Använda en figur på en bild

Du kan använda funktionerna i Microsoft Publisher och redigera bilder på många sätt: ändra storlek, ange ett transparent område, beskära (till en rektangulär form), rotera, lägga till fyllningsfärg, lägga till kantlinjer, ändra färg med mera.

Skärmbild av ett collage i Publisher som visar bilder med olika figurer

De effekter du ser i det här exemplet kan du skapa genom att använda en figur på en bild. Så här gör du.

I den här artikeln

Tips innan du startar för att uppnå bästa resultat

Använda en automatisk figur på en bild

Tips innan du startar för att uppnå bästa resultat

Välj figur

Fundera på vilken figur som passar bäst i bilden. Om bilden är fyrkantig kan en cirkelform fungera bra. Om bilden är rektangulär kan en oval form vara intressant och estetiskt tilltalande. Om du vill placera bildens mitt i fokus kan en stjärnformad figur hjälpa dig att fånga åskådarens uppmärksamhet.

Överst på sidan

Steg 1: Infoga en bild

 1. Öppna eller skapa den publikation där du vill lägga till bilden.

 2. Gå antingen till fliken Start eller Infoga och välj Bild.

 3. I dialogrutan Infoga bild letar du reda på mappen som innehåller den bild du vill infoga. Markera bildfilen och klicka sedan på Infoga.

Steg 2:

 1. Markera bilden.

 2. Gå till fliken Bildverktyg, peka på Bildform och markera den form du vill använda på bilden.

Steg 3: Ändra bildens storlek och placering

Beskära bilden

 1. Markera bilden. Då visas fliken Bildverktyg där du klickar på Beskär.

 2. Placera beskärningshandtaget över en punkt.

  Skärmbild av beskärningshandtaget i Publisher.

  1. Beskärningshandtag

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära den ena sidan drar du i mittenhandtaget på denna sida.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt och lika mycket håller du ned CTRL medan du drar i ett handtag.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt och behålla bildens proportioner håller du ned CTRL+SKIFT samtidigt som du drar ett hörnhandtag.

 4. Klicka på Beskär igen och högerklicka sedan på bilden. Klicka på Spara som bild på snabbmenyn.

 5. Ange ett namn på filen i dialogrutan Spara som och välj ett format eller använd standardformatet.

 6. Klicka på Spara.

  Obs! Du kan beskära bilden även om du har använt en form på bilden.

Panorera bilden inuti formen

Du kan flytta bilden inom formen så att olika delar av bilden visas i formen.

 1. Markera bilden. Då visas fliken Bildverktyg där du klickar på Beskär.

 2. Klicka och dra bilden dit du vill ha den i formen.

Ändra storlek på bilden

Om du vill ändra storlek på bilden, markerar du figuren, placerar pekaren över någon av punkterna och klickar och drar i storlekshandtaget.

Skärmbild av hur du ändrar storlek på figurer i Publisher

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×