Använda en skärm läsare för att arbeta med uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med uppgifter i att göra

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd To Do med tangent bordet och en skärm läsare för att ordna din dag. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du lägger till aktiviteter, ger dem förfallo datum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till vissa personer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på listan som du vill skapa aktiviteten i. Tryck på RETUR för att öppna listan.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till en uppgift", följt av namnet på listan. Tryck på Retur.

 4. Skriv ett namn för uppgiften, till exempel köpavaror.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: "Lägg till en uppgift." Tryck på RETUR för att slutföra åtgärden.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill markera som slutförd. Tryck på RETUR för att öppna listan.

 3. Om du vill flytta till innehållet i uppgifts listan trycker du på TABB tills du hör ett uppgifts objekt.

 4. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör den uppgift du vill markera som slutförd.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: "fullständig kryss ruta." Tryck på RETUR för att markera uppgiften som slutförd.

  Ett ljud hörs som bekräftelse på att uppgiften har slutförts.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig upprepar du stegen ovan tills du hör "avmarkera kryss ruta" och trycker sedan på RETUR.

 • Kontrol lera att slutförda uppgifter visas i listan. Mer information om hur du visar och döljer slutförda uppgifter i listor finns i Visa/dölj slutförda uppgifter.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill visa information om. Tryck på RETUR för att öppna listan.

 3. Om du vill flytta till innehållet i uppgifts listan trycker du på TABB tills du hör ett uppgifts objekt.

 4. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör den uppgift du vill använda och tryck sedan på RETUR. Du hör: "uppgifter för aktivitet", följt av uppgiftens namn.

Tips: Stäng detaljvyn genom att trycka på ESC.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista till de uppgifter som du vill slutföra i dag, lägger du till den i listan My Day . Listan My Day är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "Lägg till uppgift i min dag" och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från My Daytrycker du på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "ta bort aktivitet från min dag" och trycker sedan på RETUR.

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "uppgifts rubrik", följt av uppgiftens namn.

 2. Om du vill ta bort föregående namn trycker du på och håller ned Delete-tangenten.

 3. Skriv ett nytt namn för uppgiften. Namnet sparas automatiskt.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "Lägg till en påminnelse" och tryck sedan på RETUR.

 2. Använd upp-och nedpilarna för att bläddra igenom alternativen för påminnelse. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tiden. Tryck på Retur för att välja.

 3. Om du valde Välj att välja ett datum & tid, Använd Tabb-tangenten och piltangenterna för att definiera datum och tid, och tryck sedan på RETUR för att välja. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Spara" och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "ta bort påminnelse" och trycker sedan på RETUR.

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallo datum för att hjälpa dig att uppfylla tids gränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "Lägg till förfallo datum" och tryck sedan på RETUR.

 2. Använd upp-och nedpilarna för att bläddra igenom alternativen för förfallo datum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum. Tryck på Retur för att välja.

 3. Om du har valt Välj ett datumanvänder du TABB-tangenten och piltangenterna för att definiera datum och trycker på RETUR för att välja. Om du vill ange ett förfallo datum trycker du på TABB tills du hör "Spara" och trycker sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallo datum trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn för aktiviteten tills du hör "ta bort förfallo datum" och trycker sedan på RETUR.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "Upprepa" och tryck sedan på RETUR.

 2. Använd upp-och nedpilarna för att bläddra bland alternativen för återkommande. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja anpassat. Tryck på Retur för att välja.

 3. Om du valde anpassadanvänder du TABB-tangenten och piltangenterna för att ange upprepnings frekvens och trycker på RETUR för att välja. Ange upprepnings frekvens genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "Spara" och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallo datum trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn för aktiviteten tills du hör "aldrig upprepning" och trycker sedan på RETUR.

Lägga till en fil

Om du vill ha mer kontext för en aktivitet kan du bifoga en fil till den. Om aktiviteten till exempel är utskrifts programkan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Obs!: To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per aktivitet.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "Lägg till en fil" och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Öppna i Windows öppnas.

 2. Navigera till och markera den fil som du vill ladda upp från datorn. Tryck på TABB för att flytta mellan områdena i dialog rutan. Använd piltangenterna för att flytta inom ett område. Välj genom att trycka på RETUR eller blank steg.

  Filen läggs till och fokus återgår till detaljvyn.

Tips: Om du vill ta bort en fil trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör filen du vill ta bort. Tryck på SKIFT + F10 och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: "ta bort fil". Tryck på Retur. Bekräfta att du vill ta bort filen genom att trycka på TABB tills du hör "ta bort" och tryck sedan på RETUR.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "Lägg till en anteckning" och tryck sedan på RETUR.

 2. Skriv anteckningen. Anteckningen sparas automatiskt.

Söka efter uppgifter

Använd Sök funktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Om du vill söka efter en uppgift trycker du på CTRL + F. Sökmenyn öppnas och fokus flyttas till sökfältet.

 2. Börja skriva ett sökord. Skärm läsaren meddelar antalet resultat när du skriver.

 3. Du navigerar i Sök Resultat listan med upp-och nedpilarna.

 4. Tryck på RETUR för att öppna detaljvyn för det markerade resultatet.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på TABB tills du hör "ta bort uppgift" och trycker sedan på RETUR.

 2. Bekräfta borttagningen genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "ta bort" och tryck sedan på RETUR.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en aktivitet i en delad lista till en viss List medlem. Uppgifter som har tilldelats till dig visas i listan tilldelat till mig , som är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Information om hur du delar en lista finns i dela en lista.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn för en uppgift tills du hör "tilldela till" eller den person som den är tilldelad till och tryck sedan på RETUR. Du hör "List medlemmar" och namnet på en person i medlems listan.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör den person du vill tilldela uppgiften och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en aktivitet trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn för aktiviteten tills du hör "Radera uppgift" och trycker sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärm läsare för att arbeta med listor i to do

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor i att göra

Använda en skärm läsare för att lägga till steg och ange prioritet för en aktivitet i att göra

Använda en skärm läsare för att Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Använd To Do med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att organisera din dag. Du får lära dig hur du lägger till aktiviteter, ger dem förfallo datum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till vissa personer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på vänster-eller högerpilen tills du hör namnet på listan som du vill skapa en uppgift i.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "Lägg till en uppgift."

 4. Skriv ett namn för uppgiften, till exempel köpavaror.

 5. Tryck på RETUR för att slutföra åtgärden.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill markera som slutförd.

 3. Om du vill flytta till innehållet i uppgifts listan trycker du på TABB tills du hör ett uppgifts objekt.

 4. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "klart." Markera uppgiften som slutförd genom att trycka på blank steg.

  Ett ljud hörs som bekräftelse på att uppgiften har slutförts.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig upprepar du stegen ovan tills du hör "uncomplete" och trycker sedan på blank steg.

 • Kontrol lera att slutförda uppgifter visas i listan. Mer information om hur du visar och döljer slutförda uppgifter i listor finns i Visa/dölj slutförda uppgifter.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på vänster-eller högerpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill visa information om.

 3. Om du vill flytta till innehållet i uppgifts listan trycker du på TABB tills du hör ett uppgifts objekt. Detaljvyn öppnas.

 4. Tryck på vänster och höger piltangent för att bläddra i aktivitets listan. I detaljvyn visas information om den markerade aktiviteten.

Tips: Om du vill stänga detaljvyn trycker du på TABB tills du hör "bakåt" och trycker sedan på blank steg.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista till de uppgifter som du vill slutföra i dag, lägger du till den i listan My Day . Listan My Day är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "Lägg till uppgift i min dag" och tryck sedan på blank steg.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från My Daytrycker du på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "ta bort aktivitet från min dag" och trycker sedan på blank steg.

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på TABB-tangenten tills du hör namnet på uppgiften, följt av: "uppgifts rubrik".

 2. Skriv ett nytt namn för uppgiften och tryck på RETUR.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på TABB-tangenten tills du hör "påminnelse" och trycker sedan på blank steg.

 2. Tryck på CTRL + ALT + UPPIL eller NEDPIL för att bläddra igenom alternativen för påminnelser. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tiden. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Om du valde Välj att välja ett datum & klock slagtrycker du på TABB tills du hör ett datum och en tid och trycker sedan på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL. Använd Ctrl + Alt + piltangenterna för att definiera påminnelsens datum och tid. Tryck på blank steg för att ställa in påminnelsen.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "ta bort påminnelse" och trycker sedan på blank steg. Du hör: "påminnelse borttagen".

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallo datum för att hjälpa dig att uppfylla tids gränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "förfallo datum" och tryck sedan på blank steg.

 2. Tryck på CTRL + ALT + UPPIL eller NEDPIL för att bläddra bland alternativen för förfallo datum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Om du valde Välj att välja ett datumkan du använda tabbtangenten tills du hör ett datum och sedan trycka på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL. Använd Ctrl + Alt + piltangenterna för att definiera ett förfallo datum. Ange förfallo datum genom att trycka på blank steg.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallo datum trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn för aktiviteten tills du hör "ta bort förfallo datum" och trycker sedan på blank steg. Du hör: "förfallo datum borttaget".

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. Tryck på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör "Upprepa" och tryck sedan på blank steg.

 2. Tryck på CTRL + ALT + UPPIL eller NEDPIL för att bläddra bland alternativen för återkommande. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallo datum trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn för aktiviteten tills du hör "Rensa upprepning" och trycker sedan på blank steg.

Lägga till en fil

Om du vill ha mer kontext för en aktivitet kan du bifoga en fil till den. Om aktiviteten till exempel är utskrifts programkan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Obs!: To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per aktivitet.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på TABB tills du hör "Lägg till en fil" och trycker sedan på blank steg. Dialog rutan fil öppnas.

 2. Navigera till och markera den fil som du vill ladda upp från datorn. Tryck på TABB för att flytta mellan områdena i dialog rutan. Använd piltangenterna för att flytta inom ett område. Välj genom att trycka på RETUR eller blank steg.

  Filen läggs till och fokus återgår till detaljvyn.

Tips: Om du vill ta bort en fil trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn tills du hör den fil du vill ta bort och trycker sedan på TABB-tangenten igen. Du hör: "ta bort fil." Tryck på Blanksteg. Bekräfta att du vill ta bort filen genom att trycka på TABB tills du hör "ta bort fil" och sedan trycka på RETUR.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till en fil" och trycker sedan på TABB-tangenten igen. Du hör: "Text."

 2. Skriv anteckningen. Eventuell befintlig antecknings text tas bort. Anteckningen sparas automatiskt.

Söka efter uppgifter

Använd Sök funktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Om du vill söka efter en uppgift trycker du på kommando + F. Fokus flyttas till sökfältet.

 2. Börja skriva ett sökord. Skärm läsaren meddelar antalet resultat när du skriver.

 3. Om du vill navigera till listan med Sök Resultat trycker du på TABB tills du hör "resultat för", din Sök text och det första Sök resultatet.

 4. Använd höger-och vänsterpilarna för att bläddra bland Sök resultaten.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på TABB tills du hör "ta bort uppgift" och trycker sedan på blank steg.

 2. Bekräfta att du vill ta bort uppgiften genom att trycka på TABB tills du hör "ta bort aktivitet" och sedan trycka på blank steg.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en aktivitet i en delad lista till en viss List medlem. Uppgifter som har tilldelats till dig visas i listan tilldelat till mig , som är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Information om hur du delar en lista finns i dela en lista.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på TABB-tangenten tills du hör "tilldela till" eller den person den är tilldelad till och trycker sedan på blank steg.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör namnet på en person i medlems listan.

 3. Använd upp-och nedpilarna för att bläddra igenom medlems listan tills du hör namnet på den person som du vill tilldela uppgiften till. Om du vill tilldela uppgiften trycker du på Ctrl + Alt + blank steg.

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en aktivitet trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn för aktiviteten tills du hör "Radera uppgift" och trycker sedan på blank steg.

Se även

Använda en skärm läsare för att arbeta med listor i to do

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor i att göra

Använda en skärm läsare för att lägga till steg och ange prioritet för en aktivitet i att göra

Använda en skärm läsare för att Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Lär dig hur du navigerar för att använda hjälpmedels funktioner

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att organisera dagen. Du får lära dig hur du lägger till aktiviteter, ger dem förfallo datum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till vissa personer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Svep åt vänster tills du hör "sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som du vill skapa aktiviteten i. Dubbelklicka på skärmen för att öppna listan.

 3. Svep åt höger tills du hör "Lägg till en uppgift" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Skriv ett namn för uppgiften, till exempel köpavaror.

 5. När du har skrivit aktivitets namnet sveper du åt vänster tills du hör: "Return". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Uppgiften läggs till i listan.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Svep åt vänster tills du hör "sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill markera som slutförd. Dubbelklicka på skärmen för att öppna listan.

 3. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill markera som slutförd och dubbel tryck på skärmen för att öppna detaljvyn.

 4. Svep åt höger tills du hör "klart". Dubbeltryck på skärmen för att slutföra uppgiften.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig upprepar du stegen ovan tills du hör "markerad slutförd att göra-uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 • Kontrol lera att slutförda uppgifter visas i listan. Mer information om hur du visar och döljer slutförda uppgifter i listor finns i Visa/dölj slutförda uppgifter.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Svep åt vänster tills du hör "sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill visa information om. Dubbelklicka på skärmen för att öppna listan.

 3. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill använda och dubbel tryck på skärmen för att öppna detaljvyn. Du hör: "information för uppgift", följt av uppgiftens namn.

Tips: Stäng detaljvyn genom att svepa åt vänster tills du hör: "Stäng detaljvyn." Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista till de uppgifter som du vill slutföra i dag, lägger du till den i listan My Day . Listan My Day är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till uppgift i min dag" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en aktivitet från min dagsveper du åt höger i detaljvyn för en uppgift tills du hör "ta bort aktivitet från min dag" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "uppgifts rubrik" följt av uppgiftens namn och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Ta bort föregående namn med hjälp av tangent bordet och skriv sedan det nya. Namnet sparas automatiskt.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "påminnelse" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Påminnelse öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland påminnelsealternativen. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tiden. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Om du valde Välj att välja ett datum & tidsveper du åt höger och vänster för att definiera datum och tid och dubbel tryck på skärmen för att välja. Ställ in påminnelsen genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Ange" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse sveper du åt vänster på påminnelse menyn tills du hör "ta bort" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Påminnelsen tas bort och menyn stängs.

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallo datum för att hjälpa dig att uppfylla tids gränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "förfallo datum" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Förfallodatum öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tiden. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Om du valde Välj att välja ett datumsveper du åt höger och vänster för att definiera datum och tid och dubbel tryck på skärmen för att välja. Om du vill ange ett förfallo datum sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Ange" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallo datum sveper du åt vänster på menyn slutdatum tills du hör "ta bort" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Förfallodatumet tas bort och menyn stängs.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Upprepa" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Upprepa öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för återkommande. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja anpassat. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Om du valde anpassadsveper du åt höger och vänster för att ange upprepnings frekvens och dubbel tryck på skärmen för att välja. Om du vill ange upprepnings frekvens sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Ange" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallo datum sveper du åt vänster på menyn Upprepa tills du hör "ta bort" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Det upprepade förfallodatumet tas bort och menyn stängs.

Lägga till en fil

Om du vill ha mer kontext för en aktivitet kan du bifoga en fil till den. Om aktiviteten till exempel är utskrifts programkan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Obs!: To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per aktivitet.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Välj var du vill ladda upp filen. Svep åt höger eller vänster för att bläddra bland alternativen och dubbel tryck på skärmen för att välja.

 3. Navigera till och markera den fil du vill ladda upp från din enhet. Om du vill bläddra bland objekt sveper du åt höger eller vänster tills du hör önskat objekt. Öppna en mapp genom att dubbeltrycka på skärmen. När du är i filen du vill ladda upp den dubbeltrycker du på skärmen.

  Filen läggs till och fokus återgår till detaljvyn.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska om du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en anteckning" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Skriv anteckningen.

 3. Spara anteckningen genom att svepa åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Söka efter uppgifter

Använd Sök funktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Svep åt vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Sök" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till textfältet Sök.

 3. Börja skriva ett sökord med hjälp av skärm tangent bordet. Sök resultatet uppdateras medan du skriver.

 4. Gå till sökresultatlistan genom att svepa åt höger tills du hör ett resultat. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt höger eller vänster. VoiceOver meddelar aktivitetens namn, status och förfallo datum när du är mark för varje aktivitet.

 5. Om du vill öppna detaljvyn för det markerade resultatet dubbeltrycker du på skärmen.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "ta bort" och aktivitetens namn. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger tills du hör "ta bort uppgift" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en aktivitet i en delad lista till en viss List medlem. Uppgifter som har tilldelats till dig visas i listan tilldelat till mig , som är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Information om hur du delar en lista finns i dela en lista.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "tilldela till" eller den person som den tilldelats för tillfället och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör den person du vill tilldela uppgiften och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "tilldelad".

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en aktivitet sveper du åt höger i detaljvyn för aktiviteten tills du hör den person som den tilldelats för tillfället och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "ta bort" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "tilldelning borttagen".

Se även

Använda en skärm läsare för att arbeta med listor i to do

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor i att göra

Använda en skärm läsare för att lägga till steg och ange prioritet för en aktivitet i att göra

Använda en skärm läsare för att Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att organisera dagen. Du får lära dig hur du lägger till aktiviteter, ger dem förfallo datum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till vissa personer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som du vill skapa aktiviteten i. Dubbelklicka på skärmen för att öppna listan.

 3. Svep åt höger tills du hör "Lägg till en uppgift" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Skriv ett namn för uppgiften, till exempel köpavaror.

 5. Svep åt höger tills du hör "Lägg till en uppgift" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill markera som slutförd. Dubbelklicka på skärmen för att öppna listan.

 3. Svep åt höger tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd.

 4. Svep åt höger en gång. Du hör: "oavslutad uppgift." Dubbeltryck på skärmen för att slutföra uppgiften.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig navigerar du till listan med namngivna uppgifteroch sveper åt höger tills du hör den uppgift du vill ha. Svep åt höger en gång. Du hör: "slutförd uppgift." Dubbel tryck på skärmen för att markera uppgiften som ofullständig.

 • Kontrol lera att slutförda uppgifter visas i listan. Mer information om hur du visar och döljer slutförda uppgifter i listor finns i Visa/dölj slutförda uppgifter.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill visa information om. Dubbelklicka på skärmen för att öppna listan.

 3. Svep åt höger tills du hör önskad uppgift och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "information för uppgift", följt av uppgiftens namn.

Tips: Stäng detaljvyn genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: "Stäng detaljvyn" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista till de uppgifter som du vill slutföra i dag, lägger du till den i listan My Day . Listan My Day är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till i min dag" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "uppgiften lades till i min dag."

Tips: Om du vill ta bort en aktivitet från min dagsveper du åt höger eller vänster i vyn detail för aktiviteten tills du hör "La till i min dag" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "uppgiften togs bort från min dag."

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på uppgiften och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Ta bort det gamla namnet med hjälp av tangentbordet och ange sedan det nya. Namnet sparas automatiskt.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Påminn mig" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland påminnelsealternativen. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tiden. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Om du valde Välj att välja ett datum & tidsveper du åt höger och vänster för att definiera datum och tid och dubbel tryck på skärmen för att välja. Ställ in påminnelsen genom att svepa åt höger tills du hör "Spara" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse sveper du åt höger eller vänster i vyn detail tills du hör "ta bort påminnelse" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallo datum för att hjälpa dig att uppfylla tids gränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till förfallo datum" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Om du valde Välj att välja ett datumsveper du åt höger och vänster för att definiera datumet och dubbel tryck på skärmen för att välja. Om du vill ange ett förfallo datum sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallo datum sveper du åt höger eller vänster i vyn detail för aktiviteten tills du hör "ta bort förfallo datum" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Upprepa" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för återkommande. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja anpassat. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Om du valde anpassadsveper du åt höger och vänster för att ange upprepnings frekvens och dubbel tryck på skärmen för att välja. Ställ in upprepnings frekvensen genom att svepa åt höger tills du hör "Spara" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallo datum sveper du åt höger eller vänster i vyn detail för aktiviteten tills du hör "ta bort återkommande" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till en fil

Om du vill ha mer kontext för en aktivitet kan du bifoga en fil till den. Om aktiviteten till exempel är utskrifts programkan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Meddelanden: 

 • To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per aktivitet.

 • Kontrol lera att du tillåter To Do att få åtkomst till dina foton, media och filer på din telefon i appens behörigheter i Inställningar.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Välj var du vill ladda upp filen. Svep åt höger eller vänster för att bläddra bland alternativen och dubbel tryck på skärmen för att välja.

 3. Navigera till och markera den fil du vill ladda upp från din enhet. Om du vill bläddra bland objekt sveper du åt höger eller vänster tills du hör önskat objekt. Öppna en mapp genom att dubbeltrycka på skärmen. När du är i filen du vill ladda upp den dubbeltrycker du på skärmen.

  Filen läggs till och fokus återgår till detaljvyn.

Tips: Om du vill ta bort en fil sveper du åt höger eller vänster i vyn detail tills du hör filen du vill ta bort. Svep åt höger tills du hör: "ta bort fil" och dubbel tryck sedan på skärmen. Bekräfta att du vill ta bort filen genom att svepa åt höger tills du hör "ta bort" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till en anteckning" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Skriv anteckningen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Stäng och spara" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Söka efter uppgifter

Använd Sök funktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ange Sök" och dubbel tryck sedan på skärmen. Sökmenyn öppnas och fokus flyttas till sökfältet.

 3. Börja skriva ett sökord med hjälp av skärm tangent bordet. Skärm läsaren meddelar antalet resultat när du skriver.

 4. Gå till sökresultatlistan genom att svepa åt höger tills du hör ett resultat. Du hör resultatet i listan och namnet på resultatet. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt höger eller vänster.

 5. Om du vill öppna detaljvyn för det markerade resultatet dubbeltrycker du på skärmen.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "ta bort uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger tills du hör "ta bort" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en aktivitet i en delad lista till en viss List medlem. Uppgifter som har tilldelats till dig visas i listan tilldelat till mig , som är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Information om hur du delar en lista finns i dela en lista.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "tilldela till" eller den person som den tilldelats för tillfället och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "tilldelnings väljaren är öppen".

 2. Svep åt höger tills du hör den person du vill tilldela uppgiften och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "tilldelnings väljaren är stängd".

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en aktivitet sveper du åt höger i detaljvyn för aktiviteten tills du hör "Radera uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärm läsare för att arbeta med listor i to do

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor i att göra

Använda en skärm läsare för att lägga till steg och ange prioritet för en aktivitet i att göra

Använda en skärm läsare för att Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Använd Att göra för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att ordna din dag. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du lägger till aktiviteter, ger dem förfallo datum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till vissa personer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör namnet på listan som du vill skapa aktiviteten i. Tryck på RETUR för att öppna listan.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till en uppgift" och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv ett namn för uppgiften, till exempel Köp matoch tryck på RETUR när du är klar.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill markera som slutförd. Tryck på RETUR för att öppna listan.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den uppgift du vill markera som slutförd.

 3. Tryck på RETUR för att välja uppgiften. Du hör: "Markera som slutförd." Tryck sedan på blank steg för att slutföra uppgiften. Du hör: ”Markerad”.

  Ett ljud hörs som bekräftelse på att uppgiften har slutförts.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig upprepar du stegen ovan tills du hör "Markera som slutförd" och trycker sedan på RETUR. Du hör: ”Avmarkerad”.

 • Kontrol lera att slutförda uppgifter visas i listan. Mer information om hur du visar och döljer slutförda uppgifter i listor finns i Visa/dölj slutförda uppgifter.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill använda. Tryck på RETUR för att öppna listan.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den uppgift du vill visa information om och tryck sedan på RETUR. Detaljvyn är nu öppen bredvid listan.

Tips: Stäng detaljvyn genom att trycka på ESC.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista till de uppgifter som du vill slutföra i dag, lägger du till den i listan My Day . Listan My Day är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till i min dag" och trycker sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från My Daytrycker du på TABB-tangenten tills du hör "ta bort från min dag" och trycker sedan på RETUR när du har öppnat detaljvyn för aktiviteten.

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "redigera", följt av uppgiftens namn och trycker sedan på RETUR.

 2. Om du vill ta bort föregående namn trycker du på och håller ned Delete-tangenten.

 3. Skriv det nya namnet och tryck på RETUR för att slutföra namnet på uppgiften.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "Påminn mig" och trycker sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra igenom alternativen för påminnelser. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tiden. Tryck på Retur för att välja.

 3. Om du valde Välj att välja ett datum & tid, Använd Tabb-tangenten och piltangenterna för att definiera datum och tid, och tryck sedan på RETUR för att välja. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Spara" och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse öppnar du detaljvyn för uppgiften, trycker på TABB-tangenten tills du hör "ta bort påminnelse" och trycker sedan på RETUR.

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallo datum för att hjälpa dig att uppfylla tids gränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "Lägg till förfallo datum" och trycker sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra igenom alternativen för förfallo datum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum. Tryck på Retur för att välja.

 3. Om du har valt Välj ett datumanvänder du TABB-tangenten och piltangenterna för att definiera datum och trycker på RETUR för att välja. Om du vill ange ett förfallo datum trycker du på TABB tills du hör "Spara" och trycker sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallo datum öppnar du detaljvyn för uppgiften, trycker på TABB-tangenten tills du hör "ta bort förfallo datum" och trycker sedan på RETUR.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "Upprepa" och trycker sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB för att bläddra bland alternativen för återkommande. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja anpassat. Tryck på Retur för att välja.

 3. Om du valde anpassadanvänder du TABB-tangenten och piltangenterna för att ange upprepnings frekvens och trycker på RETUR för att välja. Ange upprepnings frekvens genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "Spara" och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallo datum öppnar du detaljvyn för uppgiften, trycker på TABB-tangenten tills du hör "ta bort återkommande" och trycker sedan på RETUR.

Lägga till en fil

Om du vill ha mer kontext för en aktivitet kan du bifoga en fil till den. Om aktiviteten till exempel är utskrifts programkan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Obs!: To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per aktivitet.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "Lägg till en fil" och trycker sedan på RETUR. Dialogrutan Öppna i Windows öppnas.

 2. Navigera till och markera den fil som du vill ladda upp från datorn. Tryck på TABB för att flytta mellan områdena i dialog rutan. Använd piltangenterna för att flytta inom ett område. Välj genom att trycka på RETUR eller blank steg.

  Filen läggs till och fokus återgår till webbläsaren.

Tips: Om du vill ta bort en fil öppnar du detaljvyn för uppgiften och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör filen du vill ta bort. Tryck på TABB igen. Du hör: "ta bort fil." Tryck på Retur. Bekräfta att du vill ta bort filen genom att trycka på TABB tills du hör "ta bort fil" och sedan trycka på RETUR.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "Redigera anteckning" och trycker sedan på RETUR.

 2. Skriv anteckningen. När du är klar trycker du på SKIFT + TABB för att lämna textfältet. Anteckningen sparas automatiskt.

Söka efter uppgifter

Använd Sök funktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Om du vill söka efter en uppgift trycker du på TABB tills du hör "Sök" och trycker sedan på RETUR. Fokus flyttas till sökfältet.

 2. Börja skriva ett sökord med hjälp av skärm tangent bordet. Sök resultatet uppdateras medan du skriver.

 3. Navigera till listan med Sök resultat genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det första resultatet. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att flytta i listan med Sök resultat. När du flyttar visas uppgiftens namn, följt av listan som innehåller uppgiften.

 4. Tryck på RETUR för att öppna detaljvyn för det markerade resultatet.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "ta bort uppgift" och trycker sedan på RETUR.

 2. Bekräfta borttagningen genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "ta bort uppgift" och tryck sedan på RETUR.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en aktivitet i en delad lista till en viss List medlem. Uppgifter som har tilldelats till dig visas i listan tilldelat till mig , som är en standard lista som redan har kon figurer ATS när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Information om hur du delar en lista finns i dela en lista.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en aktivitet trycker du på TABB-tangenten tills du hör "tilldela till" eller den person som den är tilldelad till. Tryck på Retur.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den person som du vill tilldela uppgiften till och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en aktivitet trycker du på TABB-tangenten i detaljvyn för aktiviteten tills du hör "Radera uppgift" och trycker sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärm läsare för att arbeta med listor i to do

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor i att göra

Använda en skärm läsare för att lägga till steg och ange prioritet för en aktivitet i att göra

Använda en skärm läsare för att Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×