Använda en fråga som datakälla till ett formulär eller en rapport

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda en fråga med data i ett formulär eller en rapport i Access. Du kan använda en fråga när du skapar formuläret eller rapporten eller ändra ett befintligt formulär eller en rapport genom att ange egenskapen datakälla. När du ställer in egenskapen datakälla kan du antingen ange en befintlig fråga eller du kan skapa en ny fråga som ska användas.

Du kan inte redigera data om du använder en fråga som datakälla. Innan du använder en fråga som datakälla bör du överväga om du behöver redigera data.

I den här artikeln lär du dig hur du ställer in egenskapen datakälla för ett befintligt formulär eller en rapport och innehåller information om när du kan och inte kan redigera fråga data.

I den här artikeln förklarar inte hur du skapar ett formulär eller en rapport. Hjälp med att skapa formulär och rapporter finns i artiklarna Skapa ett formulär i Access och Skapa en enkel rapport.

Artikelinnehåll

Använda en befintlig fråga som datakälla för ett formulär eller en rapport

Skapa en fråga som datakälla för ett formulär eller en rapport

Redigera data från en fråga

Använda en befintlig fråga som datakälla för ett formulär eller en rapport

Ange egenskapen Datakälla till en befintlig fråga som du vill använda i Design-vyn.

 1. Öppna formuläret eller rapporten i designvyn.

  Om egenskapssidan inte redan är öppen trycker du på F4 för att öppna den.

 2. Klicka på egenskapsrutan Datakälla på fliken Data på egenskapssidan.

  Egenskapen datakälla på fliken Data.

 3. Gör något av följande:

  • Börja skriva namnet på den fråga som du vill använda.

   Access fyller automatiskt i namnet på objektet medan du skriver.

   - eller -

  • Klicka på pilen och välj sedan den fråga som du vill använda.

Överst på sidan

Skapa en fråga som datakälla för ett formulär eller en rapport

I designvyn, använder du knappen Skapa ( Knappen Verktyg ) i egenskapsrutan Datakälla för att skapa en ny fråga som ska användas som datakälla.

 1. Öppna formuläret eller rapporten i designvyn.

  Om egenskapssidan inte redan är öppen trycker du på F4 för att öppna den.

 2. Klicka på egenskapsrutan Datakälla på fliken Data på egenskapssidan.

 3. Klicka på Knappen Verktyg .

  Knappen Skapa på egenskapssidan.

  En ny fråga öppnas i designvyn.

 4. Utforma frågan, och spara och Stäng den.

  Hjälp med att utforma en fråga, finns i artikeln Skapa en enkel urvalsfråga.

Överst på sidan

Redigera data från en fråga

En av de huvudsakliga skäl till att du använder formulär är att lägga till och redigera data. Vissa frågor stöder inte Dataredigering av. Innan du använder en fråga som datakälla för ett formulär bör du om du kan redigera frågans data.

När kan jag redigera data från en fråga?

Du kan redigera data från en fråga om:

 • Frågan baserat på endast en tabell.

 • Frågan är baserad på två tabeller med en en-till-en-relation mellan slutpunkterna.

 • Egenskapen RecordsetType i formuläret har angetts för urval (inkonsekventa uppdateringar)och inga av villkoren i avsnittet nedan gäller.

Obs!: Trots att du kan redigera data i en fråga, kanske några av dess fält inte tillgängliga för redigering. Sådana fall anges i följande avsnitt.

När kan jag inte redigera data från en fråga?

Du kan inte redigera data från en fråga när:

 • Frågan är en korsfråga.

 • Frågan är en SQL-specifik fråga.

 • Fältet som du försöker redigera är beräknat fält. I detta fall kanske du vill redigera data från andra fält i frågan.

 • Frågan innehåller en GROUP BY-satsen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×