Använda en skärmläsare för att ändra indrag och avstånd i Outlook

Använda en skärmläsare för att ändra indrag och avstånd i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Outlook med läsaren tangentbord och skärmen för att ange avståndet före och efter varje punkt och storleken på dess indrag. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du kan också skapa ett indrag i den första raden i ett stycke eller skapa ett hängande indrag, där den första raden i stycket inte indragen, men alla efterföljande rader är. Du kan dessutom ändra radavståndet för ett stycke.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. När du skriver ett meddelande markerar du det stycke som du vill ange avstånd för. Tryck på Ctrl+A om du vill ange styckeavståndet för hela meddelandet.

 2. Gå till fliken Formatera Text, trycka på Alt + O, P, G. Dialogrutan stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd. Du hör: ”stycke fönster. Justering ”. I JAWS du hör: ”dialogrutan stycke. Indrag och avstånd sidan ”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Före” för att ange avståndet före ett stycke. Tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18). (Lägre punktvärden representerar kortare avstånd.)

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Efter” för att ange avståndet efter ett stycke. Tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18).

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Ställa in radavstånd

 1. Om du vill ändra radavståndet i ett stycke markerar du stycket som du vill formatera.

 2. Gå till fliken Formatera Text, trycka på Alt + O, P, G. Dialogrutan stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Du väljer ett radavstånd genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör ”Radavstånd” följt av radavståndsalternativet.

 4. Tryck på blanksteg så att alternativlistan öppnas. Använd sedan upp- eller nedpilen tills du hör det radavståndsalternativ som du vill använda. Välj med Retur.

  Om du väljer ett anpassningsbart alternativ, till exempel Flera, för att ange avståndsstorlek trycker du på Tabb. Du hör ”Vid” och den aktuella avståndsstorleken. Skriv sedan ett värde.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera de stycken där du vill ha indrag av första raden i stycket när du skriver ett meddelande.

 2. Om du vill öppna fliken Formatera Text, trycker du på Alt + O, P, G. Dialogrutan stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd. Du hör: ”stycke fönster. Justering ”. I JAWS du hör: ”dialogrutan stycke. Indrag och avstånd sidan ”.

 3. Om du vill ha indrag av första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Tabb tills du hör: ”Special, <indragsalternativ> redigerbar kombinationsruta”. I JAWS hör du: ”Särskild kolumn kombinationsruta, <indragsalternativ>”. Om du vill göra indrag av första raden trycker du på blanksteg och använder sedan uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör: ”Första raden.” Tryck på Retur för att välja den.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på den första radens indrag. Du hör ”Med” och den aktuella indragsstorleken. Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Obs!: Alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera stycket där du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket (hängande indrag) när du skriver ett meddelande.

 2. Om du vill öppna fliken Formatera Text, trycker du på Alt + O, P, G. Dialogrutan stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd. Du hör: ”stycke fönster. Justering ”. I JAWS du hör: ”dialogrutan stycke. Indrag och avstånd sidan ”.

 3. Om du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Tabb tills du hör: ”Special, <indragsalternativ> redigerbar kombinationsruta”. I JAWS hör du: ”Särskild kolumn kombinationsruta, <indragsalternativ>”.

  Om du vill skapa ett hängande indrag trycker du på blanksteg och använder sedan uppilen eller nedpilen tills du hör: ”Hängande.” Tryck på Retur för att välja den.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på indraget. Du hör ”Med” och den aktuella indragsstorleken. Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera de stycken där du vill öka eller minska vänster eller höger indrag när du skriver ett meddelande.

 2. Om du vill öppna fliken Formatera Text, trycker du på Alt + O, P, G. Dialogrutan stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd. Du hör: ”stycke fönster. Justering ”. I JAWS du hör: ”dialogrutan stycke. Indrag och avstånd sidan ”.

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill ändra indraget från vänster marginal trycker du på Tabb tills du hör: ”Vänster”.

  • Om du vill ändra indraget från höger marginal trycker du på Tabb tills du hör: ”Höger”.

  Du anger indragsstorleken genom att skriva ett tal i cm. Indragsstorleken meddelas.

 4. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som du lägger till blanksteg före och efter varje punkt och skapa indrag. Du kan skapa ett indrag i den första raden i ett stycke eller skapa ett hängande indrag, där den första raden i stycket inte indragen, men alla efterföljande rader är. Du kan dessutom ändra radavståndet för ett stycke.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Lägga till styckeavstånd

 1. När du skriver ett e-postmeddelande kan du markera de stycken där du vill lägga till avstånd.

  Tips: Om du vill markera ett stycke i meddelandets brödtext, Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”stycken”, Svep åt vänster eller höger för att bläddra till stycket som du vill markera och sedan trippelklickar på skärmen. När du har valt stycket, Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Format-menyn öppnas.

 4. Öppna rad & styckeavstånd undermenyn, Svep åt höger tills du hör ”rad- och avstånd, knappen komprimerad” och dubbelknacka på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till utrymme före ett stycke, Svep åt höger tills du hör ”lägga till blanksteg före stycke, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

  • Lägga till utrymme efter ett stycke, Svep åt höger tills du hör ”Lägg till utrymme efter ett stycke” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. När du har valt ett alternativ på utrymme läggs till före eller efter stycket och fokus till e-postmeddelandet.

Ställa in radavstånd

 1. Markera det stycke där du vill ändra radavståndet.

 2. Öppna undermenyn linje & styckeavstånd. Sedan Svep åt höger tills du hör ”radavstånd, knappen, dubbeltryck för att aktivera” och dubbelklicka på skärmen. Undermenyn Radavstånd öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör alternativet avstånd du vill använda. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

Skapa styckeindrag

Skapa en särskild styckeindrag

 1. Markera de stycken som du vill använda att skapa indrag när du skriver ett meddelande.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Format-menyn öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Special indrag” och dubbelklicka på skärmen. Undermenyn Särskilda indrag öppnas.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill dra in alla utom den första raden i ett stycke, Svep åt höger tills du hör ”hängande” och dubbelklicka på skärmen.

  • Om du vill dra in den första raden i stycket, Svep åt höger tills du hör ”första raden” och dubbelklicka på skärmen.

 6. När du har valt ett alternativ indraget skapas och fokus till e-postmeddelandet.

Obs!: Alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera de stycken du vill göra indrag för när du skriver ett meddelande.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Format-menyn öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till vänster, Svep åt höger tills du hör ”knappen Minska indrag” och dubbelknacka på skärmen.

  • Svep åt höger tills du hör ”knappen Öka indrag” och dubbelknacka på skärmen genom att lägga till indrag till höger.

 5. När du har valt ett alternativ indraget skapas och fokus till e-postmeddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×