Använda en extern datakälla för en pivottabell i Excel 2016 för Mac

Ibland behöver du en pivottabell för data som lagrats utanför Excel, till exempel i en databas. I så fall kan du ansluta till den externa datakällan först och sedan använda en pivottabell för att sammanfatta, analysera, utforska och presentera sådana data.

Använda en extern datakälla för att skapa en pivottabell

Det går att använda en extern datakälla, men det beror på typen av källa.

Om källan är en SQL-databas

 1. Gå till fliken Data och klicka på Ny databasfråga

 2. Klicka på SQL Server ODBC.

 3. Dialogrutan Anslut till SQL Server ODBC-datakälla visas. Be databasadministratören om serverinformationen och ange den i den här dialogrutan. Klicka på Anslut när du är klar.

 4. Till vänster klickar du på pilen bredvid servern för att se databaserna.

 5. Klicka på pilen bredvid den databas du vill använda.

 6. Klicka sedan på namnet på den tabell du vill använda.

 7. Om du vill förhandsgranska hur data kommer att se ut klickar du på Kör.

 8. När du är redo att föra över data till Excel klickar du på Returnera data.

 9. I dialogrutan Importera data klickar du på Pivottabell och sedan på OK.

  En tom pivottabell skapas i Excel och Pivottabellverktyget visas. Lägg till, ta bort och flytta fälten som du vill.

Om källan inte är en SQL-databas

Om du vill använda en extern källa som inte är en SQL-databas behöver du installera en drivrutin för ODBC (Open Database Connectivity) på din Mac. Information om drivrutiner finns på den här webbsidan. När drivrutinen för källan är installerad kan du följa de här anvisningarna för att använda dessa externa data i en pivottabell:

 1. Gå till fliken Data och klicka på Ny databasfråga

 2. Klicka på Från databas.

 3. Lägg till datakällan för databasen och klicka sedan på OK.

 4. Till vänster klickar du på pilen bredvid servern för att se databaserna.

 5. Klicka på pilen bredvid den databas du vill använda.

 6. Klicka sedan på namnet på den tabell du vill använda.

 7. Om du vill förhandsgranska hur data kommer att se ut klickar du på Kör.

 8. När du är redo att föra över data till Excel klickar du på Returnera data.

 9. I dialogrutan Importera data klickar du på Pivottabell och sedan på OK.

  En tom pivottabell skapas i Excel och Pivottabellverktyget visas. Lägg till, ta bort och flytta fälten som du vill.

Se även

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

ODBC-drivrutiner som är kompatibla med Excel för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×