Använda en skärmläsare för att arbeta med mallar i Word

Använda en skärmläsare för att arbeta med mallar i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word 2016 med tangentbord och Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare för att snabbt skriva, till exempel följebrev, meritförteckningar och flygblad för evenemang med hjälp av tillgängliga Word 2016 mallar. Du behöver inte oroa dig för formatering och formatmallar, de är klara för dig i mallen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

Skapa ett nytt dokument från en mall

Mallar innehåller fördefinierade formateringsinställningarna, format och platshållare för text. Du kan hitta flera tillgängliga mallar, till exempel att snabbt skriva en projektstatusrapport, en meritförteckning, ett flygblad för en händelse, en uppsats eller en uppgiftslista i Word 2016.

När du flyttar i mallen läser Skärmläsaren platshållaren texter i formulärfält mall. Du ersätter platshållare för text i fälten i formuläret genom att skriva din egen text.

Ändringarna du gör i en fil som baseras på en mall påverkar inte den ursprungliga mallen. När du skapar ett nytt dokument baserat på en mall blir det alltid en separat fil. Kom därför ihåg att spara filen. Om du vill skapa egna mallar eller redigera en befintlig mall hittar du anvisningar här: Skapa en mall.

 1. Öppna Word. Alternativet för att skapa ett nytt, tomt dokument, knappen är markerad. ”Du hör: aktuell, tomt dokument”.

 2. Tryck på Alt + S om du vill söka efter tillgängliga mallar. Du hör: ”Sök efter onlinemallar”. Skriv ”tillgängliga mallar” i sökfältet och trycker på RETUR. En sida med en lista över tillgängliga tillgängliga mallar öppnas.

  Obs!: Om du redan redigerar ett dokument och vill skapa en ny post från en mall, trycker du på Alt + F, N, S. Fokus flyttas till fältet Sök efter onlinemallar text.

 3. Tryck på piltangenterna för att bläddra efter en lämplig mall. Du hör mall namnen som du går igenom dem.

 4. Tryck på RETUR om du vill välja en mall. Du hör ”förhandsgranskning av mall, skapa”, följt av mallens namn.

  I JAWS hör du ”ny fliken Arkiv”, följt av beskrivningen av mallen.

 5. Tryck på RETUR om du vill börja arbeta med dokumentet. Dokumentet öppnas för redigering.

  JAWS hör du det första formulärfältet i mallen.

 6. Om du vill flytta från ett formulärfält till ett annat genom att trycka på upp eller ned piltangenterna eller TABB-tangenten. Lägga till innehåll och när du är klar visas spara arbetet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word för Mac med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att snabbt skriva, till exempel följebrev, meritförteckningar och flygblad för evenemang med hjälp av tillgängliga Word mallar. Du behöver inte oroa dig för formatering och formatmallar, de är klara för dig i mallen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

Skapa ett nytt dokument från en mall

Mallar innehåller fördefinierade formateringsinställningarna, format och platshållare för text. Du kan hitta flera tillgängliga mallar, till exempel att snabbt skriva en projektstatusrapport, en meritförteckning, ett flygblad för en händelse, en uppsats eller en uppgiftslista i Word.

När du flyttar i mallen läser Skärmläsaren platshållaren texter i formulärfält mall. Du ersätter platshållare för text i fälten i formuläret genom att skriva din egen text.

De ändringar du gör i en fil som baseras på en mall påverkar inte den ursprungliga mallen. När du skapar ett nytt dokument baserat på en mall är det alltid en separat fil. Ja, Kom ihåg att spara filen.

 1. Öppna Word. Startsidan med en lista över alla mallar öppnas.

  Obs!: Om du redan arbetar med ett dokument och vill skapa en ny post från en mall, trycker du på Skift + Kommando + P.

 2. Om du vill söka efter tillgängliga mallar, tryck på TABB tills du hör: ”söka bland alla mallar”.

 3. Skriv ”tillgängliga mallar”. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 4. Tryck på TABB om du vill gå till sökresultaten tills VoiceOver meddelar den första mallen.

 5. Om du vill bläddra efter en lämplig mall, trycker du på piltangenterna tills du hör mallen och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Dokumentet öppnas för redigering.

 6. Använd piltangenterna för att flytta mellan fälten i formuläret. Lägga till innehåll och när du är klar visas spara arbetet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS snabbt skriva, till exempel följebrev, meritförteckningar och flygblad för evenemang med hjälp av Word mallar. Du behöver inte oroa dig för formatering och formatmallar, de är klara för dig i mallen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för iOS finns i Pekguiden för Word för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

Skapa ett nytt dokument från en mall

Mallar innehåller fördefinierade formateringsinställningarna, format och platshållare för text. Du kan hitta flera tillgängliga mallar, till exempel att snabbt skriva en projektstatusrapport, en meritförteckning, ett flygblad för en händelse, en uppsats eller en uppgiftslista i Word.

När du flyttar i mallen läser Skärmläsaren platshållaren texter i formulärfält mall. Du ersätter platshållare för text i fälten i formuläret genom att skriva din egen text.

De ändringar du gör i en fil som baseras på en mall påverkar inte den ursprungliga mallen. När du skapar ett nytt dokument baserat på en mall är det alltid en separat fil. Ja, Kom ihåg att spara filen.

 1. Öppna Word. Du vill hamna antingen på sidan Ny eller senaste. Dra ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”knappen Nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill flytta från sidan senasteNytt.

 2. På sidan Ny höra Svep åt höger tills du namnet på den mall du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Dokumentet öppnas för redigering.

 3. Dra ett finger runt på skärmen för att flytta mellan fälten i formuläret. VoiceOver meddelar fält som du flyttar. Dubbelknacka på skärmen för att lägga till innehåll. När du är klar visas spara arbetet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word för Android med TalkBack, inbyggda Android-Skärmläsaren kan du snabbt skriver, till exempel, följebrev, meritförteckningar och flygblad för evenemang med hjälp av Word mallar. Du behöver inte oroa dig för formatering och formatmallar, de är klara för dig i mallen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Android finns i Pekguiden för Word för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

Skapa ett nytt dokument från en mall

Mallar innehåller fördefinierade formateringsinställningarna, format och platshållare för text. Du kan hitta flera tillgängliga mallar, till exempel att snabbt skriva en projektstatusrapport, en meritförteckning, ett flygblad för en händelse, en uppsats eller en uppgiftslista i Word.

När du flyttar i mallen läser Skärmläsaren platshållaren texter i formulärfält mall. Du ersätter platshållare för text i fälten i formuläret genom att skriva din egen text.

De ändringar du gör i en fil som baseras på en mall påverkar inte den ursprungliga mallen. När du skapar ett nytt dokument baserat på en mall är det alltid en separat fil. Ja, Kom ihåg att spara filen.

 1. Öppna Word. Senaste sidan öppnas. Dra ett finger högst upp på skärmen tills du hör ”knappen Nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill flytta från sidan senasteNytt.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”tomt dokument”. Den fokuserar på mallen tomt dokument.

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Dokumentet öppnas för redigering.

 4. Dra ett finger runt på skärmen för att flytta mellan fälten i formuläret. TalkBack meddelar fält som du flyttar. Dubbelknacka på skärmen för att lägga till innehåll. När du är klar visas spara arbetet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word Mobile med Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare för att snabbt skriva, till exempel följebrev, meritförteckningar och flygblad för evenemang med hjälp av Word mallar. Du behöver inte oroa dig för formatering och formatmallar, de är klara för dig i mallen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Windows Phone 10 finns i pekguiden för Word Mobile för Windows 10

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

Skapa ett nytt dokument från en mall

Mallar innehåller fördefinierade formateringsinställningarna, format och platshållare för text. Du kan hitta flera tillgängliga mallar, till exempel att snabbt skriva en projektstatusrapport, en meritförteckning, ett flygblad för en händelse, en uppsats eller en uppgiftslista i Word.

När du flyttar i mallen läser Skärmläsaren platshållaren texter i formulärfält mall. Du ersätter platshållare för text i fälten i formuläret genom att skriva din egen text.

De ändringar du gör i en fil som baseras på en mall påverkar inte den ursprungliga mallen. När du skapar ett nytt dokument baserat på en mall är det alltid en separat fil.

 1. Öppna Word. Du vill hamna på startsidan med en lista över dina allra senaste, Fäst dokument.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”ny lista, tomt dokument”. Den fokuserar på mallen tomt dokument.

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Dokumentet öppnas för redigering.

 4. Dra ett finger runt på skärmen för att flytta mellan fälten i formuläret. Skärmläsaren meddelar fält som du flyttar. Dubbelknacka på skärmen för att lägga till innehåll. När du är klar visas spara arbetet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word Online med tangentbord och Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare för att snabbt skriva, till exempel följebrev, meritförteckningar och flygblad för evenemang med hjälp av Word mallar. Du behöver inte oroa dig för formatering och formatmallar, de är klara för dig i mallen.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

Skapa ett nytt dokument från en mall

Mallar innehåller fördefinierade formateringsinställningarna, format och platshållare för text. Du kan hitta flera tillgängliga mallar, till exempel att snabbt skriva en projektstatusrapport, en meritförteckning, ett flygblad för en händelse, en uppsats eller en uppgiftslista i Word.

När du flyttar i mallen läser Skärmläsaren platshållaren texter i formulärfält mall. Du ersätter platshållare för text i fälten i formuläret genom att skriva din egen text.

De ändringar du gör i en fil som baseras på en mall påverkar inte den ursprungliga mallen. När du skapar ett nytt dokument baserat på en mall är det alltid en separat fil.

 1. Öppna webbläsaren och gå till Office.com och logga in.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Word, länk” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”skapa ett nytt tomt dokument, länka”.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör mallen och tryck på RETUR om du vill välja en av mallarna som är tillgänglig.

  • Bläddra efter fler mallar, tryck på TABB tills du hör ”tillgång till fler mallar, länka” och tryck sedan på RETUR. Tryck på TABB tills du hör mallen och tryck sedan på RETUR.

 4. Tryck på piltangenterna för att flytta mellan textfälten. Lägga till innehåll. Word Online sparas dina ändringar automatiskt medan du arbetar.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×