Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i Outlook

Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Outlook med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa en ny mapp och flytta objekt till den. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du kan också byta namn på, flytta eller ta bort mappar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Visa mappfönstret

Om du vill börja arbeta med mappar i Outlook, måste du först och kontrollera att Mappfönstret visas.

Om du vill visa Mappfönstreti vyn Outlook huvudsakliga trycker du på Alt + V, F, N.

Skapa en ny mapp

Du kan skapa en ny mapp om du vill ordna, till exempel e-postmeddelanden efter ämne eller avsändare.

 1. I vyn Outlook huvudsakliga trycker du på Alt + O, N. Du hör ”: Skapa ny mapp, namnge, redigerar”. Den fokuserar på textfältet namn .

 2. Skriv ett namn för mappen och tryck på TABB-tangenten. Du hör ”mappen innehåller”, följt av det markerade alternativet.

 3. Om du vill välja vilken typ av objekt som den nya mappen innehåller trycker du på Alt + Nedåtpil. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör typ och tryck sedan på RETUR. Om du håller på att skapa en mapp för e-postmeddelanden, markera e-post och inlägg.

 4. Tryck på TABB och väljer var du var du ska skapa den nya mappen. Du hör: ”Inkorgen”. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör platsen du vill använda.

  Till exempel om du vill skapa en mapp på samma nivå som Inkorgen, tryck på uppilen tills du hör namnet på ditt e-postkonto. Om du vill placera den nya mappen i en annan mapp tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör mappen du vill använda.

  Du kan ändra platsen för mappen senare. Instruktioner finns i Flytta en mapp.

 5. Tryck på RETUR när du är nöjd med dina val. Mappen har lagts till i mappträdet i alfabetisk ordning eller inuti en annan mapp beroende på ditt val.

Flytta e-postmeddelanden till en mapp

 1. Navigera till e-post som du vill flytta till en mapp.

 2. Tryck på Ctrl + Skift + V. Dialogrutan Flytta objekt öppnas.

 3. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör mappen och tryck sedan på RETUR.

Byta namn på en mapp

 1. I vyn Outlook huvudsakliga trycker du på F6 tills du hör den markerade mappen.

 2. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör mappen du vill byta namn på och tryck sedan på SKIFT + F10, R. Du hör ”redigering”, följt av mappnamnet på aktuella.

 3. Skriv det nya namnet för mappen och tryck sedan på RETUR.

Flytta en mapp

 1. I vyn Outlook huvudsakliga trycker du på F6 tills du hör den markerade mappen.

 2. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör mappen du vill flytta och tryck sedan på SKIFT + F10, M. Dialogrutan Flytta mapp öppnas. Fokus är i mapplistan.

 3. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör den plats där du vill flytta mappen och tryck sedan på RETUR.

Ta bort en mapp

När du tar bort en mapp tas flyttas den först till mappen Borttaget i Outlook. Om du vill ta bort mappen permanent du tömmer mappen Borttaget eller separat tar bort bara en mapp från mappen Borttaget .

När du tar bort en mapp tar du också bort allt inuti den.

Flytta en mapp till mappen Borttaget

När du har flyttat en mapp till mappen Borttaget , kan du fortfarande hämta det genom att flytta den till en annan mapp. Instruktioner finns i Flytta en mapp.

 1. I vyn Outlook huvudsakliga trycker du på F6 tills du hör den markerade mappen.

 2. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör mappen du vill ta bort och tryck sedan på SKIFT + F10, D. Du hör: ”Microsoft Outlook, Ja”.

 3. Tryck på RETUR om du vill flytta mappen och dess innehåll till mappen Borttaget .

Tömma mappen Borttagna objekt

När du tömmer mappen Borttaget , tas alla objekt i den bort permanent.

 1. Om du vill gå till mappen Borttaget , trycker du på F6 tills du hör den markerade mappen och sedan trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tangenten tills du hör ”borttagna objekt”.

 2. Tryck på SKIFT + F10, Y. Du hör: ”Microsoft Outlook, Ja”.

 3. Tryck på RETUR om du vill ta bort alla objekt i mappen permanent.

Ta bort en enskild mapp från mappen Borttaget

Om du inte vill ta bort alla objekt i mappen Borttaget , kan du ta bort en enskild mapp separat.

 1. Om du vill gå till den mapp som du vill ta bort trycker du på F6 tills du hör den markerade mappen och sedan på upp- eller NEDPIL tills du hör mappen du vill använda.

 2. Tryck på SKIFT + F10, D. Du hör: ”Microsoft Outlook, Ja”.

 3. Tryck på RETUR om du vill ta bort mappen permanent.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Använda kortkommandon för att zooma in och ut i Outlook 2016

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook 2016 med tangentbord och VoiceOver, den inbyggda Mac OS-Skärmläsaren kan skapa en ny mapp och flytta objekt till den. Du kan också byta namn på, flytta eller ta bort mappar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en ny mapp

Du kan skapa en ny mapp om du vill ordna, till exempel e-postmeddelanden efter ämne eller avsändare.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”tabell”, följt av den markerade mappen och antalet olästa meddelanden i mappen i vyn Outlook huvudsakliga.

 2. Om du vill välja en plats för den nya mappen tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör platsen du vill använda.

  Till exempel om du vill skapa en mapp på samma nivå som Inkorgen, tryck på uppilen tills du hör ”Outlook”. Om du vill skapa en mapp i en annan mapp, tryck på nedåt tills du hör namnet på den mapp som du vill använda.

  Du kan ändra platsen för mappen senare. Instruktioner finns i Flytta en mapp.

 3. Tryck på SKIFT + kommando + N. Du hör: ”mapp, ny mapp”. Fokus är i textfältet för mappnamnet.

 4. Skriv namnet på den nya mappen och tryck sedan på RETUR.

Flytta e-postmeddelanden till en mapp

 1. Navigera till e-post som du vill flytta till en mapp.

 2. Tryck på SKIFT + kommando + M. Du hör: ”Välj mapp”.

 3. Börja skriva namnet på den mapp som du vill använda. Mapplistan uppdateras medan du skriver.

 4. Tryck på NEDPIL tills du hör namn på mappen och tryck sedan på RETUR.

Byta namn på en mapp

 1. Tryck på TABB tills du hör ”tabell”, följt av den markerade mappen och antalet olästa meddelanden i mappen i vyn Outlook huvudsakliga.

 2. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör mappen du vill byta namn på och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv det nya namnet för mappen och tryck sedan på RETUR.

Flytta en mapp

 1. Tryck på TABB tills du hör den markerade mappen och tryck sedan på upp eller NEDPIL tills du hör mappen som du vill gå till mappen som du vill flytta.

 2. Om du vill öppna snabbmenyn trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + M.

 3. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”flytta mappen” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”skriver du namnet på målmappen i sökrutan”.

 4. Börja skriva namnet på målmappen. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör målmapp och tryck sedan på RETUR.

Ta bort en mapp

När du tar bort en mapp flyttas den först till mappen Papperskorgen i Outlook. Om du vill ta bort mappen permanent du tömmer mappen Papperskorgen eller separat bort bara en mapp från mappen Papperskorgen .

När du tar bort en mapp tar du bort allt inuti den också.

Flytta en mapp till mappen Papperskorgen

När du har flyttat en mapp till mappen Papperskorgen kan hämta du ändå det genom att flytta den till en annan mapp. Instruktioner finns i Flytta en mapp.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”tabell”, följt av den markerade mappen och antalet olästa meddelanden i mappen i vyn Outlook huvudsakliga.

 2. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör mappen du vill ta bort och tryck sedan på Kommando + Delete-tangenten. Du hör: ”ta bort”. Mappen flyttas till mappen Papperskorgen . Fokus flyttas till listan meddelanden.

Tömma mappen Papperskorgen

När du tömmer mappen Papperskorgen tas alla objekt i den bort permanent.

 1. Om du vill gå till mappen Papperskorgen , tryck på TABB tills du hör den markerade mappen och tryck på UPPIL eller NEDPIL tills du hör ”Papperskorgen”.

 2. Om du vill öppna snabbmenyn trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + M.

 3. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”tom mapp” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”är du säker på att du vill ta bort alla meddelanden i den här mappen”.

 4. Tryck på TABB om du vill ta bort innehållet i mappen Papperskorgen permanent. Du hör: ”ta bort”. Tryck på Retur.

Ta bort en enskild mapp från mappen Papperskorgen

Om du inte vill ta bort alla objekt i mappen Papperskorgen kan du ta bort en enskild mapp separat.

 1. Om du vill gå till den mapp som du vill ta bort, tryck på TABB tills du hör den markerade mappen och tryck sedan på upp eller NEDPIL tills du hör mappen du vill använda.

 2. Tryck på Kommando + Delete-tangenten. Du hör: ”är du säker på att du vill ta bort den markerade mappen”.

 3. Tryck på TABB om du vill ta bort mappen permanent. Du hör: ”ta bort”. Tryck på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook 2016 med VoiceOver inbyggda iOS-Skärmläsaren kan skapa en ny mapp och flytta objekt till den.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Skapa en ny mapp

Du kan skapa en ny mapp om du vill ordna, till exempel e-postmeddelanden efter ämne eller avsändare.

 1. Gå till e-postmeddelanden och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna den.

 2. I e-post, Svep åt vänster tills du hör ”mer konversation åtgärder, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”flytta knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen i alternativmenyn.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skapa ny mapp” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill skapa en ny mapp. Du hör: ”skapa, avisering, textfält, redigerar”.

 5. Använd den Skärmtangentbordet skriver du in namnet på den nya mappen.

 6. När du är klar att svepa åt vänster tills du hör ”skapa knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skapa mappen och fokus flyttas till dialogrutan Flytta konversation .

Flytta e-postmeddelanden till en mapp

 1. Navigera till ett e-postmeddelande som du vill flytta till en mapp och sedan dubbelknacka på skärmen för att öppna den.

 2. I e-post, Svep åt vänster tills du hör ”mer konversation åtgärder, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”flytta knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen i alternativmenyn.

 4. Svep åt höger tills du hör den mapp du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. E-postmeddelandet flyttas till den markerade mappen.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook 2016 med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan du skapa en ny mapp och flytta objekt till den.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Skapa en ny mapp

Du kan skapa en ny mapp om du vill ordna, till exempel e-postmeddelanden efter ämne eller avsändare.

 1. Gå till e-postmeddelanden och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna den.

 2. I e-post, svepa åt vänster tills du hör ”mer alternativknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”flytta till mapp” och dubbeltryck sedan på skärmen i alternativmenyn. Du hör: ”flytta konversation”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skapa ny mapp” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill skapa en ny mapp. Du hör: ”nytt mappnamn, redigeringsruta”.

 5. Använd den Skärmtangentbordet skriver du namnet för mappen.

 6. När du är klar visas drar du ett finger över skärmen tills du hör ”klar knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Knappen klar finns i det nedre högra hörnet av skärmen.

  Mappen skapas och markerat i dialogrutan Flytta konversation .

Flytta e-postmeddelanden till en mapp

 1. Navigera till ett e-postmeddelande som du vill flytta till en mapp och sedan dubbelknacka på skärmen för att öppna den.

 2. I e-post, svepa åt vänster tills du hör ”mer alternativknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”flytta till mapp” och dubbeltryck sedan på skärmen i alternativmenyn. Du hör: ”flytta konversation”.

 4. Svep åt höger tills du hör den mapp du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Mappen är markerad.

 5. Om du vill flytta e-postmeddelandet till mappen, Svep åt höger tills du hör ”knappen OK” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”konversation flyttas”.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook Web App med ditt tangentbord och skärm läsare att skapa en ny mapp och flytta objekt till den. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du kan också byta namn på eller ta bort mappar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Visa mapp navigeringsfönstret.

Om du vill börja arbeta med mappar i Outlook Web App, måste du först kontrollera att mappen navigeringsfönstret visas.

I vyn Outlook Web App huvudsakliga tryck på TABB tills du hör ”växla till vänster” och tryck sedan på RETUR om du vill slå på eller av navigeringsfönstret. Om du hör ”Inkorgen” när du trycker på RETUR, har navigeringsfönstret blivit växlas på.

Skapa en ny mapp

Du kan skapa en ny mapp om du vill ordna, till exempel e-postmeddelanden efter ämne eller avsändare.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”navigeringsfönstret” och tryck på TABB tills du hör den markerade mappen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en ny mapp, tryck på nedåt tills du hör ”ny mapp” och tryck på RETUR.

  • Om du vill skapa en undermapp till en befintlig mapp genom att trycka på upp eller NEDPIL tills du hör mappen du vill lägga till undermapp till och tryck sedan på Alt + Skift + F10 för att öppna på snabbmenyn. I menyn genom att trycka på upp eller NEDPIL tills du hör ”skapa en ny undermapp” och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv namnet på den nya mappen och tryck sedan på RETUR.

Flytta e-postmeddelanden till en mapp

 1. Navigera till e-post som du vill flytta till en mapp.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”kommandoverktygsfält” och tryck sedan på högerpilen tills du hör ”flytta till” och tryck på RETUR.

 3. Tryck på nedåtpilen på undermenyn tills du hör mappen och tryck sedan på RETUR.

  Tips: Om mappen inte finns på listan trycker du på på nedåtpilen tills du hör ”öppna alla mappar” och tryck sedan på RETUR. Tryck på nedåtpilen tills du hör mappen och tryck sedan på RETUR för att markera den.

Byta namn på en mapp

 1. Tryck på TABB tills du hör ”navigeringsfönstret” och tryck på TABB tills du höra den markerade mappen och sedan på upp- eller NEDPIL tills du hör mappen du vill byta namn på.

 2. Tryck på Alt + Skift + F10 om du vill öppna på snabbmenyn.

 3. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”Byt namn menyalternativet” och tryck sedan på RETUR.

 4. Skriv det nya namnet för mappen och tryck sedan på RETUR.

Ta bort en mapp

När du tar bort en mapp tas flyttas den först till mappen Borttaget i Outlook. Om du vill ta bort mappen permanent du tömmer mappen Borttaget eller separat tar bort bara en mapp från mappen Borttaget .

När du tar bort en mapp tar du också bort allt inuti den.

Flytta en mapp till mappen Borttaget

 1. Tryck på TABB tills du hör ”navigeringsfönstret” och tryck sedan på TABB tills du höra den markerade mappen och sedan på upp- eller NEDPIL tills du hör mappen du vill ta bort.

 2. Tryck på Alt + Skift + F10 om du vill öppna på snabbmenyn.

 3. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”ta bort menyalternativet” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”dialogrutan Ta bort mapp”.

 4. Tryck på RETUR om du vill flytta mappen och dess innehåll till mappen Borttaget .

Tömma mappen Borttagna objekt

När du tömmer mappen Borttaget , tas alla objekt i den bort permanent.

 1. Om du vill gå till mappen Borttaget , tryck på TABB tills du hör ”navigeringsfönstret” och tryck sedan på TABB tills du höra den markerade mappen och trycka på Uppåtpil eller NEDPIL tills du hör: ”borttagna objekt”.

 2. Tryck på Alt + Skift + F10 om du vill öppna på snabbmenyn.

 3. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”tom mapp” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”ta bort <number> objekt”.

 4. Tryck på RETUR om du vill ta bort alla objekt i mappen permanent.

Ta bort en enskild mapp från mappen Borttaget

Om du inte vill ta bort alla objekt i mappen Borttaget , kan du ta bort en enskild mapp separat.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”navigeringsfönstret” och tryck sedan på TABB tills du höra den markerade mappen och tryck på uppilen eller nedpilen tangenten tills du hör ”borttagna objekt, som komprimeras”.

 2. Om du vill expandera mappen, tryck på HÖGERPIL.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör den mapp du vill ta bort.

 4. Tryck på Alt + Skift + F10 om du vill öppna på snabbmenyn.

 5. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”ta bort menyalternativet” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”dialogrutan Ta bort mapp”.

 6. Om du vill ta bort mappen och dess innehåll permanent, trycker du på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×