Använda datum i diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar ett diagram från kalkylbladsdata som använder datum och dessa datum utgör kategoriaxeln (x-axeln) i diagrammet används automatiskt en kategoriaxel med tidsskala.

Hur datum visas   På kategoriaxeln med en tidsskala visas datum i kronologisk ordning med specifika intervaller eller "grundenheter", även om datumen i kalkylbladet inte är i samma ordning eller i samma grundenheter.

Diagram som använder axlar med tidsskala

I Microsoft Graph anges först tidsskalans grundenheter (dagar, månader eller år) enligt den minsta skillnaden mellan två datum i datamängden. Du kan ändra inställningen för grundenhet, vilket gör att diagrammet ritas om i Microsoft Graph. Om du t ex har data för börskurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar blir tidsskalans grundenhet dagar.

Du kan ändra grundenheten till månader för att se aktieutvecklingen över en längre period, precis som i det första diagrammet i exemplet. Om du vill ändra grundenheten klickar du på axeln, klickar på AxelFormat-menyn och klickar sedan på de alternativ du vill använda på fliken Skala.

Tidsskalediagram och klockslag   Du kan inte skapa tidsskalediagram från data som mäts i tidsintervallen timmar, minuter eller sekunder. Endast dagar, månader och år kan användas som grundenheter i tidsskalediagram.

Diagramtyper som kan använda en tidsskaleaxel   Tidsskaleaxlar är tillgängliga i börsdiagram och två- och tredimensionella linjediagram, stapeldiagram, liggande diagram och ytdiagram.

Tips! Du kan inte ha en tidsskala axel om datumen i diagrammet visas i förklaringen. Du kan Ändra hur data ritas i diagrammet så att datumen visas på kategoriaxeln i stället.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×