Använda diagram och grafer i e-postmeddelanden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Om Microsoft Office Excel 2007 finns installerat på datorn kan du utnyttja fördelarna i de avancerade diagramfunktionerna som finns i Microsoft Office 2007-systemet. Om Office Excel 2007 inte finns installerat på datorn när du skapar ett nytt diagram i Microsoft Office Outlook 2007 öppnas i stället Microsoft Graph. Ett diagram visas då med tillhörande data i en tabell som kallas för datablad. Du kan skriva in egna data i databladet, importera data från en textfil till databladet eller klistra in data från ett annat program till databladet.

I den här artikeln

Om tabeller och diagram i Outlook 2007

Välj en typ av diagram och infoga data

Ordna data för diagram

Om diagram och grafer i Outlook 2007

I Office Outlook 2007 finns många olika typer av diagram och grafer som du kan använda för att informera din publik om till exempel lagernivåer, organisationsförändringar, försäljningssiffror och mycket mer. Diagrammen är helt integrerade med Office Outlook 2007. Om du har Excel installerat på datorn kan du skapa Excel-diagram i Outlook genom att klicka på knappen Diagram på menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet (fliken Infoga, gruppen Illustrationer), och sedan använda diagramverktyget om du vill ändra eller formatera diagrammet. De diagram som du skapar kommer att vara inbäddade i Outlook och diagrammets data sparas i ett Excel-kalkylblad som infogas i Outlook-filen.

Du kan också kopiera ett diagram från Excel till Outlook. När du kopierar ett diagram kan det antingen vara inbäddat som statiska data eller länkat till kalkylbladet. Om diagrammet är länkat till ett kalkylblad som du har tillgång till kan du ange att ändringar ska kontrolleras automatiskt i det länkade kalkylbladet varje gång diagrammet öppnas.

Du kan lägga till ett diagram eller en graf i ett e-postmeddelande på något av följande sätt:

 • Du kan infoga ett diagram i e-postmeddelandet genom att bädda in det.    När du bäddar in data från ett Excel-diagram i Outlook kan du redigera dessa data i Outlook och kalkylbladet har sparats med e-postmeddelandet.

 • Du kan klistra in ett Excel-diagram i meddelandet och länka till data i Outlook    När du kopierar ett diagram från Outlook och klistrar in det i ditt e-postmeddelande länkas diagrammets data till Excel-kalkylbladet. Excel-kalkylbladet är en separat fil och den sparas inte tillsammans med e-postmeddelandet. I så fall måste du göra dina ändringar i det länkade kalkylbladet i Outlook, om du vill ändra data i diagrammet, eftersom Excel-kalkylbladet inte är en del av e-postmeddelandet.

Diagram med exempeldata
Ett diagram i Outlook som består av exempeldata från ett Excel-kalkylblad

Meddelanden: 

Överst på sidan

Välja en diagramtyp och skriva in data

Infoga ett diagram som inbäddat objekt i meddelandet

Gör så här om du vill behålla data som är kopplade till diagrammet i Outlook:

 1. Klicka där du vill infoga diagrammet i Outlook.

 2. Gå till gruppen Illustrationer på fliken Infoga och klicka på Diagram.

 3. Klicka på ett diagram i dialogrutan Infoga diagram och klicka sedan på OK.

  Office Excel 2007 öppnas i ett delat fönster och exempeldata visas i ett kalkylblad.

  Exempeldata för diagram

 4. I Excel byter du ut exempeldata genom att klicka i en cell i kalkylbladet och skriva önskade data.

  Du kan också ändra axeletiketterna i kolumn A och förklaringsposten på rad 1.

  Obs!: När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet i Outlook automatiskt med dina nya data.

 5. Klicka på Microsoft Office-knappen i Excel Bild av Office-knappen . Klicka på Spara som.

 6. Välj i listan Spara i i dialogrutan Spara som den mapp eller enhet där du vill spara kalkylbladet.

  Tips: Om du vill spara kalkylbladet i en ny mapp klickar du på Skapa ny mapp Bild av knapp .

 7. Skriv ett nytt namn för filen i rutan Filnamn.

 8. Klicka på Spara.

 9. Klicka på Microsoft Office-knappen i Excel Bild av Office-knappen . Klicka på Stäng.

Klistra in ett Excel-diagram i ett e-postmeddelande och länka till data i Excel

Du kan skapa ett Excel-kalkylblad som länkar till ett e-postmeddelande. När du uppdaterar data på Excel-kalkylbladet uppdateras också data i e-postmeddelandet.

Följ anvisningarna nedan om du vill länka till data i ett externt Office Excel 2007-kalkylblad. Du skapar och kopierar diagrammet i Office Excel 2007 och klistrar sedan in det i e-postmeddelandet. När du uppdaterar data i Office Excel 2007 uppdateras också diagrammet i Outlook.

 1. Markera diagrammet i Excel genom att klicka på dess ram och klicka sedan på Klipp ut på fliken Start, gruppen Urklipp.

  Diagrammet tas bort, men data finns kvar i Excel.

 2. I Outlook klickar du där du vill infoga diagrammet i ditt e-postmeddelande.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Meddelande.

  Knappen Inklistringsalternativ indikerar att diagrammet är länkat till data i Excel.

 4. Spara e-postmeddelandet med diagrammet som är länkat till data i Excel.

  När du öppnar e-postmeddelandet igen klickar du på Ja om du vill uppdatera diagrammets Excel-data.

Obs!: Du kan också skapa visuella representationer av information med hjälp av SmartArt-grafik.Mer information finns i Skapa en SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Ordna data för ett diagram

I de flesta diagram, till exempel stapeldiagram, kan du visa data som är ordnade i rader och kolumner i ett Excel-kalkylblad i diagrammet. Vissa diagramtyper, till exempel cirkel- eller bubbeldiagram, krävs att data ordnas på ett visst sätt.

För diagramtyp

Ordna data

Stapeldiagram

Liggande diagram

Linjediagram

Ytdiagram

Funktionsyta

Polär

I kolumner eller rader, exempelvis:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Eller:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Cirkeldiagram

Ringdiagram

(med en serie)

I en kolumn eller rad med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

A

1

B

2

C

3

Eller:

MVG

VG

C

1

2

3

Cirkeldiagram

Ringdiagram

(med mer än en serie)

I flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Eller:

MVG

VG

C

1

2

3

4

5

6

Punktdiagram

Bubbla

I kolumner med x-värden i den första kolumnen och motsvarande y-värden och/eller bubbelstorleksvärden i intilliggande kolumner, till exempel:

X

Y

Bubbelstorlek

1

2

3

4

5

6

Börsdiagram

I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter:

högsta värden, lägsta värden och avslutningsvärden, exempelvis:

Datum

Hög

Låg

Avslut

2002-01-01

46,125

42

44,063

Eller:

Datum

2002-01-01

Hög

46,125

Låg

42

Avslut

44,063

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×