Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneNote

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd OneNote med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Tryck på F6 (framåt) eller Skift + F6 (bakåt) för att växla mellan huvud visnings elementen i följande ordning:

 • Huvud innehålls området, som visar innehållet på den aktuella sidan.

 • Knappen fullständig sidvy. Mer information finns i vyn hel sida.

 • Flikarna i menyfliksområdet, som innehåller flikar som Arkiv, Start, Infoga, Rita, Historik, Granskaoch Visasamt feedback-knappen. Menyfliksområdet med de alternativ som är specifika för den valda fliken placeras direkt under raden med menyfliksområdet.

 • Fliken avsnitts insamling, som innehåller alla avsnitt i den aktuella antecknings boken, samt knappen för att växla till andra antecknings böcker.

 • Samlingen med flikar, som innehåller alla sidor i det aktuella avsnittet.

 • Sökrutan som du kan använda med följande scopealternativ:

  • Aktuell sida

  • Aktuellt avsnitt

  • Aktuell avsnitts grupp

  • Aktuell antecknings bok

  • Alla antecknings böcker

Tryck på Alt för att gå till menyfliksområdet. Du hör "menyflikar," följt av namnet på den markerade fliken. Använd vänster-eller högerpilen för att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet.

Gå till menyfliksområdet genom att trycka på RETUR. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Navigera mellan alternativen i menyfliksområdet genom att trycka på tabbtangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på RETUR för att markera det.

Du kan också använda tangent bords gen vägar för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom i huvudvyn har OneNote följande vanliga vyer.

Arkiv-menyn

I menyn Arkiv kan du komma åt kommandon som ny, Öppna, dela, Exporteraoch Skickaeller komma åt Office.

 1. Tryck på Alt+F för att öppna menyn Arkiv.

 2. För att växla mellan flikarna trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör den du vill ha och trycker sedan på TABB för att markera den. Använd Tabb-tangenten och piltangenterna för att navigera på fliken och tryck på RETUR för att välja.

 3. Om du vill stänga Arkiv -menyn och återgå till huvudvyn trycker du på ESC.

Fönstret alternativ

I fönstret OneNote alternativ kan du komma åt inställningar som anpassning, inställningar för korrektur läsning och språk inställningar.

 1. Tryck på ALT + F, T för att öppna fönstret alternativ .

 2. Om du vill flytta mellan alternativ kategorierna trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör den du vill ha och trycker sedan på TABB för att markera den. Tryck på TABB-tangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) för att flytta mellan de olika alternativen i en kategori och tryck på blank steg för att aktivera det markerade alternativet.

 3. Om du vill stänga fönstret alternativ och återgå till huvudvyn trycker du på RETUR.

Hel sidvy

När du använder vyn hel sida döljs alla huvud visnings element förutom huvud innehålls området och knappen för att växla vy. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

Om du vill växla till vyn hel sida trycker du på F6 tills du hör "navigerings kontroller, fullständig Sidvy" och trycker på RETUR. Om du vill återgå till normalvyn trycker du på F6 tills du hör "navigerings kontroller, normalvyn" och trycker på RETUR.

Utforska en antecknings bok

Varje OneNote-antecknings bok är uppdelad i avsnitt som är indelaDe i olika sidor. Varje sida innehåller en eller flera antecknings behållare samt rubriken och datumet på sidan. Skärm läsare refererar till antecknings behållare som "innehålls block".

Använd piltangenterna för att flytta inom huvud innehålls området.

Om du vill gå till en annan sida i det aktuella avsnittet trycker du på F6 tills du hör "fliken sid insamling", trycker på uppåt-och nedåtpilarna för att hitta den sida du vill använda och trycker på blank steg. Den valda sidan öppnas i huvud innehålls området och fokus flyttas dit.

Om du vill flytta till ett annat avsnitt i den aktuella antecknings boken trycker du på F6 tills du hör "fliken avsnittsflik", trycker på vänster och höger piltangent för att hitta önskat avsnitt och trycker på blank steg. Det markerade avsnittet öppnas i huvud innehålls området som visar den senast besökta sidan och fokus flyttas dit.

Om du vill växla till en annan antecknings bok trycker du på F6 tills du hör "fliken avsnittsflik", trycker på vänsterpilen tills du hör "Klicka för att visa andra antecknings böcker", följt av namnet på den aktuella antecknings boken och trycker på blank steg för att öppna menyn. Tryck sedan på uppåt-och nedåtpilarna för att hitta den antecknings bok du vill använda och tryck sedan på blank steg. Den valda antecknings boken öppnas i huvud innehålls området som visar den senast besökta sidan och fokus flyttas dit.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd OneNote för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i MacOS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Tryck på F6 (framåt) eller Skift + F6 (bakåt) för att växla mellan huvud visnings elementen i följande ordning:

 • Huvud innehålls området eller arbets ytan som visar innehållet på den aktuella sidan.

 • Verktygsfältet snabb åtkomst som innehåller knappar som ångra, gör om, meddelande Center och hjälp till att förbättra Office.

 • Flikarna i menyfliksområdet, som innehåller flikar som Start, Infoga, Ritaoch Visasamt knapparna dela och växla hela arbets ytan. Menyfliksområdet med de alternativ som är specifika för den valda fliken placeras direkt under raden med menyfliksområdet.

 • Lista med avsnitt som innehåller alla avsnitt i den aktuella antecknings boken.

Du navigerar i menyfliksområdet genom att trycka på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken. Flytta mellan flikarna genom att trycka på tabbtangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt).

Navigera från menyfliken till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg och trycka på TABB-tangenten tills du hör det första alternativet i menyfliksområdet (det kommer efter att du hör: "växla över hela arbets ytan"). Navigera mellan alternativen i menyfliksområdet genom att trycka på tabbtangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att markera det. Om alternativet öppnar en ny meny använder du TABB-tangenten och piltangenterna och trycker på RETUR för att välja ett alternativ.

Du kan också använda tangent bords gen vägar för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom i huvudvyn har OneNote för Mac följande vanliga vyer.

Arkiv-menyn

I menyn Arkiv kan du komma åt kommandon som ny, Öppna, Synkronisera, delaoch skriva ut.

 1. Tryck på FN + CTRL + F2, F och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att öppna Arkiv -menyn.

 2. För att växla mellan flikarna trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör den du vill ha och trycker sedan på TABB för att markera den. Använd Tabb-tangenten och piltangenterna för att navigera på fliken och tryck på RETUR för att markera.

 3. Om du vill stänga Arkiv -menyn och återgå till huvudvyn trycker du på ESC.

Dialog rutan inställningar

I dialog rutanInställningar för OneNote kan du komma åt inställningar som stavning, navigering och sekretess inställningar.

 1. Tryck på kommando + kommatecken (,) för att öppna dialog rutan Inställningar .

 2. Om du vill flytta mellan alternativ kategorierna trycker du på tabbtangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) tills du hör den du vill ha och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att markera den. Tryck på TABB-tangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) för att flytta mellan de olika alternativen i en kategori och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att aktivera det markerade alternativet.

 3. Om du vill stänga dialog rutan Inställningar och återgå till huvudvyn trycker du på ESC.

Läget fullständig arbets yta

När du använder läget fullständig arbets yta döljs de viktigaste visnings elementen. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

 1. Tryck på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, tryck på TABB tills du hör "växla över hela arbets ytan, knapp" och tryck på Ctrl + Alt + blank steg.

  Du använder hela arbets ytan.

 2. Om du vill avsluta hela arbets ytan upprepar du steg 1.

Utforska en antecknings bok

Varje OneNote-antecknings bok är uppdelad i avsnitt som är indelaDe i olika sidor. Varje sida innehåller en eller flera antecknings behållare samt rubriken och datumet på sidan. Skärm läsare refererar till antecknings behållare som "innehålls block".

Använd piltangenterna för att flytta inom huvud innehålls området.

Om du vill gå till en annan sida i det aktuella avsnittet trycker du på kommando + CTRL + G och trycker på upp-och nedpilarna för att hitta den sida du vill använda. Den valda sidan öppnas i huvud innehålls området.

Om du vill flytta till ett annat avsnitt i den aktuella antecknings boken trycker du på F6 tills du hör "listan med avsnitt" och trycker på upp-och nedpilarna för att hitta önskat avsnitt. Det markerade avsnittet öppnas i huvud innehålls området som visar den senast besökta sidan.

Om du vill växla till en annan antecknings bok trycker du på F6 tills du hör "listan med avsnitt", trycker på TABB-tangenten tills du hör "Visa konto och antecknings böcker, knapp" och trycker på Ctrl + Alt + blank steg för att öppna listan med antecknings böcker. Tryck på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att gå till listan och tryck på upp-och nedpilarna för att hitta den antecknings bok du vill använda. Den valda antecknings boken öppnas i huvud innehålls området som visar den senast besökta sidan.

Tips: Om du vill söka i antecknings böcker trycker du på kommando + F, skriver Sök texten och trycker på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Huvudvyn i OneNote för iOS-appen innehåller följande element:

 • Knappen användar konto som öppnar menyn Inställningar där du kan hantera ditt Microsoft-konto, samt andra inställningar som redigering och visning, synkroniseringoch meddelanden

 • Knappen meddelanden

 • Knappen Redigera , som gör att du kan ordna listan med antecknings böcker, avsnitt eller sidor

 • Knappen Ny antecknings bok

 • Lista med antecknings böcker, börja med en länk till dina senaste sidor

 • Navigerings fält med knappar för att öppna fliken för anTecknings böcker , fliken Sök och fliken fästisar

Om du vill navigera i huvudvyn sveper du åt höger eller vänster för att flytta mellan elementen. Dubbel tryck på skärmen för att göra ett val.

Obs!: Om du har använt OneNote för iOS förut öppnas den i den vy du använde senast.

Navigera mellan vyer

Flytta mellan fliken anTecknings böcker , fliken Sök och fliken fästisar genom att dra med fingret runt skärmens nederkant tills du hör namnet på en av flikarna i navigerings fältet. Svep åt höger eller vänster för att hitta den flik som du vill öppna och dubbel tryck på skärmen för att göra ett val.

Fliken antecknings böcker visar antingen OneNote för iOS eller den valda antecknings boken.

Fliken Sök har en sökruta som du kan använda för att söka i antecknings böcker och Fästisar.

På fliken Fästisar kan du komma åt och lägga till Microsoft Fästisar från OneNote för iOS-appen.

Utforska en antecknings bok

Varje OneNote-antecknings bok är uppdelad i avsnitt som är indelaDe i olika sidor.

 1. Öppna en antecknings bok från huvudvyn genom att svepa åt höger eller vänster tills du hittar den antecknings bok som du vill använda och dubbel tryck på skärmen. Vyn avsnitt öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hittar önskat avsnitt och dubbel tryck på skärmen. Listan sidor öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hittar önskad sida och dubbel tryck på skärmen. En arbets yta öppnas. Vanligt vis innehåller arbets ytan en sid rubrik, ett datum och ett eller flera innehålls block.

 4. Om du vill navigera runt på arbetsytan drar du åt höger eller vänster med ett finger.

Gå tillbaka till föregående vy genom att svepa åt vänster tills du hör "bakåt, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd OneNote för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Huvudvyn i OneNote för Android-appen kallas också för fliken antecknings böcker . Den innehåller följande element:

 • Knappen användar konto, som öppnar konto menyn där du kan hantera ditt Microsoft-konto och arbets-eller skol konton

 • Knappen Ny antecknings bok

 • Knappen fler alternativ, som öppnar en meny med alternativen synkronisera alla, Starta märke, Inställningar och Skicka feedback

 • Lista med antecknings böcker, börja med en länk till dina senaste sidor

 • Navigerings fält med knappar för att öppna fliken anTecknings böcker (den här vyn), fliken Sök och fliken fästisar

Om du vill navigera i huvudvyn sveper du åt höger eller vänster för att flytta mellan elementen. Dubbel tryck på skärmen för att göra ett val.

Obs!: Om du har använt OneNote för Android förut öppnas den i den vy du använde senast.

Navigera mellan vyer

Flytta mellan fliken anTecknings böcker , fliken Sök och fliken fästisar genom att dra med fingret runt skärmens nederkant tills du hör namnet på en av flikarna i navigerings fältet. Svep åt höger eller vänster för att hitta den flik som du vill öppna och dubbel tryck på skärmen för att göra ett val.

Fliken Sök har en sökruta som du kan använda för att söka i antecknings böcker och Fästisar.

På fliken Fästisar kan du komma åt och lägga till Microsoft Fästisar från OneNote för Android-appen.

Svep nedåt och sedan åt vänster för att gå tillbaka i valfri vy. Det här är samma som att trycka på knappen Bakåt.

Utforska en antecknings bok

Varje OneNote-antecknings bok är uppdelad i avsnitt som är indelaDe i olika sidor.

 1. Öppna en antecknings bok från huvudvyn genom att svepa åt höger eller vänster tills du hittar den antecknings bok som du vill använda och dubbel tryck på skärmen. Vyn avsnitt öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hittar önskat avsnitt och dubbel tryck på skärmen. Listan sidor öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hittar önskad sida och dubbel tryck på skärmen. En arbets yta öppnas. Vanligt vis innehåller arbets ytan en sid rubrik, ett datum och ett eller flera innehålls block.

 4. Om du vill navigera runt på arbetsytan drar du åt höger eller vänster med ett finger.

Svep nedåt och sedan åt vänster för att gå tillbaka i valfri vy. Det här är samma som att trycka på knappen Bakåt.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd OneNote för Windows 10 med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Tryck på F6 (framåt) eller Skift + F6 (bakåt) för att växla mellan huvud visnings elementen i följande ordning:

 • Huvud innehålls området, som visar innehållet på den aktuella sidan.

 • Flikarna i menyfliksområdet, som innehåller flikar som Start, Infoga, Rita, Visaoch bildsamt berätta för meddelanden, dela, skriv hel skärms läge och fler knappar. Menyfliksområdet med de alternativ som är specifika för den valda fliken placeras direkt under raden med menyfliksområdet.

 • Knappen Sök.

 • Listan med antecknings böcker, inklusive en länk till dina senaste anteckningar.

 • Listan med avsnitt i den aktuella antecknings boken.

 • Listan med sidor i det aktuella avsnittet.

Tryck på Alt för att gå till menyfliksområdet. Du hör "menyfliksområdet, markerat", följt av namnet på den markerade fliken. Använd vänster-eller högerpilen för att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet.

Gå till menyfliksområdet genom att trycka på nedåtpilen. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Använd vänster-eller högerpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på RETUR för att välja det. Om alternativet öppnar en ny meny använder du piltangenterna för att navigera i det och trycker på RETUR för att välja det.

Du kan också använda tangent bords gen vägar för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom i huvudvyn har OneNote för Windows 10 följande vanliga vyer.

Menyn Inställningar

I menyn Inställningar i OneNote kan du komma åt inställningar som synkronisering och inställningar för korrektur läsning.

 1. Tryck på Alt, tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen mer, Dold" och tryck sedan på RETUR. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Inställningar" och tryck sedan på RETUR.

 2. Om du vill flytta mellan alternativ kategorierna trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör den du vill ha och trycker sedan på RETUR för att markera den. Tryck på TABB-tangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) för att flytta mellan de olika alternativen i en kategori och tryck på blank steg för att aktivera det markerade alternativet.

 3. Om du vill återgå till menyn Inställningar från en kategori trycker du på ESC. Stäng menyn Inställningar genom att trycka på ESC.

Hel skärms läge

När du använder hel skärms läget är alla huvud visnings element förutom huvud innehålls området och ett verktygsfält dolda. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

 1. Tryck på Alt, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Ange hel skärms läge, knapp" och tryck på RETUR.

  Du använder nu helskärmsläge. Fokus är på huvudinnehållsområdet.

 2. Tryck på F6 för att avsluta hel skärms läget. Du hör det första objektet i verktygsfältet. Tryck på SKIFT + TABB. Du hör: "avsluta hel skärms ritning, knapp." Tryck sedan på Retur.

Utforska en antecknings bok

Varje OneNote-antecknings bok är uppdelad i avsnitt som är indelaDe i olika sidor. Varje sida innehåller en eller flera antecknings behållare samt rubriken och datumet på sidan. Skärm läsare refererar till antecknings behållare som "innehålls block".

Använd piltangenterna för att flytta inom huvud innehålls området.

Om du vill gå till en annan sida i det aktuella avsnittet trycker du på F6 tills du hör "sidor", trycker på upp-och nedpilen för att hitta den sida du vill använda och trycker på RETUR. Den valda sidan öppnas i huvud innehålls området och fokus flyttas dit.

Om du vill flytta till ett annat avsnitt i den aktuella antecknings boken trycker du på F6 tills du hör "avsnitt", trycker på upp-och nedpilarna för att hitta önskat avsnitt och trycker på RETUR. Tryck sedan på upp-och nedpilarna och retur för att välja sidan enligt beskrivningen ovan.

Om du vill växla till en annan antecknings bok trycker du på F6 tills du hör "anTecknings böcker", trycker på upp-och nedpilarna för att hitta den antecknings bok du vill använda och Tryck sedan på upp-och nedpilarna och retur för att markera avsnittet och sidan enligt beskrivningen ovan.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd OneNote Online med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

OneNote Online innehåller följande element:

 • Menyrad som innehåller start ikonen för Microsoft-programmet, sökrutan och knapparna chatt, meddelanden, inställningar, hjälp och användar konto.

 • Knappen Ny antecknings bok.

 • Lista över antecknings böcker, som är uppdelade på fem flikar:

  • Vanliga

  • Tillagd aktivitet

  • Mina antecknings böcker

  • Delas med mig

  • Hitta

  Tryck på RETUR när du hör namnet på en flik. Du hör antalet dokument på fliken. Dokumenten visas direkt efter själva fliksidan. Om en flik saknar innehåll visas den i skärm läsaren, till exempel "inga delade Office-dokument".

Tryck på TABB-tangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) för att flytta mellan element i huvudvyn. Tryck på Retur när du hör namnet på den anteckningsbok du vill öppna. Då öppnas en ny flik i webbläsaren.

Obs!: Det går bara att trycka på CTRL + F6 för att navigera mellan landmärken i vyn antecknings bok, inte i huvudvyn.

Navigera i vyn antecknings bok

Vyn med antecknings böcker i OneNote Online innehåller följande landmärken:

 • Start knappen för Microsoft-programmet, som finns i den menyrad som också innehåller knapparna meddelanden och dela.

 • Flikarna i menyfliksområdet, som innehåller flikar som Arkiv, Start, Infoga, Rita, Historikoch vysamt Skriv ut, Öppna i OneNote och ge feedback till Microsoft -knappar och rutan berätta.

 • Navigerings fönstret som innehåller listan med anTecknings böcker, avsnitts listan och sid listan.

 • Knappen Sök.

 • Huvud innehålls området.

Tryck på CTRL + F6 för att flytta mellan landmärken.

Flikar i menyfliksområdet

Du navigerar i menyfliksområdet genom att trycka på CTRL + F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, till exempel "fliken Start-flik". Flytta mellan flikarna genom att trycka på tabbtangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt).

Gå till menyfliksområdet genom att trycka på RETUR. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Navigera mellan alternativen i menyfliksområdet genom att trycka på tabbtangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt) tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på RETUR för att markera det. Du kan också använda tangent bords gen vägar för att välja alternativ direkt.

Antecknings böcker

Varje OneNote-antecknings bok är uppdelad i avsnitt som är indelaDe i olika sidor. Huvud innehålls området visar den markerade sidan, som innehåller en eller flera antecknings behållare samt rubriken och datumet på sidan.

Om du vill bläddra igenom avsnitten och sidorna i antecknings boken trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "Använd den här panelen för att välja antecknings böcker, avsnitt och sidor" och gör något av följande:

 • Om du vill flytta till ett annat avsnitt trycker du på TABB tills du hör "avsnitts lista", följt av namnet på ett avsnitt. Tryck på upp-och nedpilarna tills du hittar det avsnitt du vill använda och tryck på RETUR för att öppna den senaste sidan i huvud innehålls området. Fokus flyttas till huvud innehålls området.

 • Om du vill gå till en annan sida trycker du på TABB-tangenten tills du hör "lista", följt av namnet på en sida. Tryck på upp-och nedpilarna tills du hittar den sida du vill använda och tryck på RETUR för att öppna den i huvud innehålls området. Fokus flyttas till huvud innehålls området.

Om du vill navigera i huvud innehålls området trycker du på ESC-tangenten + piltangenterna.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×