Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda PowerPoint med tangentbordet en skärmläsare för att lägga till, ta bort och ordna bilder i presentationen. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får också lära dig hur du ändrar storlek och orientering av bilderna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bilden layout eller på en ny mall layout.

Lägga till en ny bild baserat på den aktuella bildens layout

I en ny presentation läggs rubrikbilden till automatiskt. Du kan lägga till den nya bilden utifrån föregående bilds layout.

 1. Tryck på Ctrl + M. Du hör ”bild”, följt av antalet bilder och i stället för den nya bilden i listan och ”markerat”.

Lägga till en ny bild utifrån en mallayout

 1. Tryck på Alt + H, i vyn Normal jag. Du hör på rubriken för den första bildlayouten. Med JAWS, du hör: ”Leaving menyraden Office-tema” följt av numret på den aktuella bilden.

 2. Tryck på TABB tills du hör Bildlayout och tryck sedan på RETUR. Du hör numret på den nya bilden. Med JAWS, du hör: ”RETUR, ingen markering”.

  Fokus flyttas till bildrutan.

Ta bort en bild

 1. I miniatyrfönstret trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör numret på bilden du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete. Du hör hur många den aktuella bilden och placering i listan, följt av ”markerad”. Med JAWS, du hör: ”Ange, att lämna menyer, ingen markering”.

Ordna om bilder

Du kan ordna om dina bilder genom att klippa ut bilden från den gamla platsen och klistra in den på den nya platsen.

 1. I miniatyrfönstret, trycka på Uppåtpil eller NEDPIL tills du hör numret på bilden du vill flytta.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta bilden visas en lista över bilder, trycker du på Ctrl + uppil piltangent. Du hör det nya numret på bilden i listan.

  • Om du vill flytta bilden nedåt i listan med bilder, trycker du på Ctrl + Nedåtpil. Du hör det nya numret på bilden i listan.

  • Tryck på Ctrl + Skift + uppil piltangent för att flytta bilden till början av presentationen.

  • Tryck på Ctrl + Skift + nedpil piltangent för att flytta bilden till slutet av presentationen.

Ordna bilder i avsnitt

Om du vill gruppera bilder till meningsfulla enheter kan du ordna dem i olika avsnitt. Om du t.ex. arbetar på en presentation tillsammans med andra kan du tilldela var och en av kollegorna ett avsnitt att arbeta med.

Avsnitten visas och meddelas i miniatyrfönstret i vyn Normal och i vyn Bildsortering. De inte visas eller meddelas i vyn Bildspel.

 1. I miniatyrfönstret, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör den bild som du vill ska vara den första bilden i ett avsnitt.

 2. Tryck på Alt + H, T1. Du hör: ”Lägg till avsnittet”.

 3. Tryck på RETUR om du vill lägga till ett Namnlöst avsnitt. Du hör: ”Byt namn på avsnitt”.

 4. Skriv det nya namnet för avsnittet och tryck sedan på RETUR.

 5. Flytta bilder under lämpliga avsnitten enligt anvisningarna i ordna bilder.

  Om du vill höra Skärmläsaren läsa upp avsnittsnamnen i miniatyrrutan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen. JAWS läser inte upp avsnittsnamnen.

Ändra orienteringen för alla bilder i en presentation

Du kan ändra orienteringen för hela bilden från liggande till stående eller tvärtom.

 1. I vyn Normal trycker du på Alt + G, S, C. Fönstret Bildstorlek öppnas.

 2. I fönstret Bildstorlek tryck på TABB tills du hör ”bilder, är markerad”, följt av den aktuella bildorientering, till exempel ”liggande”.

  Med JAWS, du hör: ”orientering, bilder, <currently markerad option> alternativknapp markerat”.

  Tips: Med Skärmläsaren, om du vill lyssna på och flytta mellan alternativen i fönstret Bildstorlek du kan också trycka på SR tangenten + uppåt eller nedåt piltangent.

 3. Om du vill ändra orientering, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Du hör markerade orientering.

 4. Tryck på RETUR när du är klar med dina val visas. Du hör: ”Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen”. En bekräftelse öppnas.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill maximera storleken på innehållet, tryck på TABB tills du hör: ”maximera”. Om du har många av innehåll i en bild kan all text inte plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala innehåll så att den passar på bilden, tryck på TABB tills du hör: ”Kontrollera att anpassa”. Det här alternativet kan ändra storlek på innehållet så att en mindre teckensnittsstorlek så att den passar allt på bilden.

 6. Tryck på RETUR. Fokus flyttas till miniatyrfönstret.

Ändra storleken på dina bilder

Om du vill ändra bildstorleken kan du välja mellan två standardstorleksalternativ, Standard (4:3) och Bredbild (16:9), eller så kan du anpassa storleken på bilderna.

Ändra bildstorleken från bredbild till standard eller tvärtom

 1. I vyn Normal trycker du på Alt + G, s. Du hör det första objektet i menyn Bildstorlek. Med JAWS, du hör: ”nedre menyfliksområdet, anpassade grupprutan”.

 2. Gör något av följande i menyn Bildstorlek:

  • Om du vill välja standardstorleken tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör: ”Standard”.

  • Om du vill markera bredbild storlek tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör: ”bredbild”.

 3. Tryck på RETUR. Du hör: ”Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen”. En bekräftelse öppnas.

 4. Gör något av följande i Microsoft PowerPoint-fönstret:

  • Om du vill maximera storleken på innehållet, tryck på TABB tills du hör: ”maximera”. Om du har många av innehåll i en bild kan all text inte plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala innehåll så att den passar på bilden, tryck på TABB tills du hör: ”vara säker på att passa”. Det här alternativet kan ändra storlek på innehållet så att en mindre teckensnittsstorlek så att den passar allt på bilden.

 5. Tryck på RETUR. Fokus flyttas till miniatyrfönstret.

Anpassa storleken på bilderna

Du kan ändra storlek på bilderna om du vill använda anpassade dimensioner på annan skärm eller pappersstorlekar.

 1. I vyn Normal trycker du på Alt + G, S, C. Fönstret Bildstorlek öppnas.

 2. I fönstret Bildstorlek om du vill ändra storlek på bilderna, Välj formatet mål presentationens eller ange bildens höjd, bredd och orientering av presentationen:

  • Om du vill markera målet formatet från presentationen, tryck på TABB tills du hör: ”bildstorlek för”. Tryck på nedåtpilen Expandera nedrullningsbara menyn. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  • Så här anger du bredd och höjd:

   • Om du vill ändra bredden bilden, tryck på TABB tills du hör: ”bredd”. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör värdet eller anger ett värde.

   • Om du vill ändra höjden på bilden, tryck på TABB tills du hör: ”höjd”. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör värdet eller anger ett värde.

  Tips: Med Skärmläsaren, om du vill lyssna på och flytta mellan alternativen i fönstret Bildstorlek du kan också trycka på SR tangenten + uppåt eller nedåt piltangent.

 3. Tryck på RETUR när du är klar med dina val visas. Du hör: ”Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen”. En bekräftelse öppnas.

 4. Gör något av följande i fönstret Microsoft PowerPoint:

  • Om du vill maximera storleken på innehållet, tryck på TABB tills du hör ”maximera”. Om du har många av innehåll i en bild kan all text inte plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala innehåll så att den passar i en ny bild, tryck på TABB tills du hör: ”vara säker på att passa”. Det här alternativet kan ändra storlek på innehållet så att en mindre teckensnittsstorlek så att den passar allt på bilden.

 5. Tryck på RETUR. Fokus flyttas till miniatyrfönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS för att lägga till, ta bort och ordna bilder i dina presentationer. Du kan också ändra storlek och orientering av bilderna.

I följande, uppgifterna som ska utföras i vyn Normal i PowerPoint. Tryck på kommando + 1 om du vill gå till vyn Normal.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bilden layout eller på en ny mall layout.

Lägga till en ny bild baserad på den aktuella bilden

 1. Om du vill lägga till en ny bild baserat på layouten för föregående bild, tryck på Kommando + Skift + N. VoiceOver meddelar ”ny bild” i bildspelet PowerPoint och läggs till i bilden.

  Tips: Om du vill duplicera den aktuella bilden trycker du på Kommando+Skift+D.

Lägga till en ny bild utifrån en mallayout

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Du kommer till den flik som är markerad för tillfället. Om det behövs trycker du på vänster pilknapp tills du hör VoiceOver läsa upp fliken Start. Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken Start trycker du en gång på nedpilen för att gå till menyfliksområdet.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i menyfliksområdet.

 4. Tryck på högerpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Ny bild, menyknapp."

 5. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Skift+M. VoiceOver meddelar: "Ny bild, fönster. Ny bild, galleriet."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i galleriet.

 7. Tryck på piltangenterna för att navigera bland objekten. VoiceOver meddelar objekten när du flyttar.

 8. Tryck på Retur för att välja en layout. Bilden läggs till i bildspelet.

Ta bort en bild

 1. Tryck på Kommando+1 för att gå till vyn Normal.

 2. Tryck på F6 tills VoiceOver meddelar: "Miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: "I miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 4. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 5. När du är på den bild du vill ta bort trycker du på Delete. Bilden tas bort.

Ordna om bilder

Du kan ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den nuvarande platsen och klistra in den på en ny plats.

 1. Tryck på F6 i vyn Normal tills VoiceOver meddelar: "Miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: "I miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 3. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 4. När du är på bilden du vill flytta trycker du på Kommando+X för att klippa ut bilden.

 5. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 6. Tryck på Kommando+V för att klistra in bilden när du är på den bild efter vilken du vill placera den utklippta bilden.

Ordna bilderna i avsnitt

Du kan gruppera bilder till meningsfulla enheter genom att ordna dem i olika avsnitt. Om du t.ex. arbetar på en presentation tillsammans med andra kan du tilldela var och en av kollegorna ett avsnitt att arbeta med.

Avsnitten visas och meddelas i miniatyrfönstret i vyn Normal och i vyn Bildsortering.

 1. Gå till den första bilden i avsnittet i miniatyrfönstret i vyn Normal.

 2. Tryck på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte kommer till fliken Start trycker du på vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Start, flik, 1 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen för att gå till menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "Rullningsområde. Du är i ett rullningsområde.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "I rullningsområde, <antalet objekt>, <namnet på knappen där fokus är>.”

 5. Tryck på högerpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Avsnitt, menyknapp.” Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja alternativet Lägg till avsnitt.

 7. Skriv avsnittsnamnet och tryck på Retur. Avsnittet visas nu i miniatyrfönstret och VoiceOver läser upp avsnittsnamnet när du navigerar till det i miniatyrfönstret.

Ändra orienteringen för bilderna i en bilduppsättning

PowerPoint bilder konfigureras automatiskt i liggande orientering, men du kan ändra bildorientering till stående eller tvärtom.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken Design, tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”bildstorlek, menyknappen”.

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn. VoiceOver meddelar: "I Bildstorlek, galleriet <antalet objekt på menyn>, <den valda storleken>.”

 5. Tryck på TABB tills VoiceOver meddelar: ”Utskriftsformat”.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 7. Tryck på högerpil tills du kommer till önskat orienteringsalternativ, till exempel "Stående orientering för bilder" eller "Liggande orientering för bilder", och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja det.

 8. Tryck på TABB tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knappen”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg om du vill trycker du på knappen.

 9. Om det aktuella innehållet inte passar den valda orienteringen öppnas en dialogruta med en fråga om hur du vill skala innehållet så att det anpassas efter den valda orienteringen:

  • Tryck på TABB om du vill skala innehåll tills VoiceOver meddelar ”: skala nedåt, knappen”. Det här alternativet om du ändrar innehållet så att ditt innehåll och kan använda en mindre teckensnittsstorlek så att den passar allt på bilden.

  • Om du vill maximera storleken på innehållet, tryck på TABB tills VoiceOver meddelar ”: skala, knappen”. Om du har många av innehåll i en bild, allt på kanske inte får plats på bilden när du väljer det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Ändra storlek på bilderna

Om du vill ändra bildstorleken kan du välja mellan två standardalternativ, Standard (4:3) och Bredbild (16:9), eller så kan du anpassa storleken så att den passar perfekt.

Ändra bildstorleken från bredbild till standard eller tvärtom

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”bildstorlek, menyknappen”.

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn. VoiceOver meddelar: "I Bildstorlek, galleriet <antalet objekt på menyn>, <den valda storleken>.”

 5. Du flyttar mellan alternativen genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 6. Du väljer en storlek genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. Om du konverterar till en mindre storlek kanske du får upp en dialogruta där du tillfrågas om du vill skala innehållet efter den valda storleken:

  • Tryck på TABB om du vill skala innehåll tills VoiceOver meddelar: ”skala, standard, knappen”. Det här alternativet om du ändrar innehållet så att ditt innehåll och kan använda en mindre teckensnittsstorlek så att den passar allt på bilden.

  • Om du vill maximera storleken på innehållet, tryck på TABB tills VoiceOver meddelar: ”inte skala, knappen”. Om du har många av innehåll i en bild, allt på kanske inte får plats på bilden när du väljer det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Anpassa storleken på bilderna

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”bildstorlek, menyknappen”.

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn.

 5. Tryck på TABB tills VoiceOver meddelar: ”Utskriftsformat”.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 7. Tryck två gånger på högerpil. VoiceOver läser upp den valda storleken, till exempel "Bredbild" eller "Bildspel på skärmen (4:3)".

 8. Du visar alternativen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Du flyttar mellan alternativen genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt. Du väljer ett alternativ genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 10. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knappen”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja knappen.

 11. När du konverterar till en annan storlek kanske du får upp en dialogruta där du tillfrågas om du vill skala innehållet efter den valda storleken:

  • Tryck på TABB om du vill skala innehåll tills VoiceOver meddelar: ”skala ned knappen”. Det här alternativet om du ändrar innehållet så att ditt innehåll och kan använda en mindre teckensnittsstorlek så att den passar allt på bilden.

  • Om du vill maximera storleken på innehållet, tryck på TABB tills VoiceOver meddelar: ”skala upp knappen”. Om du har många av innehåll i en bild, allt på kanske inte får plats på bilden när du väljer det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint med VoiceOver inbyggda iOS-Skärmläsaren kan lägga till, ta bort och ordna bilder i dina presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till, ordna om och ta bort bilder i PowerPoint

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mallayout. Du kan också ta bort de bilder du inte behöver längre. Dessutom kan du ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från dess nuvarande plats och klistra in den på en ny plats.

Lägga till en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild framför vilken du vill lägga till en ny bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: ”Bild <bildnummer> av <totalt bildantal>.”

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Ny bild” och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 4. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden sveper du åt höger tills du hör "Layout, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger för att bläddra bland mallalternativen. VoiceOver läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör "Markerad" och namnet på den markerade layouten. Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Ordna om bilder

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.” En snabbmeny öppnas.

 4. På snabbmenyn sveper du åt vänster tills du hör ”Klipp ut, menyobjekt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild framför vilken du vill flytta den urklippta bilden. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad.”

 6. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Markera alla, menyalternativ.”

 7. Klistra in bilden genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klistra in, menyalternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.”

 4. Dubbeltryck på skärmen och svep åt vänster tills du hör: ”Ta bort, menyalternativ.”

 5. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till, ordna om och ta bort bilder i PowerPoint

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mallayout. Du kan också ta bort de bilder du inte behöver längre. Dessutom kan du ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från dess nuvarande plats och klistra in den på en ny plats.

Lägga till en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som kommer före den plats där du vill lägga till en ny bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: "Bild <bildnummer>."

 2. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Bilden markeras och redigeringsvyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Bakåtknapp, ej markerad" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrrutan.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Ny bild, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 5. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden sveper du åt höger i bildredigeringsvyn tills du hör "Layout, meny" och dubbeltrycker sedan på skärmen. I Layout-menyn sveper du åt höger för att bläddra bland mallalternativen. TalkBack läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör namnet på den markerade layouten och "Markerad." Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Ordna om bilder

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Redigera, knapp."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Klipp ut, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild efter vilken du vill flytta den urklippta bilden. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Redigera, knapp."

 5. Klistra in bilden genom att svepa åt höger tills du hör "Klistra in, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Redigera, knapp."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Ta bort, knapp."

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint Mobile med den inbyggda skärmläsaren i Windows för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mallayout. Du kan också ta bort de bilder du inte behöver längre. Dessutom kan du ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från dess nuvarande plats och klistra in den på en ny plats.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en bild

 1. I miniatyrfönstret presentationens Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

  Obs!: Om du vill gå till miniatyrfönstret från redigeringsvyn sveper du åt höger eller vänster tills du hör: ”Knappen Bakåt.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den valda bilden i miniatyrrutan.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör bilden innan du där du vill lägga till en bild. Skärmläsaren meddelar bilderna när du flyttar.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att markera bilden.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen för ny bild” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

Ändra layouten för en bild

 1. När du redigerar en bild, Svep åt höger tills du hör ”bild verktygsfältet Layout knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Layout-menyn”.

 2. Bläddra mallalternativ, Svep åt höger. Skärmläsaren meddelar mallarna när du flyttar. Du hör ”markerad” och layouten för den markerade layouten.

 3. Om du vill välja en mall, dubbelklicka på skärmen.

Ordna om bilder

 1. I miniatyrfönstret Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild du vill flytta. Skärmläsaren meddelar bilderna när du flyttar.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Anpassad."

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Klipp ut” och dubbeltryck sedan på skärmen på snabbmenyn.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild efter vilken du vill flytta den urklippta bilden. Dubbeltryck på skärmen för att öppna snabbmenyn. Du hör: "Anpassad."

 5. Klistra in bild, Svep åt höger tills du hör ”knappen Klistra in” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. I miniatyrfönstret Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild du vill ta bort. Skärmläsaren meddelar bilderna när du flyttar.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Anpassad."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Ta bort, knapp."

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till, ta bort och ordna dina bilder i dina presentationer. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bilden layout eller på en annan layout.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten, N, S, i Redigeringsvynjag. Menyn Ny bild öppnas.

 2. I menyn är en bildlayout baserat på den aktuella bilden markerad. Om du vill navigera andra layouter, trycker du på piltangenterna tills du hör layout och sedan på RETUR. Ny bild läggs till i presentationen.

Ordna om bilder

Du kan flytta bilder runt att ändra deras ordning i presentationen.

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör numret på den aktuella bilden i Redigeringsvyn. JAWS meddelar: ”bild panelen”.

 2. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill flytta.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta bilden mot början av presentationen trycker du på Ctrl + uppilen. Då flyttas bilden ett steg uppåt.

  • Om du vill flytta bilden mot slutet av presentationen trycker du på Ctrl + nedpil. Då flyttas bilden ett steg nedåt.

  • Om du vill placera bilden på den första bilden i presentationen, trycker du på Ctrl + Skift + uppil piltangent.

  • Om du vill placera bilden på den sista bilden i presentationen, trycker du på Ctrl + Skift + nedpil piltangent.

Ta bort bilder

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör numret på den aktuella bilden i Redigeringsvyn. JAWS meddelar: ”bild panelen”.

 2. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill ta bort.

 3. Tryck på Delete.

  Tips: Tryck på Ctrl + Z om du vill ångra borttagningen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×