Använda eller rekommendera känslighets etiketter automatiskt för filer och e-postmeddelanden i Office

Office kan konfigureras för att rekommendera eller automatiskt tillämpa en känslighets etikett på en fil eller ett e-postmeddelande om den innehåller känslig företags information eller person uppgifter, till exempel person nummer, kreditkorts nummer, bankkonto nummer och internationella identifierare. Detta hjälper dig att hålla dina filer och meddelanden kompatibla med organisationens informations skydds policy även om du inte har använt en känslighets etikett manuellt.

Hur Office automatiskt tillämpar eller rekommenderar känslighets etiketter

Mer information om tillgängligheten för den här funktionen i olika Office program och plattformar finns i hur du arbetar med känslighets etiketter i Office-program.

Word, Excel ochPowerPoint

Om en känslighets etikett används automatiskt visas ett princip Tips med namnet på den etikett som du har använt samt ett valfritt meddelande från administratören. Välj OK eller X för att stänga princip tipset.

Skärm bild av ett princip Tips för en automatiskt Använd känslighets etikett

Om en känslighets etikett rekommenderas visas ett princip Tips med namnet på den etikett som rekommenderas samt ett valfritt meddelande från administratören. Välj Använd känslighet för att lägga till etiketten eller Välj X för att stänga princip tipset utan att använda etiketten.

Skärm bild av ett princip Tips för en rekommenderad känslighets etikett

Outlook

Automatisk och Rekommenderad känslighet etiketter kommer snart till Outlook för Windows.

Word, Excel och PowerPoint

Om en känslighets etikett används automatiskt visas ett princip Tips med namnet på etiketten som användes. Välj OK eller X för att stänga princip tipset.

Skärm bild av ett princip Tips för en automatiskt Använd känslighets etikett

Om en känslighets etikett rekommenderas visas ett princip Tipsmed namnet på den etikett som rekommenderas. Välj ändra nu för att tillämpa den rekommenderade etiketten eller Välj Xför att stänga princip tipset utan att använda etiketten.

Skärm bild av ett princip Tips för en rekommenderad känslighets etikett

Outlook på webben

Om en känslighets etikett används automatiskt visas ett tips med namnet på etiketten som användes.

Skärm bild av ett tips om en automatiskt Använd känslighets etikett

Om en känslighets etikett rekommenderas visas ett tips med namnet på etiketten som rekommenderas. Välj ändra känslighet om du vill använda Rekommenderad etikett eller Välj Stäng om du vill stänga tipset utan att använda etiketten.

Skärm bild av ett tips om en rekommenderad känslighets etikett

Office använder inte automatiskt en känslighets etikett om:

 • En känslighets etikett har kopplats manuellt till filen eller e-postmeddelandet.

 • Filen eller e-postadressen har redan en etikett med högre känslighet än den etikett som skulle ha använts automatiskt.

Office rekommenderar inte en känslighets etikett om:

 • Filen eller e-postmeddelandet har redan en känslighets etikett som är lika med eller större än den etikett som skulle ha rekommenderats.

Hur Office identifierar känslig information

 • I Word, Excel och PowerPoint startas identifieringen automatiskt när du öppnar ett dokument och fortsätter i bakgrunden när du redigerar.

 • I Outlook för Windows startas identifieringen automatiskt när du skriver ett nytt meddelande, eller svarar på eller vidarebefordrar ett befintligt meddelande.

 • I Outlook på webben sker identifiering när ett meddelande sparas.

Obs!: Eftersom den här funktionen analyserar data med enOffice 365 tjänst kan det vara bekymrat för din data säkerhet. Du kan läsa mer om de anslutna funktionerna i Office .

Krav

Följande villkor måste uppfyllas för attOffice automatiskt ska tillämpa eller rekommendera en känslighets etikett:

Begränsningar

 • Etiketten automatisk och Rekommenderad känslighet iOffice är inte garanterat fullständig. Office förhindrar inte att användare sparar eller stänger filer eller skickar e-postmeddelanden innan känslig användning har upptäckts. 

  För ytterligare täckning bör administratörer konfigurera automatisk känslighets märkning för innehåll på övriga med Azure information Protection-skanner och Microsoft Cloud program Security.

 • I Excel samplas en del av innehållet i arbets boks cellerna för utvärdering och känslig information utanför det urvalet kan missas. I Excel för webben är exempel gränsen cirka 2 MB och 2000 celler. Vi arbetar med att utöka den här exempel storleken för att täcka mer av en arbets bok.

 • Känslig information i vissa objekt hittas inte. Några exempel:

  • Pennanteckning

  • Inbäddade filer

  • Andra objekt än celler, till exempel pivottabeller eller SmartArt (Excel )

  • Celler med formel-eller beräknings resultat (Excel )

  • Kommentarer, sidhuvuden, sid fötter, fotnoter, slut kommentarer och text rutor (Word för webben)

  • Figurer och SmartArt (Word för webben)

  • Anteckningar (PowerPoint )

 • När du öppnar eller redigerar känsligt innehåll kan det dröja innan en etikett läggs till automatiskt eller rekommenderas. Längden på fördröjningen varierar beroende på hur mycket innehåll som utvärderas och hastigheten på din Internet anslutning, och det kan gå från några sekunder till flera minuter. Vi arbetar för att minska denna fördröjning under tiden.

Se även

Kända problem med att automatiskt använda eller rekommendera känslighets etiketter

Använd känslighets-etiketter i dina dokument och e-post i Office

Använda en känslighets etikett på innehållet automatiskt

Hur känslighets etiketter fungerar i Office-program

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders