Använda en skärmläsare för att begära läs- och leveranskvitton i Outlook

Använda en skärmläsare för att begära läs- och leveranskvitton i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

För personer som inte använder en skärm läsare kan du läsa lägga till leverans kvitto för att spåra ett e-postmeddelande (i Windows), lägga till och begära Läs kvitton och leverans meddelandeni Outlook för Mac.

Använd Outlook med tangent bordet och en skärm läsare för att begära Läs-och leverans kvitton. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du kan också välja hur du vill svara när andra får Läs kvitton från dig.

Du får ett leverans kvitto när e-postmeddelandet har skickats till mottagarens e-postserver. Ett Läs kvitto skickas till dig när mottagaren har visat din e-postadress. Du kan öppna och läsa kvittona som en vanlig e-post med hjälp av skärm läsaren.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Begära ett Läs-eller leverans kvitto för ett enda e-postmeddelande

När du skapar ett nytt meddelande, vidarebefordrar eller svarar på ett e-postmeddelande kan du begära ett Läs-eller leverans kvitto för just detta e-postmeddelande som en engångs åtgärd.

 1. När du skriver ett meddelande gör du något av följande:

  • Om du vill begära ett leverans kvitto trycker du på Alt + P, U.

  • Om du vill begära ett Läs kvitto trycker du på Alt + P, Q.

Begära ett Läs-eller leverans kvitto för alla e-postmeddelanden

Om du vill begära Läs-och leverans kvitton för alla utgående e-postmeddelanden ändrar du Outlook alternativen.

 1. I Outlook huvudvyn trycker du på ALT + F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas.

 2. Gå till fliken e-post genom att trycka på nedåtpilen. Du hör: ”E-post.”

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill begära ett leverans kvitto trycker du på Alt + Y. Alternativet är markerat.

  • Om du vill begära ett Läs kvitto trycker du på Alt + R flera gånger tills du hör: "Läs kvitto bekräftar att mottagaren visat meddelandet". Välj genom att trycka på blanksteg.

 4. Stäng fönstret Outlook-alternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur.

Ange hur förfrågningar om Läs kvitton ska hanteras

Du kan välja hur du vill hantera förfrågningar om Läs kvitton du får från andra.

 1. I Outlook huvudvyn trycker du på ALT + F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas.

 2. Gå till fliken e-post genom att trycka på nedåtpilen. Du hör: ”E-post.”

 3. Gör något av följande:

  • Om du alltid vill skicka ett Läs kvitto trycker du på ALT + A flera gånger tills du hör "Skicka alltid ett Läs kvitto". Välj genom att trycka på blanksteg.

  • Om du aldrig vill skicka ett Läs kvitto trycker du på ALT + N flera gånger tills du hör "skicka aldrig ett Läs kvitto". Välj genom att trycka på blanksteg.

  • Om du vill att Outlook uppmanas att skicka ett kvitto trycker du på ALT + M flera gånger tills du hör "fråga varje gång om du vill skicka ett Läs kvitto". Välj genom att trycka på blanksteg. Instruktioner om hur du svarar när du uppmanas att göra det finns på besvara en begäran om Läs kvitto.

 4. Stäng fönstret Outlook-alternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur.

Svara på en begäran om Läs kvitto

Om du har valt att bli tillfrågad varje gång du får ett e-postmeddelande med en begäran om Läs kvitto, måste du bestämma om du vill skicka kvittot eller inte för var och en separat.

 1. När du öppnar ett e-postmeddelande som innehåller en begäran om Läs kvitto hör du "Microsoft Outlook, knappen Ja". Fokus är på knappen Ja på bekräftelse dialog rutan.

 2. Tryck på RETUR för att skicka kvittot. Om du inte vill skicka kvittot trycker du på ALT + N.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i Outlook

Använda en skärmläsare till att skapa punkt- eller nummerlistor i Outlook

Kortkommandon i Outlook

Använda en skärmläsare för att zooma in eller ut i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook 2016 med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att spåra e-postmeddelanden och begära Läs-och leverans kvitton. Du kan också välja hur du vill svara när andra får Läs kvitton från dig.

Du får ett leverans kvitto när e-postmeddelandet har skickats till mottagarens e-postserver. Ett Läs kvitto skickas till dig när mottagaren har visat din e-postadress. Du kan öppna och läsa kvittona som en vanlig e-post med hjälp av skärm läsaren.

Den här funktionen är tillgänglig för:

 • Office 365-prenumeranter med ett Office 365 Business Premium-eller Enterprise-abonnemang.

 • Ett Exchange-baserat e-postkonto på Office 365 eller på Exchange 2010 SP2 och senare. Ett Exchange-baserat e-postkonto kan vara ett Outlook-konto eller ett anslutet Hotmail-eller Outlook.com-konto.

 • Outlook 2016 för Mac version 15,35 (170610) och senare.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Det går inte att skicka kvitton med alla e-postservrar och appar.

I det här avsnittet

Begära ett Läs-eller leverans kvitto

När du skapar ett nytt meddelande, vidarebefordrar eller svarar på ett e-postmeddelande kan du begära ett Läs-eller leverans kvitto för just detta e-postmeddelande som en engångs åtgärd.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande trycker du på F6 tills du hör: "meddelande, markerad, flik".

 2. Tryck på högerpilen tills du hör "fliken Alternativ" och tryck sedan på blank steg.

 3. På fliken alternativ trycker du på TABB tills du hör "begärt kvitton, meny knapp" och trycker sedan på blank steg.

 4. Om du vill flytta till och välja önskat alternativ för begäran trycker du på nedåtpilen tills du hör alternativet och trycker sedan på blank steg.

Svara på en begäran om Läs kvitto

När du får ett e-postmeddelande med en begäran om Läs kvitto måste du bestämma om du vill skicka kvittot eller inte för varje e-postmeddelande separat.

 1. När du öppnar ett e-postmeddelande som innehåller en begäran om Läs kvitto hör du "ett varnings meddelande <avsändarens namn> begärt kvitto på <e-postadress>". Fokus är på bekräftelse dialog rutan.

 2. Gör något av följande:

  • Skicka kvittot genom att trycka på Caps Lock + HÖGERPIL tills du hör "skicka, knapp" och sedan trycka på blank steg.

  • Om du inte vill skicka kvittot trycker du på Caps Lock + HÖGERPIL tills du hör "Skicka inte, knapp" och trycker sedan på blank steg.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i Outlook

Använda en skärmläsare till att skapa punkt- eller nummerlistor i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook på webben med tangent bordet och skärm läsaren för att spåra dina e-postmeddelanden och begära Läs-och leverans kvitton. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du kan också välja hur du vill svara när andra får Läs kvitton från dig.

Du får ett leverans kvitto när e-postmeddelandet har skickats till mottagarens e-postserver. Ett Läs kvitto skickas till dig när mottagaren har visat din e-postadress. Du kan öppna och läsa kvittona som en vanlig e-post med hjälp av skärm läsaren.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook på webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

 • Det går inte att skicka kvitton med alla e-postservrar och appar.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Begära Läs-och leverans kvitton

När du skapar ett nytt meddelande, vidarebefordrar eller svarar på ett e-postmeddelande kan du begära kvitton för detta e-postmeddelande som en engångs åtgärd.

 1. När du skriver ett meddelande trycker du på SKIFT + TABB tills du hör: "kommando verktygsfält".

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör "fler Skriv åtgärder" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Visa meddelande alternativ" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "dialog rutan för meddelanden".

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill begära ett leverans kvitto trycker du på TABB-tangenten tills du hör "omarkerad, begära ett leverans kvitto" och trycker sedan på blank steg.

  • Om du vill begära ett Läs kvitto trycker du på TABB-tangenten tills du hör "avmarkerad, begära ett Läs kvitto" och trycker sedan på blank steg.

 5. Återgå till meddelandet genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "OK, knapp" och tryck sedan på RETUR.

Ange hur förfrågningar om Läs kvitton ska hanteras

Du kan välja hur du vill hantera förfrågningar om Läs kvitton du får från andra.

 1. Gå till Outlook på webben inställningar genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "inställningar, knapp" och tryck sedan på RETUR. Fönstret Inställningar öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Visa alla Outlook-inställningar" och tryck sedan på RETUR. Dialog rutan Inställningar öppnas.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "layout" och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "meddelande hantering" och tryck på RETUR.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "Välj hur du vill svara på begäran om Läs kvitton." Du kan landa på det första kvittot och höra: "fråga mig innan ett kvitto skickas." Gör något av följande:

  • Om du vill att Outlook uppmanas att skicka ett kvitto trycker du på blank steg. Instruktioner om hur du svarar när du uppmanas att göra det finns på besvara en begäran om Läs kvitto.

  • Om du alltid vill skicka kvittot trycker du på nedåtpilen tills du hör "Skicka alltid ett svar" och trycker sedan på blank steg.

  • Om du aldrig vill skicka kvittot trycker du på nedåtpilen tills du hör "skicka aldrig svar" och trycker sedan på blank steg.

 5. Om du vill spara markeringen trycker du på TABB tills du hör "Spara, knapp" och trycker sedan på RETUR.

 6. Tryck på ESC om du vill gå tillbaka till Outlook huvud läget.

Svara på en begäran om Läs kvitto

Om du har valt att få en fråga varje gång du får ett e-postmeddelande med en begäran om Läs kvitto, måste du bestämma om du vill skicka kvittot eller inte för varje e-postmeddelande var för sig.

 1. När du öppnar och börjar läsa ett e-postmeddelande som innehåller en begäran om Läs kvitto tillkännager skärm läsaren begäran. Du hör: "meddelandets avsändare har begärt ett Läs kvitto. Klicka här om du vill skicka ett kvitto. "

 2. Om du inte vill skicka kvittot fortsätter du att läsa e-postmeddelandet utan att vidta någon åtgärd. Skicka kvittot genom att trycka på RETUR.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i Outlook

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×