Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd OneNote 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren (en inbyggd funktion i Windows) för att dela dina anteckningsböcker och effektivt samarbeta med dina kollegor. Du kan också göra kopior av vissa anteckningar, till exempel en sida eller ett avsnitt i en anteckningsbok, och dela dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i OneNote för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna OneNote 2016 och logga in

Om du vill dela en anteckningsbok måste du spara den på OneDrive. Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto när du använder OneNote.

 1. Du kan snabbt öppna OneNote genom att trycka på Windows+Skift+N.

 2. Tryck på Alt+F för att logga in. I Skärmläsaren hör du: ”Menyn Arkiv.” I JAWS hör du: ”Backstage-vyn. Filinformation.” Tryck sedan på Y2. I Skärmläsaren hör du: "Flikobjektet Valt konto.” I JAWS hör du: ”Konto.”

 3. Tryck på S. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Konton. Ange din e-postadress eller telefonnummer.” I JAWS hör du: ”Konto. Logga in på Office.”

 4. Skriv din e-postadress eller telefonnumret och tryck på Retur. I Skärmläsaren hör du: ”Logga in, PIN-kod. Lösenord, redigera text." I JAWS hör du: ”Lösenord, redigera. Skriv in text."

 5. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation och inte ett Microsoft-konto kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

Tips: Om du inte loggade ut från OneNote 2016 senaste gången du använde det, öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Spara en anteckningsbok på OneDrive

Om du vill dela en anteckningsbok ska du först spara den på OneDrive.

Spara en ny anteckningsbok på OneDrive

När du skapar en ny anteckningsbok som du vill dela kan du spara den direkt på OneDrive.

 1. Tryck på Alt+F. I Skärmläsaren hör du: ”Menyn Arkiv.” I JAWS hör du: ”Backstage-vyn. Fliken Filinformation.”

 2. Tryck på N. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Nytt.” I JAWS hör du: "Fliken Nytt."

 3. När du ska välja en plats att spara på trycker du på Tabb och sedan uppåt- eller nedåtpil tills du hör den plats på OneDrive som du vill använda.

 4. Tryck på Tabb om du vill namnge den nya anteckningsboken. Du hör: "Ange ett namn för anteckningsboken." Skriv in namnet på den nya anteckningsboken.

 5. Tryck på Retur för att skapa anteckningsboken. I Skärmläsaren hör du: ”Dialogrutan Microsoft OneNote. Knappen Bjud in personer.” I JAWS hör du: "Anteckningsboken har skapats. Vill du dela den med andra?"

 6. Tryck på Retur om du vill dela den nya anteckningsboken med andra.

Du dirigeras till fliken Dela, där du kan välja de personer som du vill dela dina anteckningar med. Mer information om att dela anteckningsböcker finns i Dela en anteckningsbok.

Flytta en anteckningsbok till OneDrive

Om du har en anteckningsbok som du vill dela, men den inte är sparad på OneDrive, kan du flytta den.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill flytta är öppen.

 2. Flytta anteckningsboken till OneDrive genom att trycka på Alt+F och sedan på H. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Dela." I JAWS hör du: "Fliken Dela."

 3. När du ska välja en plats trycker du på Tabb och sedan uppåt- eller nedåtpil tills du hör den plats på OneDrive som du vill använda.

 4. Om du vill ändra namnet på anteckningsboken innan du sparar den på OneDrive trycker du på Tabb. Du hör: "Ange ett namn för anteckningsboken." Skriv ett nytt namn.

 5. Tryck på Retur för att flytta anteckningsboken. Anteckningsboken har sparats på OneDrive. Du hör synkroniseringsförloppet. Om synkroniseringen till OneDrive slutförs hör du i Skärmläsaren: ”Dialogrutan Microsoft OneNote. Knappen OK", och i JAWS hör du: "Anteckningsboken synkroniseras nu på den nya platsen." Tryck på Retur.

Du kan nu välja de personer som du vill dela dina anteckningar med. Mer information om att dela anteckningsböcker finns i Dela en anteckningsbok.

Dela en anteckningsbok

Välj den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer att samarbeta om den.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen.

 2. Dela anteckningsboken genom att trycka på Alt+F och sedan på H. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Dela." I JAWS hör du: ”Arkiv. Fliken Dela."

 3. Om du vill bjuda in personer att samarbeta med via e-post trycker du på S. Du hör: ”Fliken Dela med andra.”

 4. Välj de personer som du vill bjuda in genom att trycka på Y1. Du hör: ”Ange ett kontaktnamn.” Skriv namnen eller e-postadresser till de personer du vill bjuda in.

 5. Som standard kan de personer som är inbjudna redigera anteckningsboken. Om du vill att de bara ska kunna visa anteckningsboken trycker du på Alt+H, Y4 och sedan på nedåtpilen. Du hör: ”Kan visa.” Tryck på Retur för att välja det.

 6. Tryck på Tabb tills du hör: "Knappen Dela" och tryck sedan på Retur för att dela anteckningsboken.

Hämta en länk till en anteckningsbok

I stället för att skicka inbjudningar kan du också skicka en länk till dina kolleger via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen.

 2. Dela anteckningsboken genom att trycka på Alt+F och sedan på H. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Dela." I JAWS hör du: ”Arkiv. Fliken Dela."

 3. Om du vill hämta en länk för att dela anteckningsboken trycker du på L. Du hör: ”Fliken Hämta en delningslänk.”

 4. Välj vad du vill göra:

  • Tryck på Y4 om du vill aktivera delning. I Skärmläsaren hör du: ”Knappen Inaktivera länk.” I JAWS hör du: ”Dela. Hämta en delningslänk. Skapa länk.” Tryck på vänster piltangent för att kopiera länken och tryck sedan på Ctrl+C.

  • Tryck på Y2 om du endast vill tillåta andra att visa anteckningsboken. I Skärmläsaren hör du: ”Knappen Inaktivera länk.” I JAWS hör du: ”Dela. Hämta en delningslänk. Skapa länk.” Tryck på vänster piltangent för att kopiera länken och tryck sedan på Control+C.

Dela en del av dina anteckningar

Ibland vill du kanske dela en viss del av anteckningarna, till exempel en sida eller ett avsnitt. Om du vill göra det kan du exportera sidan eller avsnittet som du vill dela till en plats på OneDrive.

 1. Kontrollera att sidan eller avsnittet som du vill dela är aktivt. Du kan bara exportera den aktuella sidan eller avsnittet i anteckningsboken.

 2. Tryck på Alt+F+S. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Exportera." I JAWS hör du: ”Backstage-vyn. Arkiv. Fliken Exportera."

 3. Välj vad du vill exportera:

  • Exportera den aktuella sidan som en OneNote-fil (*.one) genom att trycka på P+O. Du hör: "Dialogrutan Spara som.” Om du vill spara i andra format trycker du på P och sedan på Tabb och använder uppåt- eller nedåtpil tills du hör önskat format.

  • Exportera det aktuella avsnittet som en OneNote-fil (*.one) genom att trycka på S+O. Du hör: "Dialogrutan Spara som.” Om du vill spara i andra format trycker du på S och sedan på Tabb och använder uppåt- eller nedåtpil tills du hör önskat format.

  Obs!: Du kan exportera anteckningarna till andra format: Word-dokument (*.docx eller *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) eller webbsida (*.mht).

 4. Om du vill ändra filnamnet skriver du ett filnamn och trycker på Retur för att spara.

 5. Du kan nu dela det sparade dokumentet med andra. Information om hur du delar OneDrive-filer med andra finns i avsnittet Dela objekt med hjälp av en snabbmeny i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneDrive.

Visa författare, datum och tid för en uppdatering

Eventuella ändringar som införts av någon av författarna för en delad anteckningsbok uppdateras automatiskt på OneDrive. När du redigerar dina anteckningar kan du kontrollera vilken författare som gjort uppdateringen och när den gjordes.

 1. Använd uppåt- eller nedåtpil för att bläddra i redigerbar text bland dina anteckningar. Skärmläsaren läser upp objekten medan du bläddrar.

 2. Om du vill kontrollera vem som har gjort en ändring och när, trycker på Skift+F10 och sedan Skift+Tabb. Du hör namnet på författaren samt datum och tid för uppdateringen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote 2016 för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att dela dina anteckningsböcker och effektivt samarbeta med dina kollegor. Du kan också göra kopior av vissa anteckningar, till exempel en sida eller ett avsnitt i en anteckningsbok, och dela dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

Välj den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer att samarbeta om den.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i OneNote för Mac.

 2. Om du vill dela anteckningsboken trycker du på F6 tills du hör ”Knappen Gör om tangenttryckning.”

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Dela-menyn” och tryck på Ctrl + Alt + Blanksteg. Du hör: ”Knappen Bjuda in personer till anteckningsbok.”

 4. Om du vill bjuda in personer att samarbeta med via e-post trycker du på blanksteg. Du hör: ”Ange namn eller e-postadresser, redigera text, tom.”

 5. Skriv namnen på eller e-postadresserna till de personer du vill bjuda in.

  Om det är första gången du delar en anteckningsbok kanske du får ett meddelande som begär åtkomst till dina kontakter.

 6. Tryck på Tabb. Du hör: ”Inkludera ett meddelande (valfritt).” Om du vill skicka ett meddelande med din inbjudan skriver du det nu.

 7. Som standard kan de personer som är inbjudna redigera anteckningsboken. Om du vill att de bara ska kunna se anteckningsboken trycker du på Tabb och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att avmarkera kryssrutan Kan redigera.

 8. Tryck på Tabb. Du hör: ”Knappen Dela.” Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg om du vill dela anteckningsboken.

Hämta en länk till en anteckningsbok

I stället för att skicka inbjudningar från OneNote för Mac kan du också skicka en länk till dina kolleger via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i OneNote för Mac.

 2. Om du vill dela anteckningsboken trycker du på F6 tills du hör ”Knappen Gör om tangenttryckning.”

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Dela-menyn” och tryck sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg. Du hör: ”Knappen Bjuda in personer till anteckningsbok.”

 4. Tryck på Tabb. Du hör: ”Knappen Kopiera länk till anteckningsbok.”

 5. Tryck på blanksteg. Du hör: ”Tryck på blanksteg om du vill få en knapp för Endast visa-länk.”

  • Tryck på blanksteg om du vill dela en endast visa-länk till din anteckningsbok. Du hör: ”Dialogrutan Laddar delningslänk.”

  • Tryck på Tabb och sedan på blanksteg om du vill dela en visa och redigera-länk till din anteckningsbok. Du hör: ”Dialogrutan Laddar delningslänk.”

 6. Tryck på blanksteg. Delningslänken kopieras till urklipp och dialogrutan stängs.

Du kan nu klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du skickar till dina medarbetare.

Dela en del av dina anteckningar

Ibland kan du bara vilja dela en viss sida i dina anteckningar. Om du vill göra det kan du skicka sidan som ett e-postmeddelande eller bifoga den som en PDF-fil.

 1. Kontrollera att sidan som du vill dela är aktiv. Du kan bara exportera den aktuella sidan i anteckningsboken.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”Knappen Gör om tangenttryckning.”

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Dela-menyn” och tryck sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg. Du hör: ”Knappen Bjuda in personer till anteckningsbok.”

 4. Tryck på Tabb tills du hör: ”Knappen Skicka sida.”

 5. Tryck på blanksteg. Du hör: ”Knappen Meddelande....”

  • Tryck på blanksteg om du vill skicka sidan i ett e-postmeddelande. Ett nytt meddelandefönster öppnas i e-postprogrammet där sidans innehåll redan har klistrats in, inklusive formatering. Lägg bara till e-postadressen och ämnesraden innan du skickar sidan.

  • Om du vill skicka sidan via e-post som en PDF-bilaga trycker du på Tabb och sedan på blanksteg. Då öppnas ett nytt meddelandefönster i programmet E-post där sidan bifogas som en PDF-fil. Lägg bara till e-postadressen och ämnesraden innan du skickar PDF-filen.

Dölj författarinformation

Som standard visas andra författares initialer i OneNote för Mac intill textområdet, och VoiceOver läser upp dem i läsläge.

 1. Tryck på F6 tills du hör: "Fliken Start är markerad."

 2. Tryck på höger piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Kryssrutan Dölj författare avmarkerad". Du aktiverar inställningen genom att trycka ned Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Gå tillbaka till arbetsytan på sidan genom att trycka på Tabb tills du hör: "Sidarbetsyta, punkt.”

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att dela dina anteckningsböcker och effektivt samarbeta med dina kollegor.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • I den här artikeln förutsätts det att du har lagt till ett e-postkonto på telefonen.

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

När du skapar en ny anteckningsbok OneNote för iOS sparas den automatiskt på OneDrive – markera bara den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer som ska samarbeta.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i vyn Avsnitt.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Dela-menyn" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Bjud in kontakter till anteckningsbok" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "textfältet Skriv namn eller e-postadresser" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om det är första gången du delar en anteckningsbok kanske du får ett meddelande som begär åtkomst till dina kontakter.

 5. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in. Om OneNote har tillgång till dina kontakter kan du också välja en kontakt i den nedrullningsbara listrutan som visas när du skriver en adress.

 6. Tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar. Du hör "Återgå". Dubbeltryck på skärmen.

  Tips: Som standard kan de personer som är inbjudna redigera anteckningsboken. Om du vill att de bara ska kunna visa anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör "Kan redigera, byt knapp på." Dubbeltryck på skärmen om du vill inaktivera inställningen.

 7. Svep åt vänster tills du hör "Knappen Skicka" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ett e-postmeddelande skickas till din arbetspartner med en inbjudan att arbeta med anteckningsboken.

 8. Svep åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen för att komma tillbaka till vyn Avsnitt.

Skicka en sida via e-post

Om du bara vill att en sida i anteckningsboken ska visas för andra kan skicka du den som en PDF-bilaga med e-post.

 1. Öppna den anteckningsbokssida som du vill skicka med e-post.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Sidåtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen E-postsida" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "textfältet Till" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skriv mottagarens e-postadress. Om OneNote har tillgång till dina kontakter kan du också välja en kontakt i den nedrullningsbara listrutan som visas när du skriver en adress.

  Ämnesfältet fylls automatiskt i med sidrubriken.

 6. Tryck på den nedre delen av skärmen med 4 fingrar. Du hör "Återgå". Dubbeltryck på skärmen.

 7. Tryck på den övre delen av skärmen med 4 fingrar. Du hör "knappen Avbryt".

 8. Svep åt vänster tills du hör "knappen Skicka" och dubbeltryck sedan på skärmen.

E-postmeddelandet skickas, menyn stängs och du återgår till sidvyn.

Hämta en länk till en anteckningsbok

I stället för att skicka inbjudningar direkt från OneNote för iOS kan du också skicka en länk till dina kollegor via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i vyn Avsnitt.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Dela-menyn" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Kopiera länk till anteckningsbok" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill dela en visningslänk till din anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör "Endast Visa".

  • Om du vill dela en visnings- och redigeringslänk till din anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör "Visa och redigera".

 4. Dubbeltryck på skärmen. Du hör "Hämtar delningslänk".

  Dialogrutan stängs och du återgår till vyn Avsnitt.

Länken kopieras nu till Urklipp och du kan klistra in den i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du skickar till din medredigerare.

Dölj författarinformation

Som standard visas andra författares initialer i OneNote för iOS intill textområdet, och VoiceOver läser upp dem i läsläge.

 1. I listvyn för anteckningsböcker i OneNote för iOS sveper du till vänster tills du hör "knappen Inställningar". Dubbeltryck på skärmen.

  Tips: Om du inte är i listvyn för anteckningsböcker trycker du på den övre halvan av skärmen med fyra fingrar. VoiceOver säger vart du återvänder, följt av "knappen Bakåt". Dubbelklicka på skärmen för att gå tillbaka en nivå. Fokus ligger kvar på knappen Bakåt, så du kan fortsätta dubbeltrycka tills du hör "knappen Inställningar."

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dölj författare, växlingsknappen, inaktiverad". Dubbeltryck på skärmen om du vill aktivera inställningen.

 4. Svep åt vänster tills du hör "knappen Bakåt" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Du hör "knappen Stäng". Dubbeltryck på skärmen för att återgå till vyn på översta nivån.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att dela dina anteckningsböcker (via OneDrive) och sidor för att effektivt samarbeta med dina kollegor.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

När du skapar en ny anteckningsbok sparar OneNote för Android den automatiskt på OneDrive. Om du har OneDrive-appen på telefonen kan du använda den för att dela hela anteckningsboken.

 1. När du har skapat anteckningsboken som du vill dela i OneNote öppnar du OneDrive-appen.

 2. Bläddra bland filer och mappar i OneDrive genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på det objekt du vill använda. OneNote-filer läses upp som: "Anteckningsbok <anteckningsbokens namn>". Om du vill öppna ett objekt dubbeltrycker du på skärmen.

 3. När du är i den anteckningsbok som du vill dela sveper du åt höger. Du hör: "Filkommandon, knapp". Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Dela" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Dela öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör "Bjud in personer" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Redigera personer för att dela, redigeringsruta".

 6. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar drar du med fingret på tangentbordet tills du hör "Klart" och lyfter sedan fingret (du kan behöva dubbeltrycka på skärmen också).

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 7. Som standard kan de personer som är inbjudna redigera anteckningsboken. Om du vill att de bara ska kunna visa anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör: "Markerad, tillåt redigering, kryssruta". Dubbeltryck på skärmen om du vill inaktivera inställningen.

 8. Svep åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ett e-postmeddelande skickas till din arbetspartner med en inbjudan att arbeta med anteckningsboken. Menyn Dela stängs.

Skicka en sida via e-post

Om du bara vill att en sida i anteckningsboken ska visas för andra skickar du den i ett Outlook för Android-e-postmeddelande.

 1. I OneNote öppnar du den anteckningsbokssida som du vill skicka med e-post.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dela sida" och dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Dela som öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dela sidan som en PDF-bilaga i ett e-postmeddelande sveper du åt höger tills du hör "PDF" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill dela sidan som oformaterad text i meddelandetexten sveper du åt höger tills du hör "PDF" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Svep åt höger tills du hör "Outlook" och dubbeltryck sedan på skärmen. Nytt meddelande öppnas i Outlook för Android med fokus i fältet Till. Du hör: "Redigering, till, fält".

  .

 5. Skriv mottagarens e-postadress med hjälp av skärmtangentbordet.

  Obs!: Ämnesfältet fylls automatiskt i med sidrubriken.

 6. När du vill skicka e-postmeddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Mer information om hur du skriver och skickar ett e-postmeddelande i Outlook för Android finns i Skapa och skicka e-post.

 7. E-postmeddelandet skickas, Outlook stängs och fokus flyttas till sidvyn i OneNote.

Hämta en länk till en anteckningsbok

Om du har OneDrive-appen på din telefon kan du också, istället för att skicka inbjudningar till att dela anteckningsboken, skicka en länk till dina kolleger via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. I OneDrive går du till den anteckningsbok som du vill dela. Svep sedan åt höger tills du hör: "Filkommandon, knapp". Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Dela-menyn, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dela" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Dela öppnas.

 4. Som standard skapar du en visnings- och redigeringslänk till anteckningsboken. Om du vill dela en visningslänk till din anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör: "Nedrullningsbar lista, personer i Microsoft kan redigera". Dubbeltryck på skärmen och svep åt höger tills du hör: "Personer i Microsoft kan visa". Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 5. Om du vill skapa och kopiera en delningslänk till Urklipp sveper du åt höger tills du hör "Kopiera länk" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Menyn Dela stängs, länken kopieras nu till Urklipp och du kan klistra in den i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du skickar till din medredigerare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd OneNote för Windows 10 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att dela dina anteckningsböcker och effektivt samarbeta med dina kollegor. Du kan också göra kopior av vissa anteckningar och dela dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i OneNote för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto på din enhet.

 2. Öppna OneNote genom att trycka på Windows-tangenten och skriva ”onenote”. Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör ”OneNote. Betrodd Microsoft Store-app”. Tryck sedan på Retur.

Dela en anteckningsbok

När du skapar en ny anteckningsbok OneNote för Windows 10 sparas den automatiskt på OneDrive – markera bara den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer som ska samarbeta.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i redigeringsläget.

 2. Om du vill öppna en anteckningsbok trycker du på Ctrl + G för att öppna navigeringen i anteckningsboken.

 3. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den anteckningsbok som du vill öppna. Tryck på Esc när du har hittat rätt anteckningsbok. Anteckningsboken öppnas.

 4. Tryck på Alt + H om du vill dela anteckningsboken. I Skärmläsaren hör du ”Markerad, flikobjektet Start.” I JAWS hör du: ”Home tab.” (Fliken Start) Tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Knappen Dela.” Tryck på blanksteg för att välja. Fliken Dela öppnas. I Skärmläsaren hör du: ”Hyperlänken Skicka en kopia.” I JAWS hör du: ”Send a copy link.” (Länken Skicka en kopia)

 5. Om du vill bjuda in personer som ska samarbeta via e-post trycker du på Tabb, och använder sedan upp- eller ned-pilarna tills du hör ”Den här anteckningsboken” och anteckningsbokens namn. Tryck på blanksteg för att välja.

 6. Tryck på Tabb. I Skärmläsaren hör du: ”Skriv e-postadresser, redigerar.” I JAWS hör du: ”Type email addresses, edit. Type in text.” (Skriv e-postadresser, redigera. Skriv in text.)

 7. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in.

 8. Som standard kan de personer som är inbjudna redigera anteckningsboken. Tryck på Tabb om du vill att de bara ska kunna se anteckningsboken. I Skärmläsaren hör du: ”Kan redigera.” I JAWS hör du: ”Combo box. Can Edit.” (Kombinationsruta. Kan redigera.) Tryck på nedåtpilen två gånger. Du hör: ”Kan visa.” Tryck sedan på Retur.

 9. Tryck på Tabb tills du hör ”knappen Dela” och tryck på blanksteg för att dela anteckningsboken.

 10. Tryck på Tabb på fliken Dela tills du hör ett namn på en av dina medarbetare om du vill sluta dela anteckningsboken med någon. Använd sedan upp- eller nedpilarna för att navigera till den person som du vill sluta dela med. Tryck på blanksteg och tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Knappen Sluta dela.” Tryck på blanksteg om du vill sluta dela.

Dela en sida

Ibland vill du kanske dela en viss del av anteckningarna. Om du vill göra det måste skapa du en delningslänk på en anteckningsbokssida.

Obs!: Om du använder ett arbets- eller skolkonto kanske du inte kan dela en sida. Använd ett Microsoft-konto i stället.

 1. Kontrollera att sidan som du vill dela är aktiv. Du kan bara skapa en delningslänk för den aktuella sidan i anteckningsboken.

 2. Tryck på Ctrl + Skift + G om du vill öppna en specifik sida. Tryck på Tabb tills du hör namnet på ett avsnitt. Använd sedan upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill dela.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + G om du vill öppna sidnavigering. Du hör en sidas namn. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill dela. När du har hittat rätt sida trycker du på blanksteg för att öppna sidans redigeringsläge.

 4. Tryck på Alt + H om du vill dela sidan. I Skärmläsaren hör du ”Markerad, flikobjektet Start.” I JAWS hör du: ”Home tab.” (Fliken Start) Tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Knappen Dela.” Tryck på blanksteg för att välja. Fliken Dela öppnas. I Skärmläsaren hör du: ”Hyperlänken Skicka en kopia.” I JAWS hör du: ”Send a copy link.” (Länken Skicka en kopia)

 5. Om du vill skapa en delningslänk till sidan trycker du på Tabb, och använder sedan upp- eller nedpilarna tills du hör ”Den här sidan” och sidrubriken. Tryck på blanksteg för att välja.

 6. Tryck på Tabb. Du hör: ”Knappen Skapa.” Tryck på blanksteg om du vill skapa länken.

 7. Om du vill kopiera länken trycker du på Tabb flera gånger tills du hör ”Knappen Kopiera.” Tryck på blanksteg om du vill kopiera.

  Obs!: Personer som får länken kan endast se sidan.

 8. Om du vill sluta dela sidan trycker du på Tabb på fliken Dela tills du hör: ”Alla med länken kan visa sidan.” Tryck på blanksteg. Du hör: ”Knappen Sluta dela.” Tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

Skicka en kopia via e-post

Med OneNote för Windows 10 kan du enkelt skicka en kopia av dina anteckningar via e-post.

 1. Kontrollera att sidan som du vill dela är aktiv i redigeringsläget.

 2. Tryck på Alt + H om du vill skicka en kopia av sidan. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat, flikobjektet Start.” I JAWS hör du: ”Home tab.” (Fliken Start) Tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Knappen Dela.” Tryck på blanksteg för att välja. Fliken Dela öppnas. I Skärmläsaren hör du: ”Hyperlänken Skicka en kopia.” I JAWS hör du: ”Send a copy link.” (Länken Skicka en kopia)

 3. Tryck på blanksteg för att välja. I Skärmläsaren hör du: ”Fönstret Dela.” I JAWS hör du: ”Share, app list.” (Dela, programlista)

 4. Om du vill skicka kopian via e-post trycker du på nedpilen flera gånger tills du hör: ”E-post.” Tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

 5. Programmet E-post för Windows 10 öppnas med fokus i fältet Till, där du kan skriva in e-postadresser till de personer som du vill skicka en kopia till. Läs Använda en skärmläsare för att skriva och skicka ett nytt e-postmeddelande i E-post för Windows 10 om du vill veta hur du skickar ett e-postmeddelande med en skärmläsare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd OneNote Online med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att dela dina anteckningsböcker och effektivt samarbeta med dina kollegor.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om tangentbordsgenvägar finns i Tangentbordsgenvägar i OneNote Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

I det här avsnittet

Dela en anteckningsbok

Välj den anteckningsbok som du vill dela och bjud in personer att samarbeta om den.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i OneNote Online.

 2. Tryck på Ctrl + F6. Du hör: ”Knappen Lista över Microsoft-tjänster.”

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Dela” och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Dialogrutan Dela” följt av ditt kontonamn och ”Fokus på Ange namn eller e-postadresser, redigerar”.

 4. Skriv in namnen på eller e-postadresserna till de personer du vill bjuda in, avgränsade med kommatecken om det finns flera.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: ”Kan redigera, redigerbar kombinationsruta.” Om du vill att medarbetare endast ska kunna se anteckningsboken trycker du på Alt + nedpil och sedan på nedpilen igen tills du hör: ”Kan visa.” Tryck på Retur för att välja det.

 6. Tryck på Tabb. Du hör: ”Lägg till ett personligt meddelande i denna inbjudan (valfritt), punkt, redigerar.” Om du vill skicka ett meddelande med din inbjudan skriver du det nu.

 7. Tryck på Alt + S om du vill dela anteckningsboken.

Hämta en länk till en anteckningsbok

I stället för att skicka inbjudningar från OneNote Online kan du också skicka en länk till dina kolleger via e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

 1. Kontrollera att den anteckningsbok som du vill dela är öppen i OneNote Online.

 2. Tryck på Ctrl + F6. Du hör: ”Knappen Lista över Microsoft-tjänster.”

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”knappen Dela” och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Dialogrutan Dela” följt av ditt kontonamn och ”Fokus på Ange namn eller e-postadresser, redigerar”.

 4. Tryck på Tabb tills du hör: ”Hämta en länk, länk.” Tryck sedan på Retur.

 5. Du hör ”Redigeringslänk – konto i din organisation krävs.” Om du vill ändra länken till en begränsad länk eller en visningslänk trycker du på Retur, använder ned- eller uppilen för att hitta önskat alternativ och trycker på Retur om du vill bekräfta valet.

  Tips: Redigerings- och visningslänkar kan öppnas av alla som har ett konto i din organisation. Begränsade länkar kan endast öppnas av specifika personer.

 6. Tryck på Tabb. Skärmläsaren läser upp länkadressen. Tryck på Ctrl + C för att kopiera länken till urklipp och klistra in den i e-postmeddelandet eller snabbmeddelandet som du skickar till dina medarbetare.

 7. När du har kopierat länken trycker du på Alt + C för att stänga dialogrutan.

Kontrollera medarbetares närvaro

I OneNote Online kan du kontrollera om andra personer arbetar med anteckningsboken samtidigt.

 1. När du tittar på en delad anteckningsbok i OneNote Online trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Flikobjektet Start."

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Ge feedback till Microsoft, knapp” och tryck sedan på Tabb en gång till för att få veta om dina medarbetare just nu visar anteckningsboken.

  • Om en medarbetare visar anteckningsboken hör du medarbetarens namn följt av "Är också här, knappen dold." Om du trycker på Retur säger skärmläsaren vilken del din medarbetare tittar på, till exempel "Den här sidan."

  • Om ingen annan ser anteckningsboken hör du: ”Det är bara du här nu, knappen dold, inaktiverad.”

 3. Om du vill gå tillbaka till anteckningsbokens textområde trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Redigeringsområde, redigerar.”

Tips: Om du vill visa författarinformation vid textområdet trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Flikobjektet Start” och trycker sedan på W. Du hör: ”Markerat, flikobjektet Visa.” Tryck på S om du vill visa författarinformationen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×