Använda en skärmläsare för att ändra indrag och avstånd i Outlook

Använda en skärmläsare för att ändra indrag och avstånd i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Outlook med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att ange avstånd före och efter varje stycke och storlek på indrag. Du kan också skapa ett indrag enbart på första raden i ett stycke, eller skapa ett hängande indrag där den första raden i stycket inte har indrag men efterföljande rader har indrag. Du kan även ändra radavstånd för ett stycke.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. När du skriver ett meddelande markerar du det stycke som du vill ange avstånd för. Tryck på Ctrl+A om du vill ange styckeavståndet för hela meddelandet.

 2. Tryck på Alt+O om du vill öppna fliken Formatera text. Tryck sedan på P och på G. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd. Du hör: ”Fönstret Stycke. Justering.” I JAWS hör du: ”Dialogrutan Stycke. Sidan Indrag och avstånd.”

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Före” för att ange avståndet före ett stycke. Tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18). (Lägre punktvärden representerar kortare avstånd.)

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Efter” för att ange avståndet efter ett stycke. Tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18).

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Ställa in radavstånd

 1. Om du vill ändra radavståndet i ett stycke markerar du stycket som du vill formatera.

 2. Tryck på Alt+O för att gå till fliken Formatera text. Tryck sedan på P och på G. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Du väljer ett radavstånd genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör ”Radavstånd” följt av radavståndsalternativet.

 4. Tryck på blanksteg så att alternativlistan öppnas. Använd sedan upp- eller nedpilen tills du hör det radavståndsalternativ som du vill använda. Välj med Retur.

  Om du väljer ett anpassningsbart alternativ, till exempel Flera, för att ange avståndsstorlek trycker du på Tabb. Du hör ”Vid” och den aktuella avståndsstorleken. Skriv sedan ett värde.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera de stycken där du vill ha indrag av första raden i stycket när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt+O om du vill öppna fliken Formatera text. Tryck sedan på P och på G. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd. Du hör: ”Fönstret Stycke. Justering.” I JAWS hör du: ”Dialogrutan Stycke. Sidan Indrag och avstånd.”

 3. Om du vill ha indrag av första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Tabb tills du hör: ”Special, <indragsalternativ> redigerbar kombinationsruta”. I JAWS hör du: ”Särskild kolumn kombinationsruta, <indragsalternativ>”. Om du vill göra indrag av första raden trycker du på blanksteg och använder sedan uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör: ”Första raden.” Tryck på Retur för att välja den.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på den första radens indrag. Du hör ”Med” och den aktuella indragsstorleken. Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Obs!: Alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera stycket där du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket (hängande indrag) när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt+O om du vill öppna fliken Formatera text. Tryck sedan på P och på G. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd. Du hör: ”Fönstret Stycke. Justering.” I JAWS hör du: ”Dialogrutan Stycke. Sidan Indrag och avstånd.”

 3. Om du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Tabb tills du hör: ”Special, <indragsalternativ> redigerbar kombinationsruta”. I JAWS hör du: ”Särskild kolumn kombinationsruta, <indragsalternativ>”.

  Om du vill skapa ett hängande indrag trycker du på blanksteg och använder sedan uppilen eller nedpilen tills du hör: ”Hängande.” Tryck på Retur för att välja den.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på indraget. Du hör ”Med” och den aktuella indragsstorleken. Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera de stycken där du vill öka eller minska vänster eller höger indrag när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt+O om du vill öppna fliken Formatera text. Tryck sedan på P och på G. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd. Du hör: ”Fönstret Stycke. Justering.” I JAWS hör du: ”Dialogrutan Stycke. Sidan Indrag och avstånd.”

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill ändra indraget från vänster marginal trycker du på Tabb tills du hör: ”Vänster”.

  • Om du vill ändra indraget från höger marginal trycker du på Tabb tills du hör: ”Höger”.

  Du anger indragsstorleken genom att skriva ett tal i cm. Indragsstorleken meddelas.

 4. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×