Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd To-Do för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att organisera dagen. Lägg till uppgifter, ange förfallodatum, skapa påminnelser och ange om de ska upprepas om du behöver komma ihåg någon uppgift ofta.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. I To-Do öppnar du sidofältet genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Sidofält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör rätt lista. När du flyttar runt läser VoiceOver upp listnamnen följt av antalet uppgifter i respektive lista. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan. Uppgiftslistvyn öppnas.

 3. Du skapar en uppgift genom att svepa åt höger i Uppgiftslistan tills du hör: ”Knappen Lägg till en uppgift”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den. Fokus flyttas till uppgiftens namnfält.

 4. Ange namnet på den nya uppgiften med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 5. När du har angett uppgiftsnamnet sveper du åt vänster tills du hör: ”Knappen Lägg till en uppgift”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Uppgiften läggs till i listan.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du uppgiften som slutförd i listan.

 1. I sidofältet sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på listan som innehåller den slutförda uppgiften. Dubbeltryck på skärmen för att öppna vyn Uppgiftslista.

 2. I vyn Uppgiftslista kan du navigera bland uppgifterna genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på uppgiften som du vill komma åt. VoiceOver läser upp namnen på uppgifterna och deras status (slutförda eller ej slutförda) när du flyttar runt.

 3. Svep åt höger när du vill markera uppgiften som du befinner dig på som slutförd. Du hör: ”Ej slutförd uppgift”. Dubbeltryck på skärmen för att slutföra uppgiften.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ej slutförd upprepar du stegen ovan tills du hör ”Markerad slutförd uppgift” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 • Kontrollera att den ej slutförda uppgiften visas i listan. Mer information om hur du visar och döljer slutförda uppgifter i listor finns i Visa/dölj slutförda uppgifter.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera en uppgift, lägga till en påminnelse och så vidare.

 1. I vyn Uppgiftslista sveper du åt höger tills du hör uppgiften vars detaljer du vill komma åt. VoiceOver läser upp namnen på uppgifterna och deras status (slutförda eller ej slutförda) när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen när du befinner dig i rätt uppgift. Uppgiftens detaljvy öppnas och du kan redigera uppgiften eller ta bort den. Du hör: ”Knappen Stäng detaljvyn”.

 3. Stäng detaljvyn genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Stäng detaljvyn”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

Lägga till en uppgift i Min dag

Du kan flytta en uppgift från en annan lista till Min dag. Min dag är en inbyggd lista som redan har konfigurerats när du börjar arbeta med To-Do.

 • I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör ”Lägg till uppgiften i Min dag” och dubbeltrycker på skärmen.

 • Om du vill ta bort en uppgift i Min dag sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör ”Ta bort uppgiften från Min dag” och dubbeltrycker på skärmen.

Byta namn på en uppgift

Du kan snabbt byta namn på en uppgift i detaljvyn.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör namnet på uppgiften och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Ta bort det gamla uppgiftsnamnet och ange ett nytt namn i uppgiftens namnfält med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

 3. När du har angett uppgiftsnamnet, sparar och stänger du tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Klart”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Uppgiftens namn uppdateras.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. Svep åt höger i detaljvyn för en uppgift tills du hör: ”Knappen Påminnelse”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Påminnelse öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland påminnelsealternativen. Standardalternativen är Senare idag, I morgon och Nästa vecka, men du kan även välja Välj datum och tid. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till det alternativ som du vill använda.

 3. När du har valt ett alternativ sveper du åt vänster för att ange påminnelsen och stänga menyn Påminnelse tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 4. Om du vill ta bort en påminnelse sveper du åt vänster i menyn Påminnelse tills du hör: ”Knappen Ta bort”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Påminnelsen tas bort och menyn stängs.

Lägga till ett förfallodatum

Hantera tidsgränserna för dina viktigaste uppgifter genom att lägga till förfallodatum.

 1. Svep åt höger i detaljvyn för en uppgift tills du hör: ”Knappen Förfallodatum”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Förfallodatum öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Standardalternativen är I dag, I morgon och Nästa vecka, men du kan även välja Välj datum och tid. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till det alternativ som du vill använda.

 3. När du har valt ett förfallodatum anger du datumet och stänger menyn Förfallodatum genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 4. Om du vill ta bort ett förfallodatum sveper du åt vänster i menyn Förfallodatum tills du hör: ”Knappen Ta bort”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Förfallodatumet tas bort och menyn stängs.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. Svep åt höger i detaljvyn för en uppgift tills du hör: ”Knappen Upprepa”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Upprepa öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Standardalternativen är Varje dag, Veckodagar, Varje vecka, Varje månad och Varje år, men du även välja Anpassat. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till det alternativ som du vill använda.

 3. Du kan ta bort ett upprepat förfallodatum genom att svepa åt vänster i menyn Upprepa tills du hör: ”Knappen Ta bort”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Det upprepade förfallodatumet tas bort och menyn stängs.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska om du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. Svep åt höger i detaljvyn för en uppgift tills du hör: ”Anteckning. Lägg till en anteckning”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

 3. Spara anteckningen genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Spara.” Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den. Anteckningen sparas.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. Svep åt höger i detaljvyn för en uppgift tills du hör: ”Knappen Ta bort uppgift”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Ett bekräftelsefönster öppnas och du hör: ”Vill du ta bort den här uppgiften permanent?” Bekräfta genom att svepa åt höger. Du hör: ”Knappen Ta bort”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Obs!: Om du vill avbryta borttagningen sveper du åt höger i bekräftelsefönstret tills du hör: ”Knappen Avbryt”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Uppgiften tas bort och fokus flyttas till vyn Uppgiftslista.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använd To-Do för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att organisera dagen. Lägg till uppgifter, ange förfallodatum, skapa påminnelser och ange om de ska upprepas om du behöver komma ihåg någon uppgift ofta.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

 1. Svep åt höger en gång. Du hör: ”Knappen Sidofält, dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du kommer till uppgiftslistorna. Du hör namnet på listorna följt av antalet uppgifter som de innehåller. Om du inte behöver komma åt den första listan fortsätter du att svepa åt höger tills du hittar rätt lista eller kommer till To-Do som är en lista med alla uppgifter.

  Om du vill öppna den markerade listan dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Lägg till en uppgift” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv texten för din uppgift, till exempel ”Handla mat”.

 5. Dra med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Klart”. Lyft fingret när du är klar med uppgiften.

 6. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

Slutföra en uppgift

 1. Svep åt höger en gång. Du hör: ”Knappen Sidofält, dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du kommer till uppgiftslistorna. Du hör namnet på listorna följt av antalet uppgifter som de innehåller. Om du inte behöver komma åt den första listan fortsätter du att svepa åt höger tills du hittar rätt lista eller kommer till To-Do som är en lista med alla uppgifter.

  Om du vill öppna den markerade listan dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd.

 4. Svep åt höger en gång. Du hör: ”Ej slutförd uppgift”. Dubbeltryck på skärmen för att slutföra uppgiften.

Tips: Om du vill markera en slutförd uppgift som ej slutförd upprepar du stegen ovan tills du hör ”Slutförd uppgift” och dubbeltrycker på skärmen.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera en uppgift, lägga till en påminnelse och så vidare.

 1. Svep åt höger en gång. Du hör: ”Knappen Sidofält, dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du kommer till uppgiftslistorna. Du hör namnet på listorna följt av antalet uppgifter som de innehåller. Om du inte behöver komma åt den första listan fortsätter du att svepa åt höger tills du hittar rätt lista eller kommer till To-Do som är en lista med alla uppgifter.

  Om du vill öppna den markerade listan dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör uppgiften vars detaljer du vill komma åt och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Detaljer för uppgiften”, följt av namnet på uppgiften.

Tips: Stäng detaljvyn genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Lägga till en uppgift i Min dag

Du kan flytta en uppgift från en annan lista till Min dag. Min dag är en inbyggd lista som redan har konfigurerats när du börjar arbeta med To-Do.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör ”Lägg till i Min dag” och dubbeltrycker på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift i Min dag sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör ”Tillagd i Min dag” och dubbeltrycker på skärmen.

Byta namn på en uppgift

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör namnet på uppgiften och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Ta bort det gamla namnet med hjälp av tangentbordet och ange sedan det nya.

 3. Dra med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Klart”. Lyft fingret när du har ändrat uppgiftens namn.

Lägga till en påminnelse

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör ”Påminn mig” och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland påminnelsealternativen. Standardalternativen är Senare idag, I morgon och Nästa vecka, men du kan även välja Välj datum och tid.

 3. Dubbeltryck på skärmen om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör ”Knappen Ta bort påminnelse” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägga till ett förfallodatum

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör ”Lägg till förfallodatum” och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Standardalternativen är I dag, I morgon och Nästa vecka, men du kan även välja Välj datum och tid.

 3. Dubbeltryck på skärmen om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallodatum sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör ”Knappen Ta bort förfallodatum” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör ”Upprepa” och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Standardalternativen är Varje dag, Veckodagar, Varje vecka, Varje månad och Varje år, men du även välja Anpassat.

 3. Dubbeltryck på skärmen om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallodatum sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör ”Knappen Ta bort upprepning” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör ”Lägg till en anteckning” och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Skriv anteckningen.

 3. Svep åt vänster tills du hör ”Spara” och dubbeltryck på skärmen.

Ta bort en uppgift

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ta bort uppgift” och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger tills du hör ”Knappen Ja” och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använd To-Do med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att organisera dagen. Lägg till uppgifter, ange förfallodatum, skapa påminnelser och ange om de ska upprepas om du behöver komma ihåg någon uppgift ofta.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”navigeringsknapp”. Dubbelklicka på skärmen.

 2. Du hör namnet på den markerade listan. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på listan som du söker efter, följt av många aktiviteter i listan, eller tills du kommer till aktiviteter, vilket är en lista som innehåller alla aktiviteter.

  Om du vill öppna den markerade listan dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster följt tills du hör ”Lägg till en aktivitet”, av namnet på listan. Dubbelklicka på skärmen.

 4. Skriv texten för din uppgift, till exempel ”Handla mat”.

 5. Dra med fingret runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Dubbeltryck på skärmen för att göra klar uppgiften.

Slutföra en uppgift

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”navigeringsknapp”. Dubbelklicka på skärmen.

 2. Du hör namnet på den markerade listan. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på listan du vill komma åt, följt av antalet uppgifter som den innehåller, eller tills du kommer till listan To-Do som innehåller alla uppgifterna.

  Om du vill öppna den markerade listan dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd.

 4. Svep åt höger en gång. Du hör: ”oskyddad fullständig kryssruta”. Dubbelknacka på skärmen för att slutföra uppgiften.

  Ett ljud hörs som bekräftelse på att uppgiften har slutförts.

Tips: Om du vill markera en slutförd uppgift som oavslutade Upprepa stegen ovan tills din lyssna ”markerade avmarkerade kryssrutan” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera en uppgift, lägga till en påminnelse och så vidare.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”navigeringsknapp”. Dubbelklicka på skärmen.

 2. Du hör namnet på den markerade listan. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på listan du vill komma åt, följt av antalet uppgifter som den innehåller, eller tills du kommer till listan To-Do som innehåller alla uppgifterna.

  Om du vill öppna den markerade listan dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör aktivitet vars information du vill komma åt och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”aktivitet”, följt av namnet på aktiviteten.

Tips: Stäng detaljvyn genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Stäng detaljvyn” och dubbeltryck på skärmen.

Lägga till en uppgift i Min dag

Du kan lägga till en aktivitet från en annan lista till Min dag, vilket är en standardlista som redan har aktiverats när du börjar arbeta med To-Do.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör i Informationsvyn för en aktivitet, ”Lägg till uppgift till knappen My Day” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Ta bort en aktivitet från Min dag i Informationsvyn för en aktivitet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”ta bort en aktivitet från knappen My Day” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Byta namn på en uppgift

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Redigerbar text”, följt av namnet på uppgiften. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Ta bort det gamla namnet med hjälp av tangentbordet och ange sedan det nya.

 3. Dra med fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör: ”tillbaka, knappen Minimera en huvudsida”. Dubbelknacka på skärmen för att byta namn på uppgiften är klar.

Lägga till en påminnelse

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör i Informationsvyn för en aktivitet, ”Lägg till en påminnelse knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland påminnelsealternativen. Standardalternativen är Senare idag, I morgon och Nästa vecka, men du kan även välja Välj datum och tid.

 3. Dubbeltryck på skärmen om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör ”Knappen Ta bort påminnelse” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägga till ett förfallodatum

 1. I Informationsvyn för en aktivitet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Lägg till förfallodatum datum knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Standardalternativen är I dag, I morgon och Nästa vecka, men du kan även välja Välj datum och tid.

 3. Dubbeltryck på skärmen om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallodatum sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör ”Knappen Ta bort förfallodatum” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör i Informationsvyn för en aktivitet, ”knappen Upprepa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Standardalternativen är Varje dag, Veckodagar, Varje vecka, Varje månad och Varje år, men du även välja Anpassat.

 3. Dubbeltryck på skärmen om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallodatum sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör ”Knappen Upprepa inte” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör i Informationsvyn för en aktivitet, ”Lägg till en anteckning, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Skriv anteckningen.

 3. Dra med fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör: ”tillbaka, knappen Minimera en huvudsida”. Dubbelknacka på skärmen för att stänga tangentbordet. Din anteckning sparas automatiskt.

Ta bort en uppgift

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör i Informationsvyn för en aktivitet, ”ta bort aktivitet knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt vänster tills du hör ”ta bort knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använda To-Do för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att organisera din dag. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får lära dig att lägga till aktiviteter, ge dem förfallodatum och Ställ in påminnelser och göra dem återkommande om det rör sig om något som du måste komma ihåg ofta.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder To-Do för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom To-Do för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte To-Do för webben.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”min dag”, följt av dess position bland dina listor, till exempel ”1 av 4”. Om du letar efter en annan lista, tryck på TABB tills du hör namnet på listan som du söker efter.

 2. Tryck på Retur för att öppna den markerade listan.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”Lägg till en aktivitet, knappen”, och tryck sedan på RETUR.

 4. Skriv texten för uppgiften, till exempel ”Handla mat”, och tryck på Retur när du är klar.

Slutföra en uppgift

 1. Tryck på TABB tills du hör ”min dag”, följt av dess position bland dina listor, till exempel ”1 av 4”. Om du letar efter en annan lista, tryck på TABB tills du hör namnet på listan som du söker efter.

 2. Tryck på Retur för att öppna den markerade listan.

 3. Tryck på TABB tills du hör den uppgift du vill markera som slutförd. Uppgifter meddelas som ”aktivitet”, följt av namnet och placera i listan, till exempel ”1 av 3”.

 4. Tryck på RETUR för att välja aktiviteten. Du hör: ”avmarkerad, markera som slutförd, kryssruta”. Tryck på RETUR för att slutföra aktiviteten.

Tips: Om du vill markera en slutförd uppgift som ej slutförd upprepar du stegen ovan tills du hör ”Markerad, markera som ej slutförd, kryssruta” och trycker på Retur.

Öppna vyn Detaljer

I vyn information kan du redigera aktiviteten, lägga till en påminnelse och så vidare.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”min dag”, följt av dess position bland dina listor, till exempel ”1 av 4”. Om du letar efter en annan lista, tryck på TABB tills du hör namnet på listan som du söker efter.

 2. Tryck på Retur för att öppna den markerade listan.

 3. Tryck på TABB tills du hör aktivitet vars information du vill komma åt och tryck sedan på RETUR. Detaljvyn har öppnat bredvid listan.

Tips: Om du vill stänga Detaljvyn, tryck på TABB tills du hör ”Dölj detaljer visningsknapp” och tryck sedan på RETUR.

Lägga till en uppgift i Min dag

Du kan lägga till en aktivitet från en annan lista till Min dag, vilket är en standardlista som redan har aktiverats när du börjar arbeta med To-Do.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Lägg till i min dag” och tryck sedan på RETUR när du har öppnat Informationsvyn för en aktivitet.

Tips: Om du vill ta bort en aktivitet från Min dag, när du har öppnat Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”ta bort från knappen My Day” och tryck sedan på RETUR.

Byta namn på en uppgift

 1. Tryck på TABB tills du hör ”redigera”, följt av namnet på aktiviteten i Informationsvyn för en aktivitet, och tryck sedan på RETUR.

 2. Ta bort det gamla namnet med hjälp av tangentbordet och ange sedan det nya.

 3. Tryck på Retur så uppdateras uppgiftens namn.

Lägga till en påminnelse

 1. I Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”Påminn mig om knappen” och tryck sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB för att bläddra i alternativ för påminnelse. Standardalternativen är senare idag, imorgon och Nästa vecka, men du kan också välja Välj datum och tid.

 3. Tryck på Retur om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse, öppna Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”påminnelse knappen Ta bort” och tryck sedan på RETUR.

Lägga till ett förfallodatum

 1. I Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”Lägg till förfallodatum datum knappen” och tryck sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB för att bläddra förfallodatum alternativ för datum. Standardalternativen är idag, imorgon och Nästa vecka, men du kan också välja Välj ett datum.

 3. Tryck på Retur om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallodatum, öppna Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”ta bort förfallodatumet datum knappen” och tryck sedan på RETUR.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. I Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”knappen Upprepa” och tryck sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB för att bläddra förfallodatum alternativ för datum. Standardalternativen är dagligaveckodagar, veckovis, månadsvis och årliga, men du kan också välja anpassad.

 3. Tryck på Retur om du vill aktivera det markerade alternativet.

Tips: Ta bort ett upprepande förfallodatum datum, öppna Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen återkommande” och tryck sedan på RETUR.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. I Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”anteckning knappen Redigera” och tryck sedan på RETUR.

 2. Skriv texten i anteckningen. När du är klar trycker du på SKIFT + TABB för att återgå till vyn detaljer. Din anteckning sparas automatiskt.

Ta bort en uppgift

 1. I Informationsvyn för en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”ta bort aktivitet knappen” och tryck sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort aktivitet knappen” och tryck sedan på RETUR för att bekräfta borttagningen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×