Använda datagrafik på former

Du kan visa information om data som finns i en form genom att använda datagrafik. I Microsoft Visio 2010 kan du skapa egen datagrafik som omfattar text, datastaplar, ikoner eller unika fyllningsfärger.

Meddelanden: 

Artikelinnehåll

Vad är datagrafik?

Skapa datagrafik

Använda en befintlig datagrafik på en form

Ändra en befintlig datagrafik

Ta bort datagrafik från en form

Vad är datagrafik?

Datagrafik är en visuell förbättring som du tillämpar på formerna när du vill visa de data som formerna innehåller. Datagrafiken visar dina data som en kombination av textbaserade och visuella element, till exempel siffror, flaggor och förloppsindikatorer.

Vi kan ta exemplet med en form som representerar en process, som innehåller data om kostnaden, processnumret, ägaren, funktionen, startdatum, slutdatum samt processens status:

En processform utan datagrafik

1. En processform utan datagrafik

2. Åtgärdsfönstret Formdata som visar de data som finns i processformen

Anta att du nu ge de data som finns i formen ett visuellt uttryck:

En processform där datagrafik används

1. Processens funktion ("Test") visas som en unik fyllningsfärg.

2. Processens kostnad ("500.000 kr") visas i form av en datastapel.

3. Processens status ("Ej påbörjad") visas i form av en ikon med ett frågetecken.

4. Processens ägare ("Anna Lidman") och slutdatum ("2009-09-30") visas som bildtexter.

Genom att använda datagrafik på formen kan du enkelt visa vilka data som finns i formen utan att behöva markera formen och öppna åtgärdsfönstret Formdata. Dessutom kan du snabbt se vilka specifika data som finns i olika former genom att se på datagrafikens form.

När du har skapat datagrafik kan du använda den för andra former som innehåller samma typ av data. Om du ändrar datagrafiken tillämpas dessa ändringar som standard på alla former som datagrafiken används på.

Du kan skapa så mycket datagrafik du behöver för formerna. Du kan till exempel skapa en typ som visar data om en process och tillämpa den på alla former för anställda. Du kan skapa en annan typ om du vill visa utrustningsdata och tillämpa den på alla former för utrustning.

Var kommer data ifrån?     De data som du visar med hjälp av datagrafik visas i respektive forms Formdata. Antingen skriver du data i åtgärdsfönstret Formdata för varje form för sig eller så använder du guiden Länka data till former. Om du importerar data med hjälp av guiden Länka data till former kan du välja hur data ska visas. Mer information om guiden finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser och andra externa källor.

Obs!: Du öppnar åtgärdsfönstret Formdata genom att markera kryssrutan Formdatafönster i gruppen Visa/dölj på fliken Data.

Överst på sidan

Skapa datagrafik

Du kan lägga till fyra typer av objekt i din datagrafik: text, datastaplar, ikoner och färgkodning. Nedan beskrivs hur du lägger till respektive elementtyp.

Obs!: De här procedurerna fungerar bäst om din form redan innehåller data. Mer information om hur du använder data på former finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser och andra externa källor.

Lägga till textgrafik i en form

Du kan välja bland antingen bildtexter eller textrubriker. Bildtexter innehåller både namnet på kolumnen och dess värde. Rubriker visar bara datavärdet.

 1. Markera den form som du vill skapa datagrafik för.

 2. På fliken Data, i gruppen Visa data, klickar du på Datagrafik och väljer sedan Skapa ny datagrafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialogrutan Nytt objekt, under Visa, markerar du det datafält som du vill representera i listan Datafält.

  Dialogrutan Nytt objekt med alternativet Text markerat

 5. Markera Text i listan Visas som.

 6. Markera ditt önskade format på textgrafik i listan Stil.

 7. Välj önskad placering för textgrafiken på något av följande sätt under Position:

  • Om du vill använda den angivna standardpositionen väljer du Använd standardposition.

  • Om du vill ange en annan position avmarkerar du kryssrutan Använd standardposition, klickar på Vågrät eller Lodrät och väljer önskade positioner.

 8. Välj hur du vill att bildtexten eller rubriken ska se ut genom att välja alternativ under Detaljerad lista.

 9. Klicka på OK när du skapat ditt nya datagrafikobjekt.

 10. Om du vill lägga till fler objekt i datagrafiken upprepar du steg 3 till och med 9.

 11. När du är klar med att lägga till objekt i din datagrafik klickar du på Verkställ och sedan på OK i dialogrutan Ny datagrafik.

Överst på sidan

Lägga till en datastapel i en form

Datastaplar visar data dynamiskt i miniatyrdiagram, till exempel förloppsindikatorer, omdömen med stjärnor, termometrar och hastighetsmätare.

 1. Markera den form som du vill skapa datagrafik för.

 2. På fliken Data, i gruppen Visa data, klickar du på Datagrafik och väljer sedan Skapa ny datagrafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på Nytt objekti dialogrutan Ny datagrafik.

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialogrutan Nytt objekt, under Visa, markerar du det datafält som du vill representera i listan Datafält.

  Dialogrutan Nytt objekt med Datastapel markerat.

 5. Välj Datastapel i listan Visas som.

 6. Välj vilken stil du vill ha på datastapeln i listan Stil.

 7. Välj var du vill placera datastapeln på något av följande sätt under Position:

  • Om du vill använda standardpositionen i listan markerar du kryssrutan Använd standardposition.

  • Om du vill ange en annan position avmarkerar du kryssrutan Använd standardposition, klickar på Vågrät eller Lodrät och väljer önskade positioner.

 8. Välj hur du vill att datastapeln ska se ut genom att välja alternativ under Detaljerad lista.

 9. Klicka på OK när du har skapat ditt nya datagrafikobjekt.

 10. Om du vill lägga till fler objekt i datagrafiken upprepar du steg 3 till och med 9.

 11. När du är klar med att lägga till objekt i din datagrafik klickar du på Verkställ och sedan på OK i dialogrutan Ny datagrafik.

Överst på sidan

Lägga till en ikon till en form

Du kan visa data genom att använda uppsättningar med ikoner som flaggor, trafiksignaler och trendpilar. Du kan ange att ikonerna ska visas baserat på specifika värden, datum, uttryck eller t.o.m. andra datafält i samma form.

Du kan till exempel använda flaggor som anger hur den aktuella försäljningen går jämfört med föregående års försäljning. Som du ser i exemplet nedan kan du ange flaggvärden så att en blå flagga innebär att försäljningen ökat betydligt medan en gul flagga innebär att försäljningen ökat något och en röd flagga innebär att försäljningen minskat.

 1. Markera den form som du vill skapa datagrafik för.

 2. På fliken Data, i gruppen Visa data, klickar du på Datagrafik och väljer sedan Skapa ny datagrafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialogrutan Nytt objekt, under Visa, markerar du det datafält som du vill representera i listan Datafält.

  Dialogrutan Nytt objekt med Ikonuppsättning markerat.

 5. Välj Ikonuppsättning i listan Visas som.

 6. Välj önskad ikonuppsättning i listan Stil.

 7. Välj ikonens position på något av följande sätt under Position:

  • Om du vill använda standardpositionen i listan markerar du kryssrutan Använd standardposition under Position.

  • Om du vill ange en annan position avmarkerar du kryssrutan Använd standardposition, klickar på Vågrät eller Lodrät och väljer önskade positioner.

 8. Välj de värden som respektive ikon ska representera under Regler för visning av varje ikon.

 9. När du har skapat ditt nya datagrafiksobjekt klickar du på OK.

 10. Om du vill lägga till fler objekt i datagrafiken upprepar du steg 3 till och med 9.

 11. När du är klar med att lägga till objekt i din datagrafik klickar du på Verkställ och sedan på OK i dialogrutan Ny datagrafik.

Överst på sidan

Använda en fyllningsfärg baserat på ett datavärde

Om du vill ange unika värden eller värdeintervall kan du tillämpa fyllningsfärger genom att använda alternativet Ange färgvärden.

Obs!: Om du skapar mer än ett datagrafikobjekt med färgvärde och båda gäller för en enskild form kommer den datagrafiksfyllning för som står överst i listan i dialogrutan Redigera datagrafik att användas på formen.

 1. Markera den form som du vill skapa en datagrafik för.

 2. På fliken Data, i gruppen Visa data, klickar du på Datagrafik och väljer sedan Skapa ny datagrafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. Markera det datafält som du vill representera med en datagrafik i listan Datafält under Visa i dialogrutan Nytt objekt.

  Dialogrutan Nytt objekt, med Ange färgvärden markerat.

 5. Välj Ange färgvärden i listan Visas som.

 6. Välj hur du vill använda en fyllning på en form baserat på datafältet i listan Färgläggningsmetod:

  • Varje färg motsvarar ett unikt värde      Du kan tillämpa samma färg på alla former som har samma värde. Du kan till exempel färga alla former för anställda på försäljningsavdelningen i gult och alla former för anställda på ekonomiavdelningen med rött.

  • Varje färg motsvarar ett värdeintervall      Du kan använda ett färgintervall, från ljust till dämpat, om du vill ange ett värdeintervall. Du kan till exempel använda ett färgintervall från rött till rosa för att representera regioner med hög, normal och låg försäljningsökning.

 7. Under Färgtilldelningar skriver du de datafältsvärden som du vill använda för varje fyllningsfärg och väljer sedan vilken fyllning och vilka textfärger du vill använda.

 8. Klicka på Infoga om du behöver skapa fler möjliga fyllningsfärger.

 9. Klicka på OK när du har skapat ditt nya datagrafiksobjekt.

 10. Om du vill lägga till fler objekt i datagrafiken upprepar du steg 3 till och med 9.

 11. När du är klar med att lägga till objekt i din datagrafik klickar du på Verkställ och sedan på OK i dialogrutan Ny datagrafik.

Överst på sidan

Använda en befintlig datagrafik på en form

Obs!: Den form som du tillämpar den befintliga datagrafiken på måste innehålla de datafält som datagrafiken refererar till.

 1. Markera den form som du vill tillämpa datagrafiken på.

 2. På fliken Data, i gruppen Visa data, klickar du på Datagrafik och väljer sedan den önskade datagrafiken under Tillgänglig datagrafik.

  Välj Ingen datagrafik om du vill ta bort datagrafik från formen.

Obs!: Du kan hålla pekaren ovanför en grafik om du vill visa en förhandsgranskning av formen när datagrafiken har tillämpats.

Överst på sidan

Ändra en befintlig datagrafik

 1. Markera en form som använder den datagrafik som du vill redigera.

 2. På fliken Data, i gruppen Visa data, klickar du på Datagrafik och väljer sedan Redigera datagrafik.

  Dialogrutan Redigera datagrafik.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Redigera datagrafik.

  1. Om du vill ändra det datafält som grafiken representerar väljer du ett annat datafält för objektet i kolumnen Datafält.

  2. Om du vill ändra färgen, inställningarna, teckensnittet, formatet eller grafiktypen som visas markerar du det objekt som du vill ändra i kolumnen Visas som och klickar sedan på Redigera objekt. I dialogrutan Redigera objekt, under Visa, väljer den önskade grafiktypen i listan Visas som.

  3. Om du vill ändra datagrafikobjektets position i förhållande till formen markerar du det objekt som du vill ändra i kolumnen Visas som och klickar sedan på Redigera objekt. Välj önskad position under Position i dialogrutan Redigera objekt.

 4. Om du vill tillämpa ändringarna på alla former med samma datagrafik väljer du alternativet Alla former med den här datagrafiken under Använd ändringarna i.

 5. Om du bara vill tillämpa ändringarna på särskilda former väljer du alternativet Endast markerade former under Använd ändringarna i.

Överst på sidan

Ta bort datagrafik från en form

 1. Markera det/de objekt för vilket/vilka du vill ta bort datagrafiken.

 2. På fliken Data, i gruppen Visa data, klickar du på Datagrafik och väljer sedan Ingen datagrafik under Ingen datagrafik.

  Välj Ingen datagrafik om du vill ta bort datagrafik från formen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×