Använda en lista där flera värden lagras

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet beskrivs hur du använder nedrullningsbara listor med kryssrutor – listor där du kan välja och lagra fler än ett värde i ett tabellfält. Dessa flervärdesfält är nya i Microsoft Office Access 2007. De fungerar ungefär som normala listor men har kryssrutor bredvid varje listelement. Du kan välja upp till 100 element genom att markera kryssrutor.

De nya listorna löser vissa vanliga problem med att registrera och lagra data. Anta att du använder Access för att spåra arbetsuppgifter. Du kan nu tilldela flera personer till en enda uppgift genom att välja deras namn från en enda lista – något som du inte kunde i tidigare versioner av Access utan att använda VBA-programmering (Visual Basic for Applications).

Obs!: De nya listorna hämtar sin information från en annan databaskomponent som kallas för uppslagsfält med flera värden. Du måste ha ett uppslagsfält med flera värden i någon av databastabellerna innan du kan skapa flervärdeslistor. I den här artikeln beskrivs emellertid inte hur du skapar uppslagsfält med flera värden.

Information om hur du skapar uppslagsfält med flera värden finns i artiklarna Lägga till eller ändra uppslagsfält där du kan lagra flera värden och Guide till flervärdesfält.

Vad vill du göra?

Förstå tekniken bakom nedrullningsbara listor med kryssrutor och kryssrutelistor

Använda en flervärdeslista i ett formulär

Använda en flervärdeslista i en tabell

Förstora en nedrullningsbar lista så att fler alternativ kan visas

Förstå tekniken bakom nedrullningsbara listor med kryssrutor och kryssrutelistor

Nedrullningsbara listor med kryssrutor och kryssrutelistor utnyttjar en ny funktion som kallas för flervärdesfält. Med hjälp av flervärdesfält kan du koppla flera element till ett enda fält i en tabell, något som du inte kunde göra i tidigare versioner i Access.

I Office Access 2007 presenteras flervärdesfält genom flera funktioner, bl.a. nedrullningsbara listor med kryssrutor, flervärdes tabellfält och bifogade filer. Med hjälp av listorna och flervärdesfälten kan du välja flera element från en enstaka lista, och tack vare de bifogade filerna kan du bifoga flera uppgifter till en post, ungefär som när du bifogar bilder och andra filer i e-postmeddelanden.

Mer information om hur du använder bifogade filer finns i artikeln bifoga filer och bilder till poster i databasen.

Om du vill skapa markerar du kryssrutan nedrullningsbar eller kryssrutelistor, börjar du med ett uppslagsfält med flera uppslagsfält – ett tabellfält som använder en fråga för att slå upp värden som finns någon annanstans i databasen. Förklarar hur du skapar uppslagsfältet med flera uppslagsfält inte ingår i den här artikeln.

Information om hur du skapar dessa finns i artikeln Lägga till eller ändra uppslagsfält där du kan lagra flera värden och Guide till flervärdesfält.

När du har skapat ett uppslagsfält med flera värden kan du använda fältet direkt eller binda en nedrullningsbar lista med kryssrutor eller kryssrutelista till fältet. En nedrullningsbar lista med kryssrutor är en kombinationsrutekontoll som har stöd för flera värden.

I bilderna nedan visas en nedrullningsbar lista med kryssrutor i stängt och öppet läge.

En nedrullningsbar lista med kryssrutor i stängt läge

En nedrullningsbara listruta med kryssrutor i öppet läge.

Obs!: Med vanliga kombinationsrutekontroller kan du välja element från en lista eller registrera nya element direkt i kontrollen. När du använder en kombinationsrutekontroll som kan använda flera värden, kan du emellertid bara välja elementen från listan. Det går inte att registrera värden själv.

Kryssrutelistan är en listrutekontroll som är konfigurerad till att använda flera värden.

En kryssrutelista.

Till skillnad från nedrullningsbara listor med kryssrutor, stängs inte en kryssrutelista när du har gjort dina val och den innehåller heller inte knapparna OK och Avbryt.

Du kan använda båda typerna av kontroller i formulär och rapporter, men när du använder dem i rapporter visas bara dina val. Som standard kan du inte ändra data i en rapport med hjälp av kontrollerna.

Du kan slutligen också använda ett uppslagsfält med flera värden direkt i en tabell genom att klicka på eller på annat sätt markera tabellfältet. När du gör detta tillämpas den nedrullningsbara listan med kryssrutor som standard, men du kan inte använda någon annan kontroll.

I anvisningarna nedan beskrivs hur du väljer ett eller flera element från ett uppslagsfält med flera värden. I dessa steg används databasmallen Ärendeuppföljning som levereras tillsammans med Office Access 2007.

Överst på sidan

Använda en flervärdeslista i ett formulär

I dessa anvisningar förutsätts det att du har en databastabell som innehåller ett uppslagsfält med flera värden samt ett formulär som innehåller en nedrullningsbar lista med kryssrutor eller en kryssrutelista.

Mer information om hur du skapar uppslagsfält finns i artiklarna Lägga till eller ändra uppslagsfält där du kan lagra flera värden och Guide till flervärdesfält.

Använda en flervärdeslista

 1. Öppna formuläret som innehåller den nedrullningsbara listan med kryssrutor eller kryssrutelistan.

  En kryssruta finns i båda typerna av lista.

 2. Klicka på kryssrutorna som du vill markera. Klicka på OK om du vill använda en nedrullningsbar lista med kryssrutor.

  Om du använder en nedrullningsbar lista med kryssrutor stängs kontrollen och dina val visas i en kommaavgränsad lista, så här:

  En stängd nedrullningsbar lista med kryssrutor i ett formulär

  Om alla val inte visas öppnar du formuläret i design- eller layoutvyn och förstorar listkontrollen. Information om hur du gör detta finns i avsnittet Förstora en nedrullningsbar lista så att fler alternativ kan visas, senare i den här artikeln.

 • Du känner alltid igen en flervärdeslista genom att kryssrutor visas bredvid respektive listelement.

 • I det här exemplet använder listan i exempeldatabasen en kontroll för nedrullningsbar lista med kryssrutor. Kontrollen för kryssrutelistor fungerar på samma sätt – du väljer elementen genom att klicka på kryssrutorna – men kontrollen har inga knappar för OK eller Avbryt.

  Du kan välja högst 100 kryssrutor.

Överst på sidan

Använda en flervärdeslista i en tabell

När du använder en flervärdeslista i en tabell går det bara att använda en kontroll – en nedrullningsbar lista med kryssrutor – och det går inte att ändra den kontrollen.

 1. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell som du vill ändra. Tabellen öppnas då i databladsvyn.

 2. Placera fokus på flervärdesfältet och klicka på nedpilen bredvid fältet.

  Obs!: Var pilen placeras styrs av de nationella inställningarna i Windows.

 3. Klicka på kryssrutan bredvid de element som du vill välja och klicka på OK.

  Listan stängs och dina val visas, avgränsade med kommatecken, så här.

  En nedrullningsbar lista med kryssrutor i ett datablad

Överst på sidan

Förstora en nedrullningsbar lista så att fler alternativ kan visas

När du använder en nedrullningsbar lista med kryssrutor för att välja en mängd element, kanske alla valda element inte visas när du stänger listan. En databasdesigner använder nedrullningsbara listor (kombinationsrutekontroller) för att använda skärmutrymmet mer effektivt – listorna innehåller de alternativ som användarna behöver och stängs när användaren har gjort sina val. Om en nedrullningsbar lista med kryssrutor inte är tillräckligt stor för att visa alla val, förstorar du kontrollen. I följande anvisningar beskrivs hur du förstorar kontrollen och testar ändringarna.

Obs!: Vanligtvis behöver du inte ändra storlek på kontroller för nedrullningsbara listor med kryssrutor, eftersom de innehåller en rullningslist när listan är större än kontrollens fönster.

Ändra storlek på en kontroll

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på formuläret som du vill ändra och klicka sedan på Design eller Layout.

  eller

  Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Design eller Layout.

 2. Klicka på kontrollen för den nedrullningsbara listan med kryssrutor, peka på ett av storlekshandtagen och dra i kontrollens kanter tills den får önskad storlek, så här:

  Ändra storlek på ett flervärdesfält

  eller

  Högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Alla i egenskapslistan, klicka på egenskapen Höjd eller Bredd och ange en storlek.

  Intilliggande kontroller flyttas automatiskt nedåt eller åt vänster eller höger.

 3. Spara arbetet och växla till formulärvyn där du kontrollerar att ändringarna fungerar. Du byter vy med hjälp av knapparna i statusfältet i Access eller genom att högerklicka på formulärets dokumentflik och använda snabbmenyn.

  När du testar ändringarna ska du ställa dig följande frågor:

  • Visas tillräckligt med information med den nya storleken?

  • Kommer du eller en normalanvändare att välja så många element från listan att det fyller det extra utrymmet?

  • Påverkar ändringarna den visuella designen eller formulärets användbarhet och arbetsflöde?

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×