Använda dataverifiering i celler

Om du skapar ett kalkylblad där användaren ska mata in data, kanske du vill begränsa inmatningen till vissa datum- eller talintervall, eller se till att bara positiva heltal kan matas in. I Excel kan du begränsa datainmatningen till vissa celler med hjälp av dataverifiering och uppmana användarna att mata in giltiga data när en cell markeras. Du kan också visa ett felmeddelande när en användare matar in ogiltiga data.

Gör något av följande:

Begränsa inmatning av data

 1. Markera de celler som du vill begränsa datainmatning i.

 2. På fliken Dataunder Verktyg klickar du på Verifiera.

  Fliken Data, gruppen Verktyg

  Obs!: Om verifieringskommandot inte är tillgängligt kan det bero på att bladet är skyddat eller att arbetsboken delas. Det går inte att ändra inställningar för dataverifiering om arbetsboken delas eller om bladet är skyddat. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

 3. På snabbmenyn Tillåt väljer du den typ av data du vill tillåta.

 4. På snabbmenyn Data väljer du typ av begränsningsvillkor och anger begränsande värden.

  Obs!: Rutorna där du anger begränsande värden får namn utifrån de data och de villkor du valt. Om du exempelvis väljer Datum som datatyp kan du ange begränsande värden i minimi- och maxvärderutorna med namnen Startdatum och Slutdatum.

Uppmana användarna att ange giltiga värden

När användarna klickar i en cell med datainmatningskrav kan du visa ett meddelande som förklarar vilka data som är giltiga.

 1. Markera de celler där användarna ska uppmanas att ange giltiga värden.

 2. På fliken Dataunder Verktyg klickar du på Verifiera.

  Fliken Data, gruppen Verktyg

  Obs!: Om verifieringskommandot inte är tillgängligt kan det bero på att bladet är skyddat eller att arbetsboken delas. Det går inte att ändra inställningar för dataverifiering om arbetsboken delas eller om bladet är skyddat. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

 3. Markera kryssrutan Visa meddelande när cell markeras på fliken Indatameddelande.

 4. Skriv en rubrik för meddelandet i rutan Rubrik.

 5. Skriv meddelandet i rutan Indatameddelande.

Visa ett felmeddelande när ogiltiga data matas in

Om du har angett begränsningar och en användare matar in ogiltiga data i en cell, kan du visa ett meddelande som förklarar felet.

 1. Markera de celler där felmeddelandet ska visas.

 2. På fliken Dataunder Verktyg klickar du på Verifiera.

  Fliken Data, gruppen Verktyg

  Obs!: Om verifieringskommandot inte är tillgängligt kan det bero på att bladet är skyddat eller att arbetsboken delas. Det går inte att ändra inställningar för dataverifiering om arbetsboken delas eller om bladet är skyddat. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

 3. På fliken Felmeddelande går du till rutan Rubrik och skriver en rubrik på meddelandet.

 4. I rutan Felmeddelande skriver du in meddelandet som ska visas om ogiltiga värden anges.

 5. Gör något av följande:

Om du vill

På snabbmenyn Format väljer du

Kräv att användarna åtgärdar felet innan de fortsätter

Stopp

Varna användarna om att informationen är ogiltig och be dem ange om de vill fortsätta genom att välja Ja eller Nej

Varning

Varna användarna om att informationen är ogiltig men låt dem fortsätta efter att ha stängt varningsmeddelandet

Viktigt

Se även

Skapa en listruta för att mata in data

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×