Använda en professionell design i dina ritningar med teman

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad vill du göra?

Använda ett tema

Skapa ett anpassat tema

Duplicera ett tema

Redigera ett eget tema

Kopiera ett eget tema till en annan ritning

Förhindra att teman påverkar en form

Ta bort ett tema från en form

Ta bort ett anpassat tema

Ett tema i Microsoft Office Visio 2007 är en uppsättning färger och effekter som du kan lägga till i en ritning med en klickning. Teman är ett snabbt och enkelt sätt att ge dina ritningar ett professionellt designat utseende.

Ett tema har två delar:

 • Temafärger – en uppsättning färger som valts ut för att passa bra ihop

 • Temaeffekter – en uppsättning effekter för teckensnitt, fyllning, skuggning, linjer och kopplingar

Du kan mixa och matcha temafärger och -effekter i vilka kombinationer som helst.

Ett enkelt organisationsdiagram innan ett tema har använts.
Ett enkelt organisationsdiagram innan ett tema har använts.
Samma organisationsdiagram efter ett tema har använts.
Samma organisationsdiagram efter ett tema har använts.

I Microsoft Office Visio medföljer en uppsättning inbyggda teman, men du kan även skapa och redigera egna teman. Till exempel kan du skapa ett eget tema som matchar din företagslogotyp och ditt varumärke.

De inbyggda temafärgerna matchar de temafärger som finns i andra Microsoft Office-program, som PowerPoint och Word.

Använda ett tema

 1. Klicka på TemaFormat-menyn. Som standard öppnas åtgärdsfönstret Tema - färger. Klicka på Temaeffekter så öppnas åtgärdsfönstret Tema - effekter.

  Tips: Du kan även klicka på verktyget Tema i verkygsfältet Formatering.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en miniatyr och klicka sedan på Använd på aktuell sida om du vill använda ett tema på den aktuella ritningssidan.

  • Högerklicka på en miniatyr och klicka sedan på Använd på alla sidor om du vill använda ett tema på alla sidor i din ritning.

   Tips: Du kan även klicka på en miniatyr. Om du klickar på en miniatyr används temat antingen på den aktuella sidan eller på alla sidor i din ritning, beroende på vad du gjorde senast.

   Meddelanden: 

   • Klicka på miniatyren Inget i åtgärdsfönstret Tema om du vill ta bort de aktuella temafärgerna eller -effekterna från alla former.

   • Med vissa teman läggs en bakgrundsfärg till i din ritning. Om du inte vill att bakgrundsfärgen ska visas vid utskrift markerar du kryssrutan Ingen bakgrund i dialogrutan Skriv ut.

   • Högerklicka på en miniatyr och klicka på Visa stora förhandsgranskningar om du vill förstora miniatyrerna.

   • När du har valt ett tema används det i alla former som du lägger till i ritningen. Avmarkera kryssrutan Använd tema för nya former längst ned i åtgärdsfönstret Teman om du vill stänga av denna funktion tillfälligt.

Överst på sidan

Skapa ett eget tema

 1. Klicka på Nya temafärger eller Nya temaeffekter i åtgärdsfönstret Tema.

 2. Välj de färger eller effekter du vill ha i dialogrutan Nya temafärger eller Nya temaeffekter och klicka sedan på OK.

Tips: Innan du skapar ett eget tema väljer du ett tema som påminner om det tema du vill skapa. När du sedan öppnar dialogrutan Nya temafärger eller Nya temaeffekter är de flesta av dina val redan markerade.

Överst på sidan

Duplicera ett tema

 • Högerklicka på miniatyren för det tema du vill duplicera i åtgärdsfönstret Tema och klicka sedan på Duplicera. Det duplicerade temat läggs till i åtgärdsfönstret Tema under Egen.

Överst på sidan

Redigera ett eget tema

 1. Högerklicka på miniatyren för det egna temat du vill redigera i åtgärdsfönstret Tema och klicka sedan på Redigera.

 2. Markera de alternativ du vill använda i dialogrutan Redigera temafärger eller Redigera temaeffekter och klicka på OK.

Obs!: Du kan inte redigera de inbyggda teman som följer med Visio. Om du vill göra ändringar i ett inbyggt tema kan du duplicera det och sedan redigera det duplicerade temat.

Överst på sidan

Kopiera ett eget tema till en annan ritning

 1. Öppna den ritning som har det egna temat som du vill kopiera.

 2. Välj en form där det egna temat används.

 3. Välj KopieraRedigera-menyn.

 4. Öppna den ritning som du vill kopiera det egna temat till.

 5. Klicka på Klistra inRedigera-menyn. Det egna temat läggs till i åtgärdsfönstret Teman.

 6. Du kan nu ta bort den form som du klistrade in i din ritning.

Obs!: Du kan inte kopiera ett tema från ett annat Microsoft Office-program, som PowerPoint eller Word, till Visio. Du kan inte heller kopiera ett tema från Visio till ett annat Microsoft Office-program.

Överst på sidan

Förhindra att teman påverkar en form

Du kanske inte vill att ett tema ska användas för varje form i en ritning. Om du till exempel har ett vägmärke i din ritning vill du antagligen inte att dess fyllningsfärg eller mönster ska ändras när du använder ett tema.

För att förhindra att teman används för en specifik form kan du antingen inte tillåta teman för den formen, eller låsa formen för temafärger eller temaeffekter.

Inte tillåta teman för en form

 • Högerklicka på formen, gå till Format och avmarkera kommandot Tillåt teman.

Låsa en form för temafärger eller temaeffekter

 1. Markera formen.

 2. Välj LåsFormat-menyn.

 3. Markera kryssrutorna Förhindra temafärger eller Förhindra temaeffekter i dialogrutan Lås.

  Meddelanden: 

  • Om du vill använda en text, linje eller fyllningsfärg som inte förändras när du använder ett tema klickar du på pilen vid något av verktygen Textfärg, Linjefärg eller Fyllningsfärg på verktygsfältet Formatering och markerar sedan en av färgerna under Standardfärger.

  • Vissa av formerna som medföljer Visio har som standardinställning att de inte påverkas av teman. Om du tillåter att teman påverkar dessa former kan det få oförutsedda effekter.

Överst på sidan

Ta bort ett tema från en form

 • Högerklicka på formen, gå till Format och klicka på Ta bort tema.

  Tips: Om du vill ta bort de aktuella temafärgerna eller -effekterna från alla former klickar du på miniatyren Inget i åtgärdsfönstret Tema.

Överst på sidan

Ta bort ett eget tema

 • Högerklicka på miniatyren för det egna temat som du vill ta bort i åtgärdsfönstret Tema och klicka sedan på Ta bort.

Obs!: Du kan inte ta bort inbyggda teman som medföljer Visio.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×