Använda en skärm läsare för att arbeta med vyn tavla i Project

Använda en skärm läsare för att arbeta med vyn tavla i Project

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Project för webben med tangent bordet och skärm läsaren för att arbeta med Project-uppgifter i ett kort format. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får också lära dig hur du organiserar uppgifter i buckets och visar dem som kolumner med olika grupperingar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi rekommenderar att du använder Edge som webbläsare när du använder Project för webben. Eftersom Project för webben körs i webbläsaren är tangent bords gen vägarna annorlunda än de som finns i programmet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom används vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren – inte Project för webben.

I det här avsnittet

Öppna vyn tavla

 1. Öppna det projekt du vill visa i Project för webben.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "fliken rutnät, objekt."

 3. Öppna vyn tavla genom att trycka på jag tills du hör "fliken kort, objekt" och tryck sedan på RETUR. Styrelsen öppnas och fokus är på den första kolumnen i anslags tavlan.

Tips: När du öppnar ett projekt visas det i den vy som du använde senast.

Skapa en Bucket

Du kan använda buckets för att ordna projekt aktiviteter i grupperingar.

 1. Om du vill skapa en Bucket i vyn tavla trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till Bucket" och trycker sedan på RETUR.

 2. Ange ett namn på Bucket och tryck på RETUR. Bucket skapas.

Hantera buckets

Du kan byta namn på, flytta eller ta bort buckets i projektet.

Obs!: För att hantera buckets måste aktiviteterna vara grupperade efter Bucket i vyn styrelse. Anvisningar finns i ändra gruppens gruppering.

 1. I vyn tavla trycker du på TABB tills du hör "Bucket", följt av namnet på den Bucket du vill redigera.

 2. Tryck på I tills du hör "fler alternativ" och tryck på RETUR. Du hör: "Byt namn."

 3. Gör något av följande:

  • Byt namn på Bucket genom att trycka på RETUR. Ändra Bucket-namnet efter behov och tryck på RETUR för att spara.

  • Om du vill ta bort Bucket trycker du på TABB tills du hör "ta bort" och trycker sedan på RETUR. Bekräfta att du vill ta bort Bucket genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "ta bort" och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: När en Bucket tas bort är alla aktiviteter i Bucket också borttagna.

  • Om du vill flytta en kolumn åt vänster trycker du på TABB-tangenten tills du hör "flytta åt vänster" och trycker sedan på RETUR.

Skapa en uppgift

 1. Om du vill skapa en aktivitet i vyn tavla trycker du på TABB-tangenten tills du hör namnet på den anslags tavla som du vill skapa aktiviteten i.

 2. Tryck på I tills du hör "Lägg till uppgift" och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv namnet på uppgiften.

 4. Om du vill ange ett avsluts datum, Bucket för aktiviteten eller tilldela aktiviteten till en resurs trycker du på I tills du hör det fält som du vill ändra och trycker på RETUR. Använd tabbtangenten eller piltangenterna för att gå till det värde du vill använda och tryck på RETUR för att markera det.

 5. Om du vill skapa en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "Lägg till uppgift" och trycker sedan på RETUR. Du hör "tillagd aktivitet", följt av uppgiftens namn.

 6. Information om hur du definierar mer uppgifter finns i hantera uppgifter i vyn kort.

Tips: Om du snabbt vill skapa en serie uppgifter i en kolumn trycker du på RETUR när du har skrivit namnet på den första uppgiften. Fokus återgår till fältet aktivitets namn så att du kan fortsätta lägga till uppgifter i samma kolumn.

Hantera uppgifter i vyn tavla

Du kan komma åt och uppdatera aktivitets information direkt från vyn tavla.

 1. I vyn tavla trycker du på TABB-tangenten tills du hör namnet på anslags tavlan som innehåller den uppgift som du vill redigera.

 2. För att öppna uppgiften trycker du på I tills du hör namnet på den uppgift du vill ha och trycker sedan på RETUR. Fönstret aktivitets information öppnas.

 3. Använd tabbtangenten för att flytta mellan fälten aktivitets information och göra önskade ändringar. Ändringarna sparas automatiskt. Information om olika fält finns i använda en skärm läsare för att visa och redigera aktivitets information.

 4. Stäng aktivitets informations fönstret genom att trycka på ESC.

Ta bort en uppgift

 1. I vyn tavla trycker du på TABB-tangenten tills du hör namnet på anslags tavlans kolumn som innehåller den uppgift du vill ta bort.

 2. För att gå till den uppgift du vill ha trycker du på I tills du hör namnet på uppgiften.

 3. Tryck på I tills du hör "fler alternativ" och tryck på RETUR.

 4. Om du vill ta bort uppgiften trycker du på TABB tills du hör "ta bort objekt" och trycker sedan på RETUR.

Ändra uppgiftsgruppering

Du kan ändra hur grupp aktiviteterna visas i kolumner. I tavlan visas som standard uppgifter efter buckets. När du öppnar vyn tavla för ett projekt visas den med den gruppering du använde senast.

 1. I vyn tavla trycker du på TABB tills du hör "Gruppera efter", följt av det aktuella grupperingsfältet och trycker på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det grupperingsalternativ du vill använda och tryck på RETUR för att välja.

Se även

Använda en skärm läsare för att arbeta med diagramvyn i Project

Använda en skärm läsare för att arbeta med vyn tids linje i Project

Använda en skärm läsare för att visa och redigera aktivitets information i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×