Använda en skärm läsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Använda en skärm läsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Outlook med tangent bordet och en skärm läsare för att schemalägga avtalade tider eller schemalägga möten med andra. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig att kontrol lera när de personer som du bjuder in är tillgängliga, göra möten återkommande, ställa in påminnelser för möten och begära svar från de personer som du bjuder in i Outlook.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Schemalägga en avtalad tid

Skapa en ny avtalad tid.

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Med skärm läsaren trycker du på ALT + H, N för att öppna ett tomt avtalad tid. Med JAWS trycker du på ALT + H, N, 1. Fokus är i fältet ämne .

 3. Skriv ämnet för den avtalade tiden och tryck på Tabb för att flytta fokus till fältet Plats.

 4. Skriv platsen för den avtalade tiden och tryck på Tabb för att flytta fokus till fältet Startdatum.

 5. Om du vill ändra start datum trycker du på ned-eller uppåtpilen för att flytta datumet framåt eller bakåt en dag. Om du vill ändra tiden trycker du på TABB tills du hör "start tid" och trycker sedan på NEDPIL eller UPPIL för att flytta tiden framåt eller bakåt i en halvtimme.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "slutdatum". Om du vill ändra slutdatum trycker du på ned-eller uppåtpilen för att flytta framåt eller bakåt en dag. Om du vill ändra tiden trycker du på TABB tills du hör "slut tid" och trycker sedan på NEDPIL eller UPPIL för att flytta tiden framåt eller bakåt i en halvtimme.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”meddelande, redigerar” och skriv eventuell information du vill ange för den avtalade tiden på tangentbordet. Med JAWS hör du ”Anteckningar, redigera”.

 8. Spara den avtalade tiden genom att trycka på Alt + H, A och sedan V. Fönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Informera andra om din tillgänglighet

Du kan lägga till en statusindikator till den avtalade tiden för att meddela andra användare din tillgänglighet. Om någon försöker schemalägga ett möte med dig kommer de att veta om du är tillgänglig.

 1. När du har en avtalad tid öppen trycker du på Alt + H, B för att öppna menyn Visa som.

 2. Tryck på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det tillgänglighets alternativ du vill använda.

 3. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Menyn Visa som stängs.

 4. Spara ändringarna genom att trycka på ALT + H, A, V. Fönstret för avtalade tider stängs och fokus återgår till kalendern.

Schemalägga ett möte och bjuda in personer till det

 1. Om du vill skapa en mötesinbjudan från valfri plats i Outlook (till exempel e-post, kalender eller uppgifter) trycker du på CTRL + SKIFT + Q. Ett Mötes fönster öppnas och fokus flyttas till fältet till text i inbjudan och du hör: "till, redigera".

 2. Du bjuder in personer till mötet genom att skriva deras namn och, om du känner till dem, e-postadresser.

  Outlook söker automatiskt efter träffar i adress boken. Använd nedåtpilen för att navigera bland förslagen. Du hör namnen och adresserna medan du navigerar runt.

  Tips: Bekräfta e-postadresser genom att använda dialog rutan kontrol lera namn för att söka. Öppna dialog rutan kontrol lera namn genom att trycka på ALT + H för att gå till fliken möte , trycka på TABB-tangenten tills du hör "kontrol lera namn, knapp" och tryck sedan på RETUR. Fokus flyttas till det första namnet i sökresultatet och du hör det namnet. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra igenom listan och tryck på RETUR för att välja ett namn och en adress.

 3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland de föreslagna namnen. Tryck på RETUR om du vill markera ett namn.

 4. Tryck på TABB-tangenten för att gå till textfältet Ämne . Du hör: "Ämne, redigerar." Skriv ämnet för mötet.

 5. Tryck på TABB-tangenten igen för att flytta till textfältet Plats. Du hör: "Plats redigerbar, redigera." Sedan skriver du platsen.

  Tips: Om du använder ett Microsoft Exchange-konto kan du använda dialogrutan Välj rum: Alla rum för att kontrollera tillgänglighet och boka rum.

  1. Du kan flytta till knappen Rum... när fokus är på rutan Plats genom att trycka på TABB-tangenten. Du hör "Knappen Rum...".

  2. Öppna dialog rutan Välj rum genom att trycka på RETUR. Fokus flyttas till rutan Sök och du hör ”Välj rum, Alla rum, Sök, Redigering”.

  3. Flytta till listan med nedåtpilen för att leta upp ett tillgängligt rum i listan med rum. Du hör namnet på det markerade rummet tillsammans med information om rummets tillgänglighet och telefonnummer.

  4. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland alternativen i listan. Tryck på RETUR för att reservera ett markerat rum för mötet.

  5. Tryck på RETUR igen för att flytta fokus till inbjudan. Du hör mötets ämne följt av "rum... knappen. "

 6. Om du vill ange varaktigheten för mötet trycker du på TABB tills du hör "Startdatum, redigerar". Som standard innehåller det här fältet den dag och det datum som mötesinbjudan skapades.

  Tips: Du kan kontrollera när de personer som du bjuder in är tillgängliga innan du sparar eller skickar mötesinbjudan. Mer information finns i artikeln Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in.

  Använd någon av följande två metoder beroende på mötets längd:

  • Om mötet varar hela dagen skriver du datumet för mötet och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör "Avmarkerad, kryssrutan Hela dagen". Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan. Du hör: "Markerad."

  • Om mötet är kortare än en hel dag skriver du datumet för mötet och trycker på RETUR. Du hör: "Starttid." Ange starttiden för mötet och tryck sedan på RETUR.

   Fokus flyttas till textrutan Sluttid och du hör "Sluttid".

 7. Ange sluttid för mötet genom att skriva sluttiden och tryck sedan på RETUR.

 8. Tryck på Alt + S för att skicka inbjudan. Fokus flyttas till det aktiva fönstret.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du skrivit namnen i en mötesinbjudan kan du kontrollera om personerna är tillgängliga.

 1. I Mötes fönstret trycker du på ALT + H och sedan på du för att öppna schemaläggnings assistenten.. Du hör: "alla deltagares List ruta".

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Knappen Alternativ" och tryck sedan på RETUR för att öppna menyn Alternativ. Du hör: "Meny." Tryck på nedåtpilen för att gå igenom objekten tills du hör: "autoPlock". Tryck sedan på RETUR för att öppna undermenyn.

 3. Använd nedåtpilen för att navigera på undermenyn. Du hör alternativen medan du navigerar, till exempel "Alla användare och resurser" eller "Alla användare och en resurs". Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Välj automatiskt markerar nästa lediga tid som stämmer med det alternativ du valt. Med skärm läsaren hör du föreslaget datum och tid, samt var och en av deltagarnas namn och tillgänglighet, till exempel "Anna Carlsson, Free". Med JAWS kan du höra varje deltagares tillgänglighet med upp-och nedpilarna för att bläddra i list rutan med deltagare.

 5. Välj något av följande alternativ:

  • Tryck på Alt + S för att godkänna tiden och skicka inbjudan.

  • Tryck på Alt + H, P, P för att godkänna tiden och återgå till formuläret för inbjudan. Om du vill redigera inbjudan använder du TABB-tangenten för att navigera mellan fälten för inbjudan.

  • Om du vill återgå till Välj automatiskt för att hitta ett annat alternativ upprepar du föregående steg. Observera att i de flesta fall stannar fokus på knappen Alternativ och du kan trycka på RETUR. Annars trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Knappen Alternativ."

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I fönstret mötesinbjudan trycker du på ALT + H och sedan på E för att öppna dialog rutan återkommande avtalad tid . Du hör: "återkommande avtalad tid. Starta, redigera." Du får också höra mötets starttid.

 2. Om du vill flytta fokus till gruppen mönster för upprepning trycker du på TABB-tangenten i dialog rutan återkommande avtalad tid tills du hör det markerade mönstret ("dag," "vecka", "varje månad" eller "årlig").

 3. Använd piltangenterna för att flytta runt mellan och markera olika upprepningsmönster. Du kan välja något av följande alternativ:

  • Alternativ för dag

   Om du vill välja alternativet daglig trycker du på ALT + D. Du hör: "daglig."

   • Varje arbetsdag

    Tryck på TABB-tangenten och sedan på ALT + K för att flytta fokus till och välja alternativet varje veckodag . Du hör: "varje veckodag."

   • Med mellanrum på några dagar

    Om du vill flytta fokus till knappen alla trycker du på ALT + V. Du hör: "var." Flytta fokus till textfältet dagar genom att trycka på TABB-tangenten. Du hör: "varje redigerbar text." Skriv antalet dagar (till exempel om du vill att mötet ska återkomma varannan dag, Skriv 2) och tryck sedan på RETUR.

  • Alternativ för vecka

   • Varje vecka

    Välj alternativet varje vecka genom att trycka på Alt + W. Du hör: "vecka."

   • Med mellanrum på några veckor

    Välj alternativet Varje vecka. Tryck på TABB-tangenten för att flytta fokus till textfältet Upprepa var. Du hör "Upprepa var, redigerbar text, vecka." Ange antalet veckor (om du till exempel vill ange att mötet återkommer var tredje vecka skriver du 3).

  • Alternativ för månad

   • Varje månad

    Välj alternativet varje månad genom att trycka på Alt + M. Du hör: "varje månad".

   • Med mellanrum på några månader

    Välj alternativet Varje månad. Om du vill ange återkommande möten trycker du tre gånger på TABB-tangenten. Du hör: "Dag, redigerbar text, var, redigerbar text, månad." Ange antalet månader (om du till exempel vill ange att mötet återkommer var tredje månad skriver du 3).

  • Varje år

   Välj alternativet varje år genom att trycka på Alt + Y. Du hör: "årlig".

  När du har valt alternativen för återkommande avtalad tid trycker du på TABB tills du hör "OK, knapp" och trycker sedan på RETUR.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt göra mötet till ett online- Skype-möte.

 1. Om du vill välja alternativet Skype-möte i Mötes fönstret och skapa en Skype-Mötes länk trycker du på ALT + H, O, M.

 2. Outlook lägger till information om onlinemötet och länken i meddelande fältet.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Använd Outlook för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i MacOS, för att schemalägga avtalade tider eller schemalägga möten med andra. Kontrol lera när de personer som du bjuder in är tillgängliga, gör mötet återkommande eller skapa Skype-möten i Outlook för Mac.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

 1. Tryck på Ctrl + Alt + M i Outlook. Du hör: ”Menyraden, Apple”. Tryck på högerpilen tills du hör: ”Arkiv”. Du öppnar menyn Arkiv genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 2. Öppna undermenyn Nytt genom att trycka på nedåtpilen och sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Avtalad tid” för att skapa en ny avtalad tid och tryck sedan på Retur. En ny avtalad tid öppnas med fokus i textfältet Ämne.

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör ”möte” för att skapa ett nytt möte och tryck sedan på Retur. Ett nytt möte öppnas med fokus i textfältet Till:

 4. För att bläddra alternativen för den avtalade tiden eller mötet trycker du på Tabb eller Skift + Tabb.

  • Om du skapar ett möte kan du bjuda in personer genom att skriva kontakterna i textfältet till: .

  • Ge händelsen ett namn genom att trycka på Tabb tills du hör ”Ämne, redigera text” och sedan skriva namnet.

  • Ange en plats för mötet genom att trycka på Tabb tills du hör ”Plats, redigera text” och sedan ange en plats för mötet.

  • Tryck på Tabb tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Skriv nya värden om du vill ändra värdena.

   Tips: Om du vill skapa en heldags händelse trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "heldags händelse, avmarkerad kryss ruta" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

  • Ställ in påminnelse tiden för händelsen genom att trycka på SKIFT + TABB tills du hör "knappen påminnelse" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg. Tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

  • Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dag ordning, trycker du på TABB-tangenten tills du hör "ny rad" och skriver sedan in den information du vill ha.

 5. När du är färdig med att lägga till information gör du något av följande:

  • Om du skapar en avtalad tid trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "Spara och Stäng, knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

  • Om du skapar ett möte trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "skicka, knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 6. Händelsefönstret stängs och fokus återgår till föregående vy i Outlook.

Informera andra om din tillgänglighet

Visa andra din tillgänglighet under tiden för en händelse.

 1. I händelse fönstret trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör aktuell tillgänglighets status (till exempel "upptagen") och knappen Visa som, och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 2. Om du vill välja tillgänglighet trycker du på nedåtpilen tills du hör den tillgänglighet du vill visa. Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Bjuda in andra att ringa ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. I fönstret avtalad tid trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "knappen Bjud in" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att göra det till ett möte.

 2. Fokus flyttas till textfältet Till där du kan skriva de kontakter du vill bjuda in till mötet.

 3. När du är klar trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "skicka, knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du skrivit namnen i en mötesinbjudan kan du kontrollera om personerna är tillgängliga.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB i Mötes fönstret tills du hör "schemaläggning, avmarkerad kryss ruta" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att öppna vyn schemaläggning.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "deltagar status tabell, rad 1 av (...)", följt av namnet på organisatören och deltagarens status. Du bläddrar bland statusarna med nedåtpilen. VoiceOver läser upp namn och tillgänglighet för deltagarna.

 3. Gå tillbaka till vyn avtalAd tid genom att trycka på SKIFT + TABB tills du hör "avtalad tid, avmarkerad kryss ruta" och sedan trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I händelse fönstret trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "upprepnings knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg. Ett nytt fönster öppnas där du kan välja alternativ för den återkommande händelsen, med fokus på popup-knappen Upprepa .

 2. Om du vill välja en frekvens för mötet trycker du på Ctrl + Alt + blank steg och trycker sedan på upp-eller nedpilen tills du hör den frekvens du vill att den avtalade tiden ska återkomma (dag, vecka, månad, år). Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland alternativen. När du är klar trycker du på TABB tills du hör "OK, standard knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt göra mötet till ett online- Skype-möte.

 1. I Mötes fönstret trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "onlinemöte, meny knapp" eller "Skype-möte" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 2. Skapa en Skype genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

 3. Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Använd Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att schemalägga avtalade tider eller möten med andra.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Skapa en händelse, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Ny händelse öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Skriv ett namn för händelsen.

 3. Dra åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ändra och svep sedan uppåt eller nedåt tills du hör önskat värde. Bekräfta valet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klart, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldagsaktivitet, växla, knapp, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill ange plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Börja skriva platsen. Listan med föreslagna platser uppdateras medan du skriver. För att välja en plats sveper du åt höger tills du hör önskad plats och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Ange varnings tiden för händelsen genom att svepa åt höger tills du hör "varning", följt av det aktuella signal svärdet och dubbel tryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dag ordning, sveper du åt höger tills du hör "Beskrivning, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen och svep åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 7. När du är färdig med att lägga till händelseinformation sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Bjuda in andra att ringa ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Personer, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Information om hur du öppnar och redigerar Kalender händelser finns i öppna, läsa och redigera Kalender händelser.

  Fönstret Personer öppnas, fokus är på ett redigerbart textfält och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Börja skriva namnet på en kontakt. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör så här för alla kontakter du vill bjuda in.

 3. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse sveper du åt höger i fönstret ny händelse tills du hör "Upprepa, ingen, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Upprepa öppnas.

 2. Om du vill välja en frekvens för mötet sveper du åt höger tills du hör hur ofta mötet ska utföras. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Om du vill flytta fokus till fönstret ny händelse sveper du åt vänster tills du hör "bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt göra mötet till ett online- Skype-möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Skype-samtal, växla, knapp, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Spara ändringarna genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klart” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

 3. Om du vill ansluta till ett Skype-möte öppnar du händelsen och sveper åt höger tills du hör "knappen Anslut" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Använd Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att schemalägga avtalade tider eller möten med andra.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Lägg till ny händelse, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Ny händelse öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Skriv ett namn för händelsen.

 3. Dra åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör önskat alternativ och dubbeltrycker sedan på skärmen. Bekräfta markeringen genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "OK, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldagsaktivitet” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill ange plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du anger namnet på platsen genom att dubbeltrycka på skärmen och börja skriva. Listan med föreslagna platser uppdateras medan du skriver. För att välja en plats sveper du åt höger tills du hör önskad plats och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du använder flera kalendrar kan du ange vilken kalender som ska innehålla den nya händelsen. Svep åt höger tills du hör ”Kalender, <aktuellt kalenderkonto>” och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör den kalender du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Ange varnings tiden för händelsen genom att svepa åt höger tills du hör "varning", följt av det aktuella signal svärdet och dubbel tryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dag ordning, sveper du åt höger tills du hör "Beskrivning" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärm tangent bordet visas längst ned på skärmen. Skriv in informationen och svep åt vänster eller höger tills du hör "klart" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 8. När du är färdig med att lägga till händelseinformation sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Spara”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Bjuda in andra att ringa ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Personer” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Obs!: Information om hur du öppnar och redigerar Kalender händelser finns i öppna, läsa och redigera Kalender händelser.

  Fönstret Lägg till personer öppnas, fokus är på ett redigerbart textfält och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Börja skriva namnet på en kontakt. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör så här för alla kontakter du vill bjuda in.

 3. När du är färdig sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. När du skapar en händelse sveper du åt höger tills du hör "Upprepa, aldrig" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Upprepa öppnas.

 2. Om du vill välja en frekvens för mötet sveper du åt höger tills du hör "frekvens, aldrig", dubbel tryck på skärmen och sveper åt höger tills du hör hur ofta mötet ska utföras. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Du sparar ändringarna genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Spara” och dubbeltrycka på skärmen. Fokus flyttas tillbaka till fönstret ny händelse .

Ringa ett Skype-möte

Du kan enkelt göra mötet till ett online- Skype-möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Skype”, ”Skype-möte” eller ”Av, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du sparar ändringarna genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Spara” och dubbeltrycka på skärmen.

  Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

 3. Om du vill ansluta till ett Skype-möte öppnar du händelsen och sveper åt höger tills du hör beskrivningen och sedan till Skype-mötets URL och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Använd Outlook Web App med tangent bordet och en skärm läsare för att schemalägga avtalade tider eller möten med andra i kalendern. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör "laddat", följt av antalet händelser och antalet kalendrar som är markerade för tillfället.

 2. Tryck på CTRL + N för att skapa en ny händelse. Ett händelse informations fönster öppnas med fokus på rubrik textfältet. Du hör: "Lägg till information om händelsen. Lägg till en rubrik. "

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland händelsealternativen.

  • Om du vill namnge händelsen skriver du ett namn i fältet Lägg till en rubrik .

  • Tryck på Tabb om du skapar ett möte. Du hör: "Bjud in deltagare". Skriv ett namn för kontakten och tryck på Retur om du vill lägga till en kontakt.

  • Ange start-och slutdatum och tid för händelsen genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör standardvärdena. Om du vill ändra datumet trycker du på ESC + HÖGERPIL en gång på Start-eller slutdatumet, trycker på RETUR för att öppna den nedrullningsbara List rutan och använder sedan piltangenterna för att bläddra i den nedrullningsbara List rutan och trycker på RETUR för att välja. Om du vill ändra antalet timmar skriver du in de nya värdena.

  • Om du vill ange en plats för mötet trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Sök efter ett rum eller en plats" och skriver sedan önskad plats.

  • Om du vill lägga till mer information om händelsen trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till en beskrivning eller bifoga dokument" och skriver sedan in den information du vill ha.

 4. När du är färdig trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” (för ett möte) eller ”Spara, knapp” (för en avtalad tid) och trycker sedan på blanksteg.

 5. Händelsefönstret stängs och fokus flyttas till kalendern.

Bjuda in andra att ringa ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. I fönstret händelse information trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör: "Bjud in deltagare".

 2. Om du vill lägga till en kontakt skriver du eller klistrar in e-postadressen och trycker på Retur. Upprepa för andra deltagare.

Kontrollera tillgänglighet för de personer som du bjuder in

När du anger namn i en mötesinbjudan kan Outlook hjälpa dig att välja en tid när alla inbjudna är tillgängliga.

 1. I fönstret händelse information trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ett mötes förslag, under schema. Skärm läsaren läser upp den föreslagna mötestid.

 2. Om du vill bläddra efter fler föreslagna tider trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör en föreslagen tid du vill använda. Skärmläsaren läser upp de föreslagna tiderna medan du flyttar runt. Tryck på blanksteg om du vill välja en tid.

 3. Om du inte hittar någon ledig tid för en viss dag kan du kontrollera deltagarnas tillgänglighet en annan dag. Om du vill bläddra efter andra dagar trycker du på TABB eller SKIFT + TABB under schematills du hör "öppen månadsvy, knapp, Dold" och trycker sedan på blank steg. Tryck på Skift + Tabb tills du hör den valda dagen och använd sedan piltangenterna till att bläddra bland dagarna. Tryck på Retur för att välja en dag.

Skapa ett återkommande möte

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. I fönstret händelse information trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör: "Upprepa".

 2. Om du vill välja en frekvens för mötet trycker du på blank steg och använder sedan nedpilen tills du hör hur ofta mötet ska utföras. Välj genom att trycka på blanksteg.

Ringa ett onlinemöte

Du kan enkelt göra mötet till ett onlinemöte med Skype eller Microsoft Teams.

Obs!: Beroende på din organisation och om du är en Office 365-prenumeration kan Skype och/eller Microsoft Teams inte vara tillgängliga.

Gör något av följande i fönstret händelse information:

 • Om antingen Skype eller Microsoft Teams är tillgängligt för dig trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör antingen "av, teams-möte, växlings knapp" eller "av, Skype-möte, växlings knapp". Vilket alternativ du hör beror på din administratör. Tryck på RETUR för att förvandla mötet till ett onlinemöte.

 • Om både Skype och Microsoft Teams är tillgängliga trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "Lägg till onlinemöte", trycker sedan på nedåtpilen för att välja mellan de tillgängliga alternativen och trycker på RETUR för att bekräfta ditt val.

Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i brödtexten när du skickar inbjudningar.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×