Office
Logga in
Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft Teams med ditt tangentbord och en skärmläsare, t.ex. JAWS, för att hitta och svara på aviseringar och meddelanden så att du aldrig missar något.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla aviseringar visas i aktivitetsfeeden, så du har alltid koll. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svarar på konversationer som du deltar i

 • svarar på dina meddelanden

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Tryck på Tabb tills du hör den första aviseringen i feeden. Du hör: "<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, fler alternativ".

 3. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Markera som läst" eller "Markera som oläst". Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj genom att trycka på Retur. Stäng menyn genom att trycka på Esc.

 4. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Filtrera aktivitetsfeeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Tryck på Tabb. Du hör: "Feedfilter-knapp". Tryck på Blanksteg. Filtermenyn öppnas.

 3. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 4. Ta bort filtret genom att trycka på Tabb tills du hör: "Ta bort filter, feeds, knapp" och sedan trycka på blanksteg.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en teammedlem har @nämnt dig kan du till exempel gå till meddelandet med @omnämnandet på fliken Konversationer, se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Gå till listan med aviseringar genom att trycka på Tabb.

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör den avisering du vill svara på och tryck sedan på Retur. Den relaterade konversationen visas på fliken Konversationer.

 4. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i den relaterade konversationen.

 5. Tryck på uppil tills du hör det meddelande som du fick aviseringen från. JAWS läser upp meddelandet och dess information.

 6. Tryck på Retur och sedan på nedpil. Du hör: "Svara-knapp".

 7. Tryck på Blanksteg. Du hör: "Skriv ett svar, redigera, skriv och text".

 8. Skriv ditt meddelande. Skicka svaret genom att trycka på Tabb tills du hör "Skicka-knapp" och sedan trycka på Retur.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, i din e-post och i banderollerna.

 1. Tryck på Alt+G i Microsoft Teams. Menyn Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedpil tills du hör "Aviseringar-knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Aviseringsinställningar, meny".

 3. Navigera i menyn genom att trycka på Tabb.

 4. Visa en alternativlista genom att trycka på blanksteg. Du bläddrar i listan genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj med Retur.

 5. Stäng menyn Aviseringsinställningar genom att trycka på Esc.

  Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams får du en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Läs om hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Använd tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams, så att du aldrig missar något.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla aviseringar visas i aktivitetsfeeden, så du har alltid koll. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svarar på konversationer som du deltar i eller konversationer som du följer

 • svarar på dina meddelanden

 • gillar dina meddelanden

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Tryck på Tabb tills du hör den första aviseringen i feeden. Du hör: "<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, fler alternativ, klickbar".

 3. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Markera som läst" eller "Markera som oläst". Bläddra på menyn Fler alternativ genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj genom att trycka på Retur. Stäng menyn genom att trycka på Esc.

 4. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Filtrera feeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Tryck på Tabb. Du hör: "Feedfilter-knapp". Välj genom att trycka på blanksteg. Filtermenyn öppnas.

 3. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp filtren när du bläddrar. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 4. Om du vill ta bort filtret och visa alla aviseringar trycker du på Tabb i aktivitetsfeeden tills du hör "Ta bort feedfilter-knapp" och trycker sedan på blanksteg.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en teammedlem har @nämnt dig kan du till exempel gå till meddelandet med @omnämnandet på fliken Konversationer, se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Tryck på Tabb tills du hör den första aviseringen i feeden. Tryck därefter på nedpil tills du hör den avisering du vill svara på och tryck sedan på Retur. Den relaterade konversationen visas på fliken Konversationer.

 3. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i den relaterade konversationen.

 4. Om det senaste meddelandet inte är det som du fick aviseringen för trycker du på uppil tills du hör det aviserade meddelandet. VoiceOver läser upp meddelandet och dess information när du bläddrar. Välj meddelandet genom att trycka på Retur.

 5. Svara på meddelandet genom att trycka på nedpil tills du hör: "Svara, markerad, knapp". Tryck på Blanksteg. Du hör: "Skriv svar, redigera text".

 6. Skriv ditt meddelande. Skicka svaret genom att trycka på Tabb tills du hör "Skicka-knapp" och sedan trycka på blanksteg.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, din e-post och banderollerna.

 1. Tryck på Alt+G i Microsoft Teams. Menyn Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedpil tills du hör "Aviseringar" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Aviseringsinställningar, meny".

 3. Dialogrutan Aviseringsinställningar öppnas. Navigera på menyn genom att trycka på Tabb. VoiceOver läser upp alternativen när du bläddrar.

 4. Visa en alternativlista genom att trycka på blanksteg. Du bläddrar i listan genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj med Retur.

 5. Stäng menyn Aviseringsinställningar genom att trycka på Esc.

  Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams kan du slå på e-postaviseringar så att du får en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Läs om hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Använd Microsoft Teams på Internet med ett tangentbord och den inbyggda Windows-skärmläsaren Narrator för att hitta och svara på aviseringar och meddelanden, så att du aldrig missar något.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Microsoft Teams på Internet.

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla aviseringar visas i aktivitetsfeeden, så du har alltid koll. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svarar på konversationer som du deltar i

 • svarar på dina meddelanden

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Tryck på Tabb tills du hör den första aviseringen i feeden. Du hör: "<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, fler alternativ".

 3. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Markera som läst" eller "Markera som oläst". Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj genom att trycka på Retur. Stäng menyn genom att trycka på Esc.

 4. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Filtrera aktivitetsfeeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Tryck på Caps Lock+högerpil. Du hör: "Knapp". Tryck på Blanksteg. Filtermenyn öppnas.

 3. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 4. Ta bort filtret genom att trycka på Tabb tills du hör: "Feeds, listruta, alternativ". Tryck på Caps Lock+högerpil. Du hör: "Grupp". Tryck på Blanksteg.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en teammedlem har @nämnt dig kan du till exempel gå till meddelandet med @omnämnandet på fliken Konversationer, se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Alt+1. Du hör: "Feeds, listruta, alternativ".

 2. Gå till listan med aviseringar genom att trycka på Tabb.

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör den avisering du vill svara på och tryck sedan på Retur. Den relaterade konversationen visas på fliken Konversationer.

 4. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i den relaterade konversationen.

 5. Tryck på uppil tills du hör det meddelande som du fick aviseringen från. Skärmläsaren läser upp meddelandet och dess information.

 6. Tryck på Retur och sedan på nedpil. Du hör: "Svara-knapp".

 7. Tryck på Blanksteg. Du hör: "Skriv ett svar, redigerar".

 8. Skriv ditt meddelande. Skicka svaret genom att trycka på Tabb tills du hör "Skicka-knapp" och sedan trycka på Retur.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, i din e-post och i banderollerna.

 1. Tryck på Alt+G i Microsoft Teams på Internet. Du hör: "Ändra din status, menyobjekt". Menyn Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedpil tills du hör "Aviseringar-knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Aviseringsinställningar, meny".

 3. Navigera i menyn genom att trycka på Tabb.

 4. Visa en alternativlista genom att trycka på blanksteg. Du bläddrar i listan genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj med Retur.

 5. Stäng menyn Aviseringsinställningar genom att trycka på Esc.

  Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams på Internet får du en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Läs om hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×