Använda en skärmläsare för att arbeta med vyer i Project

Använda en skärmläsare för att arbeta med vyer i Project

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Project med tangentbordet och en skärmläsare för att välja rätt vy för ditt schema. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Med rätt vy för rätt ändamål gör det enklare att hålla projektet enligt plan. Om du vill identifiera vilken vy som passar dig bäst, först bestämma vilken information som du vill kontrollera (aktivitet, resurs eller tilldelningsdata) och besluta vilken form som du vill använda.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Växla mellan vyer

När du vill växla från en vy till en annan, markerar och öppnar du en vy med följande kortkommandon:

Om du vill

Trycker du på

Välj och öppna vyn Gantt-schema

Alt + W, G, G

Välj och öppna vyn Aktivitetsanvändning

Alt+W, K, K

Välj och öppna vyn Grupplanering

Alt+W, P, P

Välj och öppna vyn Resurslista

Alt+W, S, S

Vyn Tidslinje

I vyn Tidslinje får du en ögonblicksbild av viktiga uppgifter och milstolpar som du kan presentera i till exempel en statusrapport eller ett statusmöte. Du kan helt enkelt släppa innehållet i en Tidslinjevy i en PowerPoint-bild och skriva ut eller skicka den.

Du kan öppna vyn Tidslinje antingen som en del av de andra vyerna eller i ett separat fönster. Om vyn Tidslinje är en del av de andra vyerna, visas den högst upp i vyn som standard.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Trycker du på

Aktivera/inaktivera tidslinje på och av

Alt + W, T, L

Växla mellan de viktigaste och tidslinje

F6 eller Skift+F6

Öppna vyn tidslinje i separat fönster

Alt + W, O, T, L

Växla mellan elementtyper tidslinje – Aktivitetsfältet, milstolpe, bildtext och tidslinjestapel med den första sidan av den typen markering

Tabb eller nedpil

Växla mellan elementtyper i omvänd ordning

Skift+Tabb, uppil

Gå till föregående eller nästa objekt av den typen, till exempel, gå till nästa milstolpe

Vänster- eller högerpil

Öppna dialogrutan Aktivitetsinformation

Skift+F2

Vyn Gantt-schema

Använd vyn Gantt-schema för att få en översikt över hur det går i ditt projekt och vad status är. I den här vyn kan du också få en uppfattning om hur uppgifterna är relaterade till varandra.

Om tidslinjen är aktiverad visas den högst upp i fönstret. Nedanför tidslinjen är huvudinnehållsområdet uppdelat i två rutor. Till vänster finns inmatningskalkylbladet där du kan ange uppgiftsläge, namn, varaktighet, startdatum och slutdatum och samt föregående uppgifter. Till höger finns stapeldiagrammet som visar kalkylbladsinformationen i förloppsblock och beroendelinjer.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan kolumner och rader i kalkylbladet

Tabb, Skift+Tabb eller piltangenterna

Öppna dialogrutan Aktivitetsinformation

Skift+F2

Vyn uppgiftsanvändning

I vyn Uppgiftsanvändning kan du ange, redigera och granska tilldelningar för uppgiften.

Om tidslinjen är aktiverad visas den högst upp i fönstret. Nedanför tidslinjen är huvudinnehållsområdet uppdelat i två rutor. I kalkylbladsfönstret till vänster visas varje uppgift med tilldelade resurser nedanför. I tidrapportfönstret till höger visas information som arbete eller kostnad för uppgiften. Tilldelningen listas enligt tidsskala, till exempel dag eller vecka.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan kolumner och rader i kalkylbladet

Tabb, Skift+Tabb eller piltangenterna

Öppna dialogrutan Aktivitetsinformation

Skift+F2

Flytta till fönstret tidrapport

F6

Vyn Teamplanering

Använd vyn Teamplanering för att kontrollera vem som arbetar med uppgifter och få en översikt över ditt schema.

Om tidslinjen är aktiverad visas den högst upp i fönstret. Nedanför tidslinjen är huvudinnehållsområdet uppdelat i tre rutor. Kalkylbladet till vänster visas resursnamnen och uppgifter som inte har schemalagts. Till höger finns kalenderfönstret. Längst ned i fönstret finns en ruta med en lista över uppgifter som inte tilldelats.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan kolumner och rader i kalkylbladet

Tabb, Skift+Tabb eller piltangenterna

Visa eller dölja en resurs eller en gruppering raden

Alt + Skift + plustecken (+) eller minustecken (-)

Rulla tidsskalan åt

Alt+vänster- eller högerpil

Öppna dialogrutan Aktivitetsinformation

Ange (på en uppgift)

Flytta uppgifter

Ctrl+piltangenter

Vyn Resurslista

Använd vyn Resurslista om du vill ange, redigera och granska resursdata för projektet i ett kalkylblad.

Om tidslinjen är aktiverad visas den högst upp i fönstret. Under tidslinjen tar kalkylbladslistan upp större delen av huvudinnehållsområdet med t.ex. resurser, kostnader och standardkostnader.

Använd följande kortkommandon för att navigera i vyn:

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan kolumner och rader i kalkylbladet

Tabb, Skift+Tabb eller piltangenterna

Öppna dialogrutan Resursinformation

Skift+F2

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Använd Project Online med tangentbordet och en skärmläsare för att välja rätt vy för ditt schema. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Med rätt vy för rätt ändamål gör det enklare att följa projektet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project Online.

I det här avsnittet

Ändra vy på sidan Projekt

 1. I vyn Projekt trycker du på Ctrl + F6 för att gå till en flik. Om det behövs trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör ”Projekt, Projektcenter, gruppen verktyg, flik 2 av 2, länk” och trycker på Retur.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”Vy, knapp” och tryck på blanksteg för att öppna listan med tillgängliga vyer.

 3. Tryck på nedåtpilen för att navigera mellan vyerna. Tryck på RETUR för att välja en vy.

Ändra vy på sidan Schema

 1. När på har sidan Schema för projektet öppen trycker du på Ctrl + F6 för att gå till en flik. Om det behövs trycker du på Tabb eller Skift +Tabb tills du hör ”Uppgifter, Schema, gruppen verktyg, flik 4 av 5” och trycker på Retur.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”Vy, knapp” och tryck på blanksteg för att öppna listan med tillgängliga vyer.

 3. Tryck på nedåtpilen för att navigera mellan vyerna. Tryck på RETUR för att välja en vy.

Ändra layout

Du kan välja hur du vill att data ska visas. Visa eller dölj ett Gantt-schema, visa data i vyn Tidsfördelad eller i ett tabellformat med layouten Blad.

 1. Ändra layout i vyn Uppgifter genom att trycka på Ctrl + F6 för att gå till en flik. Om det behövs trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Uppgifter, flik” och trycker på Retur.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”Layout, knapp” och tryck på blanksteg. Listan med alternativ öppnas.

 3. Välj mellan Gantt-schema, Tidsfördelad information och Blad genom att trycka på nedåtpilen tills du kommer till det alternativ du vill använda och sedan trycka på RETUR för att välja.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Project

Tangentbordsgenvägar i Project Online

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×