Använda en skärmläsare för att arbeta med vyer i Project

Använda en skärmläsare för att arbeta med vyer i Project

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Project 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att välja rätt vy för schemat. Med rätt vy för rätt ändamål blir det enklare att hålla projektet på rätt spår.

Identifiera vilken vy som passar dig bäst genom att först bestämma vilken information du vill kontrollera (uppgift, resurs eller tilldelning) och sedan välja format.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Project 2016.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Växla mellan vyer

När du vill växla från en vy till en annan, markerar och öppnar du en vy med följande kortkommandon:

Om du vill

Tryck på

Markera och öppna vyn Gantt-schema.

Alt + W, G, G

Markera och öppna vyn Uppgiftsanvändning.

Alt+W, K, K

Markera och öppna vyn Teamplanering.

Alt+W, P, P

Markera och öppna vyn Resurslista.

Alt+W, S, S

Vyn Tidslinje

I vyn Tidslinje får du en ögonblicksbild av viktiga uppgifter och milstolpar som du kan presentera i till exempel en statusrapport eller ett statusmöte. Du kan helt enkelt släppa innehållet i en Tidslinjevy i en PowerPoint-bild och skriva ut eller skicka den.

Du kan öppna vyn Tidslinje antingen som en del av de andra vyerna eller i ett separat fönster. Om vyn Tidslinje är en del av de andra vyerna, visas den högst upp i vyn som standard.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Tryck på

Växla Tidslinje på och av.

Alt + W, TL

Bläddra mellan huvudvyn och Tidslinje, tryck på F6 tills du hör den vy du vill ha.

F6 eller Skift+F6

Öppna vyn Tidslinje i ett separat fönster.

Alt + W, OT, L

Bläddra genom elementtyper i Tidslinje – uppgiftsfält, milstolpe, bildtext och tidslinje med den första av den typen markerad.

Tabb eller nedpil

Bläddra genom elementtyperna i omvänd ordning.

Skift+Tabb, uppil

Gå till föregående eller nästa objekt av den typen, till exempel nästa milstolpe.

Vänster- eller högerpil

Öppna dialogrutan uppgiftsinformation.

Skift+F2

Vyn Gantt-schema

Använd vyn Gantt-schema för att få en översikt över hur det går i ditt projekt och vad status är. I den här vyn kan du också få en uppfattning om hur uppgifterna är relaterade till varandra.

Om tidslinjen är aktiverad visas den högst upp i fönstret. Nedanför tidslinjen är huvudinnehållsområdet uppdelat i två rutor. Till vänster finns inmatningskalkylbladet där du kan ange uppgiftsläge, namn, varaktighet, startdatum och slutdatum och samt föregående uppgifter. Till höger finns stapeldiagrammet som visar kalkylbladsinformationen i förloppsblock och beroendelinjer.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan kolumner och rader i kalkylbladet.

Tabb, Skift+Tabb eller piltangenterna

Öppna dialogrutan uppgiftsinformation.

Skift+F2

Vyn uppgiftsanvändning

I vyn Uppgiftsanvändning kan du ange, redigera och granska tilldelningar för uppgiften.

Om tidslinjen är aktiverad visas den högst upp i fönstret. Nedanför tidslinjen är huvudinnehållsområdet uppdelat i två rutor. I kalkylbladsfönstret till vänster visas varje uppgift med tilldelade resurser nedanför. I tidrapportfönstret till höger visas information som arbete eller kostnad för uppgiften. Tilldelningen listas enligt tidsskala, till exempel dag eller vecka.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan kolumner och rader i kalkylbladet.

Tabb, Skift+Tabb eller piltangenterna

Öppna dialogrutan uppgiftsinformation.

Skift+F2

Gå till tidrapportfönstret.

F6

Vyn Teamplanering

Använd vyn Teamplanering för att kontrollera vem som arbetar med uppgifter och få en översikt över ditt schema.

Om tidslinjen är aktiverad visas den högst upp i fönstret. Nedanför tidslinjen är huvudinnehållsområdet uppdelat i tre rutor. Kalkylbladet till vänster visas resursnamnen och uppgifter som inte har schemalagts. Till höger finns kalenderfönstret. Längst ned i fönstret finns en ruta med en lista över uppgifter som inte tilldelats.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan kolumner och rader i kalkylbladet.

Tabb, Skift+Tabb eller piltangenterna

Visa eller dölja en resursrad eller Grupperingsrad.

Alt + Skift + plustecken (+) eller minustecken (-)

Bläddra tidsskalan.

Alt+vänster- eller högerpil

Öppna dialogrutan uppgiftsinformation.

Ange (på en uppgift)

Flytta uppgifter.

Ctrl+piltangenter

Vyn Resurslista

Använd vyn Resurslista om du vill ange, redigera och granska resursdata för projektet i ett kalkylblad.

Om tidslinjen är aktiverad visas den högst upp i fönstret. Under tidslinjen tar kalkylbladslistan upp större delen av huvudinnehållsområdet med t.ex. resurser, kostnader och standardkostnader.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan kolumner och rader i kalkylbladet.

Tabb, Skift+Tabb eller piltangenterna

Öppna dialogrutan Resursinformation.

Skift+F2

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project 2016

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Använd Project Online med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att välja rätt vy för schemat. Med rätt vy för rätt ändamål blir det enklare att följa projektet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För kortkommandon går du till Kortkommandon i Project Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project Online.

I det här avsnittet

Ändra vy på sidan Projekt

 1. I vyn Projekt trycker du på Ctrl + F6 för att gå till en flik. Om det behövs trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör ”Projekt, Projektcenter, gruppen verktyg, flik 2 av 2, länk” och trycker på Retur.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”Vy, knapp” och tryck på blanksteg för att öppna listan med tillgängliga vyer.

 3. Tryck på nedåtpilen för att navigera mellan vyerna. Tryck på RETUR för att välja en vy.

Ändra vy på sidan Schema

 1. När på har sidan Schema för projektet öppen trycker du på Ctrl + F6 för att gå till en flik. Om det behövs trycker du på Tabb eller Skift +Tabb tills du hör ”Uppgifter, Schema, gruppen verktyg, flik 4 av 5” och trycker på Retur.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”Vy, knapp” och tryck på blanksteg för att öppna listan med tillgängliga vyer.

 3. Tryck på nedåtpilen för att navigera mellan vyerna. Tryck på RETUR för att välja en vy.

Ändra layout

Du kan välja hur du vill att data ska visas. Visa eller dölj ett Gantt-schema, visa data i vyn Tidsfördelad eller i ett tabellformat med layouten Blad.

 1. Ändra layout i vyn Uppgifter genom att trycka på Ctrl + F6 för att gå till en flik. Om det behövs trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Uppgifter, flik” och trycker på Retur.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”Layout, knapp” och tryck på blanksteg. Listan med alternativ öppnas.

 3. Välj mellan Gantt-schema, Tidsfördelad information och Blad genom att trycka på nedåtpilen tills du kommer till det alternativ du vill använda och sedan trycka på RETUR för att välja.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Project

Tangentbordsgenvägar i Project Online

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×