Använda ditt onlinearkiv med Outlook 2016 för Mac

Ett onlinearkiv – kallas även arkivpostlåda – är en plats där du kan lagra gamla e-postmeddelanden så att de inte tar upp plats i din primära postlåda. IT- eller Office 365-administratören skapar arkivpostlådan åt dig.

Obs!: För att din arkivpostlåda ska fungera med Outlook 2016 för Mac måste både arkivpostlådan och den primära postlådan finnas på antingen en Exchange Server (lokalt) eller i Exchange Online i Office 365 (molnet). Om din primära postlåda till exempel finns på Exchange Server och arkivkontot finns i Exchange Online i Office 365, kommer du inte att kunna använda ditt onlinearkiv. Prata med din IT- eller Office 365-administratör om att placera dem tillsammans.

Metodtips för att flytta din e-post till arkivet

Även om du kan flytta enskilda meddelanden från Outlook 2016 för Mac till din arkivpostlåda ett i taget (du kan inte flytta eller kopiera flera objekt samtidigt), är det mer effektivt att använda arkiverings- och bevarandeprinciper i Outlook Web App för att säkerställa att meddelanden arkiveras.

Arkiverings- och bevarandeprinciper konfigureras av IT- eller Office 365-administratören. Principer för arkivering styr hur länge meddelanden ska vara kvar i en e-postmapp innan de flyttas till ett arkiv, och bevarandeprinciper styr hur länge meddelanden ska sparas. Även om administratörerna anger principer för hela organisationen kan du åsidosätta principerna efter dina behov. Se anvisningarna i Principer för lagring och arkivering i Outlook Web App.

Om du vill arkivera flera meddelanden samtidigt, och det inte finns några principer för arkivering eller bevarande, kan du använda Outlook Web App för att flytta meddelanden från din primära postlåda till arkivet. Du kommer inte att kunna flytta mappar, men du kan flytta alla meddelanden i en mapp samtidigt.

  1. Markera rutan bredvid alla meddelanden som du vill arkivera.

  2. Dra dem till mappen i navigeringsfönstret som heter Personligt arkiv – <ditt namn>.

    Navigeringsfönstret i Outlook med personligt arkiv markerat

    Obs!: Du kan inte flytta eller kopiera mappar, kalenderobjekt, kontakter, uppgifter eller anteckningar till arkivet.

Ytterligare tips

  • Om du vill söka i arkivet väljer du en arkivmapp i mappfönstret. Du kan inte söka i postlådan och arkiven samtidigt.

  • Du kan skapa regler för Inkorgen för att automatiskt arkivera meddelanden i mappar, tilldela kategorier för meddelanden eller omdirigera meddelanden till ett annat konto. De här reglerna förs dock inte över till din arkivpostlåda och du kan inte omdirigera meddelanden till ditt arkiv med hjälp av en regel för Inkorgen.

Mer information finns i

Lägga till ett Exchange- eller Office 365-konto i Outlook 2016 för Mac

Lägga till ett e-postkonto i Outlook

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×