Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare för att ge dokumentet ett professionellt utseende genom att göra stycken som ser ut som du vill använda. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du ställer in avståndet före och efter varje punkt och storleken på dess indrag och linjer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange avstånd för. Tryck på Ctrl + A om du vill ange styckeavståndet för hela dokumentet.

 2. Tryck på Alt + P, SB om du vill ange avståndet före ett stycke. Du hör: ”stycke, avstånd före” Använd upp- och NEDPIL tangenter tills du hör punkten som du vill använda eller Skriv punkten det värde du vill använda (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på RETUR. Mindre punktvärden representerar mindre utrymme.

 3. Tryck på Alt + P, SA om du vill ange avståndet efter ett stycke. Du hör: ”stycke, avstånd efter” Använd upp- och NEDPIL tangenter tills du hör punkten som du vill använda eller Skriv punkten det värde du vill använda (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på RETUR.

Fler alternativ för avstånd

 • Att snabbt ställer du in radavståndet för ett visst stycke i Word, trycker du på Alt + H, K. Du hör: ”rad- och styckeavstånd”. Använd upp- och nedpilarna för att välja från en lista över vanliga rads avstånd storlekar och tryck på RETUR om du vill använda den.

 • Om du vill ange ett styckeavstånd som standardavstånd gör du följande:

  1. Markera texten som innehåller det styckeavstånd du vill använda som standardavståndet i dokumentet.

  2. Tryck på Alt + H, sida om du vill öppna dialogrutan stycke

  3. Om du vill ange styckeavståndet som standard, trycker du på Alt + D.

  4. I dialogrutan Microsoft Word Använd upp- och nedpilarna för att välja det här dokumentet eller alternativet alla dokument, tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck sedan på RETUR.

  5. Tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck på RETUR om du vill stänga dialogrutan stycke.

Ange styckeindrag

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ställa in indrag för. Tryck på Ctrl + A Om du vill ange styckeindrag för hela dokumentet.

 2. Om du vill ange storleken på vänster indrag, trycker du på Alt + P, IL. Du hör: ”punkt, vänster indrag”. Använd tangenterna UPPIL och NEDPIL för eller skriver du in värdet (till exempel .25 eller .5) och sedan på RETUR.

 3. Om du vill ange storleken på det högra indraget, trycker du på Alt + P, IR. Du hör: ”punkt, Indrag höger”. Använd tangenterna UPPIL och NEDPIL för eller skriver du in värdet (till exempel .25 eller .5) och sedan på RETUR.

Fler alternativ för att ange indrag

 • Om du snabbt vill lägga till ett indrag för första raden i ett stycke flyttar du fokus till början av den första raden i stycket och tryck på TABB-tangenten. Med ett indrag på första raden får den första raden i ett stycke ett större indrag än övriga rader i stycket.

 • Om du vill ange ett indrag som standardindrag gör du följande:

  1. Markera texten som innehåller styckeindrag som du vill använda som standardindrag i dokumentet.

  2. Tryck på Alt + H, sida om du vill öppna dialogrutan stycke

  3. Om du vill använda styckeindrag i som standard, trycker du på Alt + D.

  4. I dialogrutan Microsoft Word Använd upp- och nedpilarna för att välja det här dokumentet eller alternativet alla dokument, tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck sedan på RETUR.

  5. Tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck på RETUR om du vill stänga dialogrutan stycke.

 • Använda funktionen motstående indrag, där spegla varandra styckeindrag på motstående sidor för bok format utskrift. Vänster indrag blir inuti indrag och höger indrag blir indrag utsida . Aktivera motstående indrag:

  1. Markera texten som innehåller styckeindrag som du vill spegla på motstående sidor i dokumentet.

  2. Tryck på Alt + H, sida om du vill öppna dialogrutan stycke

  3. Om du vill aktivera motstående indrag, trycker du på Alt + M.

  4. Tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck på RETUR om du vill stänga dialogrutan stycke .

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att ge dokumentet ett professionellt utseende genom att göra stycken som ser ut som du vill använda.

Du kan ange avståndet före och efter varje stycke och storleken på indrag med hjälp av tangentbordet och en skärmläsare. Du kan också skapa ett indrag på endast första raden i ett stycke, eller skapa ett hängande indrag där den första raden i stycket inte har indrag men efterföljande rader har indrag.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera de stycken i dokumentet som du vill ange avstånd för.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Använd alternativen i gruppen Avstånd och gör något av följande:

  • Du anger avståndet före ett stycke genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör den aktuella avståndsstorleken och "Före, redigera text".

  • Du anger avståndet efter ett stycke genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör den aktuella avståndsstorleken och "Efter, redigera text".

  I fältet Före eller Efter skriver du ett punktvärde, till exempel 6 eller 18 (lägre punktvärden representerar kortare avstånd).

 4. Du stänger dialogrutan Stycke och återgår till dokumentet genom att trycka på Retur.

Ställa in radavstånd

 1. Om du vill ändra radavståndet i ett stycke markerar du det stycke som du vill formatera och trycker på Alt+Kommando+M för att öppna dialogrutan Stycke.

 2. Du väljer ett radavstånd genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör "Radavstånd" följt av radavståndsalternativet. Du öppnar alternativlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ för radavstånd du vill ha. För att välja trycker du på blanksteg.

 3. Om du väljer ett anpassningsbart alternativ, till exempel Flera, för att ange avståndsstorlek trycker du på Tabb. Du hör den aktuella avståndsstorleken och "Vid". Skriv sedan ett värde.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera de stycken där du vill ha indrag av första raden i stycket.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill ha indrag av första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Special, popup-knapp." Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: ”Första raden.” För att välja trycker du på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på den första radens indrag. Du hör den aktuella indragsstorleken och "Med". Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Obs!: Alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera stycket där du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket (hängande indrag).

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill skapa ett hängande indrag använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Special, popup-knapp." Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: ”Hängande.” För att välja trycker du på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på indraget. Du hör den aktuella indragsstorleken och "Med". Skriv sedan ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera de stycken i dokumentet där du vill öka eller minska vänster eller höger indrag.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill ändra indraget från vänster marginal trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Före text."

  • Om du vill ändra indraget från höger marginal trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Efter text."

  Du anger indragsstorleken genom att skriva ett tal i cm. Indragsstorleken meddelas.

 4. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera det stycke som du vill ange avstånd i dokumentet.

 2. Gå till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbelknacka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Lägga till blanksteg före stycke, Svep åt höger tills du hör ”Lägg till blanksteg före stycke knappen” och dubbelknacka på skärmen.

  • Lägga till utrymme efter stycke, Svep åt höger tills du hör ”Lägg till blanksteg efter stycke knappen” och dubbelknacka på skärmen.

  • Ta bort avståndet före stycket, Svep åt höger tills du hör ”ta bort blanksteget före stycket knappen” och dubbelknacka på skärmen.

  • Att ta bort utrymme efter stycke, Svep åt höger tills du hör ”ta bort utrymme efter stycke knappen” och dubbelknacka på skärmen.

Obs!: Du kan bara byta blanksteg före och efter ett stycke eller inaktivera, så att alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det finns inte utrymme före eller efter ett stycke redan och alternativet för att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det finns för närvarande avståndet före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Markera det stycke vars radavstånd du vill lägga till i dokumentet.

 2. Gå till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbelknacka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”knappen radavstånd” och dubbelklicka på skärmen.

 6. Behåll svepa höger för att gå igenom de tillgängliga rad avståndsvärden: 1.01,15, 1,5, 2.0, 2,5 och 3.0. Tryck på skärmen för att ställa in radavståndet när du hör önskat värde, dubbla.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera det stycke som du vill dra in i dokumentet.

 2. Gå till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbelknacka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Special indrag knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”första raden knappen” och dubbelklicka på skärmen.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera det stycke som du vill dra in i dokumentet.

 2. Gå till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbelknacka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Special indrag knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”hängande knappen” och dubbelknacka på skärmen.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera det stycke som du vill dra in i dokumentet.

 2. Gå till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbelknacka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Gör något av följande:

  • Öka indrag, Svep åt höger tills du hör ”Öka indrag position” och dubbelklicka på skärmen.

  • För att minska indrag, Svep åt höger tills du hör ”Minska indrag position” och dubbelklicka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan du ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera det stycke vars avstånd du vill formatera i dokumentet.

 2. Så här går du till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbelknacka på skärmen.

 3. Om du vill välja fliken Start, dubbelklicka på skärmen, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Home fliken” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering menyn” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Lägga till blanksteg före stycke, Svep åt höger tills du hör ”Lägg till blanksteg före stycke knappen” och dubbelknacka på skärmen.

  • Lägga till utrymme efter stycke, Svep åt höger tills du hör ”Lägg till blanksteg efter stycke knappen” och dubbelknacka på skärmen.

  • Ta bort avståndet före stycket, Svep åt höger tills du hör ”ta bort blanksteget före stycket knappen” och dubbelknacka på skärmen.

  • Att ta bort utrymme efter stycke, Svep åt höger tills du hör ”ta bort utrymme efter stycke knappen” och dubbelknacka på skärmen.

Obs!: Du kan bara byta blanksteg före och efter ett stycke eller inaktivera, så att alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det finns inte utrymme före eller efter ett stycke redan och alternativet för att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det finns för närvarande avståndet före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Markera det stycke vars avstånd du vill formatera i dokumentet.

 2. Så här går du till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbelknacka på skärmen.

 3. Om du vill välja fliken Start, dubbelklicka på skärmen, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Home fliken” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering menyn” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”kombinationsruta linje avstånd” och dubbelknacka på skärmen.

 6. Behåll svepa höger för att gå igenom de tillgängliga rad avståndsvärden: 1.01,15, 1,5, 2.0, 2,5 och 3.0. Tryck på skärmen för att ställa in radavståndet när du hör önskat värde, dubbla.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera det stycke vars avstånd du vill formatera i dokumentet.

 2. Så här går du till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbelknacka på skärmen.

 3. Om du vill välja fliken Start, dubbelklicka på skärmen, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Home fliken” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering menyn” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Special indrag menyn” och dubbelknacka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”första raden, avmarkerat, bytet”, och dubbelknacka på skärmen.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera det stycke vars avstånd du vill formatera i dokumentet.

 2. Så här går du till menyfliksområdet, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbelknacka på skärmen.

 3. Om du vill välja fliken Start, dubbelklicka på skärmen, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Home fliken” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering menyn” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Special indrag menyn” och dubbelknacka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”hängande avmarkerat, bytet”, och dubbelknacka på skärmen.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera det stycke som du vill dra in i dokumentet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öka indraget, Svep åt höger tills du hör ”knappen Öka indrag” och dubbelknacka på skärmen.

  • Om du vill minska indraget, Svep åt höger tills du hör ”knappen Minska indrag” och dubbelknacka på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Placera insättningspunkten någonstans i det stycke som du vill ange avstånd.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Swip e höger tills du hör ”fler alternativ”, och dubbelklicka sedan på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör den aktuella fliken och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. På fliken Start, Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering” och dubbelknacka på skärmen.

 7. Gör något av följande:

  • Lägga till blanksteg före stycke, Svep åt höger tills du hör ”Lägg till blanksteg före stycke” och dubbelknacka på skärmen.

  • Lägga till utrymme efter stycke, Svep åt höger tills du hör ”Lägg till blanksteg efter stycke” och dubbelknacka på skärmen.

  • Ta bort avståndet före stycket, Svep åt höger tills du hör ”ta bort blanksteget före stycket” och dubbelknacka på skärmen.

  • Att ta bort utrymme efter stycke, Svep åt höger tills du hör ”ta bort utrymme efter stycke” och dubbelknacka på skärmen.

Obs!: Du kan bara byta blanksteg före och efter ett stycke eller inaktivera, så att alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det finns inte utrymme före eller efter ett stycke redan och alternativet för att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det finns för närvarande avståndet före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Placera insättningspunkten Peka någonstans i stycket vars radavstånd du vill ange.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Swip e höger tills du hör ”fler alternativ”, och dubbelklicka sedan på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör den aktuella fliken och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. På fliken Start, Svep åt höger tills du hör ”styckeformatering” och dubbelknacka på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör ”radavstånd, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 8. Behåll svepa höger för att gå igenom avståndsvärden tillgängliga rad. Tryck på skärmen för att ställa in radavståndet när du hör önskat värde, dubbla.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Word Mobile för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Online med en skärmläsare för att ge dokumentet ett professionellt utseende genom att göra stycken som ser ut som du vill använda. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du ställer in avståndet före och efter varje punkt och storleken på dess indrag och linjer.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Ange stycke och radavstånd

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange avståndet för genom att flytta insättningspunkten till början av stycket och trycka på Skift + Ctrl + Nedpil piltangent. Tryck på Ctrl + A Om du vill ange styckeavståndet för hela dokumentet.

 2. Om du vill ange avståndet före ett stycke genom att trycka på Alt + Windows-tangenten och tryck sedan på P, SB. Du hör: ”avstånd före”. Använd upp- och NEDPIL tangenter tills du hör punkten som du vill använda eller Skriv punkten det värde du vill använda (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på RETUR. Mindre punktvärden representerar mindre utrymme.

 3. Om du vill ange avståndet efter ett stycke genom att trycka på Alt + Windows-tangenten och tryck sedan på P, SA. Du hör: ”avstånd efter”. Använd upp- och NEDPIL tangenter tills du hör punkten som du vill använda eller Skriv punkten det värde du vill använda (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på RETUR.

 4. Att ställa in radavstånd för ett markerat stycke, tryck på Alt + Windows-tangenten och tryck sedan på H, 02. Du hör: ”radavstånd”. Tryck på RETUR, använda upp och nedpilarna för att välja från en lista över vanliga rads avstånd storlekar och tryck på RETUR om du vill använda den.

Ange styckeindrag

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ställa in indrag för genom att flytta insättningspunkten till början av stycket och trycka på Skift + Ctrl + Nedpil piltangent. Tryck på Ctrl + A Om du vill ange styckeindrag för hela dokumentet.

 2. Om du vill ange storleken på vänster indrag, trycker du på Alt + Windows-tangenten, P, IL. Du hör: ”indrag vänster”. Om du vill ange det värde du vill använda upp nedpilarna eller Skriv värdet (till exempel .25 eller .5) och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill ange storleken på det högra indraget, trycker du på Alt + Windows-tangenten, P, IL. Du hör: ”Indrag höger”. Om du vill ange det värde du vill använda upp nedpilarna eller Skriv värdet (till exempel .25 eller .5) och tryck sedan på RETUR.

 4. Flytta fokus till början av den första raden i stycket och tryck på TABB om du vill lägga till ett indrag av första raden i ett stycke. Med indrag av första raden, första raden i ett stycke har ett större indrag än övriga rader i stycket.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×