Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Använd To-Do för iPhone med VoiceOver, den inbyggda iOS-skärmläsaren, för att markera uppgifter som är slutförda, och lägga till dem i Min dag, och hämta ytterligare uppgiftsförslag. I vyn Förslag visas vilka aktiviteter som är till exempel förfallit eller ska vara klara idag.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Öppna förslagsvyn

 1. Svep åt höger i vyn Min dag i To-Do tills VoiceOver meddelar: ”Förslag, knapp”.

 2. Öppna vyn Förslag genom att dubbeltrycka på skärmen.

Slutföra uppgifter

 1. Svep åt höger i vyn Förslag i To-Do tills VoiceOver meddelar objektet som du vill markera som slutfört.

 2. Svep åt höger en gång till. VoiceOver meddelar: ”Ej slutförd uppgift, knapp”.

 3. Dubbelklicka på skärmen om du vill markera uppgiften som slutförd.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Svep åt höger i vyn Förslag i To-Do tills VoiceOver meddelar objektet som du vill lägga till i Min dag.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att markera objektet och öppna vyn Detaljer.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Lägg till uppgift i Min dag, knapp”.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att markera och lägga till objektet i Min dag.

Läsa in fler förslag

 1. Svep åt höger i vyn Förslag i To-Do tills VoiceOver meddelar: ”Mer, knapp”.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och läsa in fler objekt.

Stänga förslagsvyn

 1. Svep åt vänster när du befinner dig på ett objekt i vyn Förslag i To-Do tills VoiceOver meddelar: ”Klart, knapp”.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och stänga vyn Förslag.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använd To-Do för Android med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att markera uppgifter som är slutförda, och lägga till dem i Min dag, och hämta ytterligare uppgiftsförslag. I vyn Förslag visas dina ogjorda aktiviteter som till exempel förfallit eller ska vara klara idag.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Öppna förslagsvyn

 1. Svep åt höger i vyn Min dag i To-Do tills TalkBack läser upp: ”Förslag”.

 2. Öppna vyn Förslag genom att dubbeltrycka på skärmen.

Slutföra uppgifter

 1. Svep åt höger i vyn Förslag i To-Do tills TalkBack meddelar objektet som du vill markera som slutfört.

 2. Svep åt höger två gånger. TalkBack läser upp: ”Ej slutförd uppgift”.

 3. Dubbelklicka på skärmen om du vill markera uppgiften som slutförd. TalkBack läser upp: ”Slutförd uppgift”.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Svep åt höger i vyn Förslag i To-Do tills TalkBack läser upp objektet som du vill lägga till i Min dag.

 2. Svep åt höger tills TalkBack läser upp: ”Knappen Lägg till uppgift i Min dag”.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att markera och lägga till objektet i Min dag.

Stänga förslagsvyn

 1. Fokusera på ett objekt i vyn Förslag i To-Do och svep åt vänster tills TalkBack läser upp: ”Knappen Bakåt”.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och stänga vyn Förslag. Vyn Min dag öppnas och TalkBack läser upp: ”Min dag”.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använd To-Do för Windows 10 med Skärmläsaren, den inbyggda Windows-skärmläsaren, för att markera uppgifter som är slutförda, och lägga till dem i Min dag, och hämta ytterligare uppgiftsförslag. I vyn Förslag visas dina ogjorda aktiviteter som till exempel förfallit eller ska vara klara idag.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Öppna förslagsvyn

 1. Svep åt vänster flera gånger i vyn Min dag i To-Do tills Skärmläsaren läser upp: ”Knappen Förslag”.

  Tips: Du kan även utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska de olika objekten placerar du fingret på skärmen och drar det långsamt runt. Skärmläsaren läser upp objekten allt eftersom du kommer till dem. Om du till exempel vill navigera till knappen Förslag i vyn Min dag placerar du fingret på skärmen och drar det till det övre högra hörnet tills Skärmläsaren läser upp: ”Knappen Förslag”. När du vill sluta utforska lyfter du bara fingret så stannar fokuseringen där.

 2. Öppna vyn Förslag genom att dubbeltrycka på skärmen.

Slutföra uppgifter

 1. Svep åt höger i vyn Förslag i To-Do tills Skärmläsaren läser upp objektet som du vill markera som slutfört.

 2. Svep åt höger en gång till. Skärmläsaren läser upp: ”Avmarkerad kryssruta för slutförd uppgift”.

 3. Dubbelklicka på skärmen om du vill markera uppgiften som slutförd.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Svep åt höger i vyn Förslag i To-Do tills Skärmläsaren läser upp objektet som du vill lägga till i Min dag.

 2. Fortsätt svepa åt höger tills Skärmläsaren läser upp: ”Lägg till i Min dag”.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att markera och lägga till uppgiften i Min dag.

Läsa in fler förslag

 1. Svep åt vänster i vyn Förslag i To-Do tills Skärmläsaren läser upp: ”Läsa in fler förslag, hyperlänk”.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att välja och läsa in fler objekt.

Stänga förslagsvyn

 1. Fokusera på ett objekt i vyn Förslag i To-Do och svep åt vänster tills Skärmläsaren läser upp: ”Knappen Klart”.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och stänga vyn Förslag. Vyn Min dag öppnas och Skärmläsaren läser upp: ”Min dag”.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Använd To-Do för webben med ditt tangentbord och Narrator, den inbyggda Windows-skärmläsaren, för att markera uppgifter som är slutförda, och lägga till dem i Min dag, och hämta ytterligare uppgiftsförslag. I vyn Förslag visas dina ogjorda aktiviteter som till exempel förfallit eller ska vara klara idag.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder To-Do för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom To-Do för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte To-Do för webben.

I det här avsnittet

Öppna förslagsvyn

 1. Tryck på Tabb flera gånger i vyn Min dag i To-Do tills Skärmläsaren läser upp: ”Kom åt uppgiftsförslag via knappen Förslag”.

 2. Tryck på Retur för att välja knappen och öppna vyn Förslag.

Slutföra uppgifter

 1. Tryck på Tabb flera gånger i vyn Förslag i To-Do tills Skärmläsaren läser upp objektet som du vill markera som slutfört.

 2. Tryck på Tabb en gång till. Skärmläsaren läser upp: ”Avmarkerad, markera kryssrutan som slutförd”.

 3. Tryck på Retur för att markera objektet som slutfört.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Tryck på Tabb flera gånger i vyn Förslag i To-Do tills Skärmläsaren läser upp objektet som du vill lägga till i Min dag.

 2. Fokus är på objektet. Om du vill flytta till knappen Lägg till i Min dag trycker du på Tabb två gånger till. Skärmläsaren läser upp: ”Lägg till i Min dag”.

 3. Tryck på Retur för att markera och lägga till objektet i Min dag.

Läsa in fler förslag

 1. Tryck på Tabb flera gånger i vyn Förslag i To-Do tills Skärmläsaren läser upp: ”Knappen Mer”.

 2. Tryck på Retur för att välja och läsa in fler objekt.

Stänga förslagsvyn

 1. Fokusera på ett objekt i vyn Förslag i To-Do och tryck på Skift+Tabb tills Skärmläsaren läser upp: ”Knappen Dölj uppgiftsförslag. Klart”.

 2. Tryck på Retur för att välja knappen och stänga vyn Förslag. Vyn Min dag öppnas och Skärmläsaren läser upp: ”Kom åt uppgiftsförslag via knappen Förslag”.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×