Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangent bordet en skärm läsare för att lägga till, ta bort och ordna bilder i presentationen. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får också lära dig hur du ändrar bildens storlek och orientering.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mall.

Lägga till en ny bild baserat på den aktuella bildens layout

I en ny presentation läggs rubrikbilden till automatiskt. Du kan lägga till den nya bilden utifrån föregående bilds layout.

 1. Tryck på CTRL + M. Du hör "bild", följt av antalet bilder och platsen för den nya bilden i listan, och "markerad".

Lägga till en ny bild utifrån en mallayout

 1. I vyn Normal trycker du på ALT + H, I. Du hör rubriken på den första bildlayouten. Med JAWS hör du: "lämna menyrad, Office-tema", följt av den aktuella bildens nummer.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den Bildlayout du vill använda och tryck sedan på RETUR. Du hör numret på den nya bilden. Med JAWS hör du: "retur, ingen markering".

  Fokus flyttas till bildrutan.

Ta bort en bild

 1. I miniatyr fönstret trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör numret på den bild som du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete. Du hör numret på den aktuella bilden och dess placering på listan, följt av "markerad". Med JAWS hör du: "Enter, lämnar menyer, inga val".

Ordna om bilder

Du kan ordna om dina bilder genom att klippa ut bilden från den gamla platsen och klistra in den på den nya platsen.

 1. I miniatyr fönstret trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör numret på bilden du vill flytta.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta upp bilden i listan med bilder trycker du på Ctrl + Uppåtpil. Du hör det nya numret på bilden i listan.

  • Tryck på CTRL + NEDPIL för att flytta bilden nedåt i listan med bilder. Du hör det nya numret på bilden i listan.

  • Om du vill flytta bilden till början av presentationen trycker du på Ctrl+Skift+uppåtpil.

  • Om du vill flytta bilden till slutet av presentationen trycker du på Ctrl+Skift+nedåtpil.

Ordna bilder i avsnitt

Om du vill gruppera bilder till meningsfulla enheter kan du ordna dem i olika avsnitt. Om du t.ex. arbetar på en presentation tillsammans med andra kan du tilldela var och en av kollegorna ett avsnitt att arbeta med.

Avsnitten visas och annonseras i miniatyr fönstret i vyn Normal och i vyn bild sortering . De visas eller annonseras inte i vyn bild spel .

 1. I miniatyr fönstret trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör den bild som du vill ska vara den första bilden i ett avsnitt.

 2. Tryck på ALT + H, T1. Du hör: "Lägg till paragraf".

 3. Om du vill lägga till ett avsnitt som inte är rubrik trycker du på RETUR. Du hör: "byta namn på avsnittet."

 4. Skriv det nya namnet för avsnittet och tryck på RETUR.

 5. Flytta bilder under lämpliga avsnitt enligt anvisningarna i ordna om bilder.

  Om du vill höra Skärmläsaren läsa upp avsnittsnamnen i miniatyrrutan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen. JAWS läser inte upp avsnittsnamnen.

Ändra orienteringen för alla bilder i en presentation

Du kan ändra orienteringen på hela bild uppsättningen från liggande till stående eller tvärtom.

 1. I vyn Normal trycker du på Alt + G, S, C. Fönstret bild storlek öppnas.

 2. I fönstret bild storlek trycker du på TABB tills du hör "bilder, markerad", följt av den aktuella bild orienteringen, till exempel "liggande".

  Med JAWS hör du: "orientering, bilder, <markerat alternativ>, alternativ knapp markerad."

  Tips: Med skärm läsaren kan du också lyssna på och förflytta dig mellan alternativen i fönstret bild storlek genom att trycka på ESC-tangenten + UPPIL eller NEDPIL.

 3. Om du vill ändra orientering trycker du på uppåt-eller nedåtpilen. Du hör den valda orienteringen.

 4. När du är klar med markeringen trycker du på RETUR. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". Ett bekräftelsefönster öppnas.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill maximera storleken på innehållet trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "maximera". Om du har mycket innehåll på en bild kanske all text inte får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skalförändra innehållet så att det ryms på bilden trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Säkerställ passning". Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden.

 6. Tryck på Retur. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Ändra storleken på dina bilder

Om du vill ändra bildstorleken kan du välja mellan två standardstorleksalternativ, Standard (4:3) och Bredbild (16:9), eller så kan du anpassa storleken på bilderna.

Ändra bildstorleken från bredbild till standard eller tvärtom

 1. I vyn Normal trycker du på Alt + G, S. Du hör det första objektet i menyn bild storlek . Med JAWS hör du: "nedre menyfliksområdet, anpassad grupp ruta".

 2. Gör något av följande i menyn Bildstorlek:

  • Välj standard storleken genom att trycka på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör: "standard."

  • Välj widescreen-storleken genom att trycka på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör: "widescreen".

 3. Tryck på Retur. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". Ett bekräftelsefönster öppnas.

 4. Gör något av följande i fönstret Microsoft PowerPoint :

  • Om du vill maximera storleken på innehållet trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "maximera". Om du har mycket innehåll på en bild kanske all text inte får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skalförändra innehållet så att det ryms på bilden trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Säkerställ passning". Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden.

 5. Tryck på Retur. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Anpassa storleken på bilderna

Du kan ändra storlek på bilderna om du vill använda anpassade dimensioner på annan skärm eller pappersstorlekar.

 1. I vyn Normal trycker du på Alt + G, S, C. Fönstret bild storlek öppnas.

 2. I fönstret bild storlek kan du ändra storleken på dina bilder genom att antingen välja mål format för presentationen eller ange höjd, bredd och orientering för presentationen:

  • Om du vill välja mål format för presentationen trycker du på TABB tills du hör: "bild storlek för". Tryck på nedåtpilen för att visa den nedrullningsbara menyn. Tryck på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på RETUR.

  • Så här anger du bredd och höjd:

   • Om du vill ändra bild bredden trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "bredd". Tryck på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det värde du vill ha, eller Skriv ett värde.

   • Om du vill ändra bild höjden trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "höjd". Tryck på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det värde du vill ha, eller Skriv ett värde.

  Tips: Med skärm läsaren kan du också lyssna på och förflytta dig mellan alternativen i fönstret bild storlek genom att trycka på ESC-tangenten + UPPIL eller NEDPIL.

 3. När du är klar med markeringen trycker du på RETUR. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". Ett bekräftelsefönster öppnas.

 4. Gör något av följande i fönstret Microsoft PowerPoint:

  • Om du vill maximera storleken på innehållet trycker du på TABB-tangenten tills du hör "maximera". Om du har mycket innehåll på en bild kanske all text inte får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skalförändra innehållet så att det ryms på den nya bilden trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Säkerställ passning". Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden.

 5. Tryck på Retur. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att lägga till, ta bort och ordna bilder i dina presentationer. Du kan även ändra storlek och riktning på bilderna.

I följande utförs aktiviteterna i vyn Normal i PowerPoint. Du går till vyn Normal genom att trycka på Kommando+1.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mall.

Lägga till en ny bild baserad på den aktuella bilden

 1. Om du vill lägga till en ny bild baserat på den föregående bildens layout trycker du på kommando + SKIFT + N i PowerPoint bild spel. I VoiceOver hör du "Ny bild" och bilden läggs till.

  Tips: Om du vill duplicera den aktuella bilden trycker du på Kommando+Skift+D.

Lägga till en ny bild utifrån en mallayout

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Du kommer till den flik som är markerad för tillfället. Om det behövs trycker du på vänster pilknapp tills du hör VoiceOver läsa upp fliken Start. Markera fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken Start trycker du en gång på nedpilen för att gå till menyfliksområdet.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i menyfliksområdet.

 4. Tryck på högerpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Ny bild, menyknapp."

 5. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Skift+M. VoiceOver meddelar: "Ny bild, fönster. Ny bild, galleriet."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i galleriet.

 7. Tryck på piltangenterna för att navigera bland objekten. VoiceOver meddelar objekten när du flyttar.

 8. Tryck på Retur för att välja en layout. Bilden läggs till i bildspelet.

Ta bort en bild

 1. Tryck på Kommando+1 för att gå till vyn Normal.

 2. Tryck på F6 tills VoiceOver meddelar: "Miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: "I miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 4. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 5. När du är på den bild du vill ta bort trycker du på Delete. Bilden tas bort.

Ordna om bilder

Du kan ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den nuvarande platsen och klistra in den på en ny plats.

 1. Tryck på F6 i vyn Normal tills VoiceOver meddelar: "Miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: "I miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 3. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 4. När du är på bilden du vill flytta trycker du på Kommando+X för att klippa ut bilden.

 5. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 6. Tryck på Kommando+V för att klistra in bilden när du är på den bild efter vilken du vill placera den utklippta bilden.

Ordna bilderna i avsnitt

Du kan gruppera bilder till meningsfulla enheter genom att ordna dem i olika avsnitt. Om du t.ex. arbetar på en presentation tillsammans med andra kan du tilldela var och en av kollegorna ett avsnitt att arbeta med.

Avsnitten visas och annonseras i miniatyr fönstret i vyn Normal och i vyn bild sortering .

 1. Gå till den första bilden i avsnittet i miniatyrfönstret i vyn Normal.

 2. Tryck på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte kommer till fliken Start trycker du på vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Start, flik, 1 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen för att gå till menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "Rullningsområde. Du är i ett rullningsområde.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "I rullningsområde, <antalet objekt>, <namnet på knappen där fokus är>.”

 5. Tryck på högerpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Avsnitt, menyknapp.” Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja alternativet Lägg till avsnitt.

 7. Skriv avsnittsnamnet och tryck på Retur. Avsnittet visas nu i miniatyrfönstret och VoiceOver läser upp avsnittsnamnet när du navigerar till det i miniatyrfönstret.

Ändra orienteringen för bilderna i en bilduppsättning

PowerPoint bilder ställs in automatiskt i liggande orientering, men du kan ändra bild orienteringen till stående eller vice versa.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken design trycker du på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: "bild storlek, meny knapp."

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn. VoiceOver meddelar: "I Bildstorlek, galleriet <antalet objekt på menyn>, <den valda storleken>.”

 5. Tryck på TABB-tangenten tills VoiceOver meddelar: "utskrifts format."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 7. Tryck på högerpil tills du kommer till önskat orienteringsalternativ, till exempel "Stående orientering för bilder" eller "Liggande orientering för bilder", och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja det.

 8. Tryck på TABB tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Du trycker på knappen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Om det aktuella innehållet inte passar den valda orienteringen öppnas en dialogruta med en fråga om hur du vill skala innehållet så att det anpassas efter den valda orienteringen:

  • Om du vill skalförändra innehållet trycker du på TABB-tangenten tills VoiceOver meddelar: "Scale Down, knapp." Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera storleken på innehållet trycker du på TABB tills VoiceOver meddelar: "öka, knapp." Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Ändra storlek på bilderna

Om du vill ändra bildstorleken kan du välja mellan två standardalternativ, Standard (4:3) och Bredbild (16:9), eller så kan du anpassa storleken så att den passar perfekt.

Ändra bildstorleken från bredbild till standard eller tvärtom

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: "bild storlek, meny knapp."

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn. VoiceOver meddelar: "I Bildstorlek, galleriet <antalet objekt på menyn>, <den valda storleken>.”

 5. Du flyttar mellan alternativen genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 6. Du väljer en storlek genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. Om du konverterar till en mindre storlek kanske du får upp en dialogruta där du tillfrågas om du vill skala innehållet efter den valda storleken:

  • Om du vill skalförändra innehållet trycker du på TABB tills VoiceOver meddelar: "skala, standard, knapp." Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera storleken på innehållet trycker du på tabbtangenten tills VoiceOver meddelar: "skala inte, knapp." Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Anpassa storleken på bilderna

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: "bild storlek, meny knapp."

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills VoiceOver meddelar: "utskrifts format."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 7. Tryck två gånger på högerpil. VoiceOver läser upp den valda storleken, till exempel "Bredbild" eller "Bildspel på skärmen (4:3)".

 8. Du visar alternativen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Du flyttar mellan alternativen genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt. Du väljer ett alternativ genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 10. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Du väljer knappen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 11. När du konverterar till en annan storlek kanske du får upp en dialogruta där du tillfrågas om du vill skala innehållet efter den valda storleken:

  • Om du vill skalförändra innehållet trycker du på TABB-tangenten tills VoiceOver meddelar: "Scale Down, knapp." Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera storleken på innehållet trycker du på TABB tills VoiceOver meddelar: "öka, knapp." Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att lägga till, ta bort och ordna bilder i dina presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till, ordna om och ta bort bilder i PowerPoint

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mall, eller ta bort de som du inte behöver längre. Du kan också ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den aktuella platsen och klistra in den på en ny plats.

Lägga till en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild framför vilken du vill lägga till en ny bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: ”Bild <bildnummer> av <totalt bildantal>.”

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Ny bild” och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 4. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden sveper du åt höger tills du hör "Layout, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger för att bläddra bland mallalternativen. VoiceOver läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör "Markerad" och namnet på den markerade layouten. Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Ordna om bilder

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.” En snabbmeny öppnas.

 4. På snabbmenyn sveper du åt vänster tills du hör ”Klipp ut, menyobjekt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild som du vill flytta den kopierade bilden till och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 6. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Markera alla, menyalternativ.”

 7. Klistra in bilden genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klistra in, menyalternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.”

 4. Dubbeltryck på skärmen och svep åt vänster tills du hör: ”Ta bort, menyalternativ.”

 5. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till, ordna om och ta bort bilder i PowerPoint

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mall, eller ta bort de som du inte behöver längre. Du kan också ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den aktuella platsen och klistra in den på en ny plats.

Lägga till en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som kommer före den plats där du vill lägga till en ny bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: "Bild <bildnummer>."

 2. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Bilden markeras och redigeringsvyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Bakåtknapp, ej markerad" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrrutan.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Ny bild, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 5. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden sveper du åt höger i bildredigeringsvyn tills du hör "Layout, meny" och dubbeltrycker sedan på skärmen. I Layout-menyn sveper du åt höger för att bläddra bland mallalternativen. TalkBack läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör namnet på den markerade layouten och "Markerad." Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Ordna om bilder

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Redigera, knapp."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Klipp ut, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild efter vilken du vill flytta den klippta bilden och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Redigera, knapp."

 5. Klistra in bilden genom att svepa åt höger tills du hör "Klistra in, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Redigera, knapp."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Ta bort, knapp."

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint Mobile med den inbyggda skärmläsaren i Windows för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny mall, eller ta bort de som du inte behöver längre. Du kan också ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den aktuella platsen och klistra in den på en ny plats.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en bild

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger i miniatyrfönstret för presentationen tills du hör: ”Objekt.”

  Obs!: Om du vill gå till miniatyrfönstret från redigeringsvyn sveper du åt höger eller vänster tills du hör: ”Knappen Bakåt.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den valda bilden i miniatyrrutan.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör bilden innan du vill lägga till en bild. Skärm läsaren läser upp bilderna när du flyttar.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att markera bilden.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Ny bild” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

Ändra layouten för en bild

 1. När du redigerar en bild sveper du åt höger tills du hör "bild verktygsfält, layout, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Layout-menyn."

 2. Svep åt höger för att bläddra bland mallalternativen. Skärmläsaren läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör ”Markerad” och namnet på den markerade layouten.

 3. Dubbeltryck på skärmen om du vill välja en mall.

Ordna om bilder

 1. I miniatyr fönstret sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: "objekt." Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör den bild som du vill flytta. Skärm läsaren läser upp bilderna när du flyttar.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Anpassad."

 3. Svep åt höger på snabb menyn tills du hör "knappen Klipp ut" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild efter vilken du vill flytta den klippta bilden och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Anpassad."

 5. Klistra in bilden genom att svepa åt höger tills du hör "knappen Klistra in" och dubbel tryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. I miniatyr fönstret sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: "objekt." Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör den bild som du vill ta bort. Skärm läsaren läser upp bilderna när du flyttar.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Anpassad."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Ta bort, knapp."

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att lägga till, ta bort och ordna bilder i dina presentationer. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en annan layout.

 1. I redigeringsvyntrycker du på Alt + Windows-tangenten, N, S, I. Menyn ny bild öppnas.

 2. I menyn är en bildlayout som är baserad på den aktuella bilden markerad. Om du vill navigera bland de andra layouterna trycker du på piltangenterna tills du hör den layout du vill använda och trycker sedan på RETUR. Den nya bilden läggs till i presentationen.

Ordna om bilder

Du kan flytta bilderna för att ändra ordningen i presentationen.

 1. I redigeringsvyntrycker du på CTRL + F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. JAWS meddelar "Bildpanel."

 2. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill flytta.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta bilden mot början av presentationen trycker du på Ctrl + uppilen. Då flyttas bilden ett steg uppåt.

  • Om du vill flytta bilden mot slutet av presentationen trycker du på Ctrl + nedpil. Då flyttas bilden ett steg nedåt.

  • Om du vill lägga bilden först i presentationen trycker du på Ctrl + Skift + uppil.

  • Om du vill lägga bilden sist i presentationen trycker du på Ctrl + Skift + nedpil.

Ta bort bilder

 1. I redigeringsvyntrycker du på CTRL + F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. JAWS meddelar "Bildpanel."

 2. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill ta bort.

 3. Tryck på Delete.

  Tips: Tryck på Ctrl + Z om du vill ångra borttagningen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×