Använda en skärm läsare för att skapa ett formulär i Skriv bords databaser i Access

Använda en skärm läsare för att skapa ett formulär i Skriv bords databaser i Access

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Access med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa ett formulär i en Access Skriv bords databas. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett formulär med formulär guiden

Du kan enkelt skapa formulär med formulär guiden.

 1. Öppna den tabell som du vill lägga till formuläret för.

 2. Öppna formulär guiden genom att trycka på ALT + C, F, Z. Du hör: "formulär guide fönster. Rad 1, "följt av namnet på den första raden i tabellen tillgängliga fält .

 3. Tryck på upp-eller nedpilarna tills du hör namnet på det första fältet som ska läggas till i formuläret.

 4. Tryck på TABB två gånger och sedan på RETUR för att lägga till fältet i tabellen markerade fält .

 5. Upprepa steg 3-4 för att lägga till fler fält i formuläret.

 6. Tryck på F6 tills du hör "nästa, knapp" och tryck sedan på RETUR.

 7. På följande skärm väljer du layouten för formuläret med upp-och nedpilarna.

 8. Tryck på F6 tills du hör "bakåt, knapp" och tryck sedan på TABB-tangenten tills du hör "nästa, knapp" och tryck sedan på RETUR.

 9. På följande skärm kan du ange ett namn för formuläret. Tryck på Tabb en gång. Standard namnet för det skapade formuläret är identiskt med namnet på tabellen. Ange ett nytt namn för formuläret.

 10. Tryck på F6 tills du hör "bakåt, knapp" och tryck sedan på TABB-tangenten tills du hör "knappen Slutför" och tryck sedan på RETUR.

Så här skapar du ett formulär med flera objekt:

I ett formulär med flera objekt kan du Visa information från fler än en post i taget, ordnade i rader och kolumner.

 1. Öppna den tabell som du vill lägga till formuläret för.

 2. Om du vill använda verktyget flera objekt trycker du på ALT + C, F, M, U. Access skapar formuläret och visar det i layoutvyn . I layoutvyn kan du göra design ändringar i formuläret medan data visas. Fokus flyttas till det första fältet på den första raden i tabellen.

 3. Du kan nu redigera formuläret:

  • Om du vill ändra formulärets vy trycker du på F6 tills du hör: "statusfält". Tryck på högerpilen tills du hittar den du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill lägga till en ny post trycker du på CTRL + plus tecken (+). Tryck på TABB för att växla mellan de olika fälten.

Skapa ett delat formulär

Med ett delat formulär får du två vyer av data samtidigt – en formulärvy och en databladsvy . De här två vyerna är kopplade till samma datakälla och är alltid synkroniserade med varandra. Om du markerar ett fält i en del av formuläret, markeras samma fält i den andra delen av formuläret. Du kan lägga till, redigera eller ta bort data från någon av delarna (så länge postkällan kan uppdateras och du inte har konfigurerat formuläret att förhindra dessa åtgärder).

 1. Öppna den tabell som du vill lägga till formuläret för.

 2. Om du vill använda verktyget delat formulär trycker du på ALT + C, F, M, P. Access skapar formuläret och visar formulärvyn i den övre delen av skärmen och vyn datablad under den.

 3. Du kan nu redigera formuläret:

  • Om du vill växla mellan formulärvyn och databladsvyn trycker du på F6 eller Skift + F6.

  • Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att flytta mellan fälten i formulärvyn .

  • Använd piltangenterna för att flytta mellan rader och kolumner i databladsvyn .

Lägga till en indatamask i en kontroll

Du ställer in en indatamask för att se till att endast korrekt formaterade data godkänns av formuläret. Mer information om indatamasker finns i styra data inmatnings format med indatamasker.

 1. När du visar ett formulär trycker du på F6 tills du hör "statusfält", och trycker sedan på HÖGERPIL tills du hör "designvy" och trycker på RETUR.

 2. Navigera till den kontroll i formuläret där du vill lägga till indatamasken.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabb menyn och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "egenskaper" och tryck sedan på RETUR för att öppna egenskaps fönstret.

 4. Tryck på F6 för att flytta fokus till egenskaps fönstret och tryck sedan på SKIFT + TABB för att gå till fältet längst upp i fönstret.

 5. Tryck på högerpilen tills du hör "alla, TABB objekt" och tryck sedan på TABB för att flytta från flikfältet.

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör "rad 57".

 7. Ange den indatamask du vill använda. Mer information om formatet indatamask finns i om indatamasker.

Se även

Använda en skärmläsare för att starta Access

Använda en skärmläsare för att skapa tabeller i Access-skrivbordsdatabaser

Använda en skärmläsare för att skapa en fråga i Access-databaser för skrivbordet

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×