Använda cellreferenser i en formel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar en enkel formel eller en formel som använder en funktion referera du till data i kalkylbladets celler genom att ta med cellreferenser i formler argument. Till exempel när du anger eller väljer du cellreferensen A2används formeln värdet för den cellen för att beräkna resultatet. Du kan också referera till ett cellområde.

Mer information om cellreferenser finns i Skapa eller ändra refererar till en cell. Mer information om formler i allmänhet finns Översikt över formler.

 1. Klicka på cellen där du vill skriva formeln.

 2. Ange ett = (likhetstecken) i formelfältet Knappbild .

 3. Nu kan du antingen markera den cell som innehåller det önskade värdet eller skriva in cellreferensen.

  Du kan referera till en enskild cell, ett cellområde, en plats i ett annat kalkylblad eller en plats i en annan arbetsbok.

  När du markerar ett cellområde kan du dra i cellmarkeringens kantinje om du vill flytta markeringen, eller dra i kantlinjens hörn om du vill utvidga markeringen.

  Områdessökaren färgkodar de överordnade cellerna

  1. Den första cellreferensen är B3, färgen är blå och cellområdet har en blå kant med raka hörn.

  2. Den andra cellreferensen är C3, färgen är grön och cellområdet har en grön kant med raka hörn.

  Obs!: Om det inte finns något rakt hörn på en färgkodad kantlinje betyder det att referensen gäller ett namngivet område.

 4. Tryck på Retur.

  Tips:  Du kan också ange en referens som gäller en namngiven cell eller ett namngivet område. Mer information finns i Definiera och använda namn i formler.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-blad. Du kan visa formlernas resultat genom att markera dem, trycka på F2 och sedan trycka på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredden så att alla värden visas. Använd kommandot Definiera namn (fliken Formler, gruppen Definierade namn) om du vill definiera "Tillgångar" (B2:B4) och "Skulder" (C2:C4).

Avdelning

Tillgångar

Skulder

IT

274000

71000

Administration

67000

18000

HR

44000

3000

Formel

Beskrivning

Resultat

'=SUMMA(Tillgångar)

Returnerar tillgångarnas totalsumma för de tre avdelningarna i det definierade namnet "Tillgångar", som är definierat som cellområdet B2:B4. (3 850 000)

=SUMMA(Tillgångar)

'=SUMMA(Tillgångar)-SUMMA(Skulder)

Subtraherar summan av det definierade namnet "Skulder" från summan av det definierade namnet "Tillgångar". (2 930 000)

=SUMMA(Tillgångar)-SUMMA(Skulder)

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×