Använda en skärm läsare för att sortera och ordna uppgifter på en tavla i Planner

Använda en skärm läsare för att sortera och ordna uppgifter på en tavla i Planner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd Microsoft Planner med tangent bordet och en skärm läsare för att sortera och ordna aktiviteter på en anslags tavla genom att gruppera dem på olika sätt och konfigurera filter. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Planner rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Planner körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Planner.

I det här avsnittet

Gruppera aktiviteter

 1. I Planner öppnar du planen vars aktiviteter du vill gruppera. Fliken styrelse i planen öppnas.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör "Gruppera efter-meny", följt av det markerade grupperingsalternativ och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på upp-och nedpilarna tills du hör det grupperingsalternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR för att markera det.

 4. Alla aktiviteter på anslags tavlan grupperas enligt det markerade alternativet. Fokus återgår till den första gruppen på anslags tavlan.

Filtrera uppgifter

 1. I Planner öppnar du planen vars aktiviteter du vill filtrera. Fliken styrelse i planen öppnas.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör "filter", följt av det befintliga filtret och tryck sedan på RETUR. Filter -menyn öppnas och du hör: "ta bort alla filter."

 3. Så här filtrerar du aktiviteter:

  • Om du vill filtrera baserat på ett nyckelord trycker du på TABB tills du hör "Filtrera text ruta" och anger ditt sökord.

   Obs!: Du måste ange minst 3 tecken i text rutan innan filtret tillämpas.

  • Om du vill filtrera baserat på förfallo datum trycker du på TABB tills du hör "växla förfallo datum filter", och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör det värde du vill använda och tryck på RETUR för att markera det. Du hör: ”Markerad”. Du kan välja flera förfallo datum värden på det här sättet.

  • Om du vill filtrera baserat på etikett trycker du på TABB-tangenten tills du hör "växla etikett filter avsnitt", och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör det värde du vill använda och tryck på RETUR för att markera det. Du hör: ”Markerad”. Du kan markera flera etikett värden på det här sättet.

  • Om du vill filtrera baserat på tilldelning trycker du på TABB tills du hör "växla aktivitets filter avsnitt", trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör det användar namn du vill använda och trycker sedan på RETUR för att markera det. Du hör: ”Markerad”. Du kan välja flera användar namn på det här sättet.

  • Om du vill filtrera baserat på Bucket-namn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "växla Bucket-filter", och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör det Bucket du vill använda och tryck på RETUR för att markera det. Du hör: ”Markerad”. Du kan välja flera buckets namn på det här sättet.

 4. Tryck på ESC för att återgå till anslags tavlan.

Se även

Organisera samarbete med Microsoft Planner

Använda en skärm läsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner

Använda en skärm läsare för att lägga till och uppdatera information för uppgifter i Planner

Kortkommandon i Microsoft Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Använd Microsoft Planner med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att sortera och ordna aktiviteter på en anslags tavla genom att gruppera dem på olika sätt.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

Gruppera aktiviteter

 1. I vyn Planner sveper du åt höger tills du hör namnet på det abonnemang som du vill arbeta med och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det abonnemang du vill ha i listan kan du ändra det så att alla abonnemang visas i stället för bara nyligen öppna abonnemang. Svep åt höger tills du hör "Se alla abonnemang" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Gruppera med" och dubbel tryck sedan på skärmen. Popup-menyn Gruppera efter öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör de grupperingsinställningar du vill använda och dubbel tryck på skärmen för att acceptera det. Fokus återgår till uppgiften i vyn Planner-hubb .

Se även

Använda en skärm läsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner

Använda en skärm läsare för att lägga till och uppdatera information för uppgifter i Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Använd Microsoft Planner med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att sortera och ordna aktiviteter på en anslags tavla genom att gruppera dem på olika sätt.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

Gruppera aktiviteter

 1. I vyn Planner sveper du åt höger tills du hör namnet på det abonnemang som du vill arbeta med och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det abonnemang du vill ha i listan kan du ändra det så att alla abonnemang visas i stället för bara nyligen öppna abonnemang. Svep åt höger tills du hör "Se alla abonnemang" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Sortera efter" och dubbel tryck sedan på skärmen. Popup-menyn Sortera efter öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör de sorterings kriterier du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen för att acceptera det. Fokus återgår till uppgiften i vyn Planner-hubb .

Se även

Använda en skärm läsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner

Använda en skärm läsare för att lägga till och uppdatera information för uppgifter i Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×