Använda en professionell design i dina ritningar med teman

Ett tema i Microsoft Visio 2010 är en uppsättning färger och effekter som du kan lägga till i en ritning med en klickning. Teman är ett snabbt och enkelt sätt att ge dina ritningar ett professionellt designat utseende.

I den här artikeln

Använda ett tema

Skapa ett eget tema

Duplicera ett tema

Redigera ett eget tema

Kopiera ett eget tema till en annan ritning

Förhindra att teman påverkar en form

Ta bort ett tema från en form

Ta bort ett eget tema

Ett tema har två delar:

 • Temafärger – en uppsättning färger som valts ut för att passa bra ihop

 • Temaeffekter – en uppsättning effekter för teckensnitt, fyllning, skuggning, linjer och kopplingar

Du kan mixa och matcha temafärger och -effekter i vilka kombinationer som helst.

Ett enkelt organisationsdiagram innan ett tema har använts.

Ett enkelt organisationsdiagram innan ett tema har använts.

Samma organisationsdiagram efter ett tema har använts.

Samma organisationsdiagram efter ett tema har använts.

I Microsoft Office Visio medföljer en uppsättning inbyggda teman, men du kan även skapa och redigera egna teman. Till exempel kan du skapa ett eget tema som matchar din företagslogotyp och ditt varumärke.

De inbyggda temafärgerna matchar de temafärger som finns i andra Microsoft Office-program, som PowerPoint och Word.

Använda ett tema

 1. Klicka på Mer Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en miniatyr och klicka sedan på Använd på aktuell sida om du vill använda ett tema på den aktuella ritningssidan.

  • Högerklicka på en miniatyr och klicka sedan på Använd på alla sidor om du vill använda ett tema på alla sidor i din ritning.

   Tips: Du kan även klicka på en miniatyr. Om du klickar på en miniatyr används temat antingen på den aktuella sidan eller på alla sidor i din ritning, beroende på vad du gjorde senast.

   Meddelanden: 

   • Klicka på Mer Bild av knapp i gruppen Teman och klicka sedan på Inget tema om du vill ta bort de aktuella temafärgerna eller temaeffekterna från alla former.

   • Vissa teman innehåller också en bakgrundsfärg. Om du vill använda den nya bakgrundsfärgen med temat klickar du på Bakgrunder i gruppen Bakgrunder på fliken Design och väljer sedan den önskade bakgrunden.

   • Om du inte vill att temats bakgrundsfärg ska visas vid utskrift markerar du kryssrutan Ingen bakgrund i dialogrutan Skriv ut.

   • När du har tillämpat ett tema används temat på alla former som du lägger till i ritningen. Om du vill inaktivera den här funktionen tillfälligt klickar du på Mer i gruppen Teman Bild av knapp och avmarkerar sedan alternativet Använd tema för nya former.

Överst på sidan

Skapa ett eget tema

Så här skapar du anpassade temafärger:

 1. Klicka på knappen Färger Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design och sedan på Skapa nya temafärger.

 2. Välj de färger eller effekter som du vill använda i dialogrutan Nya temafärger och klicka på OK.

  Obs!: När du ändrar temafärgerna ändras färgerna på knappen Färger Bild av knapp därefter.

Så här skapar du anpassade temaeffekter:

 1. Klicka på knappen Effekter Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design och sedan på Skapa nya temaeffekter.

 2. Välj de färger eller effekter som du vill använda i dialogrutan Nya temaeffekter och klicka på OK.

Tips: Innan du skapar ett eget tema väljer du ett tema som påminner om det tema du vill skapa. När du sedan öppnar dialogrutan Nya temafärger eller Nya temaeffekter är de flesta av dina val redan markerade.

Överst på sidan

Duplicera ett tema

Så här duplicerar du temafärger:

 • Klicka på knappen Färger Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design, högerklicka sedan på miniatyrbilden med de temafärger som du vill duplicera och välj sedan Duplicera.

  De duplicerade temafärgerna läggs till i listan Färger Bild av knapp under Egen.

Så här duplicerar du temaeffekter:

 • Klicka på knappen Effekter Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design, högerklicka sedan på miniatyrbilden med de temaeffekter som du vill duplicera och välj sedan Duplicera.

  De duplicerade temaeffekterna läggs till i listan Effekter Bild av knapp under Egen.

Överst på sidan

Redigera ett eget tema

Så här redigerar du temafärger:

 1. Klicka på knappen Färger Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design, högerklicka sedan under Egen på miniatyrbilden med de temafärger som du vill redigera och välj sedan Redigera.

 2. Välj dina önskade alternativ i dialogrutan Redigera temafärger och klicka på OK.

Så här redigerar du temaeffekter:

 1. Klicka på knappen Effekter Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design, högerklicka sedan under Egen på miniatyrbilden med de temaeffekter som du vill redigera och välj sedan Redigera.

 2. Välj dina önskade alternativ i dialogrutan Redigera temaeffekter och klicka på OK.

Obs!: Du kan inte redigera de inbyggda teman som följer med Visio. Om du vill göra ändringar i ett inbyggt tema kan du duplicera det och sedan redigera det duplicerade temat.

Överst på sidan

Kopiera ett eget tema till en annan ritning

 1. Öppna den ritning som har det egna temat som du vill kopiera.

 2. Välj en form där det egna temat används.

 3. Klicka på Kopiera Knappen Kopiera. i gruppen Urklipp på fliken Start.

 4. Öppna den ritning som du vill kopiera det egna temat till.

 5. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start. De anpassade temafärgerna och temaeffekterna läggs till i listorna Färger Bild av knapp respektive Effekter Bild av knapp under Egen.

 6. Du kan nu ta bort den form som du klistrade in i din ritning.

Obs!: Du kan inte kopiera ett tema från ett annat Microsoft Office-program, som PowerPoint eller Word, till Visio. Du kan inte heller kopiera ett tema från Visio till ett annat Microsoft Office-program.

Överst på sidan

Förhindra att teman påverkar en form

Du kanske inte vill att ett tema ska användas på alla former i en ritning. Om du till exempel har ett vägmärke i din ritning vill du antagligen inte att dess fyllningsfärg eller mönster ska ändras när du använder ett tema.

För att förhindra att teman används för en specifik form kan du antingen inte tillåta teman för den formen eller låsa formen för temafärger eller temaeffekter.

Obs!:  Vissa av formerna som medföljer Visio har som standardinställning att de inte påverkas av teman. Om du tillåter att teman påverkar dessa former kan det få oförutsedda effekter.

Inte tillåta teman för en form

 • Högerklicka på formen, gå till Format och avmarkera kommandot Tillåt teman.

Låsa en form för temafärger eller temaeffekter

 1. Markera formen.

 2. Klicka på Skydd i gruppen Formdesign på fliken Utvecklare.

  Var finns fliken Utvecklare?

  Så här visar du fliken Utvecklare:

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Alternativ.

  3. Klicka på fliken Anpassa menyfliksområdet i dialogrutan Visio-alternativ.

  4. I listan Anpassa menyfliksområdet, välj Primära flikaroch markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  5. Klicka på OK.

 3. Markera kryssrutorna Förhindra temafärger eller Förhindra temaeffekter i dialogrutan Lås.

Använda en text-, linje- eller fyllningsfärg som inte ändras med temat

 • Markera formen.

 • Gör något av följande:

  • Klicka på Fyllning eller Rad i gruppen Form på fliken Start och markera sedan en av färgerna under Standardfärger.

  • Klicka på Teckenfärg Knappen teckenfärg i gruppen Teckensnitt på fliken Start och välj sedan en av färgerna under Standardfärger.

Överst på sidan

Ta bort ett tema från en form

 • Högerklicka på formen, gå till Format och klicka på Ta bort tema.

  Tips: Klicka på Mer Bild av knapp i gruppen Teman och klicka sedan på Inget tema om du vill ta bort de aktuella temafärgerna eller temaeffekterna från alla former.

Överst på sidan

Ta bort ett eget tema

Så här tar du bort temafärger:

 • Klicka på knappen Färger Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design, högerklicka sedan under Egen på miniatyrbilden med de temafärger som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

Så här tar du bort temaeffekter:

 • Klicka på knappen Effekter Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design, högerklicka sedan under Egen på miniatyrbilden med de temaeffekter som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

Obs!: Du kan inte ta bort inbyggda teman som medföljer Visio.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×