Använda en fråga som datakälla till ett formulär eller en rapport

Du kan använda en fråga när du tillhandahåller data till ett formulär eller en rapport. Detta kan du göra med hjälp av en guide eller manuellt genom att ange egenskapen Datakälla för formuläret eller rapporten. I den här artikeln beskrivs hur du använder en fråga som datakälla till ett formulär eller en rapport.

Artikelinnehåll

Inledning

Använda en fråga som datakälla till ett formulär

Använda en fråga som datakälla till en rapport

Inledning

Ofta kan tabellen i sig inte tillhandahålla alla de data som du behöver för att skapa ett visst formulär eller en viss rapport. Du kanske vill använda data från flera tabeller eller sammanfatta data från en tabell. Eller så kanske du vill använda data från bara en tabell, men använda en relation som den tabellen har med en annan tabell för att bestämma vilka poster som ska finnas i postuppsättning.

I dessa fall kan du skapa en fråga som hämtar exakt de data som du vill arbeta med, och sedan använda frågan som datakälla till formuläret eller rapporten. Du kan göra detta på flera sätt. I den här artikeln beskrivs hur du använder de olika metoderna för både formulär och rapporter.

I den här artikeln beskrivs inte alla steg som du måste vidta när du skapar ett formulär eller en rapport.

Mer information om hur du skapar formulär och rapporter finns i artiklarna Skapa ett formulär och Skapa en enkel rapport.

Överst på sidan

Använda en fråga som datakälla till ett formulär

Du kan använda en fråga som ett formulärs datakälla på tre grundläggande sätt.

Skapa ett formulär med Formulärguiden

Ange vilken fråga som du vill använda på den första sidan i guiden. Frågan måste redan finnas.

 1. Klicka på Fler formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa och klicka sedan på Formulärguiden Bild av knapp .

  Formulärguiden startar.

 2. Klicka i kombinationsrutan Tabeller/frågor på namnet på frågan som du vill använda som formulärets datakälla.

 3. Dubbelklicka i listrutan Tillgängliga fält på varje fält som du vill använda.

  När du dubbelklickar på ett fält läggs det till i listrutan Markerade fält.

 4. Klicka på Nästa när du har lagt till alla fält som du vill ha.

Ange egenskapen Datakälla för en fråga när formuläret visas i designvyn

Du skapar ett formulär i designvyn och ställer in formulärets Datakälla-egenskap till att ange en befintlig fråga som du vill använda.

 1. Klicka på Formulärdesign i gruppen Formulär på fliken Skapa.

  Obs!: Om knappen Enkelt formulär visas i stället för Formulärdesign klickar du på pilen bredvid Enkelt formulär och sedan på Formulärdesign.

 2. Om formulärets egenskapslista inte redan är öppen öppnar du den genom att trycka på F4.

 3. Klicka på egenskapsrutan Datakälla på fliken Data i egenskapslistan.

 4. Gör något av följande:

  • Skriv namnet på frågan som du vill använda som formulärets datakälla.

   Namnet på objekttypen fylls i automatiskt när du skriver.

  • Klicka på nedpilen och välj sedan frågan som du vill använda i listrutan som visas.

Skapa en ny fråga genom att använda knappen Skapa när formuläret visas i designvyn

Du skapar ett formulär i designvyn och gör så att en ny fråga används som formulärets datakälla genom att använda knappen Skapa ( Knappen Verktyg ) i formulärets Datakälla-egenskapsruta.

 1. Klicka på Formulärdesign i gruppen Formulär på fliken Skapa.

  Obs!: Om knappen Enkelt formulär visas i stället för Formulärdesign klickar du på pilen bredvid Enkelt formulär och sedan på Formulärdesign.

 2. Om formulärets egenskapslista inte redan är öppen öppnar du den genom att trycka på F4.

 3. Klicka på egenskapsrutan Datakälla på fliken Data i egenskapslistan.

 4. Klicka på Knappen Verktyg .

  En ny fråga öppnas i designvyn.

 5. Designa frågan, spara och stäng den.

Överst på sidan

Använda en fråga som datakälla till en rapport

Du kan använda en fråga som en rapports datakälla på tre grundläggande sätt.

Skapa en rapport med Rapportguiden

Ange vilken fråga som du vill använda på första sidan i guiden. Frågan måste redan finnas.

 1. Klicka på Rapportguiden i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

  Rapportguiden startar.

 2. Klicka i kombinationsrutan Tabeller/frågor på namnet på frågan som du vill använda som rapportens datakälla.

 3. Dubbelklicka i listrutan Tillgängliga fält på varje fält som du vill använda.

  När du dubbelklickar på ett fält läggs det till i listrutan Markerade fält.

Ange egenskapen Datakälla för en fråga när rapporten visas i designvyn

Du skapar en rapport i designvyn och ställer in rapportens Datakälla-egenskap till att ange en befintlig fråga som du vill använda.

 1. Klicka på Rapportdesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

  Obs!: Om knappen Enkel rapport visas i stället för Rapportdesign klickar du på pilen bredvid Enkel rapport och sedan på Rapportdesign.

 2. Om rapportens egenskapslista inte redan är öppen öppnar du den genom att trycka på F4.

 3. Klicka på egenskapsrutan Datakälla på fliken Data i egenskapslistan.

  Obs!: Om egenskapsrutan Datakälla inte visas kontrollerar du att du visar egenskaperna för själva rapporten, och inte egenskaperna för en viss kontroll i rapporten.

 4. Gör något av följande:

  • Skriv namnet på frågan som du vill använda som rapportens datakälla.

   Namnet på objekttypen fylls i automatiskt när du skriver.

  • Klicka på nedpilen och välj sedan frågan som du vill använda i listrutan som visas.

Skapa en ny fråga genom att använda knappen Skapa när rapporten visas i designvyn

Du skapar en rapport i designvyn och gör så att en ny fråga används som formulärets datakälla genom att använda knappen Skapa ( Knappen Verktyg ) i rapportens Datakälla-egenskapsruta.

 1. Klicka på Rapportdesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

  Obs!: Om knappen Enkel rapport visas i stället för Rapportdesign klickar du på pilen bredvid Enkel rapport och sedan på Rapportdesign.

 2. Om rapportens egenskapslista inte redan är öppen öppnar du den genom att trycka på F4.

 3. Klicka på egenskapsrutan Datakälla på fliken Data i egenskapslistan.

 4. Klicka på Knappen Verktyg . En ny fråga öppnas i designvyn.

 5. Designa frågan, spara och stäng den.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×