Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft Teams med tangent bordet och en skärm läsare för att chatta med dina kontakter. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta en gruppchatt

 1. På fliken konversationer i vyn Teams trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "starta en ny konversation". Fokus flyttas till meddelande rutan.

 2. Tryck på CTRL + SKIFT + X för att expandera redigerings rutan så att du kan öppna fler alternativ för redigering. Om du vill dölja rutan trycker du på CTRL + SKIFT + X igen.

 3. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Mer information finns i lägga till en bifogad fil, lägga till en emojioch lägga till en klister märke eller MEM.

 4. Skicka ett meddelande genom att trycka på Ctrl+Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Med JAWS trycker du på E på fliken konversationer i vyn team tills du hör: "starta en ny konversation". Med NVDA trycker du på F i stället tills du hör: "starta en ny konversation". Fokus flyttas till meddelande rutan. Tryck på RETUR för att markera den.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Mer information finns i lägga till en bifogad fil, lägga till en emojioch lägga till en klister märke eller MEM.

 3. Skicka ett meddelande genom att trycka på Ctrl+Retur.

Starta en privat chatt

 1. Öppna vyn genom att trycka på CTRL + 2. I listfönstret visas nu dina eventuella Favoriter, Senaste kontakter och Föreslagna kontakter.

 2. Med JAWS trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "chatt-lista". Med NVDA hör du: "flikkontroll."

 3. Tryck på TABB en gång och tryck sedan på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på den kontakt som du vill chatta med, följt av deras tillgänglighets information.

  Tips: Om kontakten du letar efter inte finns i dina Favoriter, senasteeller föreslagna listor trycker du på CTRL + E för att hitta dem. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Tryck på RETUR för att välja kontakten. Tryck på CTRL + F6 en gång, skriv ditt meddelande och tryck på RETUR igen. Meddelandet skickas.

Chatt meddelanden visas i innehålls fönstret. Du bläddrar bland meddelandena genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB tills du hittar det senaste meddelandet och sedan använda upp-och nedpilarna.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Öppna vyn genom att trycka på CTRL + 2. I listfönstret visas nu dina eventuella Favoriter, Senaste kontakter och Föreslagna kontakter.

 2. Med JAWS trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "chatt-lista". Med NVDA hör du: "flikkontroll."

 3. Tryck på TABB en gång och tryck sedan på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på den kontakt som du vill chatta med, följt av deras tillgänglighets information.

  Tips: Om kontakten du letar efter inte finns i dina Favoriter, senasteeller föreslagna listor trycker du på CTRL + E för att hitta dem. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Tryck på RETUR, skriv ditt meddelande och tryck på RETUR igen. Meddelandet skickas.

Chatt meddelanden visas i innehålls fönstret. Om du vill bläddra igenom meddelandena trycker du på H eller Skift + H för att flytta mellan de olika rubrikerna i listan. Rubrik nivåerna är:

 • Rubrik 2: rubrik för huvud innehålls området

 • Rubrik 3: datum avgränsare i konversationen.

 • Rubrik 4: enskilda meddelanden under ett datum.

 • Rubrik 5: svar på meddelanden.

Tips: Starta en chatt och skicka ett meddelande genom att trycka på CTRL + E för att gå till Sök fältet högst upp på skärmen. Skriv /Chat, tryck på RETUR, Skriv namnet på den person som du vill chatta med, tryck på RETUR, skriv ditt meddelande och tryck sedan på RETUR.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på CTRL + O i meddelande rutan. Väljaren för bifogade filer öppnas.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hittar platsen där du vill lägga till en fil och tryck sedan på blank steg.

  Du kan lägga till filer från ett moln eller lokalt från datorn.

 3. Så här lägger du till filer från ett moln:

  1. I dialog rutan dokument trycker du på uppåt-eller nedåtpilen för att flytta i listan med mappar eller filer och trycker sedan på RETUR för att öppna en mapp.

  2. När du hittar filen du vill bifoga trycker du på RETUR. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar knappen dela och tryck på RETUR. Filen bifogas i meddelandet.

  Så här lägger du till lokala filer:

  1. I dialog rutan Öppna trycker du på TABB för att navigera i huvud området i dialog rutan och flyttar inuti ett huvud område med hjälp av piltangenterna.

  2. När du har flyttat fokus till rätt fil trycker du på Alt + O. Filen bifogas i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på TABB i meddelande rutan. Tryck på högerpilen tills du hittar knappen emoji och tryck sedan på RETUR. Emoji-listan öppnas.

 2. Tryck på TABB för att gå till listan emoji. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Retur. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på TABB i meddelande rutan. Tryck på högerpilen tills du hittar etiketten och tryck på RETUR. Klister märke och MEM lista öppnas.

 2. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj en mapp genom att trycka på Retur. Fokus flyttas till listan med klister märken och memer i kategorin.

 3. Tryck på vänster-eller högerpilen för att bläddra igenom listan. Välj genom att trycka på blanksteg.

 4. Redigera klister märket eller MEM texten och när du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hittar knappen klar och trycker sedan på blank steg.

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt som placeras högst upp på fliken senaste .

 1. På fliken senaste trycker du på upp-och nedpilarna för att navigera till den chatt du vill fästa eller ta bort.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg.

 3. Om chatten är avaktiverad kan du höra: "fäst". Tryck på RETUR för att fästa chatten. Om chatten är fäst kan du höra: "ta bort". Tryck på RETUR för att ta bort chatten.

Stänga av eller slå på en chatt

Du kan stänga av en chatt så att du inte får aviseringar från den.

 1. På fliken senaste trycker du på uppåt-och nedåtpilarna för att gå till den chatt du vill stänga av eller slå på ljudet.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg.

 3. Om du vill stänga av en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av" och trycker sedan på RETUR. Om du vill slå på ljudet för en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "slå på ljudet" och trycker sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Starta chattar och ringa samtal

Använd Microsoft Teams på Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS för att chatta med dina kontakter. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig. Lägg till bifogade filer, emoji och memer meddelanden. Fäst en chatt så att den alltid är överst i dina senaste chattar. Stäng av ljudet på en chatt för att sluta få aviseringar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta en gruppchatt

 1. När du är på fliken konversationer trycker du på C. Fokus flyttas till meddelande rutan.

  Tips: Tryck på Kommando + Skift + X för att expandera redigerings rutan och få åtkomst till fler alternativ.

  Rutan komprimeras automatiskt när meddelandet skickas. Du kan också trycka på TABB-tangenten en gång för att gå till knappen Dölj och sedan trycka på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

 2. Skriv ditt meddelande. Skicka meddelandet genom att trycka på CTRL + RETUR.

  Tips: När redigerings rutan inte visas kan du skicka ett meddelande genom att trycka på RETUR.

Du kan använda navigering för VoiceOver, till exempel Ctrl + Alt + kommando + H (hitta nästa rubrik) och Ctrl + Alt + kommando + M (hitta nästa rubrik på samma nivå) om du vill bläddra bland meddelandena i innehålls fönstret. Rubrik nivåerna är:

 • Rubrik 2: rubrik för huvud innehålls området

 • Rubrik 3: datum avgränsare i konversationen

 • Rubrik 4: enskilda meddelanden under ett datum

 • Rubrik 5: svar på meddelanden

Starta en privat chatt

 1. Tryck på Alt+2 för att öppna Chatt. I listfönstret visas nu dina eventuella Favoriter, Senaste kontakter och Föreslagna kontakter.

 2. Tryck på kommando + F6 tills du hör: "vågrät delare".

 3. Tryck på högerpil tills du hör namnet på den kontakt du vill chatta med, följt av deras tillgänglighetsinformation.

  Tips: Om kontakten du letar efter inte finns i dina Favoriter, senasteeller föreslagna listor trycker du på kommando + E för att hitta dem. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Tryck på Ctrl + Alt + blank steg, skriv ditt meddelande och tryck på RETUR. Meddelandet skickas.

 5. När personen svarar på meddelandet meddelar VoiceOver det med personens namn och texten i meddelandet.

Du kan använda navigering för VoiceOver, till exempel Ctrl + Alt + kommando + H (hitta nästa rubrik) och Ctrl + Alt + kommando + M (hitta nästa rubrik på samma nivå) om du vill bläddra bland meddelandena i innehålls fönstret. Rubrik nivåerna är:

 • Rubrik 2: rubrik för huvud innehålls området

 • Rubrik 3: datum avgränsare i konversationen

 • Rubrik 4: enskilda meddelanden under ett datum

 • Rubrik 5: svar på meddelanden

Tips: Starta en chatt och skicka ett meddelande genom att trycka på kommando + E för att flytta fokus till Sök fältet högst upp på skärmen. Skriv /Chat, tryck på RETUR, Skriv namnet på den person du vill chatta med, tryck på RETUR, skriv ditt meddelande och tryck på RETUR.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på kommando + O i redigerings rutan. Väljaren för bifogade filer öppnas.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hittar moln platsen som du vill lägga till en fil från och tryck sedan på RETUR för att välja.

 3. Tryck på upp-eller nedpilen för att flytta i listan med mappar eller filer.

 4. När du hittar filen du vill bifoga trycker du på RETUR. Du hör: "Markerat." Tryck på TABB-tangenten tills du hittar knappen Ladda upp och tryck sedan på RETUR. Filen läggs till i meddelandet.

Bifoga en lokal fil

 1. Om du vill bifoga en fil från datorn till ditt meddelande trycker du på kommando + O.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ladda upp från datorn" och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan för att välja en fil öppnas.

 3. Tryck på TABB för att navigera bland huvud delarna i dialog rutan och flytta inuti dem med piltangenterna.

 4. När du har flyttat fokus till den fil som du vill använda trycker du på RETUR. Filen läggs till i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på Alt+Q i redigeringsrutan.

 2. Tryck på TABB för att gå till listan emoji. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Ctrl+Alt+blanksteg. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på TABB-tangenten i redigerings rutan tills VoiceOver meddelar: "bifogad fil".

 2. Tryck på högerpilen tills du kommer till knappen etikett . Öppna menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på höger- eller vänsterpil. Tryck på RETUR för att välja en kategori.

 4. Tryck på TABB för att gå till listan med klister märken och memer i en kategori. Bläddra sedan i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil. Välj ett objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Om du vill kan du redigera dekal- eller memtexten. När du är klar trycker du på TABB tills du kommer till knappen klar . Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

  Dekalen eller memen läggs till i meddelandet i redigeringsrutan.

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt för att hålla den högst upp i listan över dina senaste chattar i chatt -vyn.

 1. Tryck på kommando + 2 för att gå till Chat -vyn.

 2. Tryck på kommando + F6 tills du hör "senaste" och tryck på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten en gång för att gå till listan med senaste chatt och tryck sedan på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att ange listan.

 4. Tryck på ned-eller Uppåtpil för att gå till den chatt du vill fästa eller ta bort.

 5. Tryck på Blanksteg. Menyn fler alternativ öppnas.

 6. Om chatten är avaktiverad kan du höra: "fäst". Tryck på RETUR för att fästa. Om chatten är fäst kan du höra: "ta bort". Tryck på RETUR för att ta bort.

Stänga av eller slå på en chatt

Du kan stänga av en chatt för att sluta få aviseringar. För att ta emot aviseringar igen, slå på ljudet.

 1. Tryck på kommando + 2 för att gå till Chat -vyn.

 2. Tryck på kommando + F6 tills du hör "senaste" och tryck på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten en gång för att gå till listan med senaste chatt och tryck sedan på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att ange listan.

 4. Tryck på NEDPIL eller UPPIL för att gå till den chatt du vill stänga av eller slå på ljudet.

 5. Tryck på Blanksteg. Menyn fler alternativ öppnas.

 6. Om du vill stänga av en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av" och trycker sedan på RETUR. Om du vill slå på ljudet för en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "slå på ljudet" och trycker sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att chatta med dina kontakter. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Starta en gruppchatt

 1. I den kanal där du vill skriva ditt meddelande sveper du åt höger på fliken konversationer tills du hör "starta en ny konversation, textfält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

 3. När du har skrivit klart sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Du kan även skicka ett meddelande med en bild som har sparats på telefonen. Skicka en bild medan du skriver ditt meddelande genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: ”Tryck för att bifoga bilder”. Dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Fotobibliotek” och dubbeltryck på skärmen. Välj sedan en bild från ditt fotobibliotek.

Starta en privat chatt

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Fliken Chatt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad, fliken Chatt”. Listpanelen visar dina senaste konversationer, om du har några.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Ny chatt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Sök efter mottagare, Sökfält”. Fönstret Ny chatt öppnas och fokus är på fältet Till.

 3. Om du vill söka efter en kontakt sveper du åt höger tills du hör det första tecknet på skärmens tangentbord.

 4. För att ange sökorden sveper du ett finger över tangentbordet tills du hör det tecken du vill ha och dubbeltrycker sedan på skärmen. Tecknet läggs även till i Till-fältet.

 5. Sökresultaten visas medan du skriver. Om du vill gå till resultaten sveper du åt vänster eller höger tills du hör kontaktens namn. Dubbeltryck på skärmen för att välja kontakten.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Skriv meddelandet här” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Textfält, redigerar, insättningspunkt i början”.

 7. Skriv ditt meddelande med hjälp av skärmens tangentbord enligt anvisningarna ovan.

 8. Du skickar meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Avisering, meddelandet har skickats”.

  När personen svarar på ditt meddelande tillkännager VoiceOver att det finns ett nytt eller ett oläst meddelande.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams för Android med Talkback, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att chatta med dina kontakter. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I n det här avsnittet

Starta en gruppchatt

 1. I den kanal där du vill skriva ditt meddelande sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Skriv ett nytt meddelande”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att placera ett finger på skärmen och dra runt det tills du hör ett tangentbordselement.

 3. När du har skrivit klart skickar du meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka meddelande” och dubbeltrycker på skärmen.

  Tips: I ditt meddelande kan du även skicka en emoji, en gif eller en bild som har sparats på telefonen. Medan du skriver ditt meddelande sveper du åt höger eller vänster tills du hör önskat alternativ. Sedan dubbeltrycker du på skärmen för att välja alternativet.

Starta en privat chatt

 1. Svep åt höger tills du hör ”Fliken Chatt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör det första objektet i listan med de senaste konversationerna som visas i listpanelen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Ny chatt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Redigeringsruta, Till, Sök efter kontakter här”. Skärmens tangentbordet visas på den nedre halvan av skärmen.

 3. Om du vill ange sökorden sveper du ett finger över skärmens nedre halva tills du hör det tecken du vill använda, lyfter fingret och dubbeltrycker sedan på skärmen. Tecknet läggs även till i Till-fältet.

 4. Sökresultaten visas och läses upp medan du skriver. Fokus flyttas till det första sökresultatet. Om du vill bläddra i listan sveper du åt vänster eller höger tills du hör kontaktens namn. Dubbeltryck på skärmen för att välja kontakten.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ett meddelande här, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv ditt meddelande med hjälp av skärmens tangentbord enligt anvisningarna ovan.

 7. Du skickar meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka meddelande” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Meddelandet har skickats”.

 8. När personen svarar på ditt meddelande hör du: ”Meddelandet har mottagits, visar objekt <number of the current item and its position in the list of items>”.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Internet med tangent bordet och en skärm läsare för att chatta med dina kontakter. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder webbläsaren Microsoft Edge och Skärmläsaren. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl + O (Öppna) för webbläsaren – inte för Microsoft Teams på Internet.

  Om du använder Chrome eller Firefox som webbläsare rekommenderar vi att du använder någon av skärmläsarna JAWS eller NVDA.

I det här avsnittet

Starta en gruppchatt

 1. I fliken konversationer i vyn team trycker du på C. Fokus flyttas till meddelande rutan.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Mer information finns i lägga till en bifogad fil, lägga till en emojioch lägga till en klister märke eller MEM.

 3. Skicka ett meddelande genom att trycka på RETUR.

Starta en privat chatt

 1. Öppna vyn genom att trycka på CTRL + SKIFT + 2. I listfönstret visas nu dina eventuella Favoriter, Senaste kontakter och Föreslagna kontakter.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "chatt-lista".

 3. Tryck på tabbtangenten en gång och Använd sedan upp-och nedpilarna för att hitta den kontakt som du vill chatta med, följt av deras tillgänglighets information.

  Tips: Om kontakten du letar efter inte finns i dina Favoriter, senasteeller föreslagna listor trycker du på CTRL + E för att hitta dem. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Tryck på Retur. Du hör: "Skriv ett nytt meddelande". Fokus är nu i meddelande rutan.

 5. Skriv meddelandet och tryck på RETUR för att skicka det.

 6. När personen svarar på ditt meddelande hör du "Meddelande från", följt av personens namn och texten i meddelandet.

  Obs!: Om du får ett meddelande från någon annan än personen du chattar med för närvarande, eller om du får ett meddelande när du är i en annan vy, hör du avsändarens namn, följt av texten i meddelandet.

Chatt meddelanden visas i innehålls fönstret. Om du vill bläddra igenom meddelandena trycker du på CTRL + F6 tills du har markerat meddelande rutan och trycker på SKIFT + TABB en gång. Använd upp-och nedpilarna för att höra tidigare meddelanden. Tryck på TABB för att flytta fokus tillbaka till meddelande rutan.

Tips: Starta en chatt och skicka ett meddelande genom att trycka på CTRL + E för att gå till Sök fältet högst upp på skärmen. Skriv /Chat, tryck på RETUR, Skriv namnet på den person som du vill chatta med, tryck på RETUR, skriv ditt meddelande och tryck sedan på RETUR. Om du vill visa den nya chatten i innehålls fönstret trycker du på RETUR igen.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på CTRL + SKIFT + O i meddelande rutan. Väljaren för bifogade filer öppnas.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hittar platsen där du vill lägga till en fil och tryck sedan på blank steg.

  Du kan lägga till filer från ett moln eller lokalt från datorn.

 3. Så här lägger du till filer från ett moln:

  1. I dialog rutan dokument trycker du på uppåt-eller nedåtpilen för att flytta i listan med mappar eller filer och trycker sedan på RETUR för att öppna en mapp.

  2. När du hör filen som du vill bifoga trycker du på Retur. Med skärm läsaren hör du: "markerad". Tryck på TABB-tangenten tills du hittar knappen dela och tryck på RETUR. Filen bifogas i meddelandet.

  Så här lägger du till lokala filer:

  1. I dialog rutan Öppna trycker du på TABB för att navigera i huvud området i dialog rutan och flyttar inuti ett huvud område med hjälp av piltangenterna.

  2. När du har flyttat fokus till rätt fil trycker du på Alt + O. Filen bifogas i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på TABB i meddelande rutan. Tryck på högerpilen tills du hittar knappen emoji och tryck sedan på RETUR. Emoji-listan öppnas.

 2. Tryck på TABB för att gå till listan emoji. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Retur. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på TABB i meddelande rutan. Tryck på högerpilen tills du hittar etiketten och tryck på RETUR. Klister märke och MEM lista öppnas.

 2. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj en mapp genom att trycka på Retur. Fokus flyttas till listan med klister märken och memer i kategorin.

 3. Tryck på vänster-eller högerpilen för att bläddra igenom listan. Välj genom att trycka på blanksteg.

 4. Om det finns ett textfält kan du redigera klister märket eller MEM text. När du är klar trycker du på TABB tills du hittar knappen klar och trycker sedan på blank steg.

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt som placeras högst upp på fliken senaste .

 1. På fliken senaste trycker du på upp-och nedpilarna för att navigera till den chatt du vill fästa eller ta bort.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg.

 3. Om chatten är avaktiverad kan du höra: "fäst". Tryck på RETUR för att fästa chatten. Om chatten är fäst kan du höra: "ta bort". Tryck på RETUR för att ta bort chatten.

Stänga av eller slå på en chatt

Du kan stänga av en chatt så att du inte får aviseringar från den.

 1. På fliken senaste trycker du på uppåt-och nedåtpilarna för att gå till den chatt du vill stänga av eller slå på ljudet.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg.

 3. Om du vill stänga av en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av" och trycker sedan på RETUR. Om du vill slå på ljudet för en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "slå på ljudet" och trycker sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Starta chattar och ringa samtal

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×