Använda en bild i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan förbättra ett diagram genom att infoga en bild (till exempel en företagslogotyp) i diagramområde. Eller du kan använda en bildfyllning dra uppmärksamhet till särskilda diagramelement, till exempel på diagramområdet, rityta, brytpunkter (i kolumn, stapel, område, bubbeldiagram, 3D-linjediagram och fyllda polärdiagram), förklaring (i 2D- och 3D-diagram) eller 3D-sidoytor och 3D-basyta på ett diagram.

Du kan också kopiera en bild till ett diagram eller till diagramelement som brytpunkter i 2D-linjediagram, punktdiagram eller ofyllda polärdiagram. När bilden inte längre behövs tar du bort den.

Vad vill du göra?

Infoga en bild i ett diagram

Fylla i diagramelement med en bild

Kopiera en bild i ett diagram eller diagramelement

Ta bort en bild från ett diagram

Infoga en bild i ett diagram

 1. Klicka på diagrammet diagramyta.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Bild i gruppen Infoga på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Leta reda på bilden som du vill infoga och dubbelklicka på den.

  Tips: Om du vill lägga till flera bilder håller du ned CTRL och klickar på de bilder som du vill infoga och klickar sedan på Infoga.

 4. Om du vill ändra storlek på bilder drar du i ett storlekshandtag bort från eller mot bildens mitt medan du gör något av följande:

  • Håll ned CTRL samtidigt som du drar storlekshandtaget om du vill behålla bildens mittpunkt på samma ställe.

  • Håll ned SKIFT medan du drar i storlekshandtaget om du vill bevara du bildens proportioner.

  • Håll ned CTRL+SKIFT medan du drar i storlekshandtaget om du vill bevara både bildens mittpunkt och dess proportioner.

   Tips: Du kan också ändra storlek på en bild till exakt höjd och bredd genom att markera bilden och sedan ange storleken i rutorna Figurhöjd och Figurbredd (fliken Format, gruppen Storlek).

 5. Om du vill flytta en bild drar du den till önskad plats.

Obs!: De bilder som du infogar i diagrammet bäddas in i diagrammet och därför ökar filens storlek. Du kan minska filstorleken genom att länka till bilden i stället för att infoga den. Klicka på bilden som du vill infoga i dialogrutan Infoga bild, klicka på pilen bredvid Infoga och klicka sedan på Länka till fil.

Överst på sidan

Fylla ett diagramelement med en bild

 1. Klicka i diagramytan, ritytan, en brytpunkt, förklaringen, 3D-sidoytan eller 3D-basytan som du vill fylla med en bild.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format.

  Figurformat på menyflik i Excel

 3. Klicka på Bild.

 4. Leta reda på bilden som du vill infoga och dubbelklicka sedan på den.

Överst på sidan

Kopiera en bild till ett diagram eller diagramelement

 1. Markera bilden som du vill kopiera i ett kalkylblad eller diagram.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start. Bild av knapp

  Kortkommandot för att kopiera en markering, tryck på CTRL + C.

 3. Klicka i diagramytan eller på diagramelementet där du vill klistra in bilden.

 4. Klicka på Klistra in Bild av knapp på fliken Start i gruppen Urklipp.

  Kortkommandot för att klistra in en markering, tryck på CTRL + V.

Överst på sidan

Ta bort en bild från ett diagram

Gör något av följande:

 • Om du vill ta bort en bild som har infogats i diagrammet klickar du på bilden och trycker sedan på DEL.

 • Om du vill ta bort en bild som har fyllts i ett diagramelement markerar du diagramelementet och gör något av följande:

  1. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Layout.

   bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på Fyllning och sedan på Automatisk under Fyllning.

   Tips: Om du vill ta bort andra fyllningseffekter som används på det markerade diagramelementet klickar du på Ingen fyllning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×