Använda eller anpassa ett dokumenttema

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan snabbt och enkelt formatera ett helt dokument för att ge det ett professionellt och modernt utseende genom att använda ett dokumenttema. Ett dokumenttema är en uppsättning formateringsval som innehåller temafärger, temateckensnitt (inklusive teckensnitt för rubriker och brödtext) och temaeffekter (inklusive linjer och fyllningseffekter).

Program som Microsoft Office Word, Excel och PowerPoint innehåller flera fördefinierade dokumentteman, men du kan även skapa egna genom att anpassa och spara ett befintligt dokumenttema. Dokumentteman delas mellan Office-programmen så att du kan se till att alla dina Office-dokument ser enhetliga ut. Till skillnad från Word och Excel innehåller emellertid PowerPoint formatalternativ för anpassning av bakgrunden. Mer information om att lägga till och anpassa bakgrunder finns i Formatera bakgrunden på bilder.

Obs!: Information om hur du tillämpar och anpassar ett tema i PowerPoint finns användning eller skapa teman i PowerPoint.

I den här artikeln beskrivs teman. Mer information om hur du hittar mallar finns i Var hittar jag mallar?

Använda ett dokumenttema

Markera ett annat fördefinierat dokumenttema eller ett anpassat dokumenttema om du vill ändra det dokumenttema som används som standard i Word och Excel. Dokumentteman som du använder påverkar de formatmallar som du kan använda i dokumentet.

 1. Om du använder Excel klickar du på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Om du använder Word klickar du på Teman i gruppen Dokumentformat på fliken Design.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett fördefinierat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda.

  • Om du vill använda ett anpassat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Anpassat.

   Obs!: Anpassat är bara tillgängligt om du har skapat ett eller flera anpassade dokumentteman. Mer information om hur du skapar anpassade dokumentteman finns i Anpassa ett dokumenttema nedan.

 3. Om ett dokumenttema som du vill använda inte finns med i listan klickar du på Bläddra efter teman för att hitta den på datorn eller i nätverket. Om du vill använda ett tema från ett Office-dokument till ett annat, i dialogrutan Välj tema eller dokument med tema väljer du det Office-dokument som innehåller det tema som du vill använda och klicka sedan på öppen.

 4. Du kan söka efter andra dokumentteman på Office Online i Office 2007-program. Klicka på Sök på Office Online.

Överst på sidan

Anpassa ett dokumenttema

Om du vill anpassa ett dokumenttema börjar du genom att ändra de färger, teckensnitt eller linje- och fyllningseffekter som används. Ändringar som du gör av en eller flera av de här temakomponenterna påverkar omgående formatmallarna som används i det aktiva dokumentet. Om du vill tillämpa ändringarna i nya dokument kan du spara dem som ett anpassat dokumenttema.

Anpassa temafärger

Temafärger innehåller fyra text och bakgrundsfärger, sex dekorfärg och färg på två hyperlänkar. Färgerna i Temafärger knappen Bild av knapp representerar den aktuella texten och bakgrundsfärger och uppsättning färger bredvid Temafärger namn när du klickar på knappen Temafärger representerar färger tillägg och hyperlänk för temat. När du ändrar någon av dessa färger att skapa en egen uppsättning temafärger, färger i knappen Temafärger och bredvid namnet Temafärger ändras.

 1. Om du använder Excel klickar du på Färger i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Om du använder Word klickar du på Färger i gruppen Dokumentformat på fliken Design.

 2. Om du använder Excel klickar du på Skapa nya temafärger.

  Om du använder Word klickar du på Anpassa färger.

 3. Under Temafärger klickar du på knappen för det temafärgelement som du vill ändra.

 4. Under Temafärger markerar du de färger som du vill använda. Upprepa steg 3 och 4 för alla temafärgelement som du vill ändra.

  Tips: Under Exempel ser du effekten av ändringarna du gör. Klicka på Förhandsgranska för att se hur färgerna du väljer påverkar format som du har använt i dokumentet.

 5. Skriv ett namn för de nya temafärgerna i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

  Tips: Om du vill återställa alla temafärgelement till ursprungsfärgerna klickar du på Återställ innan du klickar på Spara.

Anpassa temateckensnitten

Temateckensnitt innehåller ett teckensnitt för rubriker och ett teckensnitt för brödtext. När du klickar på knappen Temateckensnitt Bild av knapp ser du namn på teckensnitten för rubriker och brödtext som används för respektive temateckensnitt under namnet Temateckensnitt. Du kan ändra båda de här teckensnitten för att skapa en egen uppsättning temateckensnitt.

 1. Om du använder Excel klickar du på Teckensnitt i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Om du använder Word klickar du på Teckensnitt i gruppen Dokumentformat på fliken Design.

 2. Om du använder Excel klickar du på Skapa nya temateckensnitt.

  Om du använder Word klickar du på Anpassa teckensnitt.

 3. Välj de teckensnitt du vill använda i rutorna Rubrikteckensnitt och Teckensnitt för brödtext.

  Tips: Exemplet uppdateras med de teckensnitt du valt.

 4. Skriv ett namn för de nya temateckensnitten i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

Välja en uppsättning temaeffekter

Temaeffekter är en uppsättning linjer och fyllningseffekter. När du klickar på knappen Temaeffekter Knappbild ser du linjerna och fyllningseffekterna som används för varje uppsättning temaeffekter i bilden som visas med namnet Temaeffekter. Du kan inte skapa en egen uppsättning temaeffekter, men du kan välja den temaeffekt som du vill använda i ditt eget dokumenttema.

 1. Om du använder Excel klickar du på Effekter i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Om du använder Word klickar du på Effekter i gruppen Dokumentformat på fliken Design.

 2. Klicka på den effekt du vill använda.

Överst på sidan

Spara ett dokumenttema

Du kan spara alla ändringar du gör av färger, teckensnitt eller linje- och fyllningseffekter i ett dokumenttema som ett anpassat dokumenttema som du kan använda i andra dokument.

 1. Om du använder Excel klickar du på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Om du använder Word klickar du på Teman i gruppen Dokumentformat på fliken Design.

 2. Klicka på Spara aktuellt tema.

 3. Skriv ett namn för temat i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

  Det anpassade dokumenttemat sparas i mappen Dokumentteman och läggs automatiskt till i listan över anpassade teman.

Överst på sidan

Använda ett dokumenttema

Markera ett annat fördefinierat dokumenttema eller ett anpassat dokumenttema om du vill ändra det dokumenttema som används som standard i Word och Excel. Dokumentteman som du använder påverkar de formatmallar som du kan använda i dokumentet.

 1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett fördefinierat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Fördefinierade.

  • Om du vill använda ett anpassat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Anpassat.

   Obs!: Anpassat är bara tillgängligt om du har skapat ett eller flera anpassade dokumentteman. Mer information om hur du skapar anpassade dokumentteman finns i Anpassa ett dokumenttema nedan.

 3. Om ett dokumenttema som du vill använda inte finns med i listan klickar du på Bläddra efter teman för att hitta den på datorn eller i nätverket. Om du vill använda ett tema från ett Office-dokument till ett annat, i dialogrutan Välj tema eller dokument med tema väljer du det Office-dokument som innehåller det tema som du vill använda och klicka sedan på öppen.

Överst på sidan

Anpassa ett dokumenttema

Om du vill anpassa ett dokumenttema börjar du genom att ändra de färger, teckensnitt eller linje- och fyllningseffekter som används. Ändringar som du gör av en eller flera av de här temakomponenterna påverkar omgående formatmallarna som används i det aktiva dokumentet. Om du vill tillämpa ändringarna i nya dokument kan du spara dem som ett anpassat dokumenttema.

Anpassa temafärger

Temafärger innehåller fyra text och bakgrundsfärger, sex dekorfärg och färg på två hyperlänkar. Färgerna i Temafärger knappen Bild av knapp representerar den aktuella texten och bakgrundsfärger och uppsättning färger bredvid Temafärger namn när du klickar på knappen Temafärger representerar färger tillägg och hyperlänk för temat. När du ändrar någon av dessa färger att skapa en egen uppsättning temafärger, färger i knappen Temafärger och bredvid namnet Temafärger ändras.

 1. Klicka på Färger i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Skapa nya temafärger.

 3. Under Temafärger klickar du på knappen för det temafärgelement som du vill ändra.

 4. Under Temafärger markerar du de färger som du vill använda. Upprepa steg 3 och 4 för alla temafärgelement som du vill ändra.

  Tips: Under Exempel ser du effekten av ändringarna du gör. Klicka på Förhandsgranska för att se hur färgerna du väljer påverkar format som du har använt i dokumentet.

 5. Skriv ett namn för de nya temafärgerna i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

  Tips: Om du vill återställa alla temafärgelement till ursprungsfärgerna klickar du på Återställ innan du klickar på Spara.

Anpassa temateckensnitten

Temateckensnitt innehåller ett teckensnitt för rubriker och ett teckensnitt för brödtext. När du klickar på knappen Temateckensnitt Bild av knapp ser du namn på teckensnitten för rubriker och brödtext som används för respektive temateckensnitt under namnet Temateckensnitt. Du kan ändra båda de här teckensnitten för att skapa en egen uppsättning temateckensnitt.

 1. Klicka på Teckensnitt i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Skapa nya temateckensnitt.

 3. Välj de teckensnitt du vill använda i rutorna Rubrikteckensnitt och Teckensnitt för brödtext.

  Tips: Exemplet uppdateras med de teckensnitt du valt.

 4. Skriv ett namn för de nya temateckensnitten i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

Välja en uppsättning temaeffekter

Temaeffekter är en uppsättning linjer och fyllningseffekter. När du klickar på knappen Temaeffekter Knappbild ser du linjerna och fyllningseffekterna som används för varje uppsättning temaeffekter i bilden som visas med namnet Temaeffekter. Du kan inte skapa en egen uppsättning temaeffekter, men du kan välja den temaeffekt som du vill använda i ditt eget dokumenttema.

 1. Klicka på Effekter i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på den effekt du vill använda.

Överst på sidan

Spara ett dokumenttema

Du kan spara alla ändringar du gör av färger, teckensnitt eller linje- och fyllningseffekter i ett dokumenttema som ett anpassat dokumenttema som du kan använda i andra dokument.

 1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word eller Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Spara aktuellt tema.

 3. Skriv ett namn för temat i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

  Det anpassade dokumenttemat sparas i mappen Dokumentteman och läggs automatiskt till i listan över anpassade teman.

Överst på sidan

Mer information finns i

Använda en stil för text i Word

Anpassa eller skapa nya format i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×