Använda en skärm läsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft Teams med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa ett team, dölja eller ta fram ett team, redigera team uppgifterna och ändra team inställningarna. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • Om du snabbt vill komma åt listan med kortkommandon i Microsoft Teams trycker du på CTRL + E, skriver ett snedstreck följt av ordet för att trycka på RETUR.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "gå med i eller skapa ett team" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skapa ett nytt team" och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill skapa ett nytt team från grunden trycker du på RETUR.

 5. Om du hör "vilken typ av team kommer detta till" dig måste du ange sekretess inställningarna för ditt team. Om du vill välja en sekretess inställning trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och trycker sedan på RETUR.

 6. Du hör: "Ange grupp namn". Skriv namnet på gruppen.

 7. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Ange grupp Beskrivning". Skriv den valfria beskrivningen för teamet.

 8. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skapa" och tryck sedan på RETUR. Du hör "Lägg till medlemmar i", följt av team namnet.

 9. Om du vill lägga till en grupp medlem skriver du personens namn. Använd nedåtpilen och uppåtpil för att gå igenom listan med förslag och tryck på RETUR för att välja dem. Upprepa det här steget för varje kontakt som du vill lägga till.

 10. När du har valt alla team medlemmar som du vill lägga till trycker du på TABB tills du hör "Lägg till medlemmar i gruppen" och trycker på RETUR.

 11. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Stäng" och tryck sedan på RETUR.

  Det nya teamet skapas och fokus flyttas till den allmänna standard kanalen för det teamet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Tryck på B eller Skift + B tills du kommer till kopplingen eller knappen Skapa ett team och tryck sedan på RETUR.

 3. Med NVDA trycker du på ESC-tangenten + blank steg, trycker på B tills du kommer till knappen skapa ett nytt team och trycker på RETUR. Med JAWS trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till knappen skapa ett nytt team och trycker på RETUR.

 4. Om du vill skapa ett nytt team från grunden trycker du på RETUR.

 5. Om du hör "vilken typ av team kommer detta till" dig måste du ange sekretess inställningarna för ditt team. Om du vill välja en sekretess inställning trycker du på B eller Skift + B tills du hör det alternativ du vill ha och trycker sedan på RETUR.

 6. Du hör: "Ange grupp namn". Skriv namnet på gruppen.

 7. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Ange grupp Beskrivning". Skriv den valfria beskrivningen för teamet.

 8. Med NVDA trycker du på ESC-tangenten + blank steg. Tryck på B tills du kommer till knappen skapa och tryck sedan på RETUR. Med JAWS trycker du på TABB tills du kommer till knappen skapa och trycker sedan på RETUR.

  Du hör "Lägg till medlemmar i", följt av team namnet.

 9. Om du vill lägga till en grupp medlem skriver du personens namn. Använd nedåtpilen och uppåtpil för att gå igenom listan med förslag och tryck på RETUR för att välja dem. Upprepa det här steget för varje kontakt som du vill lägga till.

 10. När du har valt alla team medlemmar som du vill lägga till trycker du på TABB tills du hör "Lägg till medlemmar i gruppen" och trycker på RETUR.

 11. Med NVDA trycker du på ESC-tangenten + blank steg. Tryck på B tills du kommer till knappen Stäng och tryck sedan på RETUR. Med JAWS trycker du på TABB tills du kommer till knappen Stäng och trycker sedan på RETUR.

  Det nya teamet skapas och fokus flyttas till den allmänna standard kanalen för det teamet.

Dölja eller visa ett team

Du kan dölja Teams om du vill göra team listan mer rörig och fokusera på de team som du använder aktivt. Om du döljer ett team flyttas det till menyn dolda team längst ned i team listorna där du kan komma åt den som vanligt. Du kan alltid visa ett team och returnera det till Team listan.

Dölja ett team

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på det team som du vill dölja.

 3. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 4. Du hör: "Dölj." Tryck på blank steg om du vill dölja gruppen.

Visa ett team

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör "dolda Teams" och tryck på RETUR för att expandera menyn.

 3. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på det team som du vill visa igen i team listan.

 4. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 5. Du hör: "Visa." Tryck på blank steg för att ta fram teamet och visa det i team listan.

Redigera team informationen

Om du är team ägare kan du redigera grupp informationen, som innehåller inställningar för team namn, beskrivning och sekretess.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Om du vill gå till det team som du vill redigera trycker du på upp-eller nedpilen tills du hör teamets namn.

 3. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "redigera team" och tryck på RETUR. Dialog rutan Redigera team öppnas. Fokus är i textfältet grupp namn .

 5. Redigera team namnet och tryck en gång på TABB-tangenten.

 6. Redigera grupp beskrivningen och tryck en gång på TABB-tangenten.

 7. Du hör den aktuella sekretess inställningen för teamet. Om du vill ändra det trycker du på RETUR och sedan på upp-eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha. Bekräfta ditt val genom att trycka på RETUR.

 8. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "klart" och tryck sedan på RETUR.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Om du vill gå till det team som du vill redigera trycker du på upp-eller nedpilen tills du hör teamets namn.

 3. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "redigera team" och tryck på RETUR. Dialog rutan Redigera team öppnas. Fokus är i textfältet grupp namn .

 5. Redigera team namnet och tryck en gång på TABB-tangenten.

 6. Redigera grupp beskrivningen och tryck en gång på TABB-tangenten.

 7. Du hör den aktuella sekretess inställningen för teamet. Om du vill ändra det trycker du på RETUR och sedan på upp-eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha. Bekräfta ditt val genom att trycka på RETUR.

 8. Tryck på B tills du kommer till knappen klar och tryck på RETUR.

Ändra team inställningar

Om du är team ägare kan du ändra team inställningarna, till exempel grupp medlemmar och gäst behörigheter, grupp bild och-kod, @mention behörigheter, inställningar för roliga saker som emojier och GIF-filer och teamets förfallo information.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Om du vill gå till teamet vars inställningar du vill ändra trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör teamets namn.

 3. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "hantera team" och tryck sedan på RETUR.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör "Inställningar" och tryck på RETUR.

 6. Navigera mellan de olika inställnings grupperna genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör den du vill använda. Tryck på RETUR för att expandera kategorin inställningar.

 7. I gruppen inställningar trycker du på TABB för att flytta fokus till kategorin. Om du vill flytta mellan olika inställningar i gruppen trycker du på TABB-tangenten tills du hör den du vill ha. Om du vill flytta mellan kryss rutor trycker du på nedåtpilen tills du hör den du vill använda. Tryck på RETUR för att markera den.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att enkelt skapa ett team, redigera team informationen och ändra team inställningarna. I Microsoft Teams samlas alla dina teamkonversationer, möten, filer och anteckningar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. Öppna Microsoft Teams och tryck på kommando + 3 för att gå till vyn team .

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "gå med i eller skapa ett team" och tryck på RETUR.

 3. Fokus är på knappen Skapa team . Tryck på Retur. Du hör: "skapa ett team".

 4. Fokus är i fältet team namn . Skriv ett namn för gruppen och tryck på TABB när du är klar.

 5. Du hör: "Ange grupp Beskrivning". Ange en beskrivning om du vill och tryck på TABB när du är klar.

 6. Fokus är i fältet Sekretess . Du hör: "privata team ägare kan lägga till medlemmar". Godkänn inställningen genom att trycka på TABB. Om du vill ändra inställningen till offentlig trycker du på nedåtpilen tills du hör inställningen och trycker sedan på RETUR för att välja.

 7. Tryck på TABB flera gånger tills du hör "Nästa" och tryck sedan på RETUR.

 8. Teamet skapas och du kan börja lägga till medlemmar. Skriv namnet på en teammedlem. Sökningen utförs när du skriver.

 9. Använd ned-och uppåtpil för att navigera bland Sök resultaten. Tryck på RETUR för att välja. Du hör namnet på grupp medlemmen, följt av "markerad".

 10. Om du vill lägga till ytterligare en medlem skriver du deras namn, trycker på nedåtpilen för att bläddra i listan och återgå till att välja.

 11. När du har valt alla team medlemmar som du vill lägga till trycker du på TABB tills du hör "Lägg till medlemmar i gruppen" och trycker på RETUR.

 12. Du hör: "alla markerade användare har lagts till i <grupp namnet>". Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Stäng" och tryck sedan på RETUR. Teamet skapas nu och gruppens allmänna kanal öppnas i innehålls vyn.

Redigera grupp information

Du kan redigera gruppens namn, beskrivning och sekretess inställningar.

 1. I Microsoft Teams trycker du på kommando + 3 för att öppna vyn team .

 2. Tryck på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att ange listan över team och kanaler.

 3. Navigera nedåt i listan genom att trycka på nedåtpilen. När du kommer till det team du vill använda trycker du på blank steg.

 4. En meny öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till alternativet Redigera team och tryck på RETUR.

 5. En dialog ruta för redigering av team namn, beskrivning och sekretess inställningar öppnas. Tryck på TABB för att navigera mellan fälten i dialog rutan. Ange text genom att skriva. Om du vill ändra sekretess inställningarna trycker du på NEDPIL eller UPPIL. Välj genom att trycka på RETUR.

 6. När du är klar trycker du på TABB tills du kommer till knappen klar och trycker på RETUR. Ändringarna sparas och dialog rutan stängs.

Ändra team inställningar

I team inställningarna kan du lägga till eller ändra en grupp bild, hantera behörigheter, generera en teamkod för att dela med personer som vill gå med i teamet och aktivera roliga saker, till exempel GIPHY.

 1. I Microsoft Teams trycker du på kommando + 3 för att öppna vyn team .

 2. Tryck på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att ange listan över team och kanaler.

 3. Navigera nedåt i listan genom att trycka på nedåtpilen. När du kommer till det team du vill använda trycker du på blank steg.

 4. En meny öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till alternativet hantera team och tryck på RETUR.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör "Inställningar" och tryck sedan på RETUR.

 6. Om du vill navigera till en grupp med inställningar trycker du på TABB tills du hör den inställning som du vill ändra och trycker på RETUR.

 7. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den första inställningen eller alternativet i gruppen. Om det finns fler inställningar kan du navigera mellan dem med hjälp av NEDPIL eller UPPIL. Tryck på blank steg för att markera eller avmarkera en kryss ruta. Tryck på RETUR för att välja en knapp.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Internet med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa ett team, dölja eller ta fram ett team, redigera team uppgifterna och ändra team inställningarna. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • Om du snabbt vill komma åt listan med kortkommandon i Microsoft Teams trycker du på CTRL + E, skriver ett snedstreck följt av ordet för att trycka på RETUR.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder webbläsaren Microsoft Edge och Skärmläsaren. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl + O (Öppna) för webbläsaren – inte för Microsoft Teams på Internet.

  Om du använder Chrome eller Firefox som webbläsare rekommenderar vi att du använder någon av skärmläsarna JAWS eller NVDA.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. Öppna vyn team genom att trycka på CTRL + SKIFT + 3.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "gå med i eller skapa ett team" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skapa ett team" och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill skapa ett nytt team från grunden trycker du på RETUR.

 5. Om du hör "vilken typ av team kommer detta till" dig måste du ange sekretess inställningarna för ditt team. Om du vill välja en sekretess inställning trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och trycker sedan på RETUR.

 6. Du hör: "Ange grupp namn". Skriv namnet på gruppen.

 7. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Ange grupp Beskrivning". Skriv den valfria beskrivningen för teamet.

 8. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skapa" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "Lägg till medlemmar i", följt av team namnet.

 9. Om du vill lägga till en grupp medlem skriver du personens namn. Använd nedåtpilen och uppåtpil för att gå igenom listan med förslag och tryck på RETUR för att välja dem. Upprepa det här steget för varje kontakt som du vill lägga till.

 10. När du har valt alla team medlemmar som du vill lägga till trycker du på TABB tills du hör "Lägg till medlemmar i gruppen" och trycker på RETUR.

 11. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Stäng" och tryck sedan på RETUR.

  Teamet skapas och du kommer till den allmänna standard kanalen för det teamet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I Microsoft Teams trycker du på CTRL + SKIFT + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Tryck på B eller Skift + B tills du kommer till kopplingen eller knappen Skapa ett team och tryck sedan på RETUR.

 3. Med skärm läsaren och NVDA trycker du på ESC-tangenten + blank steg. Tryck på B tills du kommer till knappen skapa ett nytt team och tryck på RETUR. Med JAWS trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till knappen skapa ett nytt team och trycker på RETUR.

 4. Om du vill skapa ett nytt team från grunden trycker du på RETUR.

 5. Om du hör "vilken typ av team kommer detta till" dig måste du ange sekretess inställningarna för ditt team. Om du vill välja en sekretess inställning trycker du på B eller Skift + B tills du hör det alternativ du vill ha och trycker sedan på RETUR.

 6. Du hör: "Ange grupp namn". Skriv namnet på gruppen.

 7. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Ange grupp Beskrivning". Skriv den valfria beskrivningen för teamet.

 8. Med skärm läsaren och NVDA trycker du på ESC-tangenten + blank steg, trycker på B tills du kommer till knappen skapa och trycker sedan på RETUR. Med JAWS trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till knappen skapa och trycker sedan på RETUR.

  Du hör "Lägg till medlemmar i", följt av team namnet.

 9. Om du vill lägga till en grupp medlem skriver du personens namn. Använd nedåtpilen och uppåtpil för att gå igenom listan med förslag och tryck på RETUR för att välja dem. Upprepa det här steget för varje kontakt som du vill lägga till.

 10. När du har valt alla team medlemmar som du vill lägga till trycker du på TABB tills du hör "Lägg till medlemmar i gruppen" och trycker på RETUR.

 11. Med skärm läsaren och NVDA trycker du på ESC-tangenten + blank steg, trycker på B tills du kommer till knappen Stäng och trycker sedan på RETUR. Med JAWS trycker du på TABB tills du kommer till knappen Stäng och trycker sedan på RETUR.

  Det nya teamet skapas och fokus flyttas till den allmänna standard kanalen för det teamet.

Dölja eller visa ett team

Du kan dölja Teams om du vill göra team listan mer rörig och fokusera på de team som du använder aktivt. Om du döljer ett team flyttas det till menyn dolda team längst ned i team listorna där du kan komma åt den som vanligt. Du kan alltid visa ett team och returnera det till Team listan.

Dölja ett team

 1. I Microsoft Teams trycker du på CTRL + SKIFT + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på det team som du vill dölja.

 3. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 4. Du hör: "Dölj." Tryck på blank steg om du vill dölja gruppen.

Visa ett team

 1. I Microsoft Teams trycker du på CTRL + SKIFT + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör "dolda Teams" och tryck på RETUR för att expandera menyn.

 3. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på det team som du vill visa igen i team listan.

 4. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 5. Du hör: "Visa." Tryck på blank steg för att ta fram teamet och visa det i team listan.

Redigera team informationen

Om du är team ägare kan du redigera grupp informationen, som innehåller inställningar för team namn, beskrivning och sekretess.

 1. I Microsoft Teams trycker du på CTRL + SKIFT + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Om du vill gå till det team som du vill redigera trycker du på upp-eller nedpilen tills du hör teamets namn.

 3. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "redigera team" och tryck på RETUR. Dialog rutan Redigera team öppnas. Fokus är i textfältet grupp namn .

 5. Redigera team namnet och tryck en gång på TABB-tangenten.

 6. Redigera grupp beskrivningen och tryck en gång på TABB-tangenten.

 7. Du hör den aktuella sekretess inställningen för teamet. Om du vill ändra det trycker du på RETUR och sedan på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha. Bekräfta ditt val genom att trycka på RETUR.

 8. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "klart" och tryck sedan på RETUR.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I Microsoft Teams trycker du på CTRL + SKIFT + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Om du vill gå till det team som du vill redigera trycker du på upp-eller nedpilen tills du hör teamets namn.

 3. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "redigera team" och tryck på RETUR. Dialog rutan Redigera team öppnas. Fokus är i textfältet grupp namn .

 5. Redigera team namnet och tryck en gång på TABB-tangenten.

 6. Redigera grupp beskrivningen och tryck en gång på TABB-tangenten.

 7. Du hör den aktuella sekretess inställningen för teamet. Om du vill ändra det trycker du på RETUR och sedan på upp-eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha. Bekräfta ditt val genom att trycka på RETUR.

 8. Tryck på B tills du kommer till knappen klar och tryck på RETUR.

Ändra team inställningar

Om du är team ägare kan du ändra team inställningarna, till exempel grupp medlemmar och gäst behörigheter, grupp bild och-kod, @mention behörigheter, inställningar för roliga saker som emojier och GIF-filer och teamets förfallo information.

 1. I Microsoft Teams trycker du på CTRL + SKIFT + 3 för att komma åt vyn team . Du hör: "Teams and Channels List."

 2. Om du vill gå till det team vars inställningar du vill ändra trycker du på upp-och nedpilen tills du hör teamets namn.

 3. Öppna menyn fler alternativ genom att trycka på blank steg.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "hantera team" och tryck på RETUR.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör "Inställningar" och tryck på RETUR.

 6. Navigera mellan de olika inställningarna genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör den du vill använda. Tryck på RETUR för att expandera kategorin inställningar.

 7. I gruppen inställningar trycker du på TABB för att flytta fokus till kategorin. Om du vill flytta mellan olika inställningar i gruppen trycker du på TABB-tangenten tills du hör den du vill ha. Om du vill flytta mellan kryss rutor trycker du på nedåtpilen tills du hör den du vill använda. Tryck på RETUR för att markera den.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×