Använda en skärmläsare för att filtrera data i ett intervall eller en tabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Du kan filtrera data i ett område eller en tabell i Excel med hjälp av ett tangentbord och en skärmläsare. Filtrera data kan du fokusera på en viss uppsättning data som är särskilt användbart i stora kalkylblad.

I det här avsnittet:

Filtrera data i en tabell

När du sparar dina data i en tabell kan Excel automatiskt lägga till en nedrullningsbar Autofilter-meny till varje kolumnrubrik. När du vill filtrera snabbt kan du visa den här menyn. Ta bort den nedrullningsbara Autofilter-menyn från en kolumnrubrik genom att markera rubriken och sedan trycka på Ctrl+Skift+L

 1. Tryck på Alt+nedåtpil i tabellrubriken för den kolumn som du vill filtrera. Den nedrullningsbara Autofilter-menyn öppnas och du hör ”Skriv ord att söka efter, meny.” (I Skärmläsaren hör du ”Grupp.”)

 2. Autofilter-menyn, om kolumnen innehåller tal, så använder du nedåtpilen för att växla till Talfilter och trycker sedan på Retur. Om kolumnen innehåller textposter, så växlar du till Textfilter och trycker sedan på Retur. Undermenyn visas och du hör ”Lika med.”

 3. Använd piltangenterna för att växla till det filtreringsalternativ som du vill använda och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Anpassat Autofilter visas, och du hör ”Dialogrutan Anpassat Autofilter.” (I Skärmläsaren hör du ”Fönstret Anpassat Autofilter.”)

 4. Ange eller välj dina filtervillkor.

  Om du till exempel vill visa tal som är högre än ett visst tal, så väljer du Större än eller lika med, och skriver sedan önskat tal i nästa kombinationsruta.

  Om du vill filtrera med två villkor, så anger du filtervillkoren i båda kombinationsrutor för redigering, och väljer sedan Och för att tillämpa båda villkor eller Eller om det ska räcka att något av villkoren är sant.

 5. Om du vill stänga dialogrutan växlar du till OK-knappen och trycker på Retur.

Filtrera data i ett område

 1. Markera de celler som du vill filtrera.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+L. Excel lägger till en nedrullningsbar Autofilter-meny i den första cellen i området.

 3. Markera cellen med den nedrullningsbara Autofilter-menyn.

 4. Tryck på Alt+nedåtpil. Den nedrullningsbara Autofilter-menyn öppnas och du hör ”Skriv ord att söka efter, meny”. (I Skärmläsaren hör du ”Grupp”.)

 5. Använd piltangenterna och Tabb-tangenten för att växla till önskat filtreringsalternativ.

 6. När du har gjort dina val växlar du till OK-knappen och trycker sedan på Retur.

Rensa filtret genom att markera en cell i området och sedan trycka på Ctrl+Skift+L.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel 2016

Använda Excel för Mac, tangentbordet och Mac-datorns inbyggda skärmläsare VoiceOver att filtrera data i ett område eller en tabell.

I det här avsnittet

Filtrera data i en tabell

När du filtrerar data i en tabell läggs filterkontroller automatiskt till i tabellrubrikerna.

 1. Gå till den första cellen i dataområdet du vill filtrera.

 2. Aktivera funktionen för att utöka en markering med piltangenterna genom att trycka på Fn + F8 Aktivera. Använd sedan piltangenterna för att markera alla data du behöver för området.

  Meddelanden: Du kan även använda dessa kortkommandon när du vill välja vissa delar av kalkylbladet:

  • Tryck på Kommando + A för att markera hela kalkylbladet.

  • Tryck på Kommando + A + * för att bara markera synliga celler.

  • Tryck på Ctrl + Blanksteg för att välja en hel kolumn.

  • Tryck på Skift + Blanksteg för att välja en hel rad.

 3. Tryck på Fn + F6 för att börja navigera i menyfliksområdet.

 4. Använd Vänsterpil och Högerpil för att växla mellan flikarna tills du hör ”fliken start”. Tryck sedan på VO + Nedåtpil för att komma åt alternativen i fliken Start.

 5. Tryck på Tabb och bläddra bland alternativen tills du hör ”Formatera som tabell” och tryck sedan på Retur.

 6. Du hör cellområdet som ingår i tabellen du skapar. Sedan hör du ”Min tabell har rubriker, omarkerad kryssruta”. Markera kryssrutan genom att trycka på blanksteg om du vill att Excel för Mac 2016 ska lägga till platshållarrubriker ovanför data i tabellen. Du kan ange andra namn på rubrikerna sedan.

 7. Tryck på Tabb en gång. Du bör höra ”OK, knapp”. Tryck på Retur. Du bör höra ”Tabell skapad”.

 8. Använd ett filter genom att trycka på Fn + F6 tills du hör ”Kalkylblad”.

 9. Använd piltangenterna för att gå till rubriken för de kolumndata du vill filtrera.

 10. Tryck på Blanksteg. Du bör höra ”Filter, popup- meny”.

 11. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att växla mellan de viktigaste filteralternativen. Tryck på VO + Nedåtpil om du vill välja ett filter och öppna popup-menyn för alternativet.

 12. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att växla mellan alternativen. Tryck på Blanksteg när du vill markera ett alternativ.

 13. Tryck på Tabb en gång. Ange filtervillkor i textrutan eller markera lämplig kryssruta eller alternativknapp genom att trycka på Blanksteg.

 14. Tryck på Retur. Du bör höra ”Filter används”.

Filtrera data i ett område

Det går också att filtrera data i ett område. Resultatet blir bäst om varje kolumn har en rubrik.

 1. Gå till den första cellen i dataområdet du vill filtrera genom att använda piltangenterna tills du hör data för rätt cell.

 2. Aktivera funktionen för att utöka en markering med piltangenterna genom att trycka på Fn + F8 Aktivera. Använd sedan piltangenterna för att markera alla data du behöver för området.

  Meddelanden: Du kan även använda dessa kortkommandon när du vill välja vissa delar av kalkylbladet:

  • Tryck på Kommando + A för att markera hela kalkylbladet.

  • Tryck på Kommando + A + * för att bara markera synliga celler.

  • Tryck på Ctrl + Blanksteg för att välja en hel kolumn.

  • Tryck på Skift + Blanksteg för att välja en hel rad.

 3. Tryck på Fn + F6 och öppna menyfliksområdet.

 4. Tryck på Vänster- eller Högerpil tills du hör ”fliken Data”. Tryck sedan på VO + Nedåtpil för att öppna alternativen i fliken Data.

 5. Tryck på Tabb och gå igenom alternativen tills du hör ”Filter”. Tryck sedan på Blanksteg och öppna dialogrutan Filter.

 6. Tryck på Tabb och växla mellan filteralternativen. Tryck på Blanksteg för att markera och öppna dialogrutan Anpassat filter.

 7. Tryck på Tabb och växla mellan de tillgängliga alternativen för det markerade filtret — ange de villkor du vill och använd Blanksteg för att markera/avmarkera kryssrutor eller markera/avmarkera alternativknappar efter behov.

 8. Tryck på Tabb tills du hör ”OK, knapp”. Tryck på Retur. Du bör höra ”Filter används”.

Filtreringsalternativ för områden och tabeller

I Excel för Mac 2016 kan du använda ett allmänt filteralternativ som du sedan kan anpassa så filtret uppfyller dina behov.

När du väljer en huvudtyp för filter hör du de alternativ för Anpassat filter som är tillgängliga för just det filtret. Du hör talintervall och alternativ för Talfilter, färgalternativ för Färgfilter och text för Textfilter. (Alternativen för tal, färger och text tas från de data du filtrerar.)

Alternativ för textfilter

 • Är lika med/Inte lika med: Filtrerar kolumndata och visar eller döljer exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Börjar med/Slutar med: Filtrerar kolumndata så att bara data som börjar eller slutar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas.

 • Innehåller/Innehåller inte: Filtrerar kolumndata och visar eller döljer data som innehåller exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

Alternativ för talfilter

 • Är lika med/Inte lika med: Filtrerar kolumndata och visar eller döljer exakt det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Större än/Mindre än: Filtrerar kolumndata och visar alla tal som är större eller mindre än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Mellan: Filtrerar kolumndata och visar alla tal inom ett visst numeriskt intervall som anges i de två textrutorna i dialogrutan Anpassat filter.

  Obs!: Använd alternativet genom att ange intervallets startvärde, trycka på Tabb en gång och sedan ange intervallets slutvärde.

 • Tio i topp: Filtrerar kolumndata och visar tio i topp-värden (högsta eller lägsta) för tal eller procent. Använd filtret genom att trycka på Blanksteg och välja filtret Tio i topp. När dialogrutan öppnas hör du ”Fokus på redigera 10”. Alternativet filtrerar automatiskt de högsta värdena.

  Obs!: Om du vill filtrera de lägsta talen eller procentvärdena trycker du på Tabb tills du hör ”Toppvärden redigerbar kombinationsruta”. Tryck på VO + Nedåtpil och öppna popup-menyn. Tryck på nedåtpil tills du hör ”Botten”. Tryck sedan på Blanksteg. Om du vill filtrera procentvärden i stället för numeriska värden trycker du på Tabb tills du hör ”Procent, alternativknapp”. Tryck på blanksteg.

 • Över/Under medel – Filtrerar kolumndata och visar numeriska värden som är över eller under medelvärdet för alla värden i kolumnen.

Alternativ för färgfilter

 • Filtrera efter teckenfärg: Filtrerar kolumndata och visar de celler som innehåller data med de teckensnittsfärger du valt. När du öppnar dialogrutan hör du det numeriska värdet (RGB-värde) för den första teckensnittsfärgen som visas i kolumnen. Använd Uppåtpil och Nedåtpil för att växla mellan de tillgängliga färgerna och använd Ctrl + Blanksteg för att markera de färger du vill.

 • Filtrera efter cellfärg: Filtrerar kolumndata så att de celler som är fyllda med specifika färger visas. När du öppnar dialogrutan hör du RGB-värdet för den första cellfärgen som visas i kolumnen. Använd Uppåtpil och Nedåtpil för att växla mellan de tillgängliga färgerna och använd Ctrl + Blanksteg för att markera färger.

 • Automatiskt: Välj alternativet Automatiskt om du vill visa celler som innehåller data skrivet i svart, som är standardfärgen för teckensnitt i Excel för Mac 2016.

 • Ingen fyllning: Välj alternativet Ingen fyllning om du vill visa celler utan en anpassad bakgrundsfärg – det visar celler med den vita standardbakgrunden.

I Excel för iPhone använder du VoiceOver som är iOS inbyggda skärmläsare med din iPhone eller iPod Touch för att lägga in och filtrera data i ett område eller en tabell.

I det här avsnittet

Filtrera data i ett område

 1. Markera de data som du vill filtrera med två fingrar.

 2. Leta upp knappen Fler alternativ i området längst upp på skärmen i iOS-enheten. När knappen är markerad hör du ”Fler alternativ”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. En flikmeny öppnas och du hör ”Flikmeny start markerad”. Bläddra nedåt i den här menyn tills du hör ”Menyn Sortera och filtrera”. Dubbeltryck på skärmen för att visa menyn.

 4. Sortera data alfabetiskt eller numeriskt genom att markera och dubbeltrycka på Sortera stigande eller Sortera fallande i menyn Sortera och filtrera. Om den aktiva kolumnen bara innehåller text eller en kombination av text och tal så sorteras data alfabetiskt. Om den aktiva kolumnen bara innehåller tal så sorteras data efter värde. Data sorteras från minsta till största om du markerar Sortera stigande och från största till minsta om du väljer Sortera fallande.

 5. Välj Visa filterknappar från menyn Sortera och filtrera för att lägga till en listrutepil i den första raden för varje kolumn. Dubbeltryck på listrutepilen i kolumnen du vill arbeta med. När menyn öppnas går du till steg 2 i avsnittet ”Filtrera data i en tabell” nedan.

  Obs!: Om dina data inte innehåller rubriker måste du lägga in dem i en tabell innan du kan använda menyn Sortera och filtrera för att filtrera alla data i varje kolumn. Om dina data inte innehåller rubriker och du inte lägger in data i en tabell så behandlas den första cellen i varje markerad kolumn som en rubrik.

Lägga in data i en tabell

 1. Markera de data du vill filtrera och leta upp knappen Fler alternativ i området längst upp på skärmen i iOS-enheten. Dubbeltryck och visa flikmenyn.

 2. När flikmenyn öppnas är Start markerat som standard. Du hör ”Fliken Start markerad”. Precis under fliken Start finns fliken Infoga. Dubbeltryck på Infoga.

 3. Det första alternativet på menyn Infoga är knappen Tabell. Den finns precis under fliken Infoga. Välj knappen Tabell och dubbeltryck på skärmen. Excel för iPhone lägger in markerade data i en tabell och tar med rubriker som platshållare på första raden.

 4. En liten dialogruta med kryssrutan Tabell har rubriker visas ovanför tabellen. Du hör ”Avmarkerad kryssruta för rubriker”. Du behåller platshållarna som Excel skapade genom att trycka på Tillbaka för att rensa dialogrutan.

 5. Om tabellen redan har rubriker markerar du kryssrutanTabell har rubriker genom att dubbeltrycka i den. När du hör ”Markerad” trycker du Tillbaka på enheten för att stänga dialogrutan. Excel kommer att använda rubrikerna i din tabell.

Filtrera data i en tabell

 1. Om tabellen inte inkluderade rubriker är texten i de platshållarrubriker som skapas av Excel Kolumn 1, Kolumn 2, Kolumn 3, osv. och alla kolumnrubriker har redan listrutepilen Sortera och filtrera. Välj listrutepilen som finns till höger i rubrikcellen. Du hör cellinformationen och ”Inget filter används” när den markerats. Dubbeltryck och visa menyn Sortera och filtrera.

 2. Du hör ”Sortera och filtrera” när menyn öppnas. Gå till Filtrera objekt på menyn och dubbeltryck. Fönstret Filtrera objekt visas och rutan Redigera är markerad som standard. Du hör ”Redigeringsruta kolumnsökning”. Under rutan Redigera finns knappen Markera alla. Under knappen Markera alla finns en lista med alla data i kolumnen du markerat.

 3. Dubbeltryck på rutan Redigera och börja ange exakt den information du vill filtrera. Du kan när som helst välja de data du vill filtrera från den visade listan genom att dubbeltrycka på önskad post. VoiceOver läser upp namnet på varje markering du gör. Du kan även välja alla data i en kolumn genom att dubbeltrycka på knappen Markera alla.

 4. När du gör ett val ersätts knappen Markera alla med knappen Rensa alla. Välj Rensa alla om du gör ett fel eller vill börja om.

 5. När du ställt in de filter du vill trycker du på knappen Klar längst upp till höger på skärmen och dubbeltrycker sedan. Du kommer till arbetsboken i Excel och filtret används.

 6. Ta bort ett filter genom att först välja Filter-ikonen i kolumnrubriken du vill återställa. När ikonen är markerad hör du kolumnrubrikinformationen och ”Filter används”. Dubbeltryck och visa den nedrullningsbara menyn. Det sista alternativet i menyn är Rensa filter. Markera och dubbeltryck på det här alternativet för att återställa kolumnen.

  Obs!: Sortera text eller alfanumeriska data i tabellen alfabetiskt i stigande eller fallande ordning i menyn Sortera and filtrera genom att markera och dubbeltrycka på alternativen A till Ö eller Ö till A. VoiceOver bekräftar när något av alternativen är aktivt i kolumnen. Sortera kolumner som endast innehåller numeriska data stigande eller fallande i menyn Sortera och filtrera genom att markera och dubbeltrycka Minsta till största eller Största till minsta. VoiceOver bekräftar när något av alternativen är aktiva i kolumnen.

I Excel för Android använder du TalkBack som är Androids inbyggda skärmläsare för att lägga in och filtrera data i ett område eller en tabell.

I det här avsnittet

Markera data

 1. Markera den första cellen i de data som du vill filtrera. TalkBack läser kolumnbokstaven, radnumret och innehållet i cellen. Sedan hör du ”Dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck på cellen för att aktivera den. TalkBack läser cellinformationen igen och du hör ”Markerad”.

 2. Markera exakt de celler du vill filtrera med två fingrar. När du markerat cellerna tar du bort fingrarna från skärmen. En vågrät meny visas precis under de markerade cellerna. Vrid på Android-telefonen så den växlar från stående till liggande format (eller tvärtom) för att ta bort den här menyn från skärmen. När du tagit bort menyn läser TalkBack kolumnbokstaven, radnumret och cellinnehållet i markeringens sista cell.

  Meddelanden: 

  • För att använda TalkBack när du bläddrar i Excel-kalkylblad eller markerar celler på en Android-telefon måste du använda två fingrar.

  • Byt telefonens läge från stående eller liggande när du vill ta bort en meny som du inte behöver. Den tas då bort på en gång. Du kan även använda knappen Tillbaka på telefonen för att ta bort dessa menyer. När du trycker på knappen Tillbaka hör du ”Knappen Tillbaka, Dubbeltryck för att aktivera, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck för att ta bort den oönskade menyn.

Filtrera data i ett område

 1. Leta upp knappen Fler alternativ i området längst upp på skärmen på Android-telefonen. Du hör ”Knappen fler alternativ. Dubbeltryck för att aktivera, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck på Fler alternativ och aktivera menyn, när den öppnas hör du ”Flikmeny start markerad”.

 2. Använd två fingrar och bläddra nedåt tills du kommer till menyn Sortera och filtrera. När du trycker på den hör du ”Menyn sortera och filtrera. Dubbeltryck för att aktivera, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck på detta alternativ. Du hör ”Sortera och filtrera” när menyn är aktiv.

 3. Sortera data alfabetiskt eller numeriskt genom att markera och dubbeltrycka på Sortera stigande eller Sortera fallande i menyn. Om den aktiva kolumnen bara innehåller text eller en kombination av text och tal så sorteras data alfabetiskt. Om den aktiva kolumnen endast innehåller siffror så sorteras data efter värde. Från minsta till största om du väljer Sortera stigande eller från största till minsta om du väljer Sortera fallande.

 4. Dokumentets rubriker avgör hur du gör för att filtrera data:

  • Om kolumnerna du vill filtrera redan innehåller rubriker väljer du alternativet Visa filterknappar från menyn Sortera och filtrera som lägger till en listrutepil till varje rubrik. Dubbeltryck på pilen i kolumnen du vill arbeta med och visa den nedrullningsbara menyn. När menyn öppnas går du till steg 2 i avsnittet ”Filtrera data i en tabell” nedan för att gå vidare.

  • Om dina data inte innehåller rubriker måste du lägga in dem i en tabell innan du kan använda menyn Sortera och filtrera för att filtrera alla data i varje kolumn. Om dina data inte innehåller rubriker och du inte lägger in data i en tabell så behandlas den första cellen i varje markerad kolumn som en rubrik.

Lägga in data i en tabell

 1. Leta upp knappen Fler alternativ i området längst upp på skärmen på Android-telefonen. Du hör ”Knappen fler alternativ. Dubbeltryck för att aktivera, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck på Fler alternativ för att aktivera menyn.

 2. En meny öppnas och du hör ”Flikmeny start markerad. Dubbeltryck för att aktivera, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck på Start.

 3. En ny meny visas och du hör ”Fliken start markerad”. Precis under fliken Start finns fliken Infoga. Välj fliken Infoga och dubbeltryck för att aktivera den.

 4. En ny meny öppnas och du hör ”Flikmeny infoga markerad.” Precis under Infoga finns knappen Tabell. Välj Tabell och dubbeltryck på knappen för att göra den aktiv. Excel för Android lägger in markerade data i en tabell och tar med rubriker som platshållare på första raden.

 5. En liten dialogruta med kryssrutan Tabell har rubriker visas ovanför tabellen. Du hör ”Inte markerad, kryssrutan tabellen har rubriker”. Om du vill behålla rubrikplatshållarna som Excel skapade ändrar du bara telefonens visningsläge till stående eller liggande för att ta bort dialogrutan.

 6. Om tabellen redan har rubriker väljer du kryssrutan Tabellen har rubriker. När du markerat den hör du ”Kryssrutan tabellen har rubriker. Dubbeltryck för att växla.” Markera kryssrutan med dubbeltryck. När du hör ”Markerad” ändrar du telefonens visningsläge till stående eller liggande för att ta bort dialogrutan. Excel använder rubrikerna i din tabell.

Filtrera data i en tabell

 1. Om tabellen inte innehåller rubriker är standardtexten för platshållare som skapas av Excel Kolumn 1, Kolumn 2, Kolumn 3 osv. Alla kolumnrubriker har redan listrutepilen för menyn Sortera och filtrera. Välj den lilla nedåtriktade pilen i rubriken för kolumnen du vill arbeta med. Du hör cellinformationen och ”Inget filter används, dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck på pilen och visa den nedrullningsbara menyn.

 2. Du hör ”Sortera och filtrera” när menyn öppnas. Gå till Filtrera objekt på menyn och aktivera med dubbeltryck. Fönstret Filtrera objekt visas och rutan Redigera är markerad som standard. Du hör ”Redigeringsruta kolumnsökning”. Under rutan Redigera finns knappen Markera alla. Under knappen Markera alla finns en lista med alla data i kolumnen du markerat.

 3. Dubbeltryck på rutan Redigera och börja ange exakt den information du vill filtrera. Du kan när som helst välja de data du vill filtrera från den visade listan genom att dubbeltrycka på önskad post. TalkBack läser upp namnet på varje markering du gör. Du kan även välja alla data i en kolumn genom att dubbeltrycka på knappen Markera alla.

 4. När du gör ett val ersätts knappen Markera alla med knappen Rensa alla. Välj Rensa alla om du gör ett fel eller vill börja om.

 5. När du är klar med markeringarna trycker du på knappen Klar längst upp i skärmen och aktiverar den med dubbeltryck. Du kommer då till arbetsboken i Excel och filtret används.

 6. Ta bort ett filter genom att först välja Filter-ikonen i kolumnrubriken du vill återställa. När ikonen är markerad hör du kolumnrubrikinformationen och ”Filter används”. Dubbeltryck och visa den nedrullningsbara menyn. Det sista alternativet i menyn är Rensa filter. Markera och dubbeltryck sedan på det här alternativet för att återställa kolumnen.

 7. Sorteringen av data beror på typen av data i cellerna:

  • Om data i kolumnen du vill filtrera bara innehåller text eller både text och tal kan du sortera kolumnen alfabetiskt i stigande eller fallande ordning. Gör detta i menyn Sortera och filtrera genom att markera och dubbeltrycka på alternativen A till Ö eller Ö till A. TalkBack bekräftar när något av alternativen är aktiva i kolumnen.

  • Om data i kolumnen du vill filtrera bara innehåller tal kan du sortera talen efter värde. Gör detta i menyn Sortera och filtrera genom att markera och dubbeltrycka alternativen Minsta till största eller Största till minsta. TalkBack bekräftar när något av alternativen är aktiva i kolumnen.

Använd Excel 2016, din Windows-dator och Skärmläsaren i Windows eller skärmläsaren JAWS (Job Access With Speech) för att lägga in och filtrera data i ett område eller en tabell.

I det här avsnittet

Filtrera data i ett område

 1. Markera det område av dina data som ska filtreras.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+L för att placera en listrutepil för Filtrera och sortera i den första raden av varje kolumn du markerat. När listrutepilen visas hör du kolumnbokstaven och radnumret för den aktiva cellen och ”Inget filter används”.

 3. Dokumentets rubriker avgör hur du gör för att filtrera data:

  • Om varje kolumn du markerade innehåller rubriktext går du till det första steget i avsnittet ”Filtrera data i en tabell” nedan och filtrera dina data.

  • Om kolumnerna du markerade inte innehåller rubriktext måste du först lägga in dina data i en tabell innan du använder menyn Filtrera och sortera och filtrerar data i varje kolumn.

  Obs!: Om de data du markerar inte innehåller rubriker och du inte lägger in data i en tabell så behandlas den första cellen i varje kolumn som en rubrik och filtret inkluderar inte data från dessa celler.

Lägga in data i en tabell

 1. Markera de data som du vill filtrera.

 2. Tryck på Ctrl+L för att öppna dialogrutan Skapa tabell. Du hör ”Skapa tabell” och området med celler du markerade. Kontrollera att området med markerade celler är korrekt.

 3. Hur data läggs in i tabellen beror på dokumentets rubriker:

  • Om dina data inte har rubriker trycker du bara på Retur när du öppnat dialogrutan Skapa tabell för att lägga in dina data.

  • Om dina data har rubriker trycker du på Tabb tills du hör ”Min tabell har rubriker, omarkerad kryssruta”. Tryck på Blanksteg och markera rutan och tryck sedan på Retur för att lägga in dina data.

  Obs!: Om en tabell inte har rubriker skapas de av Excel 2016 genom att platshållartexter infogas i den första raden. Standardtexten för platshållare är Kolumn 1, Kolumn 2, Kolumn 3 osv. Du ändrar rubriktexterna genom att använda piltangenterna för att flytta till önskad cell och ange det nya rubriknamnet.

Filtrera data i en tabell

 1. Markera rubrikcellen i den kolumn som du vill filtrera. Du hör kolumnbokstaven, radnumret, ”markerad, redigerbar”, cellens innehåll, ”inget filter används, menyobjekt”.

 2. Tryck på Alt+Nedåtpil och visa den nedrullningsbara menyn Filtrera och sortera. Du kan även komma åt menyn genom att markera pilen längst upp till höger i rubrikcellen. Du hör ”Anpassad kontroll” när menyn öppnas.

 3. Tryck på Nedåtpil i undermenyn tills du hör filtret du vill använda och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Anpassat filter öppnas med filteralternativ. Tryck på Tabb för att flytta mellan fält i dialogrutan Anpassat filter.

 4. Filtrera dina data genom att trycka på Nedåtpil i menyn Filtrera och sortera tills du hör ”Textfilter” eller ”Talfilter”. Om data i den aktiva kolumnen bara innehåller text eller en kombination av text och tal visas alternativet Textfilter på menyn. Om data i kolumnen bara innehåller tal visas i stället alternativet Talfilter på menyn. Du kan även välja Filtrera efter färg eller Sortera efter färg om de data du vill sortera eller filtrera innehåller ett teckensnitt med färg eller om cellerna har olika färger. När du valt öppnas en undermeny.

  Obs!: Om du vill sortera data i en kolumn alfabetiskt i stigande ordning trycker du på Nedåtpil tills du hör ”Sortera A till Ö” och sedan trycker du på Retur. Sortera data alfabetiskt i fallande ordning genom att trycka på Nedåtpil tills du hör ”Sortera Ö till A” och tryck sedan på Retur. Om den aktiva kolumnen bara innehåller text eller en kombination av text och tal kan du sortera alfabetiskt. Om du vill sortera numeriska kolumndata i stigande ordning trycker du på Nedåtpil tills du hör ”Minsta till största” och sedan trycker du på Retur. Sortera numeriska data i fallande ordning genom att trycka på Nedåtpil tills du hör ”Största till minsta” och tryck sedan på Retur. Du kan sortera numeriskt om den aktiva kolumnen bara innehåller tal.

Filtreringsalternativ för tabeller

Alternativ för textfilter

 • Är lika med – Filtrerar kolumnen och visar exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Är inte lika med – Filtrerar kolumnen och visar allt utom den text som du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Börjar med – Filtrerar kolumnen så att bara data som börjar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas. Det spelar ingen roll hur textens slut ser ut.

 • Slutar med – Filtrerar kolumnen så att bara data som slutar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas. Det spelar ingen roll hur textens början ser ut.

 • Innehåller – Filtrerar kolumnen och visar data som innehåller exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Innehåller inte – Filtrerar kolumnen och visar data som inte innehåller den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Anpassat filter – Låter dig välja filtret du vill använda för dina data från en nedrullningsbar meny. Du måste första ange texten du vill filtrera för att kunna använda det här alternativet. Tryck sedan på Tabb tills du hör ”Redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt + Nedåtpil för att se den nedrullningsbara menyn. Använd Nedåtpilen och välj önskat filter och tryck sedan på Retur. Du hör ”Filter används” när åtgärden är slutförd.

Alternativ för talfilter

 • Är lika med – Filtrerar kolumnen och visar exakt det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Är inte lika med – Filtrerar kolumnen och visar alla tal utom exakt det tal som du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Större än – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som är större än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Mindre än – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som är mindre än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Mellan – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som ligger inom ett specifikt numeriskt intervall. Ange området i de två dialogrutor som visas i Anpassat filter.

 • Tio i topp – Filtrerar kolumnen och visar de högsta numeriska värdena för tal eller procent. Du hör namnet på den aktiva cellen och ”Fokus på redigera 10” när dialogrutan öppnas. Dialogrutan är som standard inställd på de 10 högsta värdena (som kallas objekt) men du kan ändra detta till ett annat värde. Om du vill filtrera procent i stället för tal trycker du på Tabb tills du hör ”Objekt” och trycker sedan på Alt+Nedåtpil. Tryck på Nedåtpil. Tryck på Retur när du hör ”Procent”. Vill du filtrera de lägsta talen eller procentvärdena trycker du på Tabb tills du hör ”Toppvärden redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt+Nedåtpil. Tryck sedan på Nedåtpil och välj ”Botten” och tryck sedan på Retur.

 • Över medel – Filtrerar kolumnen och visar de tal som är över medelvärdet för alla tal i kolumnen.

 • Under medel – Filtrerar kolumnen och visar de tal som är under medelvärdet för alla tal i kolumnen.

 • Filtrera efter teckenfärg – Filtrerar den aktiva kolumnen efter den teckenfärg du valt i undermenyn. När menyn öppnas hör du direkt RGB-värdet för den första teckenfärgen i kolumnen. Tryck på Retur och välj den här färgen eller tryck på Nedåtpil tills du hör RGB-värdet för färgen du vill använda.

 • Filtrera efter cellfärg – Filtrerar den aktiva kolumnen och visar den cellfärg du valt i undermenyn. När menyn öppnas hör du direkt RGB-värdet för den första cellfärgen i kolumnen. Tryck på Retur och välj den här färgen eller tryck på Nedåtpil tills du hör RGB-värdet för färgen du vill använda.

 • Automatisk – Filtrerar den aktiva kolumnen och visar celler som innehåller svart, som är Excels standardfärg för teckensnitt.

 • Ingen fyllning – Filtrerar den aktiva kolumnen och visar celler utan färg. Cellerna har Excels vita standardbakgrund och svart teckensnitt.

Alternativ för sortering efter färg

 • Sortera efter cellfärg – Sorterar aktiv kolumn efter cellfärg. Alternativet placerar celler med den färg du valde i undermenyn först i kolumnen.

 • Sortera efter teckenfärg – Sorterar aktiv kolumn efter teckenfärg. Alternativet placerar celler med den teckenfärg du valde först i kolumnen.

 • Automatiskt – Placerar celler med svart, som är Excels standardfärg, först i kolumnen.

 • Anpassad sorteringsordning – Använd detta alternativ för att sortera data som du vill. Du kan till exempel först sortera alfabetiskt, sedan numeriskt, sedan efter teckenfärg och sedan efter cellfärg.

I Excel Online använder du Skärmläsaren i Windows eller skärmläsaren JAWS (Job Access With Speech) för att filtrera data i ett område eller en tabell.

I det här avsnittet

Lägga in data i en tabell

 1. Markera de data som du vill filtrera.

 2. Tryck på Ctrl+L för att öppna dialogrutan Skapa tabell. Du bör höra ”Dialog skapa tabell, fokus på knappen OK”.

 3. Om tabellen inte har rubriker trycker du bara på Retur när du öppnat dialogrutan Skapa tabell.

 4. Om din tabell har rubriker trycker du på Tabb tills du hör ”Min tabell har rubriker, omarkerad kryssruta”. Tryck på Blanksteg och markera rutan och tryck sedan på Retur.

  Om tabellen inte har rubriker skapas de av Excel Online genom att platshållartexter infogas i den första raden. Standardtexten för platshållare är Kolumn 1, Kolumn 2, Kolumn 3 osv. Ändra rubriktexten genom att klicka på den och ange det namn du vill.

Filtrera data i en tabell

 1. Markera rubrikcellen i den kolumn som du vill filtrera.

 2. Tryck på Alt+Nedåtpil och öppna den nedrullningsbara menyn Filtrera och sortera. Du kan även komma åt menyn genom att markera pilen till höger om rubrikcellen.

 3. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Textfilter” eller ”Talfilter” och tryck sedan på Retur för att komma åt undermenyn. Du hör ”Textfilter” om kolumnen bara innehåller text eller en kombination av text och tal. Du hör ”Talfilter” om kolumnen bara innehåller tal.

 4. Tryck på tangenten Nedåtpil i undermenyn tills du hör namnet på filtret du vill använda och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Anpassat filter öppnas för varje filteralternativ. Du hör ”Dialog anpassat filter, fokus på redigering” när dialogrutan öppnas och du hör ”Filter används” när åtgärden är slutförd.

  Tryck på Tabb-tangenten och flytta mellan fält i dialogrutan Anpassat filter, även mellan alternativknapparna Och/Eller.

 5. Ta bort ett aktivt filter genom att först markera rubrikcellen i kolumnen du vill återställa. Om du till exempel markerar cell A1 trycker du på Alt+Nedåtpil och visar den nedrullningsbara menyn och sedan trycker du på Nedåtpil tills du hör ”Ta bort filter från kolumn 1”. Tryck på Retur. Du hör ”Inget filter används” när åtgärden är slutförd. Om du bytte namn på rubriken i cell A1 hör du namnet på rubriken i stället för ”Kolumn 1”.

Filtreringsalternativ för tabeller

Alternativ för talfilter

 • Är lika med – Filtrerar kolumnen och visar exakt det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Är inte lika med – Filtrerar kolumnen och visar alla tal utom exakt det tal som du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Större än – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som är större än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Mindre än – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som är mindre än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Mellan – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som ligger inom ett specifikt numeriskt intervall. Ange området i de två dialogrutor som visas i Anpassat filter

 • Tio i topp – Filtrerar kolumnen och visar de högsta numeriska värdena för tal eller procent. Du hör namnet på den aktiva cellen och ”Fokus på redigera 10” när dialogrutan öppnas. Dialogrutan är som standard inställd på de 10 högsta värdena (som kallas objekt) men du kan ändra detta till ett annat värde. Om du vill filtrera procent i stället för tal trycker du på Tabb-tangenten tills du hör ”Objekt” och trycker sedan på Alt+Nedåtpil. Tryck på Nedåtpil. Tryck på Retur när du hör ”Procent”. Vill du filtrera de lägsta talen eller procentvärdena trycker du på Tabb tills du hör ”Toppvärden redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt+Nedåtpil. Tryck sedan på Nedåtpil och välj ”Botten” och tryck sedan på Retur.

 • Över medel – Filtrerar kolumnen och visar de tal som är över medelvärdet för alla tal i kolumnen.

 • Under medel – Filtrerar kolumnen och visar de tal som är under medelvärdet för alla tal i kolumnen.

 • Anpassat filter – Använd det här alternativet för att välja filtret du vill använda för numeriska data från en nedrullningsbar meny. Du måste första ange talet du vill filtrera i dialogrutan för att kunna använda det här alternativet. Tryck sedan på Tabb tills du hör ”Redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt + Nedåtpil för att se den nedrullningsbara menyn. Använd Nedåtpil och välj önskat filter och tryck sedan på Retur. Du hör ”Filter används” när åtgärden är slutförd.

Alternativ för textfilter

 • Är lika med – Filtrerar kolumnen och visar exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Är inte lika med – Filtrerar kolumnen och visar allt utom den text som du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Börjar med – Filtrerar kolumnen så att bara data som börjar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas. Det spelar ingen roll hur textens slut ser ut.

 • Slutar med – Filtrerar kolumnen så att bara data som slutar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas. Det spelar ingen roll hur textens början ser ut.

 • Innehåller – Filtrerar kolumnen och visar data som innehåller exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Innehåller inte – Filtrerar kolumnen och visar data som inte innehåller den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Anpassat filter – Låter dig välja filtret du vill använda från en nedrullningsbar meny. Du måste första ange texten du vill filtrera för att kunna använda det här alternativet. Tryck sedan på Tabb tills du hör ”Redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt + Nedåtpil för att se den nedrullningsbara menyn. Använd Nedåtpil och välj önskat filter och tryck sedan på Retur. Du hör ”Filter används” när åtgärden är slutförd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×