Använda dialogrutorna Spara och publicera

När du sparar en inspelning som du har gjort i Microsoft Lync 2010 i Windows Media-videoformat kan du använda dialogrutorna Spara och publicera när du vill ange en plats för den publicerade videon eller välja vilket innehåll du vill ta med i videon.

Vad vill du göra?

Spara och publicera

Alternativ för spara och publicera

Spara och publicera

I dialogrutan Spara och publicera kan du ange ett namn eller en plats för Windows Media-inspelningen. Du kan spara Windows Media-inspelningen på datorn eller, om du har behörighet för det, på en delad nätverksplats eller i ett resursbibliotek i Microsoft SharePoint Server 2010.

  1. Ange ett namn under Namn på inspelningsfil.

  2. Gör något av följande under Spara till om du vill ändra platsen för inspelningen:

    • Klistra in en webbadress i textrutan, till exempel en URL till ett resursbibliotek i SharePoint Server 2010.

    • Klicka på Bläddra och navigera till den mapp där du vill spara videon.

  3. Om du även vill välja vilken typ av innehåll som ska tas med eller ange start- och sluttid för inspelningen klickar du på Alternativ och följer anvisningarna i nästa avsnitt.

Obs!:  Om problem uppstår vid överföringen av filen till SharePoint Server 2010 ber du administratören för Microsoft SharePoint att öka standardinställningarna för maximal överföringsstorlek (standardinställningen är 50 MB) och inställningen för överföringens tidsgräns.

Överst på sidan

Alternativ för spara och publicera

I dialogrutan Alternativ för spara och publicera kan du välja vilken typ av innehåll du vill ta med i Windows Media-inspelningsfilen (.wmv) samt inspelningens starttid och sluttid. Kryssrutorna i avsnittet Innehåll i video motsvarar de innehållstyper som finns med i Microsoft Lync 2010-sessionen. Om en innehållstyp inte är tillgänglig fanns den inte med i Lync 2010-sessionen. Som standard är alla tillgängliga typer markerade, men du kan avmarkera kryssrutorna för de innehållstyper du inte vill ha med.

Obs!:  Om du har för avsikt att skapa en publicerbar Windows Media-version av inspelningen bör du tänka på att om en del innehåll i den ursprungliga Lync 2010-sessionen hade en väldigt stor storlek (till exempel en stor whiteboard-tavla, en lång snabbmeddelandesession eller delning av dubbla bildskärmar), kanske innehållet blir mindre tydligt i den färdiga videon. Dessutom trunkeras oftast alla eventuella pennanteckningar i snabbmeddelandeområdet av inspelningen på grund av den begränsade bredden i den färdiga videon.

  1. Klicka på kryssrutan under Innehåll i video så att den avmarkeras om du inte vill ta med en viss typ av innehåll.

  2. Ange Starttid och Sluttid under Tid med hjälp av upp- och nedpilarna om du vill välja var i den ursprungliga inspelningen som den publicerade versionen ska börja eller sluta.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×