Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneDrive för företag

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneDrive för företag

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd OneDrive för företag med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

Navigera i huvudvyn i OneDrive för företag

OneDrive-appen är inbyggd i Windows 10 och visas som en OneDrive-mapp i Utforskaren. När du har loggat in och konfigurerat OneDrive för företag innehåller OneDrive-mappnamnet ditt Office 365-organisations namn, till exempel OneDrive-contoso eller OneDrive@Contoso.com.

När du öppnar Utforskaren visas mappen OneDrive för företag i navigerings fönstret till vänster. När du väljer mappen visas innehållet i vyn objekt till höger där du kan navigera längre till mapparna (om det finns några) eller välja och öppna filer.

Använd följande tangent bords gen vägar för att navigera mellan regioner och innehåll i Utforskaren:

 • Om du vill växla mellan regionerna trycker du på tabbtangenten (för att gå framåt) eller SKIFT + TABB (för att gå bakåt).

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på upp- eller nedpilen.

 • Om du vill gå upp en nivå trycker du på Alt + uppåtpil. För att gå tillbaka trycker du på ALT + VÄNSTERPIL.

 • Tryck på RETUR för att öppna ett objekt.

Se även

Synkronisera OneDrive för företag med en skärmläsare

Kortkommandon för OneDrive för företag i Windows

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd OneDrive för företag med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i MacOS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn i OneDrive för företag

Du kan ladda ned och installera OneDrive-appen från App Store. När du har konfigurerat med ditt organisations konto för att ansluta till OneDrive för företag innehåller OneDrive-mappnamnet ditt Office 365 organisations namn, till exempel OneDrive-contoso eller OneDrive@Contoso.com.

När du konfigurerar OneDrive för företag uppmanas du att acceptera standard platsen eller välja en annan plats för OneDrive för företag-mappen på din Mac. För att använda OneDrive för företag, öppna mappens plats i Finder och Använd följande tangent bords gen vägar för att navigera och öppna dess innehåll:

 • Om du vill expandera en mapp trycker du på nedåtpilen i mappen.

 • Om du vill navigera i mappinnehållet trycker du på uppåt-eller nedåtpilen.

 • Öppna en fil genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

Navigera till OneDrive för företag-mappar med hjälp av status-menyn

När OneDrive för företag-appen körs kan du också öppna mappen via status-menyn i Mac-färgfältet.

I status-menyn kan du komma åt OneDrive inställningar, pausa eller återuppta synkronisering, rapportera problem eller avsluta OneDrive.

 1. Öppna status-menyn genom att trycka på och hålla ned Ctrl + Alt + alternativ och trycka på M två gånger. Du hör: "meny extrafunktioner, OneDrive".

 2. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Navigera i status menyn genom att trycka på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör det objekt du vill ha och sedan trycka på RETUR för att markera det.

Navigera till OneDrive för företag-inställningar

 1. Öppna status menyn enligt anvisningarna ovan.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du når knappen mer och tryck på RETUR för att markera den.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "preferenser" och markera den genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

 4. Tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent för att navigera i dialog rutan Inställningar . Tryck på blank steg för att markera eller avmarkera en kryss ruta.

 5. Stäng dialog rutan genom att trycka på kommando + W.

Se även

Synkronisera OneDrive för företag med en skärmläsare

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd OneDrive för företag med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

Navigera i huvudvyn i OneDrive för företag

Huvud läget för OneDrive för företag har följande element:

 • Rubrik raden med menyn Växla användar konto , namnet på den aktuella fliken och knappen Sök .

 • Knapparna listvy och miniatyrer för att välja hur mappar och filer ska visas.

 • Huvud innehålls området som visar innehållet på den markerade fliken.

 • Det flik-verktygsfält som innehåller knapparna filer, senaste, deladeoch webbplatser för att ändra den markerade fliken eller vyn.

Om du vill navigera mellan element i huvudvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör den du vill ha och dubbeltrycker på skärmen för att markera den.

Se även

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd OneDrive för företag med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

Navigera i huvudvyn i OneDrive för företag

Huvud läget för OneDrive för företag har följande element:

 • Rubrik raden med knappen konto växlaren , namnet på den aktuella fliken, knappen Lägg till objekt och knappen Sök .

 • Menyn Sortera efter samt Växla till listvy och Växla till visnings knappar för paneler för att välja hur mappar och filer visas i huvud innehålls området.

 • Huvud innehålls området som visar innehållet på den markerade fliken.

 • Det flik-verktygsfält som innehåller knapparna filer, senaste, delad, webbplatsoch jag för att ändra den markerade fliken eller vyn.

Om du vill navigera mellan element i huvudvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör den du vill ha och dubbeltrycker på skärmen för att markera den.

Se även

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd OneDrive för företag med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

Navigera i huvudvyn i OneDrive för företag

Huvud läget för OneDrive för företag har följande element:

 • Rubrik raden med meny knappen, namnet på den aktuella fliken och knappen Sök .

 • Kommando fältet som innehåller knapparna ny, Markera, Sortera efter, Visa detaljeroch fler för att ändra den markerade fliken.

 • Huvud innehålls området som visar innehållet på den markerade fliken.

Om du vill navigera mellan element i huvudvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör den du vill ha och dubbeltrycker på skärmen för att markera den.

Använd OneDrive för företag med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneDrive, rekommenderar vi att du använder Internet Explorer som din webbläsare. Eftersom OneDrive körs i webbläsaren är tangent bords gen vägarna annorlunda än de som finns i programmet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom används vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren – inte OneDrive.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn i OneDrive för företag

Huvudvyns OneDrive för företag innehåller följande huvud element:

 • Verktygsfältet högst upp på skärmen

 • Navigerings fönstret till vänster

 • Huvud innehålls området till höger om navigerings fönstret

Navigera mellan elementen i huvudvyn genom att trycka på tabbtangenten (för att gå framåt) eller SKIFT + TABB (för att gå bakåt) tills du hör det du vill ha.

Navigera i OneDrive för företag-verktygsfältet

Verktygsfältet högst upp på skärmen visar Start programmet som innehåller brickor för Microsoft-tjänster och-program. Verktygsfältet innehåller också alternativ för att hantera aviseringar, inställningar och ditt konto, hitta hjälp och logga ut.

 1. Navigera till verktygsfältet genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "Start programmet."

 2. Om du vill flytta i verktygsfältet trycker du på TABB-tangenten tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på RETUR för att markera det.

Navigera i navigerings fönstret

Navigerings fönstret till vänster, nedanför verktygsfältet, innehåller en trädvy över innehållet i din OneDrive för företag med kategorier som filer, senasteoch delade länkar till delade bibliotek.

 1. Navigera till navigerings fönstret genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör ditt konto namn följt av "OneDrive".

 2. Gör något av följande:

  • Du bläddrar bland kategorierna genom att trycka på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör den kategori du vill använda och sedan trycka på RETUR för att markera den.

  • Om du vill gå till listan med länkar till delade bibliotek trycker du en gång på TABB-tangenten. Du hör: "delade biblioteks webbplats". Du bläddrar i listan genom att trycka på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det delade bibliotek du vill använda och sedan trycka på RETUR för att markera och öppna den.

Navigera i huvud innehålls området

Huvud innehålls området innehåller mapparna och filerna i den valda kategorin. Beroende på den valda kategorin kan huvud innehålls området också visa en aktivitetsstapel högst upp i området.

 • Navigera mellan skärm elementen genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB.

 • Om du vill bläddra bland menyer och listor trycker du på uppåt-eller nedåtpilen.

 • Tryck på vänster-eller högerpilen för att flytta i aktivitets fältet.

 • När du är på en fil eller mapp trycker du på SKIFT + F10 för att Visa snabb menyn för objektet.

 • Tryck på blank steg för att välja en fil som du vill visa ytterligare alternativ för i verktygsfältet.

 • Om du vill markera och aktivera ett objekt, en knapp eller ett alternativ trycker du på RETUR.

  Om du till exempel använder en Word Online-fil och trycker på RETUR öppnas filen i Word Online, antingen på fliken aktuell webbläsare eller på en separat flik.

  Om du använder en mapp och trycker på RETUR visar den mappen dess undermappar och filer i huvud innehålls området.

Menyerna och verktygsfältet är Sammanhangs beroende. Beroende på det markerade objektet och objektets nivå i trädet kan innehållet i menyer och verktygsfält ändras.

Se även

Kortkommandon i OneDrive för företag på webben

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×