Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda OneNote med tangentbordet och en skärmläsare att dela dina anteckningsböcker och samarbeta effektivt med dina kollegor. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får också lära dig hur du gör kopior av särskilda anteckningar, till exempel en enstaka sida eller ett avsnitt från en bärbar dator och dela dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en anteckningsbok på OneDrive

Om du vill dela en anteckningsbok ska du först spara den på OneDrive.

Spara en ny anteckningsbok på OneDrive

När du skapar en ny anteckningsbok som du vill dela kan du spara den direkt på OneDrive.

 1. Tryck på Alt + F. Med Skärmläsaren, du hör: ”Arkiv-menyn”. Med JAWS, du hör: ”Backstage-vyn. Info fliken Arkiv ”.

 2. Tryck på N. Med Skärmläsaren, du hör: ”markerad. Ny flikobjekt ”. Med JAWS, du hör: ”ny flik”.

 3. Tryck på TABB och väljer var du sparar och Använd upp eller nedåtpil tills du hör en OneDrive plats.

 4. Tryck på TABB om du vill namnge den nya anteckningsboken. Du hör: ”Ange ett namn för anteckningsboken”. Skriv det nya namnet i anteckningsboken.

 5. Tryck på RETUR för att skapa anteckningsboken. Med Skärmläsaren, du hör: ”Microsoft OneNote-dialogruta. Personerknappen Bjud in ”. Med JAWS, du hör: ”anteckningsboken har skapats. Vill du dela den med andra ”?

 6. Tryck på Retur om du vill dela den nya anteckningsboken med andra.

Du uppmanas att fliken Dela där du kan välja de personer som du vill dela dina anteckningar. Mer information om hur du delar din bärbara dator, se Dela en anteckningsbok.

Flytta en anteckningsbok till OneDrive

Om du har en anteckningsbok som du vill dela, men den inte är sparad på OneDrive, kan du flytta den.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill flytta är öppen.

 2. Tryck på Alt + F för att flytta anteckningsboken till OneDrive, och tryck sedan på H. Med Skärmläsaren, du hör: ”markerad. Dela flikobjekt ”. Med JAWS, du hör: ”fliken Dela”.

 3. Om du vill välja en plats, tryck på TABB och Använd upp- och nedpilarna, förrän du hör OneDrive platsen som du vill använda.

 4. Tryck på TABB om du vill byta namn på den bärbara datorn innan du sparar OneDrive. Du hör: ”Ange ett namn för anteckningsboken”. Skriv ett nytt namn.

 5. Tryck på RETUR om du vill flytta anteckningsboken. Anteckningsboken har sparats på OneDrive. Du hör synkronisering förloppet. Om synkronisering till OneDrive lyckas med Skärmläsaren hörs: ”Microsoft OneNote-dialogruta. Knappen, OK ”och med JAWS, du hör:” anteckningsboken synkroniseras nu på den nya platsen ”. Tryck på RETUR.

Du kan nu välja de personer som du vill dela dina anteckningar med. Mer information om att dela anteckningsböcker finns i Dela en anteckningsbok.

Dela en anteckningsbok

Välj den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer att samarbeta om den.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen.

 2. Om du vill dela anteckningsboken trycker du på Alt + F och tryck sedan på H. Med Skärmläsaren, du hör: ”markerad. Dela flikobjekt ”. Med JAWS, du hör: ”filen. Fliken Dela ”.

 3. Om du vill bjuda in personer att samarbeta med via e-post trycker du på S. Du hör: ”Fliken Dela med andra.”

 4. Tryck på J, 1 om du vill markera de personer du vill bjuda in. Du hör: ”Ange ett kontaktnamn”. Skriv ett namn eller e-postmeddelanden till personer du vill bjuda in.

 5. Som standard kan de personer som har bjudits in redigera din anteckningsbok. Om du vill att de bara ska kunna visa anteckningsboken, tryck på Alt + H och sedan Y, 4 och sedan på nedåtpilen. Du hör: ”kan visa”. Tryck på RETUR om du vill markera den.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Dela” och tryck på RETUR om du vill dela anteckningsboken.

Hämta en länk till en anteckningsbok

I stället för att skicka inbjudningar kan du också skicka en länk till dina kolleger via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen.

 2. Om du vill dela anteckningsboken trycker du på Alt + F och tryck sedan på H. Med Skärmläsaren, du hör: ”markerad. Dela flikobjekt ”. Med JAWS, du hör: ”filen. Fliken Dela ”.

 3. Om du vill hämta en länk för att dela anteckningsboken trycker du på L. Du hör: ”Fliken Hämta en delningslänk.”

 4. Välj vad du vill göra:

  • Tryck på J, 4 om du vill aktivera delning. Med Skärmläsaren, du hör: ”inaktivera knappen för länk”. Med JAWS, du hör: ”dela. Hämta en delningslänk. Skapa länk ”. Tryck på VÄNSTERPIL för att kopiera länken, och tryck sedan på Ctrl + C.

  • Om du vill endast tillåta andra att visa anteckningsboken, trycker du på Y, 2. Med Skärmläsaren, du hör: ”inaktivera knappen för länk”. Med JAWS, du hör: ”dela. Hämta en delningslänk. Skapa länk ”. Tryck på VÄNSTERPIL för att kopiera länken, och tryck sedan på Ctrl + C.

Dela en del av dina anteckningar

Ibland vill du kanske dela en viss del av anteckningarna, till exempel en sida eller ett avsnitt. Om du vill göra det kan du exportera sidan eller avsnittet som du vill dela till en plats på OneDrive.

 1. Kontrollera att sidan eller avsnittet som du vill dela är aktivt. Du kan bara exportera den aktuella sidan eller avsnittet i anteckningsboken.

 2. Tryck på Alt + F, S. Med Skärmläsaren, du hör: ”markerad. Exportera flikobjekt ”. Med JAWS, du hör: ”Backstage-vyn. Filen. Exportera flik ”.

 3. Välj vad du vill exportera:

  • Exportera den aktuella sidan som en OneNote-fil (* One), tryck på P, O. Du hör: ”Spara som dialogrutan”. Om du vill spara i andra format, tryck på P, sedan trycka på TABB-tangenten och Använd upp- och nedpilarna tills du hör önskat format.

  • Exportera det aktuella avsnittet som en OneNote-fil (* en), tryck på S, O. Du hör: ”Spara som dialogrutan”. Spara i andra format, tryck på S och sedan trycka på TABB-tangenten och använda upp och ned piltangenterna tills du hör önskat format.

  Obs!: Du kan exportera anteckningarna till andra format: Word-dokument (*.docx eller *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) eller webbsida (*.mht).

 4. Om du vill ändra filnamnet skriver du ett filnamn och trycker på Retur för att spara.

 5. Du kan nu dela det sparade dokumentet med andra. Information om hur du delar OneDrive-filer med andra finns i avsnittet Dela objekt med hjälp av en snabbmeny i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneDrive.

Visa författare, datum och tid för en uppdatering

Eventuella ändringar som införts av någon av författarna för en delad anteckningsbok uppdateras automatiskt på OneDrive. När du redigerar dina anteckningar kan du kontrollera vilken författare som gjort uppdateringen och när den gjordes.

 1. Använd upp eller ned piltangent för att bläddra i dina anteckningar i redigerbar text. Skärmläsaren läser objekt åt dig när du bläddrar.

 2. Om du vill kontrollera vem som har gjort en ändring och när, trycker på Skift+F10 och sedan Skift+Tabb. Du hör namnet på författaren samt datum och tid för uppdateringen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda OneNote för Mac med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS för att dela dina anteckningsböcker och samarbeta effektivt med dina kollegor. Du kan också skapa kopior av särskilda anteckningar, till exempel en sida från en bärbar dator och dela dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

Välj den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer att samarbeta om den.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i OneNote för Mac.

 2. Om du vill dela anteckningsboken trycker du på F6 tills du hör ”Knappen Gör om tangenttryckning.”

 3. Tryck på TABB tills du hör ”dela menyknappen” och sedan trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Du hör: ”bjuda in andra till anteckningsboken”.

 4. Om du vill bjuda in personer att samarbeta med via e-post trycker du på blanksteg. Du hör: ”Ange namn eller e-postadresser, redigera text, tom.”

 5. Skriv namnen på eller e-postadresserna till de personer du vill bjuda in.

  Om det är första gången du delar en anteckningsbok kanske du får ett meddelande som begär åtkomst till dina kontakter.

 6. Tryck på TABB. Du hör: ”skicka ett meddelande (valfritt)”. Om du vill skicka ett meddelande med du inbjudan skriver du det nu.

 7. Som standard kan de personer som har bjudits in redigera din anteckningsbok. Om du vill att personen bara ska kunna visa anteckningsboken, tryck på TABB och sedan trycka på CTRL + alternativ + blanksteg för att avmarkera kryssrutan Kan redigera.

 8. Tryck på TABB. Du hör: ”knappen Dela”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg om du vill dela anteckningsboken.

Hämta en länk till en anteckningsbok

I stället för att skicka inbjudningar från OneNote för Mac kan du också skicka en länk till dina kolleger via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i OneNote för Mac.

 2. Om du vill dela anteckningsboken trycker du på F6 tills du hör ”Knappen Gör om tangenttryckning.”

 3. Tryck på TABB tills du hör ”dela menyknappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Du hör: ”bjuda in andra till anteckningsboken”.

 4. Tryck på TABB. Du hör: ”Kopiera länk till anteckningsboken”.

 5. Tryck på blanksteg. Du hör: ”Tryck på blanksteg om du vill få en knapp för Endast visa-länk.”

  • Tryck på blanksteg om du vill dela en endast visa-länk till din anteckningsbok. Du hör: ”Dialogrutan Laddar delningslänk.”

  • Om du vill dela en vy och redigera länk till din anteckningsbok, tryck på TABB och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”i dialogrutan ladda delningslänk”.

 6. Tryck på blanksteg. Delningslänken kopieras till urklipp och dialogrutan stängs.

Du kan nu klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du skickar till dina medarbetare.

Dela en del av dina anteckningar

Ibland kan du bara vilja dela en viss sida i dina anteckningar. Om du vill göra det kan du skicka sidan som ett e-postmeddelande eller bifoga den som en PDF-fil.

 1. Kontrollera att sidan som du vill dela är aktiv. Du kan bara exportera den aktuella sidan i anteckningsboken.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”Knappen Gör om tangenttryckning.”

 3. Tryck på TABB tills du hör ”dela menyknappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Du hör: ”bjuda in andra till anteckningsboken”.

 4. Tryck på TABB tills du hör: ”Skicka knappen”.

 5. Tryck på blanksteg. Du hör: ”Knappen Meddelande....”

  • Tryck på blanksteg om du vill skicka sidan i ett e-postmeddelande. Ett nytt meddelandefönster öppnas i e-postprogrammet där sidans innehåll redan har klistrats in, inklusive formatering. Lägg bara till e-postadressen och ämnesraden innan du skickar sidan.

  • Om du vill skicka sida via e-post som en PDF-bilaga, tryck på TABB och sedan trycka på blanksteg. Då öppnas ett nytt meddelandefönster i e-postprogrammet med sidan bifogad som en PDF-fil. Lägger du till e-postadress och ämne innan du skickar PDF-filen.

Dölj författarinformation

Som standard visas andra författares initialer i OneNote för Mac intill textområdet, och VoiceOver läser upp dem i läsläge.

 1. Tryck på F6 tills du hör: "Fliken Start är markerad."

 2. Tryck på höger piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”Dölj författare, avmarkerat, markerar du kryssrutan”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att aktivera inställningen.

 4. Om du vill gå tillbaka till sidan arbetsytan, tryck på TABB tills du hör: ”sidan arbetsytan period”.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att dela dina anteckningsböcker och effektivt samarbeta med dina kollegor.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • I den här artikeln förutsätts det att du har lagt till ett e-postkonto på telefonen.

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

När du skapar en ny anteckningsbok OneNote för iOS sparas den automatiskt på OneDrive – markera bara den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer som ska samarbeta.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i vyn Avsnitt.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Dela-menyn" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Bjud in kontakter till anteckningsbok" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "textfältet Skriv namn eller e-postadresser" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om det är första gången du delar en anteckningsbok kanske du får ett meddelande som begär åtkomst till dina kontakter.

 5. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in. Om OneNote har tillgång till dina kontakter kan du också välja en kontakt i den nedrullningsbara listrutan som visas när du skriver en adress.

 6. Tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar. Du hör "Återgå". Dubbeltryck på skärmen.

  Tips: Som standard kan de personer som är inbjudna redigera anteckningsboken. Om du vill att de bara ska kunna visa anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör "Kan redigera, byt knapp på." Dubbeltryck på skärmen om du vill inaktivera inställningen.

 7. Svep åt vänster tills du hör "Knappen Skicka" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ett e-postmeddelande skickas till din arbetspartner med en inbjudan att arbeta med anteckningsboken.

 8. Svep åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen för att komma tillbaka till vyn Avsnitt.

Skicka en sida via e-post

Om du bara vill att en sida i anteckningsboken ska visas för andra kan skicka du den som en PDF-bilaga med e-post.

 1. Öppna den anteckningsbokssida som du vill skicka med e-post.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Sidåtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen E-postsida" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "textfältet Till" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skriv mottagarens e-postadress. Om OneNote har tillgång till dina kontakter kan du också välja en kontakt i den nedrullningsbara listrutan som visas när du skriver en adress.

  Ämnesfältet fylls automatiskt i med sidrubriken.

 6. Tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar. Du hör "Återgå". Dubbeltryck på skärmen.

 7. Tryck på den övre delen av skärmen med 4 fingrar. Du hör "knappen Avbryt".

 8. Svep åt vänster tills du hör "knappen Skicka" och dubbeltryck sedan på skärmen.

E-postmeddelandet skickas, menyn stängs och du återgår till sidvyn.

Hämta en länk till en anteckningsbok

I stället för att skicka inbjudningar direkt från OneNote för iOS kan du också skicka en länk till dina kollegor via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i vyn Avsnitt.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Dela-menyn" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Kopiera länk till anteckningsbok" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill dela en visningslänk till din anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör "Endast Visa".

  • Om du vill dela en visnings- och redigeringslänk till din anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör "Visa och redigera".

 4. Dubbeltryck på skärmen. Du hör "Hämtar delningslänk".

  Dialogrutan stängs och du återgår till vyn Avsnitt.

Länken kopieras nu till Urklipp och du kan klistra in den i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du skickar till din medredigerare.

Dölj författarinformation

Som standard visas andra författares initialer i OneNote för iOS intill textområdet, och VoiceOver läser upp dem i läsläge.

 1. I listvyn för anteckningsböcker i OneNote för iOS sveper du till vänster tills du hör "knappen Inställningar". Dubbeltryck på skärmen.

  Tips: Om du inte är i listvyn för anteckningsböcker trycker du på den övre halvan av skärmen med fyra fingrar. VoiceOver säger vart du återvänder, följt av "knappen Bakåt". Dubbelklicka på skärmen för att gå tillbaka en nivå. Fokus ligger kvar på knappen Bakåt, så du kan fortsätta dubbeltrycka tills du hör "knappen Inställningar."

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dölj författare, växlingsknappen, inaktiverad". Dubbeltryck på skärmen om du vill aktivera inställningen.

 4. Svep åt vänster tills du hör "knappen Bakåt" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Du hör "knappen Stäng". Dubbeltryck på skärmen för att återgå till vyn på översta nivån.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att dela dina anteckningsböcker (via OneDrive) och sidor för att effektivt samarbeta med dina kollegor.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

När du skapar en ny anteckningsbok sparar OneNote för Android den automatiskt på OneDrive. Om du har OneDrive-appen på telefonen kan du använda den för att dela hela anteckningsboken.

Obs!: Om du använder ett konto för arbetet eller skolan vara stegen lite annorlunda.

 1. När du har skapat anteckningsboken som du vill dela i OneNote öppnar du OneDrive-appen.

 2. Bläddra bland filer och mappar i OneDrive genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på det objekt du vill använda. OneNote-filer läses upp som: "Anteckningsbok <anteckningsbokens namn>". Om du vill öppna ett objekt dubbeltrycker du på skärmen.

 3. När du är i den anteckningsbok som du vill dela sveper du åt höger. Du hör: "Filkommandon, knapp". Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Dela" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Dela öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”redigera, lägga till personer att dela med, redigeringsruta”.

 6. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar drar du med fingret på tangentbordet tills du hör "Klart" och lyfter sedan fingret (du kan behöva dubbeltrycka på skärmen också).

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 7. Som standard kan de personer som är inbjudna redigera anteckningsboken. Om du vill att de bara ska kunna visa anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör: "Markerad, tillåt redigering, kryssruta". Dubbeltryck på skärmen om du vill inaktivera inställningen.

 8. Svep åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ett e-postmeddelande skickas till din arbetspartner med en inbjudan att arbeta med anteckningsboken. Menyn Dela stängs.

Skicka en sida via e-post

Om du bara vill att en sida i anteckningsboken ska visas för andra skickar du den i ett Outlook för Android-e-postmeddelande.

 1. I OneNote öppnar du den anteckningsbokssida som du vill skicka med e-post.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dela sida" och dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Dela som öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dela sidan som en PDF-bilaga i ett e-postmeddelande sveper du åt höger tills du hör "PDF" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill dela sidan som oformaterad text i meddelandet, Svep åt höger tills du hör ”oformaterad text”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Svep åt höger tills du hör ”Outlook” och dubbeltryck sedan på skärmen. Ett Nytt meddelande öppnas i Outlook för Android med fokus på fältet. Du hör: ”redigerar du fältet, anger du mottagarens e-postadress, redigeringsruta”.

 5. Skriv mottagarens e-postadress med hjälp av skärmtangentbordet.

  Obs!: Ämnesfältet fylls automatiskt i med sidrubriken.

 6. När du vill skicka e-postmeddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill veta mer om hur du kan skapa och skicka ett e-postmeddelande i Outlook för Android, se Skapa och skicka e-post i grundläggande uppgifter med en skärmläsare med e-post i Outlook.

 7. E-postmeddelandet skickas, Outlook stängs och fokus flyttas till sidvyn i OneNote.

Hämta en länk till en anteckningsbok

Om du har OneDrive-appen på din telefon kan du också, istället för att skicka inbjudningar till att dela anteckningsboken, skicka en länk till dina kolleger via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

Obs!: Om du använder ett konto för arbetet eller skolan vara stegen lite annorlunda.

 1. I OneDrive går du till den anteckningsbok som du vill dela. Svep sedan åt höger tills du hör: "Filkommandon, knapp". Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Dela" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Dela öppnas.

 3. Som standard, skapa en vy och redigera länk till anteckningsboken. Om du vill dela en skrivskyddad länk till anteckningsboken Svep åt höger tills du hör: ”nedrullningsbara listan kan redigera”. Dubbelklicka på skärmen och dra åt höger tills du hör: ”kan visa”. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

 4. Om du vill skapa och kopiera en delning länk i Urklipp i menyn Dela Svep åt höger tills du hör ”Kopiera länk” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Menyn Dela stängs, länken kopieras nu till Urklipp och du kan klistra in den i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du skickar till din medredigerare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare att dela dina anteckningsböcker och samarbeta effektivt med dina kollegor. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får också lära dig hur du gör kopior av särskilda anteckningar och dela dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

När du skapar en ny anteckningsbok OneNote för Windows 10 sparas den automatiskt på OneDrive – markera bara den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer som ska samarbeta.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i redigeringsläget.

 2. Om du vill öppna en anteckningsbok trycker du på Ctrl + G för att öppna navigeringen i anteckningsboken.

 3. Använd tangenterna UPPIL och NEDPIL för att navigera till anteckningsboken som du vill öppna. När du har hittat rätt anteckningsboken, trycker du på Esc. Anteckningsboken öppnas.

 4. Om du vill dela anteckningsboken trycker du på Alt + H. Du hör: ”fliken Start”. Tryck på TABB tills du hör: ”knappen Dela”. Tryck på blanksteg om du vill markera. Fliken Dela öppnas. Du hör: ”skicka en kopia”.

 5. Tryck på TABB. Du hör: ”skriver e-postadresserna”.

 6. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in.

 7. Som standard kan de personer som har bjudits in redigera din anteckningsbok. Om du vill att de ska kunna endast visa anteckningsboken trycker du på TABB-tangenten. Du hör: ”kan redigera”. Tryck ned två gånger. Du hör: ”kan visa”. Tryck på RETUR.

 8. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Dela” och tryck sedan på blanksteg om du vill dela anteckningsboken.

 9. Tryck på TABB tills du ett namn på någon av samarbetspartners om du vill sluta dela anteckningsboken med någon i fliken Dela. Använd upp eller ned piltangent för att navigera till den person som du vill sluta dela. Tryck på blanksteg och tryck på TABB tills du hör: ”sluta dela knappen”. Tryck på blanksteg om du vill sluta dela.

Dela en sida

Ibland vill du kanske dela en viss del av anteckningarna. Om du vill göra det måste skapa du en delningslänk på en anteckningsbokssida.

Obs!: Om du använder ett arbets- eller skolkonto kanske du inte kan dela en sida. Använd ett Microsoft-konto i stället.

 1. Kontrollera att sidan som du vill dela är aktiv. Du kan bara skapa en delningslänk för den aktuella sidan i anteckningsboken.

 2. Om du vill öppna en viss sida trycker du på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittet navigering. Tryck på TABB tills du hör namnet på ett avsnitt. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller sidan du vill dela.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + G om du vill öppna sidnavigering. Du hör en sidas namn. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill dela. När du har hittat rätt sida trycker du på blanksteg för att öppna sidans redigeringsläge.

 4. Tryck på Alt + H om du vill dela sidan. Du hör: ”fliken Start”. Tryck på TABB tills du hör: ”knappen Dela”. Tryck på blanksteg om du vill markera. Fliken Dela öppnas. Du hör: ”skicka en kopia”.

 5. Om du vill skapa en delningslänk till sidan, tryck på TABB och använda upp eller NEDPIL tills du hör ”den här sidan” och sidans rubrik. Tryck på blanksteg om du vill markera.

 6. Tryck på TABB. Du hör: ”skapa knappen”. Tryck på blanksteg om du vill skapa en länk.

 7. Om du vill kopiera länken, tryck på TABB tills du hör: ”knappen Kopiera”. Tryck på blanksteg om du vill kopiera.

  Obs!: Personer som får länken kan endast se sidan.

 8. Om du vill sluta dela sidan i fliken Dela tryck på TABB tills du hör: ”alla med länken kan visa sidan”. Tryck på blanksteg. Du hör: ”sluta dela knappen”. Tryck på blanksteg om du vill markera.

Skicka en kopia via e-post

Med OneNote för Windows 10 kan du enkelt skicka en kopia av dina anteckningar via e-post.

 1. Kontrollera att sidan som du vill dela är aktiv i redigeringsläget.

 2. Tryck på Alt + H om du vill skicka en kopia av sidan. Du hör: ”fliken Start”. Tryck på TABB tills du hör: ”knappen Dela”. Tryck på blanksteg om du vill markera. Fliken Dela öppnas. Du hör: ”skicka en kopia”.

 3. Tryck på blanksteg om du vill markera. Skärmläsaren meddelar: ”Dela fönster”. Med JAWS du hör: ”dela, programlistan”.

 4. Om du vill skicka kopian via e-post, tryck på nedåt tills du hör ”koppla” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

 5. Programmet E-post för Windows 10 öppnas med fokus i fältet Till, där du kan skriva in e-postadresser till de personer som du vill skicka en kopia till. Läs Använda en skärmläsare för att skriva och skicka ett nytt e-postmeddelande i E-post för Windows 10 om du vill veta hur du skickar ett e-postmeddelande med en skärmläsare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote Online med tangentbordet och en skärmläsare att dela dina anteckningsböcker och samarbeta effektivt med dina kollegor. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

Välj den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer att samarbeta om den.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i OneNote Online.

 2. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör namnet på den markerade menyfliken.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Dela” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Dela öppnas.

 4. Tryck på TABB tills du hör: ”personer i organisationen med den här länken Redigera”. Om du vill ändra som länken som du vill dela fungerar inte i, eller om mottagaren kan redigera den delade anteckningsboken, trycker du på RETUR. Du hör: ”länka inställningar”. Om du vill begränsa länken till en viss användare, tryck på uppåt tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på RETUR för att bekräfta valet. Tryck på TABB tills du hör ”markerat Tillåt redigering kryssrutan” om du vill ändra länken till en Visa länk, och tryck på RETUR.

  Om du vill bekräfta de nya länkinställningarna, tryck på TABB tills du hör ”Använd” och tryck på RETUR.

 5. Tryck på TABB tills du hör: ”Ange ett namn eller e-postadress”. Skriv ett namn eller e-postmeddelanden till personer du vill bjuda in, avgränsade med kommatecken om det finns fler än en.

 6. Tryck på TABB. Du hör: ”ange valfritt meddelandet här”. Om du vill skicka ett meddelande med din inbjudan skriver du det nu.

 7. Om du vill dela anteckningsboken trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”knappen Skicka” och tryck sedan på blanksteg. Tryck på Esc om du vill stänga dialogrutan Dela.

Hämta en länk till en anteckningsbok

I stället för att skicka inbjudningar från OneNote Online kan du också skicka en länk till dina kolleger via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i OneNote Online.

 2. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör namnet på den markerade menyfliken.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Dela” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Dela öppnas

 4. Tryck på TABB tills du hör: ”personer i organisationen med den här länken Redigera”.

 5. Om du vill ändra som länken som du vill dela fungerar inte i, eller om mottagaren kan redigera den delade anteckningsboken, trycker du på RETUR. Du hör: ”länka inställningar”. Om du vill begränsa länken till en viss användare, tryck på uppåt tills du hör alternativet och tryck på RETUR för att bekräfta valet. Tryck på TABB tills du hör ”markerat Tillåt redigering kryssrutan” om du vill ändra länken till en Visa länk, och tryck sedan på RETUR.

  Om du vill bekräfta de nya länkinställningarna, tryck på TABB tills du hör ”Använd” och tryck på RETUR.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Kopiera länk” och tryck sedan på RETUR för att välja om du vill skapa länken delning. Fönstret Skapa länk öppnas med fokus på adressen för den nya länken.

 7. Tryck på Ctrl + C om du vill kopiera länken till Urklipp. Kan nu att klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du skickar till dina samarbetspartners.

 8. Kopiera länken och trycker du på Esc för att stänga dialogrutan Dela.

Kontrollera medarbetares närvaro

I OneNote Online kan du kontrollera om andra personer arbetar med anteckningsboken samtidigt.

 1. När du visar en delad anteckningsbok i OneNote Online trycker du på Ctrl + F6 tills du hör namnet på den markerade menyfliken.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”ge feedback till Microsoft, knappen”, och tryck på TABB-tangenten en gång för att ta reda på om dina medförfattare för tillfället anteckningsboken.

  • Om en collaborator visar anteckningsboken som hör du deras namn, följt av ”är också här”. Om du trycker på RETUR, anger Skärmläsaren du vilken del visar din samtidig redigering, till exempel ”den här sidan”.

  • Om ingen annan visar anteckningsboken, hörs: ”det är bara du här nu”.

 3. Om du vill gå tillbaka till anteckningsbokens textområde trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Redigeringsområde, redigerar.”

Tips: Om du vill visa författarinformation tillsammans med textområdet trycker du på Ctrl + F6 tills du hör namnet på den markerade menyfliken och tryck sedan på w Du hör: ”markerad vy flikobjekt”. Tryck på S att visa information om författare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×