Använda diagram och pivotdiagramrapporter i en arbetsbok i webbläsaren

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Diagram och pivotdiagramrapporter är viktiga verktyg för dataanalys i Excel-arbetsböcker. Visuell information gör det enklare för dig att se jämförelser, upptäcka mönster och identifiera trender i informationen.

Du kan visa diagram, diagramområden och pivotdiagram i en arbetsbok i webbläsaren. För att använda verktygen på bästa sätt i en arbetsbok är det bra att ha en förståelse för skillnaderna mellan hur dessa verktyg fungerar i webbläsaren och i Excel 2010.

a

a

I den här artikeln

Diagram och pivotdiagram: visning och storlek

Ett diagram eller en pivotdiagramrapport är en statisk bild

Använda 3D-diagram och 3D-diagrameffekter

Färgkvaliteten kan variera mellan datorer

Redigera diagram och pivotdiagram: rekommendationer

Diagram och pivotdiagram: visning och storlek

Det finns två sätt en webbläsarbaserad arbetsbok kan visa ett diagram eller pivotdiagram.

 • Kalkylbladsvy    I kalkylbladsvy visar Web viewer diagrammet eller pivotdiagram på plats i kalkylbladet.

 • Vyn namngivna objekt    I vyn namngivna objekt visar Web viewer diagrammet eller pivotdiagram för sig själv. Inga andra elementen i kalkylbladet visas i gränssnittet.

I båda fallen är maxstorleken för ett diagram eller pivotdiagram som du kan visa en megabyte (1 MB). Du kan modifiera detta värde med alternativen i Betrodda platser.

Överst på sidan

Diagram och pivotdiagram är statiska bilder

En arbetsbok i webbläsaren visar diagram och pivotdiagram med aktuella data. I detta ingår både datavärden och information om data, t.ex. sorteringsordning för element i en kolumn, oavsett om det finns delsummor eller inte, o.s.v.

Om du interagerar med de data som ett diagram baseras på, genom att sortera och filtrera dem, eller genom att visa och dölja datanivåer, kommer webbläsaren att uppdatera diagrammet eller pivotdiagrammet. Data i själva diagrammet är dock statiska. Du kan inte klicka på och följa en länk i ett diagram eller pivotdiagram eller interagera med, ändra eller ta bort ett diagram eller pivotdiagram.

Överst på sidan

Använda 3D-diagram och 3D-diagrameffekter

Visaren har stöd för visning av de flesta 3D-diagram i webbläsaren, men konverterar diagrammen till motsvarande tvådimensionella diagram. Följande 3D-diagram stöds inte i Excel Services:

 • 3D-ytdiagram

 • 3D-ytdiagram, stålram

 • Konturyta

 • Trådblock konturyta

Om ett diagram innehåller 3D-grafikeffekter, till exempel skugga, ljussken, skevhet, fasning, mjuka kanter, ändra färg och reflektion, tar servern bort dessa effekter eller konverterar dem till en alternativ effekt.

Observera att 3D-diagrammet och 3D-grafikeffekterna bevaras i arbetsboken, så att du fortfarande kan se dem när du öppnar arbetsboken i Excel.

Överst på sidan

Färgkvaliteten kan variera mellan datorer

Tänk på att färgkvalitetsinställningarna kan variera på klient- och serverdatorerna. (Öppna Kontrollpanelen, klicka på Bildskärm för att öppna dialogrutan Egenskaper för Bildskärm och klicka på fliken Inställningar.) Du kan välja mellan följande inställningar:

 • Högst (32 bitar, 4 miljoner färger).

 • Mellan (16 bitar, 32 000 färger).

 • Lägst (8 bitar, 256 färger).

Diagrammets läsbarhet beror i viss mån på färgkvaliteten, särskilt om de färger som används inte är tillräckligt distinkta för användarens bildskärmsinställning. Eftersom diagrambilden skapas på servern kan inställningen på servern begränsa färgerna som visas i diagrammet, oavsett vilken färginställning som används på klienten.

Överst på sidan

Redigera diagram och pivotdiagram: rekommendationer

När du skapar en arbetsbok i Excel 2010 för att visa i webbläsaren är en bra idé att förhandsgranska diagrammet eller pivotdiagram i webbläsaren. Du kanske vill justera organisationsschemat eller göra diagrammet beroende på vad som visas.

Tänk på följande frågor när du designar diagrammet:

 • Vilka ska använda diagrammen och vilken är den vanligaste färgkvalitetsinställningen på deras datorer? Behöver du ändra färgerna i diagrammen så att de blir lättare att läsa?

 • Kan du, om det behövs, flytta diagrammet i kalkylbladet eller till ett annat kalkylblad så att hela diagrammet visas?

 • Visas diagrammet som det ska? Behöver du ändra diagrammets storlek eller kanske skapa flera olika diagram för att minska diagrammets storlek och komplexitet?

 • Visas eventuella 3D-grafikeffekter i diagrammet som de ska i webbläsaren eller behöver du modifiera användningen av dessa effekter i Excel?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×