Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Information för personer som inte använder en skärmläsare finns i Ändra storlek på eller formatering av text (i Windows) eller Formatera e-postmeddelanden i Outlook 2016 för Mac.

Använd Outlook 2016 med ditt tangentbord och Skärmläsaren i Windows för att lägga till och redigera text i ditt e-postmeddelande. Du kan ändra teckensnitt, använda olika formateringsalternativ och använda rubriker för att förbättra läsbarheten i meddelandet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Lägga till eller redigera text

 1. Skapa ett e-postmeddelande i inkorgen genom att trycka på Ctrl + N. Du hör: ”Namnlöst meddelande, <meddelandeformat>, fönster, Till, redigerar.”

  Obs!: Mer information om hur du skriver ett e-postmeddelande i Outlook 2016 finns i Skapa och skicka e-post.

 2. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger för att gå till meddelandets brödtext när du skriver ett e-postmeddelande, om det behövs. När fokus flyttas till meddelandetexten meddelar Skärmläsaren: ”<Meddelanderubrik> meddelande, redigerar”. I JAWS hör du: " Meddelande, redigera ”.

 3. Om du ska skriva ett nytt meddelande kan du börja skriva.

  Om det finns text som du vill ändra eller fortsätta skriva, använder du piltangenterna för att navigera i meddelandetexten och Skift+ piltangenterna för att markera text. Skriv in den text du vill lägga till eller byta ut.

Ändra teckensnitt

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som du vill ändra, eller placerar fokus i meddelandet om det inte finns någon text ännu. Markera text genom att använda piltangenterna för att navigera i meddelandetexten och Skift + piltangenterna för att markera.

 2. Tryck på Alt + H, F, F. Fokus flyttas till teckensnittsfältet. Du hör: ”Teckensnitt.” I JAWS hör du det valda teckensnittet.

 3. Tryck på nedåtpilen för att gå igenom teckensnittsalternativen i listan. Skärmläsaren läser upp teckensnitten när du flyttar framåt. När du är på det teckensnitt du vill ha trycker du på RETUR. Det valda teckensnittet används.

Ändra standardteckensnitt i e-postmeddelanden

När du ändrar standardteckensnitt används det valda teckensnittet varje gång du använder Outlook. Du kan ändra standardteckensnitt för nya meddelanden som du skriver, och för svar och vidarebefordrade meddelanden, oberoende av varandra.

 1. I Outlook trycker du på Alt + F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas på fliken Arkiv. Du hör: ”Outlook-alternativ.”

 2. Tryck på M om du vill öppna alternativen för E-post. Du hör: ”E-post.”

 3. Öppna Mallar och teckensnitt med Alt + F. Tryck på RETUR. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas med fliken Personlig mall aktiverad. Du hör: ”Signaturer och mallar.”

 4. Så här gör du när du vill ändra alternativ:

  • Du vill ändra standardteckensnittet för nya meddelanden. Tryck på Alt + F.

  • Du vill ändra standardteckensnittet för svar och vidarebefordrade meddelanden. Tryck på Alt + O.

  • Du vill ändra standardteckensnittet för att skriva och läsa meddelanden med oformaterad text. Tryck på Alt + N.

 5. Dialogrutan Teckensnitt öppnas med fokus på fältet Teckensnitt. Bläddra bland teckensnittsalternativen med nedåtpilen. Skärmläsaren läser upp teckensnitten när du flyttar framåt. Tryck på Retur när du vill välja ett alternativ. Dialogrutan Teckensnitt stängs och du kommer tillbaka till fönstret Signaturer och mallar.

 6. Om du vill acceptera ändringen och använda det nya teckensnittet trycker du på Tabb-tangenten flera gånger tills du hör ”OK, knapp”. Tryck på Retur.

 7. Tryck på Esc när du vill stänga Outlook-alternativen och återgå till Outlook-huvudvyn.

Ändra teckenstorlek

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som du vill ändra storlek på, eller placerar fokus i meddelandet om det inte finns någon text ännu.

 2. Tryck på Alt + H, F, S. Fokus flyttas till fältet för teckenstorlek. Du hör "Teckenstorlek " och den för tillfället valda teckenstorleken.

 3. Skriv den nya teckenstorleken som du vill använda och tryck på RETUR. Den nya storleken används.

Ändra teckenstorlek i e-postmeddelanden

När du ändrar standarden för teckenstorleken används den valda storleken varje gång du använder Outlook. Du kan ändra teckenstorlek för nya meddelanden som du skriver, och för svar och vidarebefordrade meddelanden, oberoende av varandra.

 1. I Outlook trycker du på Alt + F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas på fliken Arkiv. Du hör: ”Outlook-alternativ.”

 2. Tryck på M om du vill öppna alternativen för E-post. Du hör: ”E-post.”

 3. Öppna Mallar och teckensnitt med Alt + F. Tryck på RETUR. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas med fliken Personlig mall aktiverad. Du hör: ”Signaturer och mallar.”

 4. Så här gör du när du vill ändra alternativ:

  • Du vill ändra standardstorleken på teckensnittet för nya meddelanden som du skriver. Tryck på Alt + F.

  • Du vill ändra standardstorleken på teckensnittet för svar och vidarebefordrade meddelanden: Tryck på Alt + O.

  • Du vill ändra standardstorleken på teckensnittet för att skriva och läsa meddelanden med oformaterad text. Tryck på Alt + N.

 5. Dialogrutan Teckensnitt öppnas med fokus på fältet Teckensnitt. Navigera till fältet Storlek med Alt + S. Du hör ”Storlek” och den aktuella storleken. Om du vill ändra den skriver du den storlek du vill använda, till exempel 16, och trycker på Retur-tangenten. Dialogrutan Teckensnitt stängs och du kommer tillbaka till fönstret Signaturer och mallar.

 6. Om du vill acceptera ändringen och använda den nya storleken trycker du på Tabb-tangenten flera gånger tills du hör ”OK, knapp”. Tryck på Retur.

 7. Tryck på Esc när du vill stänga Outlook-alternativen och återgå till Outlook-huvudvyn.

Ändra teckenstorlek för objekt i inkorgen

Layouten du ser när du tittar på din inkorg kallas en vy. Du kan anpassa den och till och med skapa nya vyer. Det gör du på fliken Vy i Outlook.

 1. Öppna Outlook. Öppna inkorgen och tryck på Alt + V, V. Avancerade vyinställningar: Komprimerad öppnas. Du hör: ”Avancerade vyinställningar.”

  Tips: Tryck på Ctrl + Skift + I för att snabbt gå till inkorgen.

 2. Tryck på Alt + O om du vill öppna teckensnittsinställningarna. Dialogrutan Andra inställningar öppnas. I Skärmläsaren hör du: ”Andra inställningar, Kolumnteckensnitt.” I JAWS hör du ”Andra inställningar, dialogruta.”

 3. Så här gör du när du vill ändra alternativ:

  • Du vill ändra teckenstorleken på kolumnrubriker i inkorgen. Tryck på Alt + C.

  • Du vill ändra teckenstorleken på rubriker på meddelanden i inkorgen. Tryck på Alt + W.

  • Du vill ändra teckenstorleken på förhandsgranskningar av meddelanden i inkorgen. Tryck på Alt + T.

 4. Dialogrutan Teckensnitt öppnas med fokus på fältet Teckensnitt och du hör: ”Teckensnitt”. Navigera till fältet Storlek med Alt + S. Du hör ”Storlek” och den aktuella storleken. Om du vill ändra den skriver du den storlek du vill använda, till exempel 16, och trycker på Retur-tangenten. Dialogrutan Teckensnitt stängs och du kommer tillbaka till fönstret Andra inställningar.

 5. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "OK, knapp". Tryck på Retur-tangenten. Dialogrutan Andra inställningar stängs.

 6. När du vill stänga dialogrutan Avancerade vyinställningar: Komprimerad och använda den nya teckenstorleken trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "OK, knapp". Tryck på Retur-tangenten. Du återgår till huvudvyn i Outlook.

Använda temateckensnitt

 1. När du skriver ett e-postmeddelande trycker du på Alt + P, T, F. Listan med temateckensnitt öppnas. Du hör: ”Office.” I JAWS hör du: ”Office-knappen vald.”

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att gå igenom teckensnittsalternativen. Skärmläsaren läser upp dem när du flyttar framåt.

 3. När du befinner dig på det alternativ du vill ha trycker du på RETUR.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som du vill formatera.

 2. Välj ett formateringsalternativ:

  Om du vill

  Trycker du på

  Använda fetstil.

  Ctrl+F

  Använda kursiv stil.

  Ctrl+K

  Använda understrykningsformatering.

  Ctrl+U

Lägga till rubriker

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, markerar du den text du vill omvandla till en rubrik, eller placerar fokus där du vill infoga en rubrik.

 2. Tryck på Alt + O, L. Markeringen Formatmallar öppnas och du hör: ”Formatmallar.” I JAWS hör du: ”Gruppruta Formatmallar.”

 3. Flytta mellan formatmallsalternativen med hjälp av piltangenterna. Skärmläsaren läser upp dem när du flyttar framåt.

 4. När du är på den mall du vill ha trycker du på RETUR. Om ett textstycke var markerat, används rubrikformatmallen på det. Om du infogar en ny rubrik kan du skriva in rubriken nu.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Använda kortkommandon för att zooma in och ut i Outlook 2016

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac, för att lägga till och redigera text i ditt e-postmeddelande. Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek och använda andra formateringsalternativ, till exempel fet, kursiv och understruken.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till eller redigera text

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande genom att trycka på Kommando + N i inkorgen. Ett nytt meddelandefönster öppnas med fokus i fältet Till. Du hör: "Nu i namnlöst (...) Outlook-fönster, Till, redigera text".

  Obs!: Mer information om hur du skriver ett e-postmeddelande i Outlook för Mac finns i Skapa och skicka e-post.

  Tips: Tryck på Kommando + 1 för att snabbt gå till inkorgen.

 2. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger för att gå till meddelandets brödtext när du skriver ett e-postmeddelande, om det behövs. När fokus flyttas till meddelandetexten hör du: "Meddelande, redigera text".

 3. Om du ska skriva ett nytt meddelande kan du börja skriva.

  Om det finns text som du vill ändra eller fortsätta skriva, använder du piltangenterna för att navigera i meddelandetexten och Skift+ piltangenterna för att markera text. Skriv in den text du vill lägga till eller byta ut.

Ändra teckensnitt

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som du vill ändra, eller placerar fokus i meddelandet om det inte finns någon text ännu. När fokus flyttas till meddelandetexten hör du: "Meddelande, redigera text".

  Obs!: Om du vill markera en del av texten använder du piltangenterna och navigerar i meddelandetexten. Med Skift+ piltangenterna markerar du text.

 2. Tryck på Kommando + D. Du hör: "Teckensnitt".

 3. Om du vill komma till listan med teckensnitt trycker du på TABB tills du hör "<aktuellt teckensnitt>, teckensnittets kombinationsruta". Genom att trycka på nedåt- eller uppåtpilen förflyttar du dig mellan teckensnittsalternativen. När du hör det teckensnitt du vill använda trycker du på RETUR. Det nya teckensnittet används.

Ändra standardteckensnitt i e-postmeddelanden

När du ändrar standardteckensnitt används det valda teckensnittet varje gång du använder Outlook för Mac. Du kan ändra standardteckensnitt för nya meddelanden som du skriver, och för svar och vidarebefordrade meddelanden, oberoende av varandra.

 1. Tryck på Kommando+komma (,) i Outlook för Mac. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: ”Teckensnitt, knapp”. Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg. Dialogrutan Teckensnitt öppnas.

 3. Så här gör du när du vill ändra alternativ:

  • Om du vill ändra standardteckensnitt för nya e-postmeddelanden som du skriver trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Visa alla". Tryck sedan en gång på Tabb-tangenten och sedan på Kontroll + Alternativ + Blanksteg.

  • Om du vill ändra standardteckensnitt för svar och vidarebefordringar trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Visa alla". Tryck sedan två gånger på Tabb-tangenten och sedan på Kontroll + Alternativ + Blanksteg.

  • Om du vill ändra standardteckensnitt för att skriva och läsa meddelanden med oformaterad text trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Visa alla". Tryck sedan tre gånger på Tabb-tangenten och sedan på Kontroll + Alternativ + Blanksteg.

 4. Dialogrutan Teckensnitt öppnas med fokus på fältet Teckensnitt. Du bläddrar bland teckensnittsalternativen genom att trycka på Tabb-tangenten. Om du vill välja ett alternativ trycker du på Kontroll + Alternativ + Blanksteg. Om du vill stänga dialogrutan Teckensnitt och återgå till dialogrutan Tecken trycker du på Esc.

 5. När du vill stänga dialogrutan Teckensnitt och återgå till Outlook-huvudvyn, trycker du på Ctrl + Alt + kommando + Esc och sedan på Retur.

Ändra teckenstorlek

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som du vill ändra, eller placerar fokus i meddelandet om det inte finns någon text ännu.

 2. Så här ändrar du teckenstorlek med två punkter:

  • Tryck på Kommando + plustecken (+) för att öka storleken. Du hör: "Öka teckenstorleken".

  • Tryck på Kommando + minustecken (-) för att minska storleken. Du hör: "Minska teckenstorleken".

Ändra teckenstorlek i e-postmeddelanden

När du ändrar standarden för teckenstorleken används den valda storleken varje gång du använder Outlook för Mac. Du kan ändra teckenstorlek för nya meddelanden som du skriver, och för svar och vidarebefordrade meddelanden, oberoende av varandra.

 1. Tryck på Kommando+komma (,) i Outlook för Mac. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: ”Teckensnitt, knapp”. Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg. Dialogrutan Teckensnitt öppnas.

 3. Så här gör du när du vill ändra alternativ:

  • Om du vill ändra storlek på standardteckensnittet för nya e-postmeddelanden som du skriver trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Visa alla". Tryck sedan en gång på Tabb-tangenten och sedan på Kontroll + Alternativ + Blanksteg.

  • Om du vill ändra storlek på standardteckensnitt för svar och vidarebefordringar trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Visa alla". Tryck sedan två gånger på Tabb-tangenten och sedan på Kontroll + Alternativ + Blanksteg.

  • Om du vill ändra storlek på standardteckensnittet för att skriva och läsa meddelanden med oformaterad text trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Visa alla". Tryck sedan tre gånger på Tabb-tangenten och sedan på Kontroll + Alternativ + Blanksteg.

 4. Dialogrutan Teckensnitt öppnas. Om du vill flytta fältet Storlek trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "<aktuell teckenstorlek>, storlek, kombinationsruta". Skriv in den nya teckenstorleken och tryck på Retur. Dialogrutan Teckensnitt stängs och du återgår till dialogrutan Tecken.

 5. När du vill stänga dialogrutan Teckensnitt och återgå till Outlook-huvudvyn, trycker du på Ctrl + Alt + kommando + Esc och sedan på Retur.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som ska formateras, eller placerar fokus i meddelandet om det inte finns någon text ännu.

 2. Välj ett formateringsalternativ:

  Om du vill

  Trycker du på

  Använda fetstil.

  Kommando+B

  Använda kursiv stil.

  Kommando+I

  Använda understrykningsformatering.

  Kommando+U

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att lägga till och redigera text i ditt e-postmeddelande.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Lägga till text i ett nytt e-postmeddelande

 1. När du börjar skriva ett nytt e-postmeddelande är fokus i fältet Till. Du hör: ”Till, textfält.” Du går till meddelandetexten genom att svepa åt höger tills du hör: "Textfält med flera rader."

  Obs!: Mer information om hur du skriver ett e-postmeddelande i Outlook för iOS finns i Skapa och skicka e-post.

 2. Dubbeltryck på skärmen och börja skriva med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordsobjekt.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

Redigera text i ett e-postmeddelande

 1. När du skriver ett e-postmeddelande sveper du åt höger eller vänster för att gå till meddelandetexten, om det behövs. När fokus flyttas till meddelandetexten hör du: "Textfält med flera rader."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Svep uppåt eller nedåt flera gånger om du vill gå igenom texten bokstav för bokstav tills du kommer till det ställe där du vill redigera eller lägga till text.

 3. Svep åt höger för att gå till skärmtangentbordet och redigera texten med hjälp av tangentbordet.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till och redigera text i ditt e-postmeddelande.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Lägga till text i ett nytt e-postmeddelande

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, svep åt höger tills du hör: "Meddelandetext."

  Obs!: Mer information om hur du skriver ett e-postmeddelande i Outlook för Android finns i Skapa och skicka e-post.

 2. Dubbeltryck på skärmen om du vill placera fokus i meddelandets brödtext.

 3. Börja skriva med hjälp av skärmtangentbordet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

Redigera text i ett e-postmeddelande

 1. När du skriver ett e-postmeddelande letar du först reda på den text som du vill formatera. Du kan till exempel svepa uppåt tills du hör det navigeringsläge som är bäst lämpat för det du vill göra, som ”ord” eller ”rader”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör den text som du vill redigera, eller fortsätt skriva. Fokus är direkt före det upplästa ordet eller den upplästa textraden.

 3. Använd skärmtangentbordet och redigera texten.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook E-post med Skärmläsaren i Windows för att lägga till och redigera text i ditt e-postmeddelande. Du kan byta teckensnitt, ändra teckenstorlek och använda rubriker för att förbättra läsbarheten i meddelandet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Lägga till text i ett nytt e-postmeddelande

 1. När du skriver ett e-postmeddelande sveper du åt höger flera gånger för att gå till meddelandetexten. När fokus flyttas till meddelandetexten hör du: ”Meddelande, redigerbar text.”

  Obs!: Mer information om hur du skriver ett e-postmeddelande i Outlook E-post finns i Skapa och skicka e-post.

 2. Dubbeltryck på skärmen och börja skriva med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordsobjekt.

Redigera text i ett e-postmeddelande

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, flyttar du fokus till brödtexten i meddelandet och letar upp den text som du vill redigera. Du kan till exempel svepa uppåt tills du hör det navigeringsläge som är bäst lämpat för det du vill göra, som ”ord” eller ”rader”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör den text som du vill redigera, eller fortsätt skriva.

 3. Använd skärmtangentbordet och redigera texten.

Ändra teckensnitt

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, sveper du åt höger tills du kommer till meddelandets brödtext: Du hör: ”Meddelande, redigerbar text.” Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Fler alternativ, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”Format, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen.

 4. Menyn Format öppnas. Fokus är på den aktuella teckensnittsmarkeringen. Dubbeltryck på skärmen för att öppna menyn Teckensnitt.

 5. Svep åt höger eller vänster för att gå igenom alternativen. Skärmläsaren läser upp dem medan du flyttar runt.

 6. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till ett teckensnitt som du vill använda.

Ändra teckenstorlek

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, sveper du åt höger tills du kommer till meddelandets brödtext: Skärmläsaren läser upp: ”Meddelande, redigerbar text.” Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Fler alternativ, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”Formatmall, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen.

 4. Menyn Format öppnas. Svep åt höger. Skärmläsaren läser upp: ”Teckenstorlek, knapp.” Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan de olika alternativen. Skärmläsaren läser upp dem medan du flyttar runt.

 6. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till en teckenstorlek som du vill använda.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, sveper du åt höger tills du kommer till meddelandets brödtext: Skärmläsaren läser upp: ”Meddelande, redigerbar text.” Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Fler alternativ, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”Format, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen.

 4. Menyn Format öppnas. Svep åt höger tills du hör den formatering som du vill använda. Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger för att gå tillbaka till meddelandet. Du hör: ”Navigeringsfält, bakåtknapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Fokus flyttas tillbaka till meddelandetexten. Dubbeltryck på skärmen och skriv texten med hjälp av skärmtangentbordet.

Lägga till rubriker

 1. När du skriver ett e-postmeddelande, sveper du åt höger tills du kommer till meddelandets brödtext: Du hör: ”Meddelande, redigerbar text.” Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Fler alternativ, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”Format, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen.

 4. Menyn Format öppnas. Svep åt höger tills du hör: ”Formatlamm, knapp.” Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan de olika alternativen. Skärmläsaren läser upp dem medan du flyttar runt.

 6. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till ett rubrikformat som du vill använda.

 7. Svep åt höger för att gå tillbaka till meddelandet. Du hör: ”Navigeringsfält, bakåtknapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Fokus flyttas tillbaka till meddelandetexten. Dubbeltryck på skärmen och skriv rubriken med hjälp av skärmtangentbordet.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook Web App med ditt tangentbord och Skärmläsaren i Windows för att lägga till och redigera text i ditt e-postmeddelande. Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek och använda olika formateringsalternativ, som fet, kursiv och understruken.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Lägga till text i ett nytt e-postmeddelande

 1. När du börjar skriva ett nytt e-postmeddelande är fokus i fältet Till. Gå till meddelandets brödtext genom att trycka på Tabb-tangenten. "Meddelandetext, redigerar."

  Obs!: Mer information om hur du skriver ett e-postmeddelande i Outlook Web App finns i Skapa och skicka e-post.

 2. Skriv ditt meddelande.

Redigera befintlig text i ett e-postmeddelande

 1. Gå till meddelandets brödtext med Tabb eller Skift + Tabb om du vill redigera eller fortsätta skriva ett befintligt e-postmeddelande.

 2. Navigera i meddelandetexten, till exempel med piltangenterna, tills du hör den text som du vill arbeta med.

 3. Markera texten genom att trycka på Skift + piltangenterna.

 4. Skriv in den text du vill lägga till eller byta ut.

Ändra teckensnitt

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som du vill ändra, eller placerar fokus i meddelandet om det inte finns någon text ännu.

 2. Tryck på Tabb-tangenten en gång. Du hör: "Avmarkerad, teckensnitt, kryssruta".

 3. Tryck sedan på Caps Lock+Retur. Menyn Teckensnitt öppnas.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå igenom teckensnittsalternativen. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Ändra teckenstorlek

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som du vill ändra, eller placerar fokus i meddelandet om det inte finns någon text ännu.

 2. Tryck på Tabb-tangenten en gång och tryck sedan på höger- eller vänsterpilen tills du hör: "Avmarkerad, teckenstorlek, kryssruta".

 3. Tryck sedan på Caps Lock+Retur. Menyn Teckenstorlek öppnas.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå igenom teckenstorleksalternativen. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

 1. När du skriver ett e-postmeddelande markerar du den text som du vill ändra, eller placerar fokus i meddelandet om det inte finns någon text ännu.

 2. Tryck på Tabb-tangenten en gång och tryck sedan på höger eller vänster piltangent tills du hör det formateringsalternativ du vill använda, till exempel: "Fetstil, avmarkerad kryssruta".

 3. Tryck på Caps Lock + Retur för att tillämpa formateringen.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×