”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Bilder” och dubbeltryck sedan på skärmen. Appen Foton öppnas.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att välja den.

 6. Infoga bilden genom att svepa åt höger tills du hör ”Infoga, appfältsknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till alternativ text för en bild

Gör din e-post mer tillgänglig och lägg till alternativtext för bilderna i dina e-postmeddelanden.

 1. Om du vill välja bilden som du vill lägga till alternativtext för i ett e-postmeddelande sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Vald, bild”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Bild öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Alternativtext” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Rubrik, redigerar.” Dialogrutan Alternativtext öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och tangentbordet på skärmen visas.

 5. Ange alternativtextens rubrik.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Beskrivning, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Ange alternativtextens beskrivning.

 8. När du vill lämna dialogrutan sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Knappen Klar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Spara en bild eller en bifogad fil från ett e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att lägga till en signatur i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook Web App med tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, om du vill infoga bilder i ett e-postmeddelande. Du kan lägga till bilder från datorn eller från en onlineplats.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Infoga en bild från din enhet

Piffa upp dina e-postmeddelanden och lägg till en bild från din enhets lokala lagring.

 1. Placera fokus där du vill infoga bilden i ett e-postmeddelande.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Infoga bilder” och tryck sedan på blanksteg. Dialogrutan Öppna öppnas.

 3. Navigera till den bild du vill använda och tryck sedan på Alt+O. Bilden infogas i e-postmeddelandet.

Infoga en bild från en källa online

Det går för närvarande inte att söka efter och infoga bilder från andra onlinekällor direkt från Outlook Web App. Du kan dock fortfarande lägga till onlinebilder i ditt e-postmeddelande genom att söka efter önskad bild online, spara en lokal kopia av bilden och sedan infoga den lokala kopian i e-postmeddelandet.

 1. Gå till www.bing.com i en webbläsare. Fokus flyttas till Bing-sökrutan.

 2. I rutan Sök anger du ett sökord för den typ av bild du letar efter och trycker på Retur.

  Obs!: Bings filter för bildsökning baseras på det respekterade licenssystemet Creative Commons. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Kom ihåg att du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright. Med filtret Licens kan du filtrera sökresultatet till endast Alla Creative Commons eller välja att visa alla bilder. Om du väljer Alla utökas sökresultatet och alla Bing-bilder visas. Välj ett licensalternativ med uppåtpilen eller nedåtpilen och tryck sedan på Retur för att välja det.

 3. Om du vill filtrera sökresultatet till endast bilder trycker du på Tabb i sökresultatet för Bing tills du hör ”Bilder, länk”. Tryck sedan på Retur.

 4. Navigera till bildresultatet genom att trycka på Tabb. Du hör: ”Bildresultat för <sökorden>.”

 5. Tryck på Retur för att öppna bilden i fullständig storlek.

 6. Tryck på Tabb tills du hör: ”Bildresultat för <sökorden>.” Fokus flyttas till bilden.

 7. Tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas.

 8. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Spara bild som” och tryck sedan på Retur.

 9. Dialogrutan Spara som visas. Fokus finns i filnamnsfältet. Om du vill välja en plats att spara på trycker du på Tabb och piltangenterna tills du hör platsen som du vill använda. Tryck på Retur för att välja den. Tryck på Alt+S om du vill spara bilden.

 10. I Outlook placerar du fokus där du vill infoga en bild. Infoga bilden som du just har sparat enligt anvisningarna i Infoga en bild från din enhet.

Lägga till alternativ text för en bild

Gör din e-post mer tillgänglig och lägg till alternativtext för bilderna i dina e-postmeddelanden.

 1. För att placera fokus på bilden som du vill lägga till alternativtext för i ett e-postmeddelande trycker du på Skift+nedåtpil eller uppåtpil tills du hör: ”Slutet av raden, vald”.

 2. Tryck på Tabb. Du hör: ”Avmarkerad kryssruta för teckensnitt”.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör ”Knappen Lägg till alternativtext för bild” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Dialogruta fokus på redigering”.

 4. Skriv in texten och tryck sedan på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Spara en bild eller en bifogad fil från ett e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att lägga till en signatur i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×