Använda en skärmläsare för att begära läs- och leveranskvitton i Outlook

Använda en skärmläsare för att begära läs- och leveranskvitton i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Personer som inte använder en skärmläsare finns i Lägg till leveranskvitto att spåra ett e-postmeddelande (i Windows), Lägg till och begär läskvitton och leveranskvitton (i Windows) eller begäran lästa kvitto eller leverans meddelandet i Outlook 2016 för Mac.

Använda Outlook 2016 med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, på begäran läst leveranskvitton. Du kan också välja hur man ska svara när andra begär läskvitton från dig.

Du får ett leveranskvitto när din e-post har levererats till mottagarens e-postserver. Ett läskvitto skickas till dig när mottagaren har sett din e-post. Du kan öppna och läskvitton som en vanlig e-post med Skärmläsaren.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Stöd för skicka kvitton inte alla e-postservrar och program.

I det här avsnittet

Begära ett Läs- eller leveranskvitto för ett enskilt e-postmeddelande

När du skapar ett nytt meddelande, vidarebefordrar eller svarar på ett e-postmeddelande kan begära du ett Läs- eller leveranskvitto för att viss e-post som en enstaka åtgärd.

 1. När du skriver ett meddelande gör du något av följande:

  • Om du vill Begär leveranskvitto trycker du på Alt + P, U.

  • Om du vill begära ett läskvitto trycker du på Alt + P, Q.

Begära ett Läs- eller leveranskvitto för alla e-postmeddelanden

Ändra alternativ för Outlook om du vill begära läst leveranskvitton för alla utgående e-postmeddelanden.

 1. Tryck på Alt + F, t i vyn Outlook huvudsakliga Alternativ för Outlook-fönstret öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen om du vill gå till fliken e-post. Du hör: ”e-post”.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill Begär leveranskvitto trycker du på Alt + Y. Alternativet är markerat.

  • Om du vill begära ett läskvitto trycker du på Alt + R flera gånger tills du hör: ”spårning avmarkerat, Läskvitto bekräftar att mottagaren har sett meddelandet”. Markera, trycka på blanksteg.

 4. Om du vill avsluta fönstret Outlook-alternativ, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR.

Ange hur du hanterar begäran om läskvitton

Du kan välja hur du hanterar begäran om läskvitton du får från andra.

 1. Tryck på Alt + F, t i vyn Outlook huvudsakliga Alternativ för Outlook-fönstret öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen om du vill gå till fliken e-post. Du hör: ”e-post”.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skicka ett läskvitto alltid trycker du på Alt + A flera gånger tills du hör ”för ett mottaget meddelande som innehåller en begäran om läskvitto, avmarkerat, Skicka alltid läskvitto alternativknappen”. Markera, trycka på blanksteg.

  • Om du vill skicka aldrig ett läskvitto, tryck på Alt + N flera gånger tills du hör ”för ett mottaget meddelande som innehåller en begäran om läskvitto, avmarkerat, Skicka aldrig ett läskvitto alternativknappen”. Markera, trycka på blanksteg.

  • Om du vill ha Outlook uppmanas att ange varje gång om du vill skicka ett kvitto trycker du på Alt + M flera gånger tills du hör ”för ett mottaget meddelande som innehåller en begäran om läskvitto, avmarkerat, be varje gång om du vill skicka ett läskvitto”. Markera, trycka på blanksteg. Anvisningar om hur man ska svara när du uppmanas att gå till Svara på en begäran om läskvitto.

 4. Om du vill avsluta fönstret Outlook-alternativ, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR.

Svara på en begäran om läskvitto

Om du väljer för att ange varje gång du får ett e-postmeddelande med en begäran om läskvitto måste du bestämma om du vill skicka kvittot eller inte för var och en separat.

 1. När du öppnar ett e-postmeddelande som innehåller en begäran om läskvitto hör du ”Microsoft Outlook, Ja, knappen”. Fokus är på en bekräftelsedialogruta på knappen Ja.

 2. Tryck på RETUR om du vill skicka kvittot. Om du vill skicka inte kvitto, trycker du på Alt + N.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Använda kortkommandon för att zooma in och ut i Outlook 2016

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook 2016 med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare att spåra e-post och begär läst leveranskvitton. Du kan också välja hur man ska svara när andra begär läskvitton från dig.

Du får ett leveranskvitto när din e-post har levererats till mottagarens e-postserver. Ett läskvitto skickas till dig när mottagaren har sett din e-post. Du kan öppna och läskvitton som en vanlig e-post med Skärmläsaren.

Den här funktionen är tillgänglig för:

 • Office 365 prenumeranter med ett Office 365 Business Premium- eller Enterprise-abonnemang.

 • Ett Exchange-baserade e-postkonto webbaserad på Office 365 eller på Exchange 2010 SP2 och senare. Ett Exchange-baserade e-postkonto kan vara ett Outlook konto eller ett anslutet konto Hotmail- eller Outlook.com.

 • Outlook 2016 för Mac version 15.35 (170610) och senare versioner.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Begära ett Läs- eller leveranskvitto

När du skapar ett nytt meddelande, vidarebefordrar eller svarar på ett e-postmeddelande kan begära du ett Läs- eller leveranskvitto för att viss e-post som en enstaka åtgärd.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande trycker du på F6 tills du hör: ”meddelande markerat, fliken”.

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”Alternativfliken” och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”begära leveranskvitton, menyknappen”, och tryck sedan på blanksteg på fliken Alternativ.

 4. Om du vill flytta och välj önskat alternativ för begäran, tryck på nedåt tills du hör alternativet och tryck sedan på blanksteg.

Svara på en begäran om läskvitto

När du får ett e-postmeddelande med en begäran om läskvitto måste du bestämma om du vill skicka kvittot eller inte för var och en e-post separat.

 1. När du öppnar ett e-postmeddelande som innehåller en begäran om läskvitto du hör ”en avisering dialogrutan < avsändarens namn > Begärt läskvitto för meddelandet < e-postrubriken >”. Den fokuserar på dialogrutan för bekräftelse.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skicka kvittot trycker du på Caps Lock + höger piltangent tills du hör ”knappen Skicka” och tryck sedan på blanksteg.

  • Om du vill skicka inte kvitto, tryck på Caps Lock + höger piltangent tills du hör ”inte knappen Skicka”, och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook Web App med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att spåra e-post och begär läst leveranskvitton. Du kan också välja hur man ska svara när andra begär läskvitton från dig.

Du får ett leveranskvitto när din e-post har levererats till mottagarens e-postserver. Ett läskvitto skickas till dig när mottagaren har sett din e-post. Du kan öppna och läskvitton som en vanlig e-post med Skärmläsaren.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

 • Stöd för skicka kvitton inte alla e-postservrar och program.

I det här avsnittet

Begära Läs- och leveranskvitton

När du skapar ett nytt meddelande, vidarebefordrar eller svarar på ett e-postmeddelande kan begära du kvitton för en viss e-postmeddelande som en enstaka åtgärd.

 1. När du skriver ett meddelande, tryck på TABB tills du hör: ”kommando, skicka, knappen”.

 2. Tryck på Caps Lock + höger piltangent tills du hör ”kommandot fler åtgärder, knappen Minimera” och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”visa meddelandealternativ” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”meddelandealternativ, knappen OK”.

 4. Gör något av följande:

  • Begära ett leveranskvitto, tryck på fliken tills du hör ”avmarkerad, Begär leveranskvitto” och tryck sedan på blanksteg.

  • Begära ett läskvitto, tryck på fliken tills du hör ”avmarkerad, Begär läskvitto” och tryck sedan på blanksteg.

 5. Om du vill återgå till meddelandet, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR.

Ange hur du hanterar begäran om läskvitton

Du kan välja hur du hanterar begäran om läskvitton du får från andra.

 1. Gå till Outlook Web App inställningar, trycka på Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6 tills du hör: ”startprogrammet, menyobjekt”.

 2. Tryck på Caps Lock + höger piltangent tills du hör ”på pilen i använda fönstret Inställningar”, och tryck sedan på RETUR. Fönstret Inställningar öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”e-post, länk”, och tryck sedan på RETUR. Sidan Alternativ för e-post öppnas.

 4. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör: ”alternativ, e-post”.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”läskvitton” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”regioner uppdateras”.

 6. Tryck på TABB. Du vill hamna på den första kvitto svarsalternativ och höra: ”områden fråga mig innan du skickar ett kvitto”. Gör något av följande:

  • Tryck på blanksteg om du vill ha Outlook uppmanas att ange varje gång om du vill skicka ett kvitto. Anvisningar om hur man ska svara när du uppmanas att gå till Svara på en begäran om läskvitto.

  • Om du vill skicka alltid kvitto, tryck på TABB tills du hör ”Skicka alltid svar” och tryck sedan på blanksteg.

  • Om du vill skicka aldrig kvitto, tryck på TABB tills du hör ”Skicka aldrig svar” och tryck sedan på blanksteg.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”, knappen Spara”, och tryck på RETUR om du vill spara inställningarna.

 8. Om du vill återgå till vyn Outlook huvudsakliga trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”, knappen Bakåt”, och tryck sedan på RETUR.

Svara på en begäran om läskvitto

Om du väljer för att ange varje gång du får ett e-postmeddelande med en begäran om läskvitto måste du bestämma om du vill skicka kvittot eller inte för var och en e-post separat.

 1. När du öppnar och börjar du läser ett e-postmeddelande som innehåller en begäran om läskvitto meddelar Skärmläsaren begäran. Du hör: ”meddelandets avsändare har begärt ett läskvitto. Om du vill skicka ett kvitto, länk, klickar du här ”.

 2. Fortsätta läsa de e-postmeddelanden utan att inte vidta någon åtgärd för att inte skicka kvittot. Tryck på RETUR om du vill skicka kvitto på länktexten.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i Outlook

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×