Använda en skärm läsare för att dela och samtidig redigering av presentationer i PowerPoint

Använda en skärm läsare för att dela och samtidig redigering av presentationer i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangent bordet och en skärm läsare för att dela och arbeta tillsammans med en vän eller kollega på en presentation online. Både vanlig samtidig redigering och samtidig redigering i realtid är möjligt. Med det senare alternativet kan ni se varandras ändringar direkt när de görs. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får också lära dig hur du gör kopior av dina presentationer och delar dem via e-post i olika format, till exempel PDF.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en lagringsplats online

OneDrive är tillgängligt direkt när du börjar använda PowerPoint, men du kan behöva lägga till en SharePoint Online webbplats manuellt innan du kan ladda upp eller spara filer till SharePoint Online.

 1. Öppna menyn Spara som genom att trycka på ALT + F, A. Du hör: "markerat, Spara som flik objekt." I JAWS hör du: "Save As tab" (Fliken Spara som).

 2. Tryck på A om du vill lägga till en plats att spara på. Du hör: "Lägg till en plats-flik".

 3. Tryck på Y2 om du vill lägga till en SharePoint Online-webbplats.

 4. När du uppmanas till det anger du den e-postadress som du använder för att komma åt SharePoint Online-webbplatsen och trycker sedan på Retur.

 5. Ange lösenordet när du uppmanas till det och tryck sedan på Retur.

Webbplatsen är nu tillgänglig i dialog rutorna dela och spara som i PowerPoint.

Ladda upp och dela en presentation med OneDrive eller SharePoint Online

Logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint och ladda upp presentationer till OneDrive eller SharePoint Online så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på ditt Microsoft-konto.

Genom att ladda upp dina presentationer på OneDrive eller SharePoint Online kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare presentationer på OneDrive eller SharePoint Online.

Ladda upp en presentation på OneDrive eller SharePoint

Ladda upp din presentation på OneDrive eller SharePoint Online för att dela den med hjälp av online-webbplatser.

Du kan också använda dialogrutan Spara som för att ladda upp presentationen på en plats online. Mer information finns i Spara presentationsfilen.

 1. I PowerPoint trycker du på ALT + Z för att öppna dialog rutan dela . Du hör ”Ladda upp platser”, följt av den första platsen, till exempel ”OneDrive, Microsoft”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på platsen som du vill använda och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Namnge ditt dokument, presentationsnamn”.

 3. Skriv ett namn på presentationen.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”OK, knapp” och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta.”

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill dela presentationen direkt går du vidare från steg 2 i Dela en presentation med OneDrive eller Sharepoint.

  • Om du vill fortsätta arbeta på presentationen och dela den senare trycker du på ESC-tangenten + höger piltangent tills du hör "Stäng, knapp" och trycker sedan på RETUR. Dialogrutan Dela stängs.

Dela en presentation med OneDrive eller SharePoint Online

När du har laddat upp presentationen till OneDrive eller SharePoint Online kan du skicka en delnings länk till dina kollegor eller vänner direkt från PowerPoint. På det här sättet kan du styra vilka som kan komma åt och redigera filen och du behöver inte oroa dig för storleksbegränsningar för bifogade filer för e-post.

 1. I PowerPoint trycker du på ALT + Z för att öppna dialog rutan dela . Du hör: ”Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta.”

 2. Skriv e-postadressen eller namnet på den person som du vill dela presentationen med och tryck sedan på Retur. Upprepa för andra kontakter som du vill dela presentationen med.

 3. Tryck på TABB-tangenten om du vill lägga till ett meddelande. Du hör: "Lägg till ett meddelande". Skriv ett meddelande till mottagarna.

 4. Du definierar vem delningslänken ska fungerar för genom att trycka på Skift + TABB-tangenten tills du hör det aktuella alternativet, till exempel ”Endast personer i din organisation med länken kan visa och redigera”. Tryck sedan på Retur. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det åtkomstgruppalternativ du vill välja.

 5. Som standard kan de personer du delar presentationen med redigera den. Om du vill att de bara ska kunna se presentationen trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Andra inställningar, markerad, Tillåt redigering, kryssruta” och trycker sedan på blanksteg.

 6. Om du vill spara inställningarna för åtkomst och avsluta sidan Länkinställningar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur. Du hör: ”Skicka länk”.

 7. Om du vill dela presentationen trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, knapp” och trycker sedan på Retur.

Dela en länk till din presentation

Du kan skapa en länk direkt från PowerPoint till din presentation i OneDrive eller SharePoint Online och skicka den via e-post eller snabbmeddelande istället för att skicka en kopia av presentationen.

 1. I PowerPoint trycker du på ALT + Z för att öppna dialog rutan dela . Du hör: ”Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta.”

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Kopiera länk, knapp” och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Länk skapad, sida”.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "kopiera, knapp" och tryck sedan på RETUR. Länken kopieras.

  Stäng dialog rutan genom att trycka på ESC-tangenten + högerpil tills du hör "Stäng, knapp" och tryck sedan på RETUR.

 4. Kopiera till exempel länken till ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

Skicka en kopia av PowerPoint-presentationen via e-post

Med PowerPoint kan du enkelt skicka en kopia av presentationen och dela den med andra. Du kan skicka kopian i det ursprungliga presentationsformatet eller som en PDF-fil. PowerPoint konverterar presentationen till en PDF-fil automatiskt och bifogar filen till ett Outlook e-postmeddelande.

Om du vill spara presentationen som en PDF-fil hittar du instruktioner i Spara presentationen i ett annat filformat.

 1. I PowerPoint trycker du på ALT + Z för att öppna dialog rutan dela .

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skicka en kopia" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det fil format som du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 4. Ett nytt Outlook e-postmeddelande öppnas med en kopia av presentationen bifogad. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens e-postadress eller namn. Om du vill skriva ett meddelande trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Meddelande" och skriver sedan meddelandet.

 5. Tryck på Alt + S för att skicka e-postmeddelandet.

Arbeta tillsammans i en delad presentation

medPowerPoint samtidig redigering kan flera personer samar beta och arbeta tillsammans med presentationer. Samtidig redigering startas automatiskt när flera personer öppnar samma presentation som sparats på OneDrive eller SharePoint Online.

Dina medförfattare kan följa länken du skickade och presentationen öppnas då i deras version av PowerPoint eller på PowerPoint för webben. Om de också använder PowerPoint för webben eller PowerPoint Skriv bords versionen och har kommit överens om att automatiskt dela ändringar, säger skärm läsaren "det finns andra användare att redigera den här bilden" om det finns flera författare på bilden när du navigerar till den.

Du måste ha en aktiv Office 365-prenumeration och den senaste versionen av Office installerat för samtidig redigering av en presentation.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att dela och samar beta med en vän eller kollega på en presentation online. Du kan även göra kopior av dina presentationer och dela dem via e-post i olika format, till exempel PDF.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Spara och dela en presentation med OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint och spara dina presentationer på OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på ditt Microsoft-konto.

Genom att spara dina presentationer på OneDrive kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

Spara en presentation på OneDrive

 1. Spara presentationen i PowerPoint genom att trycka på Skift+Kommando+S. Dialogrutan Spara som öppnas med fokus på textfältet Filnamn. Du hör: ”Spara som.”

 2. Om du vill kan du ange ett nytt filnamn.

 3. Om du vill välja en OneDrive-plats trycker du på TABB-tangenten. Fokus flyttas till listan med möjliga lagringsplatser. Tryck på Ctrl + Alt + uppåt-, nedåt-, höger- eller vänsterpilen för att navigera till de olika platserna och välj genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Om du vill spara i en OneDrive-mapp trycker du på TABB-tangenten tills du hör: ”Du är i en mapp.”

 5. Välj en mapp på OneDrive genom att trycka på Ctrl + Alt + uppåt- eller nedåtpilen. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

 6. Om du vill skapa en ny mapp trycker du på TABB-tangenten för att gå till Ny mapp. Tryck sedan på blanksteg för att välja. Dialogrutan Ny mapp öppnas. Ange mappnamnet och tryck på Retur.

 7. Tryck på Retur när du vill spara. Presentationen sparas på OneDrive med filnamnstillägget .pptx.

Dela en presentation i OneDrive

 1. Om du vill dela en presentation trycker du på F6 i PowerPoint tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, menyknapp” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Personer att dela med, kombinationsruta”.

 3. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in, och tryck sedan på Retur. Om du redan har sparat personens kontaktinformation räcker det att ange ett namn. Upprepa för andra kontakter som du vill dela filen med.

 4. Tryck på TABB-tangenten om du vill lägga till ett meddelande. Du hör: ”Lägg till ett meddelande, valfritt.” Skriv ett meddelande till mottagarna.

 5. Om du vill styra vem som kan komma åt filen och om de kan redigera den trycker du på TABB-tangenten tills du hör det aktuella alternativet, till exempel ”Endast de personer som du anger har tillgång till redigera”, och trycker sedan på blanksteg. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det åtkomstgruppalternativ du vill välja.

 6. Som standard kan de personer som är inbjudna redigera presentationen. Om du vill att de ska kunna visa presentationen trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Tillåt redigering, markerad, kryss ruta och trycker sedan på blank steg för att inaktivera redigerings alternativet. Du hör: "avmarkerad, tillåta redigering, kryss ruta."

 7. Om du vill spara inställningarna för åtkomst och avsluta sidan Länkinställningar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur. Du hör: ”Personer att dela med, kombinationsruta.”

 8. Om du vill dela presentationen trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, knapp” och trycker sedan på Retur.

 9. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skicka, knapp" och tryck sedan på blank steg.

Skicka en kopia av presentationen via e-post

Med PowerPoint kan du enkelt skicka en kopia av presentationen och dela den med andra. Du kan skicka kopian i det ursprungliga presentationsformatet eller som en PDF-fil. PowerPoint konverterar presentationen till en PDF-fil automatiskt och bifogar filen till ett Outlook e-postmeddelande.

Om du vill spara presentationen som en PDF-fil hittar du instruktioner i Spara presentationen i ett annat filformat.

 1. Om du vill dela en presentation trycker du på F6 i PowerPoint tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, menyknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Du hör: ”Personer att dela med, kombinationsruta.”

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Bifoga en kopia istället, dold, popup-knapp” och tryck sedan på blanksteg.

 4. Tryck på piltangenterna uppåt eller nedåt för att välja om du ska skicka filen i presentationsformat eller som en PDF-fil. Tryck på blanksteg för att välja.

 5. E-post-programmet öppnas med presentationen bifogad i .pptx- eller PDF-format. Fokus är i fältet Till.

 6. Skriv e-postadresserna till de personer som du vill skicka en kopia av presentationen till.

 7. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Ämne, kolumn” och ange ett ämne för e-postmeddelandet.

 8. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka-knapp” och trycker sedan på blanksteg.

Dela en länk till din presentation

Du kan skicka en delningslänk i stället för att skicka en kopia av presentationen. Då kan andra se de senaste ändringarna i presentationen utan att du behöver oroa dig för storleksbegränsningar för e-postbilagor.

 1. Om du vill dela en presentation trycker du på F6 i PowerPoint tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, menyknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Du hör: ”Personer att dela med, kombinationsruta.”

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Kopiera länk, knapp” och tryck sedan på blanksteg. Länken kopieras.

 4. Kopiera till exempel länken till ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att dela och samar beta med en vän eller kollega på en presentation online. Du kan även göra PDF-kopior av dina presentationer och dela dem via e-post.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara och dela en presentation med OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint och spara dina presentationer på OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på ditt Microsoft-konto.

Genom att spara dina presentationer på OneDrive kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

Spara en presentation på OneDrive

 1. Om du vill spara en presentation trycker du med fyra fingrar på den övre delen av skärmen i PowerPoint 2016 för iOS och sveper åt höger tills du hör: ”Spara och stäng, knapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara, ellips, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv in filnamnet.

 4. Välj en plats för att spara genom att svepa åt höger, förbi ”Platser”, tills du hör namnet på ditt OneDrive-konto, till exempel ”OneDrive – privat”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill spara i en OneDrive-mapp sveper du åt höger tills du hör namnet på den mapp som du letar efter, följt av ”Knapp, mapp, tillgängliga åtgärder”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Presentationen sparas på OneDrive med filtillägget .pptx.

Dela en presentation i OneDrive

 1. När du har sparat presentationen på OneDrive trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Dela-menyn, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Dela, rubrik”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Bjud in personer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skriv namn eller e-postadresser, textfält” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in. Om du redan har sparat personens kontaktinformation räcker det att ange ett namn.

  Obs!: Det kan hända att en dialogruta öppnas där du tillfrågas om PowerPoint får komma åt dina Kontakter. Svep åt höger tills du hör ”Tillåt inte, knapp” eller ”OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör: ”Kan redigera, växlingsknapp, på.” Som standard kan de personer som är inbjudna redigera presentationen. Om du vill att de endast ska kunna visa presentationen, dubbeltrycker du på skärmen för att inaktivera redigeringsalternativet. Du hör: ”Av.”

 7. Svep åt höger tills du hör: ”Inkludera meddelande (valfritt)”. Om du vill inkludera ett meddelande dubbeltrycker du på skärmen och skriver ett meddelande till mottagaren.

 8. Svep åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Mottagaren får ett e-postmeddelande med information om den delade presentationen. Du återgår till menyn dela.

Dela din presentation med andra

Med PowerPoint kan du enkelt skicka en kopia av presentationen.

 1. När du har öppnat presentationen i PowerPoint trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Dela-menyn, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Dela, rubrik”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Skicka en kopia, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Skicka en kopia öppnas.

  Tips: Som standard skickas kopian i det ursprungliga PowerPoint-formatet. Om du vill skicka en PDF-fil i stället sveper du åt höger tills du hör ”Format, PowerPoint-presentation, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt höger tills du hör ”PDF” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skicka med en annan app, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”E-post, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Du måste konfigurera ett e-postkonto i E-post innan du kan skicka en presentation från PowerPoint.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Till, textfält”, dubbeltryck på skärmen och ange mottagarens e-postadress. Den bifogade filens namn används automatiskt som ämne för e-postmeddelandet.

  Obs!: Det kan hända att en dialogruta öppnas där du tillfrågas om PowerPoint får komma åt dina Kontakter. Svep åt höger tills du hör ”Tillåt inte, knapp” eller ”OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Mottagaren får ett e-postmeddelande med PDF-filen. Du återgår till menyn skicka en kopia.

Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer

Ibland vill du dela en presentation med personer som inte har PowerPoint, och samtidigt bevara innehållet och formateringen. För att göra det kan du använda PowerPoint för att spara presentationer som PDF-filer direkt på OneDrive.

 1. När du har öppnat presentationen i PowerPoint trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Arkiv, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, rubrik.”

 3. Svep åt höger tills du hör ”Exportera, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”PDF” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skriv in filnamnet.

 6. Välj en plats på OneDrive genom att svepa åt höger tills du hör namnet på ditt OneDrive-konto, till exempel ”OneDrive – privat”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du redan har sparat presentationen på OneDrive kommer PowerPoint ihåg det och tar dig direkt till OneDrive-mapplistan.

 7. Om du vill spara i en OneDrive-mapp sveper du åt höger tills du hör namnet på den mapp som du letar efter, följt av ”Knapp, mapp, tillgängliga åtgärder”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Om du vill spara en PDF-kopia sveper du åt vänster tills du hör ”Exportera, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att dela och samarbeta online med en vän eller kollega på en presentation. När du delar filer från OneDrive kan du bjuda in personer till att visa eller redigera presentationen, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från presentationen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentation på OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint och spara dina presentationer på OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Öppna PowerPoint och logga in. Genom att spara dina presentationer på OneDrive kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

 1. I redigeringsvyn sveper du åt vänster tills du hör "ej markerad, tillbaka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrvyn.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Arkiv, knapp", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spara som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Spara som, Arkiv-menyn stängd, ange ett filnamn <aktuellt filnamn>”.

 4. Om du vill ändra filnamnet dubbeltrycker du på skärmen för att öppna skärmtangentbordet. Använd tangentbordet till att först ta bort det gamla namnet eller standardnamnet och sedan skriva ett nytt filnamn. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet när du är färdig.

 5. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland platsalternativen tills du hittar ditt OneDrive-konto och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep nedåt och sedan uppåt. Du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att spara presentationen. När du har sparat den stängs menyn Arkiv och fokus återgår till presentationen.

Tips: När du har sparat presentationen på OneDrive kommer alla ändringar att sparas där när du väljer Spara, såvida du inte sparar presentationen på en ny plats.

Dela en presentation via OneDrive

Du kan dela en presentation när du arbetar i den. Din kollega får delningslänken i ett e-postmeddelande och kan använda länken för att öppna presentationen i PowerPoint.

 1. Öppna den presentation som du vill dela i PowerPoint för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer till den här filen, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela presentationen med på skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Inkludera ett meddelande (valfritt), redigeringsruta”, dubbeltryck på skärmen och skriv sedan meddelandet med skärmtangentbordet.

 7. Om du vill tilldela behörigheter sveper du åt höger tills du hör ”Markerad, kan redigera, kryssruta”. Som standard kan dina kollegor redigera den presentation du delar. Om du vill att de bara ska kunna visa presentationen dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Dela en kopia av presentationen via e-post

Du kan också skicka en kopia av presentationen eller skicka den som en PDF-fil.

 1. Öppna den presentation som du vill dela i PowerPoint för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Ej markerad, Dela, växla” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Hela dokumentet, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Presentation, knapp” eller ”PDF, knapp” beroende på vilket format du vill dela. Dubbeltryck på skärmen för att välja formatet.

 5. Svep åt höger tills du hittar den e-postapp du vill använda, till exempel ”Outlook” eller ”Gmail”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv e-postadressen till den person du vill dela presentationen med på skärmtangentbordet.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Skicka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Du kan också använda de här anvisningarna för att skicka en PDF-kopia till din egen e-postadress eller spara PDF-filen på Google Drive.

Se även

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint Mobile med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att dela och samarbeta online med en vän eller kollega på en presentation. Spara filen till OneDrive eller SharePoint och bjuda in andra att visa eller redigera presentationen du har delat. Om du istället vill skicka presentationen via e-post kan du göra det direkt från PowerPoint Mobile.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentation på OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i PowerPoint och spara dina presentationer på OneDrive eller SharePoint Online så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Öppna PowerPoint och logga in. Genom att spara dina presentationer på en onlineplats kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive eller SharePoint Online.

När en presentation sparas på OneDrive eller SharePoint Online kan du dela den med andra.

 1. I redigeringsvyn sveper du åt vänster tills du hör "kommandon för snabb åtkomst, av, tillbaka och dubbel tryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrvyn.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Kommandon för snabb åtkomst, Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Ett fönster öppnas och du hör: ”Backstage-sidfönstret, Gå tillbaka, knapp”. Svep åt höger tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Dialogrutan Spara öppnas och du hör det aktuella filnamnet.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Spara en kopia av den här filen” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 5. Svep åt höger tills du hör den plats där du vill spara dokumentet, till exempel ”OneDrive”, och dubbeltryck för att välja alternativet.

  Om du inte redan är inloggad uppmanas du att logga in med OneDrive eller SharePoint Online.

 6. Svep åt höger tills du hör mappen eller platsen du vill spara till och dubbeltryck på skärmen för att öppna den.

 7. Svep åt höger tills du hör: ”Nästa, knapp i appfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Dialogrutan ANGE FILNAMN öppnas.

 8. Om du vill ändra filnamnet sveper du åt vänster tills du hör det aktuella namnet på presentationen och dubbeltrycker på skärmen för att börja redigera. Skriv in det nya namnet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig sveper du uppåt tills du hör ”Landmärken och behållare” och sveper sedan åt höger tills du hör ”Appfält”. Svep nedåt tills du hör ”Objekt” och svep sedan flera gånger åt vänster tills du hör: ”Spara en kopia, knapp i appfält”.

 9. Spara presentationen genom att dubbeltrycka på skärmen.

Dela en presentation via OneDrive eller SharePoint

Du kan bjuda in personer att visa och redigera din presentation i OneDrive eller SharePoint Online.

 1. Svep åt höger eller vänster i miniatyrvyn tills skärm läsaren läser upp: "av, dela, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Dialogrutan Dela öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Skriv en e-postadress för att bjuda in någon”. Dubbel tryck på skärmen för att Visa skärm tangent bordet.

 3. Skriv e-postadressen till den person du vill dela presentationen med på skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. Skärmläsaren läser upp: ”Bläddra kontakter, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas. Svep åt höger tills du hör den e-postadress du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill lägga till en personlig anteckning i inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt vänster tills du hör "inkludera ett meddelande, valfritt" och dubbel tryck på skärmen. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill att mottagaren ska kunna visa presentationen men inte redigera den sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt vänster tills du hör ”Ge behörigheter till den här presentationen, kan redigera” och dubbeltryck på skärmen. Listan med alternativ öppnas och Skärmläsaren läser upp: ”Meny”. Svep åt höger tills du hör ”Kan visa” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 6. Skicka inbjudningen genom att svepa åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

  Inbjudan skickas och du återgår till dialogrutan Dela.

Dela en kopia av presentationen via e-post

Du kan även skicka en kopia av presentationen via e-post direkt från PowerPoint.

 1. Svep åt höger eller vänster i miniatyrvyn tills du hör: "av, dela, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Dialogrutan Dela öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Skriv en e-postadress för att bjuda in någon”. Svep åt höger tills du hör: ”Fler alternativ, länk”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Skärmläsaren läser upp: ”Skicka en bifogad fil eller hämta en delningslänk”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Skicka som bifogad fil, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 5. Fönstret Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ditt e-postkonto, till exempel ”Outlook e-post”, och dubbelklicka på skärmen.

 6. Ett e-postfönster öppnas. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens adress med hjälp av skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. Skärmläsaren läser upp: ”Välj kontakter, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Personer, fönster”. Svep åt höger tills du hör den e-postadress du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 7. Om du vill redigera ämnet sveper du åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Skriv ämnet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten och dubbeltrycker på skärmen.

 8. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Meddelande, redigerbar text” och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet.

 9. När du är färdig sveper du uppåt tills du hör ”Objekt” och sveper sedan åt höger tills du hör: ”Skicka, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och skicka presentationen.

  Presentationen skickas och du återgår till dialogrutan Dela.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att dela och arbeta tillsammans med en vän eller kollega på en presentation online. När du delar dina filer med hjälp av OneDrive kan du bjuda in andra att visa eller redigera presentationen så att ni kan arbeta med den samtidigt. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Dela en presentation via OneDrive

Du kan dela en presentation när du arbetar i den. Din kollega får delningslänken i ett e-postmeddelande.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten. Du hör den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "knappen Dela". Dialogrutan Dela öppnas.

 3. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på TABB-tangenten tills du hör det för närvarande markerade behörighetsalternativet, till exempel ”Bara personer som redan har åtkomst kan använda den här länken”. Tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja önskat alternativ.

  Om du vill styra redigeringsbehörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Andra inställningar, markerad, Tillåt redigering, kryssruta”. Om du inte vill att någon annan redigerar presentationen trycker du på blanksteg.

  Om du vill tillämpa ändringarna av behörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "personer att dela med" och skriv sedan e-postadressen för den person som du vill dela presentationen med. Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa e-postadresserna.

 5. Om du vill lägga till ett meddelande för mottagarna trycker du på TABB tills du hör "Lägg till ett meddelande, valfritt" och skriver sedan meddelandet.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Skicka, knapp” och tryck sedan på Retur.

Ladda ned och dela en presentation som en PDF-fil

Ladda ned en PDF-kopia av presentationen till datorn så att du säkert kan dela den via olika kanaler.

 1. Om du vill öppna dialog rutan Ladda ned PDF trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, W, P. Du hör: "bild panelen". Fokus är på knappen Ladda ned. Tryck på Retur för att ladda ned.

 2. Tryck på Alt + Windows-tangenten + N. Du hör: "knappen Öppna".

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur. Filen sparas på datorn i mappen hämtade filer .

 4. När du hör "Stäng, knapp" trycker du på RETUR för att stänga dialog rutan.

 5. Dela filen, till exempel i ett e-postmeddelande.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders