Använda en BI-arbetsbok i ett webbläsarfönster

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du försöker visa eller interagera med en arbetsbok i ett webbläsarfönster, men det går inte av någon anledning. Du får eventuellt ett felmeddelande som liknar några av dessa:

  • "Den här arbetsboken innehåller externa dataanslutningar eller BI-funktioner som inte stöds"

  • “Om du vill redigera i webbläsaren kommer en kopia av filen som inte innehåller interaktiva rapportblad att skapas."

Eller så kan du få en annan typ av meddelande. Oavsett vilket går det inte att använda arbetsboken som väntat i webbläsaren. Du kanske undrar varför, och även vad du kan göra åt saken.

Varför händer det här, och vad kan jag göra?

Det mest troliga är att du försöker använda en arbetsbok med funktioner för Business Intelligence (BI) som inte stöds i ett webbläsarfönster. BI-funktioner kan innefatta saker som externa dataanslutningar, pivotdiagramrapporter, pivottabellrapporter, en datamodell ett Power View-blad, tidslinjekontroller osv. Möjligheten att använda en arbetsbok med BI-funktioner i ett webbläsarfönster kan bero på flera saker, till exempel de som anges i följande tabell.

Faktor

Beskrivning

Lämplig åtgärd

Hur din (lokala) arbetsmiljö har konfigurerats

Om du försöker visa arbetsboken i en lokal arbetsmiljö kan problemet ligga i hur miljön har konfigurerats.

Till exempel om Excel Online (som är en del av Office Online ) används för att visa arbetsböcker i ett webbläsarfönster i stället för Excel Services i SharePoint Server 2013, går det att arbetsboken innehåller funktioner som inte stöds i Excel Online. Mer information finns i jämförelse av Excel Online, Excel Services och Excel Web App.

Be SharePoint-administratören att undersöka detta.

Vilken prenumeration du har av Office 365

Om du använder Office 365 kan din prenumeration påverka om du kan visa en arbetsbok i ett webbläsarfönster eller inte. Mer information finns i Business Intelligence-funktioner i SharePoint Online.

Be administratören att undersöka detta.

Arbetsbokens plats

Om du öppnar arbetsboken från en plats som inte är säker, eller från någons personliga onlinemapp, är det troligt att BI-funktionerna i arbetsboken inte kan användas i ett webbläsarfönster. Mer information finns i Dela arbetsböcker med Excel Services.

Be arbetsbokens ägare bekräfta att arbetsboken är sparad i ett SharePoint-bibliotek.

Arbetsbokens innehåll

Vissa funktioner, som makron eller arbetsboksskydd, kan förhindra att en arbetsbok visas i ett webbläsarfönster. Mer information finns i Skillnader mellan att använda en arbetsbok i webbläsaren och i Excel.

Öppna filen i Excel.

Administrativa inställningar för Office 365

Om du visar eller redigerar en arbetsbok som ligger i Office 365 inte och heller interaktiva på det sätt som du förväntar dig (till exempel Power Pivot-arbetsböcker inte interaktiva), administratören kan behöva aktivera funktionerna.

Be administratören att kontrollera om Aktivera eller inaktivera förhandsgranskning funktioner i SharePoint är aktiverade.

Om du inte lyckas använda en arbetsbok i ett webbläsarfönster kan du vanligtvis spara filen på din enhet och sedan öppna den i Excel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×